Оптичні методи аналізу

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Пацай І. О.ХМХ-41с, ХМХ-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
852ХМХ-41сдоцент Пацай І. О., доцент Коркуна О. Я.
ХМХ-42сдоцент Пацай І. О., доцент Коркуна О. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні фізико-хімічні методи аналізу, які відносять до оптичних: емісійна та абсорбційна атомна спектроскопія, молекулярна абсорбційна спектроскопія (спектрофотометрія), молекулярна емісійна спектроскопія (флуориметрія) та хемілюмінесцентний аналіз. Значну увагу приділено вивченню основних методів аналізу хімічних рівноваг за допомогою спектрофотометрії. Детально розглянуто математичний апарат методів ізомолярних серій (Жоба) та молярних відношень (насичення), а також сучасних чисельних ітераційних методів з використанням обчислювальних машин.

Результати навчання:

знати: 

хіміко-аналітичні характеристики, особливості та можливості практичного використання основних оптичних методів хімічного аналізу – емісійної та абсорбційної атомної спектроскопії, спектрофотометрії, флуоресцентного та хемілюмінесцентного методів аналізу;

вміти:

здійснювати усі етапи аналізу об’єктів оптичними методами аналізу – розраховувати необхідну масу чи об’єм проби, виконувати усі стадії пробопідготовки (приготування розчинів, виконання аналітичних реакцій, одержання аналітично-активної форми аналіту), вимірювати аналітичний сигнал, правильно реєструвати та математично обробляти одержані числові дані, коректно оформляти звіт та представляти результати аналізу.

 

Матеріали

Веб-сторінка дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус