Пацай Ігор Орестович

Посада: доцент кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-4047

Електронна пошта: ihor.patsay@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.facebook.com

Наукові інтереси

Комп’ютерний розрахунок хімічних рівноваг на основі електронних спектрів (автор ітераційного методу SpectroCalc® для дослідження кислотно-основних рівноваг та процесів комплексоутворення), створення мультимедійних навчальних програм, проектування та розробка обладнання для хімічних досліджень та аналізу.

Науковий гурток

patsay1

patsay2

patsay3

patsay4

Курси

Публікації

Автор близько 100 друкованих праць. Окремі публікації:

Honchar T.M., Ksheminska H.P., Patsay I.O. at al. Quantitative assay of chromium (III) in yeast cultures using chromazurol S and surfactants for monitoring chromate remediation processes // Biotechnology. Vol. 1, № 4, 2008. – P.85-94. more

Vasylechko V.O. Sorption of terbium on Transcarpathian clinoptilolite / Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Zakordonskiy V.P., Patsay I.O., Len’ N.V., Vyviurska O.A. // Microporous and Mesoporous Materials. 2013. V.167. P. 155-161. more

O. Yatskiv. Interaction of Chromium(III) with Chrome Azurol S in Water–Glycerol Media / Yatskiv, I. Patsay, O. Sovyn // Journal of Solution Chemistry. 2010. Vol. 39. №4. P. 566-574. more

A. Wróblewska , O. M. Huta , I. O. Patsay , R. S. Petryshyn and
J. Baejowski. Addition of nucleophiles to the 9-cyano-10-methylacridinium cation: utilization in their chemiluminescent assay // Anal. Chim. Acta. – 2004. – V.507, № 2. – P.233-240. more

Huta O.M., Patsay I.O., Konitz A., Meszko J., Blażejowski J. 9-Cyano-10-methylacridinium hydrogen dinitrate // Acta Cryst. C.58, 2002. –P.o295–o297. more

A. Wróblewska, O. M. Huta, S. V. Midyanyj, I. O. Patsay, J. Rak, and J. Baejowski. Origin of Chemiluminescence Accompanying the Reaction of the 9-Cyano-10-methylacridinium Cation with Hydrogen Peroxide // J. Org. Chem. –2004. – V.69, №5. – P.1607 – 1614. more

Совин О.Р. Програма “SpectroCalc-H5A” для розрахунку констант кислотності на основі спектрофотометричних даних / О.Р. Совин, І.О. Пацай // Методы и объекты химического анализа. 2012. Т.7, №2. – С.74-80. читати

Пацай І. Флуориметричний аналізатор на основі ультрафіолетових світлодіодів / І. Пацай, Д. Воробець // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57, Ч. 1. – С. 196–202. читати

Перевізник О. Синтез і електрокаталітичні властивості композитів меркаптополіанілін–золото / О. Перевізник, П. Бабей, І. Салдан, О. Решетняк, І. Пацай// Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2015. Вип. 56. С. 352-359. читати

Пацай І. Інверсійно-вольтамперометричний аналізатор зі стаціонарним дисковим графітовим електродом / І. Пацай, А. Федина, Б. Библів // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2015. Вип. 56. С. 179-185. читати

Пацай І. Електронний самописець на основі мікросхеми AD7714 для реєстрації хроматограм / І. Пацай, Л. Дубович // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55. С. 260-265. читати

1 Совин О. Програма “SpectroCalc-Complex” для розрахунку констант стійкості комплексних сполук на підставі спектрофотометричних даних / О. Совин, І. Пацай
// Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2013. Вип. 54. С. 192-196. читати

Лозинська Л. Програмна модернізація спектрофотометра ULAB-108UV / Л. Лозинська, Пацай І. // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2013. Вип. 54. С. 209-214. читати

Совин О. Взаємодія Al(III) з еріохромціаніном R / О. Совин, І. Пацай, О. Собашек. // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – Вип. 52. – С. 184-191. читати

Пацай І. Зміннострумове активування аналітичних реакцій / І. Пацай, О. Яцків // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – Вип. 52. – С.192-196. читати

О. Яцків. Спектрофотометричне визначення хрому(ІІІ) з еріохромціаніном R за наявності Cr(VI) / О. Яцків, І. Пацай // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2010. Вип. 51. – С.168-178. читати

Яцків О.С., Пацай І.О. Спектрофотометричне визначення Cr(ІІI) з хромазуролом S в присутності Cr(VI) // Методы и объекты химического анализа. 2009. Т.4, №1. – С.43-47. читати

 

Біографія

Народився 09.01.1975 у м. Самборі Львівської обл.
Навчання на хімічному факультеті ЛНУ (1992-1997). Аспірантура (1997-2000). Молодший науковий співробітник (2000-2001). З вересня 2003 – асистент кафедри. З травня 2005 по квітень 2012 р. – заступник декана з навчально-методичної роботи. З 2008 р. доцент кафедри аналітичної хімії.

Проекти

Активно працює у напрямку аналітичного та дослідницького приладобудування в рамках проекту MTech Lab, основним завданням якого є розробка обладнання та програмного забезпечення для вирішення дослідницьких та аналітичних задач:

– електронних самописців (для хроматографів, потенціометрів, дериватографів і т.д.);
– потенціостатів для вольтамперометрії (класична, циклічна, інверсійна, осцилографічна та інші різновиди);
– гальваностатів для кулонометрії та вимірювання зарядно-розрядних кривих хімічних джерел струму;
– потенціометрів для рН-метрії, прямої потенціометрії іонселективних та індиферентних електродів та потенціометричного титрування;
– програмно керованих термостатів;
– програмно-апаратних інтерфейсів для комп’ютеризації обладнання;
– програм для математичної обробки екпериментальних даних;
– електронних контролерів реакторів для органічного синтезу.

 

Розклад