Пацай Ігор Орестович

Посада: доцент кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-4047

Електронна пошта: ihor.patsay@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.facebook.com

Наукові інтереси

Комп’ютерний розрахунок хімічних рівноваг на основі електронних спектрів (автор ітераційного методу SpectroCalc® для дослідження кислотно-основних рівноваг та процесів комплексоутворення), створення мультимедійних навчальних програм, проектування та розробка обладнання для хімічних досліджень та аналізу.

Науковий гурток

patsay1

patsay2

patsay3

patsay4

Курси

Публікації

Автор близько 110 друкованих праць.

Статті за останні роки:

1. Stashkiv O. Solid Phase Extraction of Trace Amounts of Praseodymium Using Transcarpathian Clinoptilolite / Stashkiv O., Vasylechko V., Gryshchouk G., Patsay I. // Colloids Interfaces. – 2019. – Vol.3 (27). – P. 1–10. (DOI: 10.3390/colloids3010027)

2. Tymoshuk O. Spectrophotometric Determination of Ru(IV)  Using 5-Hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one as a Novel Analytical Reagent / Tymoshuk O., Oleksiv L., Khvalbota L., Chaban T., Patsay I. // Acta Chim. Slov. – 2019. – Vol. 66. – P. 62–69. (DOI: 10.17344/acsi.2018.4448)

3. Пацай І. Модернізована версія потенціостата MTech OVA-410 для полярографії зі швидкою розгорткою потенціалу / І. Пацай, П. Ридчук, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 228–233. (DOI: https://doi.org/10.30970/vch.6001.228)

4. Сташків О. Концентрування та визначення Yb(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту / О. Сташків, В. Василечко, І. Пацай, Г. Грищук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 179–190. (DOI: https://doi.org/10.30970/vch.6001.179)

5. Тимошук О. Нова методика контролю вмісту паладію в інтерметалічних сплавах / О. Тимошук, О. Федишин, Л. Олексів, П. Ридчук, І. Пацай // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2019. – Т. 55, № 3. – С. 143–146. (DOI: https://doi.org/10.30970/vch.6001.179)

6. Vasylechko V.O. Sorption of Neodymium and Gadolinium on Transcarpathian Clinoptilolite / Vasylechko V.O., Stechynska E.T., Stashkiv O.D., Gryshchouk G.V., Patsay I.O. // Acta Physica Polonica A. – 2018. – Vol.133 (4). – P. 794-797. (DOI: 10.12693/APhysPolA. 133.794)

7. Сташків О. Концентрування Gd(III) на закарпатському клиноптилоліті / О. Сташків, В. Василечко, І. Пацай, Г. Грищук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59, Ч. 1. – С. 196–209. (DOI: https://doi.org/10.30970/vch5901.196)

8. Тимошук О. Модифікована турбідиметрична методика визначення неіоногенних пар з реактивом Несслера / О. Тимошук, І. Пацай, С. Тимошук, П. Ридчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59, Ч. 1. – С. 210–215. (DOI: https://doi.org/10.30970/vch.5901.210)

9. Бабій О. Простий кондуктометр MTech COND-350 для титриметрії / О. Бабій, І. Пацай, О. Красіцька // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59, Ч. 1. – С. 224–230. (DOI: https://doi.org/10.30970/vch.5901.224)

10. Чеботарев А.Н. О возможностях цветометрии и спектрофотометрии в исследовании протолитических равновесий 2,3,7-триоксифлуоронов / Чеботарев А.Н., Снигур Д.В., Бевзюк Е.В., Пацай И.О. // Укр. хим. журн. – 2017. Т. 83, № 5. С. 123–130. (https://ucj.org.ua/index.php/journal/issue/view/95/5-2017)

11. Пацай І. Потенціостат для полярографії зі швидкою розгорткою потенціалу / І. Пацай, П. Ридчук, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1. – С. 219–224. (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/7430/7431)

12. Пацай І. Флуориметричний аналізатор на основі ультрафіолетових світлодіодів / І. Пацай, Д. Воробець // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57, Ч. 1. – С. 196–202. (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6155/6165)

13. Пацай І. Інверсійно-вольтамперометричний аналізатор зі стаціонарним дисковим графітовим електродом / І. Пацай, А. Федина, Б. Библів // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2015. Вип. 56. С. 179-185.

(http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6375/6379)

14. Перевізник О. Синтез і електрокаталітичні властивості композитів меркаптополіанілін–золото / О. Перевізник, П. Бабей, І. Салдан, О. Решетняк, І. Пацай// Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2015. Вип. 56. С. 352-359. (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6401/6405)

Охоронні документи за останні 5 років (2015-2019 рр.):

1. Пат. 126660, МПК51 G01N 27/00 (2006.01) G01N 31/16 (2006.01). Спосіб визначення низьких концентрацій іридію(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Харчук Р.В., Пацай І.О. Заявка № u201801586 від 19.02.2018. Опубл. 25.06.2018, Бюл. №.12/2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

2. Пат. 129442, МПК51 G01N 27/48 (2006.01) G01N 27/34 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення рутенію(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявка № u201805820 від 24.05.2018. Опубл. 25.10.2018, Бюл. №.20/2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

3. Пат. 129443, МПК51 G01N 27/48 (2006.01) G01N 27/34 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення родію(IІІ) / Ридчук П.В., Шевчук Д.Ю., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявка № u201805822 від 24.05.2018. Опубл. 25.10.2018, Бюл. №.20/2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

4. Пат. МПК51 G01N 27/34, G01N 27/48. Спосіб вольтамперометричного визначення Pt(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

5. Пат. МПК51 G01N 27/34, G01N 27/48. Спосіб вольтамперометричного визначення платини(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

6. Stechynska E.T. Preconcentration of Lutetium from aqueous solution by transcarpathian clinoptilolite / E.T. Stechynska , V.O. Vasylechko, G.V. Gryshchouk, I.O. Patsay // Acta Chim. Slov. – 2020. – Vol. 67, № 1. – P. 105–112.

7. Пацай І. Мультифункціональний прилад для електрохімічних методів аналізу / І. Пацай, О. Бабій, О. Тимошук, П. Ридчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2020. – Вип. 61, Ч. 1. – С. 198–207.

8. Maizelis A. Dissolution of Zinc-enriched phases during layer-by-layer deposition of Cu-Zn thin films / A. Maizelis, I. Patsay // Book of abst. 40th Int. Conf. “Electronics and Nanotechnology (ELNANO)” (22-24 April 2020). – Kyiv, Ukraine, 2020. P. 311-314.

Біографія

Народився 09.01.1975 у м. Самборі Львівської обл.
Навчання на хімічному факультеті ЛНУ (1992-1997). Аспірантура (1997-2000). Молодший науковий співробітник (2000-2001). З вересня 2003 – асистент кафедри. З травня 2005 по квітень 2012 р. – заступник декана з навчально-методичної роботи. З 2008 р. доцент кафедри аналітичної хімії.

Проекти

Активно працює у напрямку аналітичного та дослідницького приладобудування в рамках проекту MTech Lab, основним завданням якого є розробка обладнання та програмного забезпечення для вирішення дослідницьких та аналітичних задач:

– електронних самописців (для хроматографів, потенціометрів, дериватографів і т.д.);
– потенціостатів для вольтамперометрії (класична, циклічна, інверсійна, осцилографічна та інші різновиди);
– гальваностатів для кулонометрії та вимірювання зарядно-розрядних кривих хімічних джерел струму;
– потенціометрів для рН-метрії, прямої потенціометрії іонселективних та індиферентних електродів та потенціометричного титрування;
– програмно керованих термостатів;
– програмно-апаратних інтерфейсів для комп’ютеризації обладнання;
– програм для математичної обробки екпериментальних даних;
– електронних контролерів реакторів для органічного синтезу.

 

Розклад