Кафедра аналітичної хімії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини
Нині кафедра аналітичної хімії Львівського Університету – це класична кафедра аналітичної хімії із довготривалими традиціями у поєднанні із сучасними підходами та інноваційними тенденціями. У своїй освітній діяльності кафедра забезпечує викладання теорії і вироблення практичних навичок з хімічних, фізико-хімічних та деяких фізичних методів аналізу, необхідними, щоб стати високопрофесійними фахівцями з аналітичної хімії.
На посаді професора кафедри аналітичної хімії працює доктор хімічних наук Ярослав Каличак та десять кандидатів хімічних наук, які працюють на посадах доцентів і наукових працівників.

 

Колектив кафедри аналітичної хімії (2017 р.)

Колектив кафедри аналітичної хімії (2010 р.)

Спеціалізація хіміка-аналітика сьогодні є однією з найзатребуваніших на ринку праці як у західному регіоні України, так і в світі загалом. Аналітичні лабораторії, які контролюють технологічний процес, визначають якість сировини, кінцевої продукції, є на всіх підприємствах харчової, фармацевтичної, парфумерно-косметичної, нафтопереробної та іншої промисловості. Зараз ці галузі бурхливо розвиваються, тому попит на фахівців з аналітичної хімії зростатиме й далі.
Перед хіміками-аналітиками-науковцями щодня постають нові виклики: визначення різних форм існування однієї речовини (специфікацій), визначення лікарських речовин нового покоління, а також їхніх метаболітів у складних матрицях, аналіз in situ та in vivo тощо. Особливою потребою є можливість одночасного визначення декількох речовин у складних матрицях, а також метаболітів у біологічних рідинах. Аналіз фармацевтичних препаратів чи продуктів харчування – це не лише визначення лікарських речовин чи, навпаки, забруднювачів у готових формах, але й моніторинг або контроль критичних точок технологічного процесу (постадійний аналіз), визначення залишкових кількостей пестицидів, антибіотиків, гормонів та інших речовин у сировині, змивних водах обладнання підприємств, викидах та скидах тощо. Перспективні напрями досліджень кафедри аналітичної хімії, навчальні плани підготовки фахівців хімії, тематика пропонованих курсових робіт бакалаврів, магістерських і дисертаційних робіт повністю відповідають викликам сучасних контрольно-аналітичних лабораторій підприємств, дослідницьких лабораторій суміжних галузей.
До розв’язання багатьох з цих актуальних завдань молоді люди можуть долучатися вже сьогодні, обираючи для спеціалізації на хімічному факультеті кафедру аналітичної хімії, працюючи у студентському науковому гуртку кафедри, вступаючи до аспірантури.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

СТРАТЕГІЯ розвитку

Програма_розвитку_кафедри

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧКИ КАФЕДРИ ДУБЕНСЬКОЇ Л.О.

за 2016-2021 рр.

Інфо-довідка_KAX_2016-2021

 СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

Невід’ємною складовою навчального процесу є студентська наукова робота. Щорічно у науковому гуртку кафедри займається 45–50 студентів різних курсів, які працюють над фундаменталь-ною та прикладною тематикою. З часу створення кафедри співробітники разом із студентами опублікували понад 500 наукових праць, серед яких патенти і статті у високорейтингових наукових журналах, які належать до науковометричних баз. Неодноразово студенти-аналітики ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, зокрема, Соломія Писаревська, Роман Харчук, Ольга Сарахман, Наталія Гулай, Ольга Душна, Софія Івах.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

РікСтуденткаДипломНауковий керівник
2016Ольга СарахманІІ ступеняДубенська Л.О.
2018Наталія ГулайІІ ступеняКаличак Я.М.
2020Ольга ДушнаІІ ступеняДубенська Л.О.
2021Софія ІвахІ ступеняДубенська Л.О.

У 2021 році:

 • Студентка 4-го курсу Софія Івах стала призером Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з Хімії у 2020/2021 н.р. (диплом І ступеня, науковий керівник – доц. Дубенська Л.О.).
 • Студентка 5-го курсу Душна Ольга нагороджена стипендією за перемогу у конкурсі стипендіальної програми “Завтра UA” фонду Віктора Пінчука – науковий керівник – доц. Дубенська Л.О.

 

 

У 2020 році:

 • 6 травня 2020 проведено І тур звітної наукової конференції студентів, заслухано 8 доповідей. Переможцями стали доповіді студенток наукової керівниці доц. Дубенської Л.О. – студентка 3 курсу Софія Івах та студентка 4 курсу Ольга Душна. Ці доповіді були представлені 13 травня 2020 року на пленарному засіданні студентської наукової конференції хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У зв’язку із карантинним режимом захід відбувся в онлайн-форматі на платформі «ZOOM».
 • Студентка Івах С. нагороджена дипломом за кращу усну доповідь VІІ Науково-практичного семінару студентів, аспірантів і молодих учених “Прикладні аспекти електрохімічного аналізу” (Львів, 15-16 жовтня, 2020 р.). (науковий керівник доц. Дубенська Л.О.).
 • Студентка Душна О. за роботу “Вольтамперометричне визначення нефопаму та його метаболіту” нагороджена дипломом ІІ-го ступеня у конкурсі студентських наукових робіт (Дніпро, 2020) (науковий керівник доц. Дубенська Л.О.).
 • За участю студентів у 2020 р. опубліковано 8 статей, з них 3 статті в журналах, які мають імпакт-фактор, та 35 тез доповідей, з них 14 на міжнародних конференціях.

У 2019 році:

 • В травні 2019 р. проведено І тур звітної наукової конференції студентів, де заслухано 10 доповідей. На факультетському турі конференції виголошено 2 доповіді, авторами яких були студенти Івах С. (ІІ курс) і Душна О. (ІІІ курс), а також Любомир Шевчук (ІІ курс).
 • Студент Дмухайло А.В. нагороджений дипломом першого ступеня за кращу усну доповідь у секції “Аналітична хімія” ІІ Міжнародної (ХІІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Хімічні проблеми сьогодення” (м. Вінниця, 19-21 березня 2019 р.).
 • За участю студентів у 2019 р. опубліковано 2 статті у виданнях з імпакт-фактором (Applied Nanoscience, J. Electrochem. Soc.) і 2 статті у вітчизняних фахових виданнях (Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім., Праці НТШ. Хімічні науки). У співавторстві зі студентами опубліковано 19 тез доповідей, з них 4 на міжнародних конференціях (XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ (Україна), 15–17 травня 2019, XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. – Lviv (Ukraine), 22-26 September, 2019), International Freik Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN-XVII. – Ivano-Frankivsk – Yaremche (Ukraine), May 20–25, 2019.

У 2018 році:

 • VІІІ Український з’їзд з електрохімії та VІ Науково-практичний семінар для аспірантів, студентів і молодих учених “Прикладні аспекти електрохімічного аналізу” студентка Сарахман О.М. була відзначена дипломом за кращу стендову доповідь у секції “Фундаментальні проблеми електрохімії та електрохімічної кінетики”.
 • Студентка Гулай Н. Л. – переможець (диплом ІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (м. Дніпро, 2018 р.).

У 2017 році:

 • Х Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю “Хімічні проблеми сьогодення” (Вінниця, 27-29 березня 2017) Салій Д. була відзначена дипломом І-го ступеня за кращу усну доповідь у секції «Аналітична хімія» та дипломом за кращу усну доповідь, виголошену українською мовою. Плотнікова К. і Чорна Г. нагороджені дипломами ІІ-го і ІІІ-го ступенів відповідно за усні доповіді у секції «Аналітична хімія». Шевчук Дар’я – І місце за стендову доповідь
 • ХVIII міжнародна конференція студентів та аспірантів “Cучасні проблеми хімії” (17-19 травня, м. Київ) Плотнікова К. за усну доповідь у секції «Аналітична хімія» відзначена дипломом ІІ-го ступеня.
 • Студентка Сарахман О.В. за роботу на тему “Полярографічне визначення лідокаїну: розроблення і валідація методики” нагороджена дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт з хімії у 2016 році (м. Дніпропетровськ), а також за роботу на тему “Нова полярографічна методика визначення лідокаїну” стала стипендіатом конкурсу благодійної програми «Стипендіальна програма «Завтра.UA» (Благодійна організація “Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива”). Науковий керівник – доц. Дубенська Л.О.

РОБОТА З МОЛОДДЮ

До вивчення аналітичної хімії та розв’язання її актуальних завдань можуть долучитися вже учні старших класів. Співробітники кафедри активно співпрацюють з багатьма загальноосвітніми закладами Львова та області: беруть участь в організації та проведенні обласного етапу Всеукраїнського Турніру юних хіміків, III-го (обласного) та IV-го (всеукраїнського) етапів учнівської олімпіади з хімії, готують команду школярів Львівської області до участі у IV етапі олімпіади, беруть участь у підготовці учасників міжнародних учнівських олімпіад з хімії, читають лекції та проводять лабораторні роботи зі слухачами Малої академії наук, керують виконанням робіт учнів, які беруть участь у Конкурсі-захисті наукових робіт слухачів МАН. Зауважимо, що під керівництвом викладачів кафедри аналітичної хімії учні МАН неодноразово перемагали у ІІ-му (обласному) і ІІІ-му (всеукраїнському) етапах Конкурсу не тільки у секції “Хімія”, а й у суміжних секціях “Екологія”, “Медицина”, “Матеріалознавство”

У 2021 р. у третьому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН дипломом третього ступеня у секції хімія нагороджена Сизоненко Софія (науковий керівник доц. Дубенська Л.О.), та дипломом другого ступеня у секції Валеологія нагороджений Зелений Іван (науковий керівник асп. Плотнікова К.М.).

У 2021 р. на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у секції Хімія:

 • Сизоненко Софія (11 клас ЛФМЛ), диплом  І ступеня;
 • Зелений Іван (11 кл. Дрогобицький ліцей, диплом ІІ ступеня
 • у секції Валеологія Зелений Івандиплом І ступеня.

У 2020 р. на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН були представлені роботи учнів:

 • у секції Хімія –  Сизоненко Софії (10 клас ЛФМЛ, диплом ІІ-го ступеня, науковий керівник доц. Дубенська Л.О.); Зеленого Івана (10 клас Дрогобицький ліцей, диплом ІІ-го ступеня, науковий керівник доц. Дубенська Л.О.); Дашинич Олени (11 клас ЛФМЛ, диплом ІІ-го ступеня, науковий керівник доц. Жак О.В.).
 • у секції МедицинаСизоненко Софії (диплом І-го ступеня, науковий керівник доц. Дубенська Л.О.),
 • у секції МатеріалознавствоДашинич Олени (диплом І-го ступеня, науковий керівник доц. Жак О.В.). Дашинич О. – учасниця національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості учнів «Еко-Техно Україна» у 2020 р. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського), спеціальна відзнака журі; переможниця програми підтримки обдарованої молоді міста Львова у 2020 р.

Сизоненко Софія нагороджена дипломом ІІІ-го ступеня ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у секції Медицина (відділення хімії та біології), а також спеціальною відзнакою компанії ФАРМАК.

Робота з учнями МАН

 • Членами журі ІІ етапу Турніру юних хіміків МАН працювали доц. Дубенська Л.О. (2016-2017; 2018 рр.), доц. Жак О.В. (2017, 2019 рр). Доц. Дубенська Л.О. – голова журі Турніру (2019-2020 рр.)
 • Членами журі на ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН працювали доц. Дубенська Л.О. (2018 р.),доц. Коркуна О.Я. (2017, 2019-2021 рр.),
 • Доц. Жак О.В. проводила лекційні та лабораторні заняття з учнями МАН

Доц. Жак  О.В. проводить  лабораторну роботу з учнями  МАН (осінь 2019 р)

Профорієнтаційні лабораторно-практичні заняття Дослідження якості харчових продуктів” 

для учнів шкіл (2017-2019 рр., доц. Жак О.В., асист. Оршуляк О.О.)

На гербі хімічного факультету викарбувано: “Chemia ars synthesis et analysis est”, що означає “Хімія – мистецтво синтезу й аналізу”. Саме мистецтво аналізу розвивають, вивчають і навчають на кафедрі аналітичної хімії.
Кафедру аналітичної хімії вважають ровесницею факультету – однією з наймолодших кафедр факультету. Кафедрі виповнилося 75 років від створення у Львівському університеті хімічного факультету, про що свідчить Наказ №48 від 12 жовтня 1944 року, підписаний тодішнім ректором професором М.М. Паше-Озерським.
Здобутки аналітичної хімії здебільшого скеровано на вирішення нагальних проблем науки і техніки чи суспільства загалом, які не можна відкладати на завтра. Тому не дивно, що попри порівняно коротку “офіційну” історію кафедри аналітичної хімії, роботи з хімічного аналізу, зокрема об’єктів довкілля, з’явилися у Львівському університеті понад два століття тому. Зокрема, під керівництвом професора Броніслава Радзішевського досліджені лікувальні мінеральні води джерел Прикарпаття, серед них у Риманові, Високій, Великому Любіні, Моршині, Трускавці, Коноплівці, Немирові, у мінеральних джерелах Риманова і Шавниці вперше виявлено сполуки рубідію і цезію, здійснено аналіз нафтових газів і гарячих джерел “Белькотки” в с. Іваничах.
Першими професорами у Львівському університеті, які викладали аналітичну хімію (з 1851) на філософському, а згодом (1895) на медичному факультеті німецькою мовою були: Ф. Плесс, Ю. Грабовський, Ю. Шрамм, Б. Ляхович, С. Толочко і З. Вейзберг. На початку ХХ століття аналітичну хімію викладали проф. В. Тшебятовський і В. Кемуля. З 1931 р. В. Кемуля почав впроваджувати полярографію для визначення малих кількостей речовин, а також вивчати вплив поверхнево-активних речовин на електродні процеси.
Зауважимо, що вже в ті часи хіміки Львівського університету мали тісні наукові контакти з провідними вченими Західної Європи, де проходили тривалі наукові стажування, результати яких успішно впроваджували у практику хімічних аналізів у Львові.
Значні досягнення у галузі аналітичної хімії в університеті, а також потреби промисловості у кваліфікованих хіміках-аналітиках дали підстави адміністрації Львівського університету імені Івана Франка у 1944–1945 н.р. відкрити кафедру аналітичної хімії. Першим завідувачем кафедри був доцент Никифор Круговий, який очолював її до кінця листопада 1946 року. Далі кафедру очолювали доц. Василь Золотухін (1946 – 1962), доц. Роман Головатий (1962 – 1970), доц. Василь Зінчук (1970–1972), проф. Юрій Кузьма (1972 – 2003; 2005), доцент, доктор хімічних наук Степан Чихрій  (2003 – 2005), проф. Ярослав Каличак (2005 – 2015). З 2016 року кафедрою аналітичної хімії керує доцент Лілія Дубенська.

СТРАТЕГІЯ

РОЗВИТКУ КАФЕДРИ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

1. Місія

Наша кафедра – це класична кафедра аналітичної хімії із довготривалими традиціями у поєднанні із сучасними підходами та інноваційними трендами. Зараз кафедра є однією з провідних кафедр аналітичної хімії в Україні.

У своїй освітній діяльності кафедра забезпечує викладання теорії і вироблення практичних навичок з хімічних, фізико-хімічних та деяких фізичних методів аналізу. Фахівці з аналітичної хімії зараз є найзатребуванішими хіміками на ринку праці. Контроль якості і безпеки промислових підприємств, фармація, харчова промисловість, нафтохімія, екологія, криміналістика, тонкий органічний синтез тощо неможливі без кваліфікованого аналізу. Тому першочерговим завданням співробітників кафедри аналітичної хімії є формування у студентів фундаментальних знань з теорії і практики сучасної аналітичної хімії як науки, яка розвиває методологію та створює засоби для аналізу об’єктів різноманітної природи у просторі і часі. Освітньою місією кафедри є створення сприятливого середовища для оволодіння студентами знаннями та вміннями, які потрібні їм, щоб стати високоякісними фахівцями за спеціальністю «Хімія», знайомими з викликами сучасного ринку праці і конкурентоспроможними у міжнародному галузевому середовищі.

 

2. Візія

Діяльність кафедри повинна спрямовуватися на зростання авторитету факультету й Університету в руслі програми діяльності хімічного факультету на період до 2025 року і стратегії розвитку Університету до 2025 року. Колектив кафедри скерований на постійне поліпшення якості навчання, інтегрування в навчальний процес найсучасніших тенденцій в аналітичній хімії для підготовки висококваліфікованих та конкурентоздатних фахівців. На кафедрі органічно поєднано освітній процес та наукову діяльність, головною ідеєю чого є застосування досягнень фундаментальної науки до прикладних розробок. Втілення такої ідеї передбачає подальше удосконалення і ще активніше залучення студентів до розроблення головних наукових напрямів кафедри (пошуку нових аналітичних форм для визначення різноманітних класів фармацевтично активних речовин та харчових добавок; розроблення, виготовлення та апробації нового авторського обладнання тощо).

 

3. Цілі

Успіхи в галузі хімії є запорукою розв’язання багатьох проблем у медицині, фармації, екології, матеріалознавстві, технологіях тощо. Тому головною стратегічною ціллю кафедри є популяризація природничих наук, мотивація до їхнього вивчення, підвищення престижності спеціальності «Хімія» серед молоді, яка планує здобувати вищу освіту. Для досягнення стратегічної цілі треба виконати такі завдання.

3.1. Посилення ролі кафедри в освітянсько-науковій спільноті та у суспільстві загалом

Інтеграція учнівської молоді в академічне середовище – організовувати заняття для слухачів Львівської обласної Малої академії наук, брати участь в організації і проведенні конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів МАН.

Активна участь працівників кафедри в організації і проведенні районних та обласної олімпіад учнів шкіл Львівщини з хімії, у підготовці переможців до Всеукраїнського та міжнародного етапів олімпіади з хімії; участь у роботі журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії; участь у організації та проведенні конкурсів з хімії, у тім числі у дистанційній формі.

Участь працівників кафедри в організації і проведенні Всеукраїнської олімпіади вступника Львівського національного університету з хімії.

Активна профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх шкіл: організація екскурсій для учнів лабораторіями кафедри, проведення лабораторно-практичних занять, участь у міських та університетських наукових заходах для школярів.

Розміщення на сторінці кафедри інформації про випускників кафедри, які працюють за фахом із зазначенням місця роботи, відповідної сторінки в соцмережах (за погодженням з ними).

3.2. Забезпечення високої якості навчального процесу.

Розроблення та реалізація навчальних програм, гнучких до сучасних вимог ринку праці, залучення до навчального процесу роботодавців. Домагатися запровадження магістерської програми “Косметична хімія”, долучитися до розроблення магістерських програм “Середня освіта. Хімія” та “Освіта. Природничі науки”.

Розширення та оновлення переліку дисциплін, запропонованих на вибір як для студентів хімічного, так і не хімічного факультетів.

Упровадження в навчальний процес нових лабораторних робіт з аналізу реальних об’єктів (за сучасними вимогами контрольно-аналітичних лабораторій підприємств харчової, фармацевтичної, нафтопереробної промисловості тощо).

Належне методичне забезпечення усіх дисциплін, які викладають на кафедрі: написання (переклад) підручників, посібників, методичних рекомендацій викладачами кафедри. Забезпечити всі навчальні дисципліни електронними курсами на сторінці http://e-learning.lnu.edu.ua. Для нових навчальних дисциплін забезпечувати електронні курси упродовж трьох років.

Оновлення матеріально-технічного забезпечення навчальних лабораторій кафедри, у тому числі за рахунок власних розробок конструкторської лабораторії MTech Lab, що функціонує на кафедрі”.

3.3. Досягнення і підтримування найвищих світових стандартів наукових досліджень

Сучасне потужне матеріально-технічне забезпечення.

Підготовка фахівців найвищого рівня – захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії і доктора наук.

Накопичені розробки та результати досліджень пропонувати до практичного впровадження

3.4. Створення сучасної освітньо-наукової інфраструктури

Реалізація проектів енергозбереження у приміщеннях кафедри для забезпечення комфортних умов навчання студентів та праці співробітників.

Поліпшення матеріально-технічної бази кафедри – забезпечення сучасним обладнанням, реактивами.

4. Стратегічний план розвитку

ЦіліІндикатори та показники досягненняВиконавціТермін
Посилення ролі кафедри в освітянсько-науковій спільноті та у суспільстві загалом
Розміщення на сторінці кафедри інформації про випускників кафедри, які працюють за фахомдоц. Ридчук П.В.

н.сп. Дзевенко М.В.

2020 р.
Забезпечення високої якості навчального процесу
Запровадження магістер-ської програми “Косметична хімія”доц. Жак О.В.2023 р.
Належне методичне забез-печення усіх дисциплін, які викладають на кафедріВидані посібники:
«Харчова хімія: аналіз та хімічний склад харчових продуктів»доц. Ломницька Я.М.2020 р.
«Фізичні методи аналізу»доц. Стельмахович Б.М.,

проф. Каличак Я.М.

2021 р.
«Кількісний хімічний аналіз. Лабораторний практикум»доц. Дубенська Л.О.,

доц. Коркуна О.Я.,
доц. Ломницька Я.Ф.

2020 р.
«Хімія з основами біогеохімії. Лабора-торний практикум»доц. Жак О.В.2022 р.
«Стандартизація, сер-тифікація, метрологія в хімії»доц. Дубенська Л.О.2022 р.
«Пробопідготовка в аналізі складних об’єктів»доц. Ридчук П.В.2020 р.
«Аналіз органічних речовин. Аспекти практичного застосування»доц. Коркуна О.Я.2025 р.
Забезпечення навчальних дисциплін електронними курсами на інтернет-сторінці кафедри та на http://e-learning.lnu.edu.ua

Атестація електронних навчальних курсів

Фізичні методи дослідженнядоц. Пацай І.О.2024 р.
Хімія з основами біогеохіміїдоц. Жак О.В.2022 р.
Хроматографіядоц. Тимошук. О.С.2023 р.
Аналіз лікарських засобівдоц. Коркуна О.Я.2025 р.
Аналітична хіміядоц. Дубенська Л.О.2021 р.
Фізико-хімічні методи аналізудоц. Тимошук. О.С.2021 р.
“Аналітична хімія” для бакалаврів біологічного факультетудоц. Коркуна О.Я.2023 р.
“Пробопідготовка в хімічному аналізі”доц. Ридчук П.В.2025 р.
Розробка навчального обладнання для лабора-торних практикумів кафедриелектронний комп’юте-ризований реєстратор хроматограм для газового хроматографа;доц. Пацай І.О.2021 р.
установка для кондуктометричного титрування;2022 р.
установка для амперометричного титрування2023 р.
Досягнення і підтримування найвищих світових стандартів наукових досліджень
Підготовка та видання монографічних статей, монографійОпубліковані моногра-фічні статті, моногра-фіїдоц. Жак О.В. спільно з

н.сп. Дзевенко М.В.

2023 р.
доц. Дубенська Л.О.2025 р.
проф. Каличак Я.М.2021 р.
Публікування статей у наукових журналах з ImpactОпубліковані  статтіусі науково-педагогічні і педагогічні праців-ники кафедривпродовж усього періоду
Захист дисертацій доктора філософіїПредставлені рукопи-си дисертаційних робітасп. Сташків О.Д. – доц. Дубенська Л.О.2020 р.
асп. Костів О.І. – доц. Коркуна О.Я.2021 р.
асп. Стечинська Е.Т. – проф. Каличак Я.М.2022 р.
асп. Федишин О.С. – доц. Тимошук О.С.2023 р.
Захист дисертацій доктора наукПредставлені рукописи дисертаційних робітдоц. Жак О.В.2024 р.
доц. Тимошук.О.С.2025 р.
доц. Дубенська Л.О.2025 р.

Затверджено на засіданні кафедри аналітичної хімії (протокол № 5 від 4 листопада 2019 р.)

Оновлено на засіданні кафедри аналітичної хімії (протокол № 8 від 12 січня 2021 р.)

Співробітники

завідувачДУБЕНСЬКА Лілія Осипівназавідувач
професорКАЛИЧАК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентЖАК Ольга Володимирівнадоцент
доцентКОРКУНА Ольга Яремівнадоцент
доцентЛОМНИЦЬКА Ярослава Федорівнадоцент
доцентПАЦАЙ Ігор Орестовичдоцент
доцентРИДЧУК Петро Васильовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХОВИЧ Богдан Мирославовичдоцент
доцентТИМОШУК Олександр Сергійовичдоцент
провідний науковий співробітникВАСИЛЕЧКО Володимир Орестовичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникТИВАНЧУК Юрій Богдановичстарший науковий співробітник
науковий співробітникГРИЩУК Галина Василівнанауковий співробітник
науковий співробітникОЛЕКСІВ Леся Вікторівнанауковий співробітник
молодший науковий співробітникКОСТІВ Оксана Ігорівнамолодший науковий співробітник
завідувач лабораторіїБАГДАЙ Світлана Романівназавідувач лабораторії
провідний інженерМИЦУК Роман Дмитровичпровідний інженер
провідний інженерМІЛЯН Володимир Володимировичпровідний інженер
інженер 1 категоріїШУМІНСЬКИЙ Євген Степановичінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїЦЕЛЕВИЧ Марія Володимирівнаінженер 2 категорії
інженерТОПОЛЬНИЦЬКА Лариса Леопольдівнаінженер
старший лаборантОСТАП’ЮК Лариса Мечиславівнастарший лаборант
аспірантГУЛАЙ Наталія Любомирівнааспірант
аспірантПЛОТНІКОВА Катерина Миколаївнааспірант
аспірантСТЕЧИНСЬКА Емілія Тарасівнааспірант
аспірантФЕДИШИН Орест Степановичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Одним з головних завдань колективу кафедри аналітичної хімії є навчально-методична робота. Працівники кафедри забезпечують викладання дисциплін “Аналітична хімія”, “Хроматографія”, “Пробопідготовка в хімічному аналізі”, “Фізичні методи дослідження” для студентів хімічного факультету, “Хімія аналітична” для студентів біологічного факультету, “Хімія з основами біогеохімії” для студентів напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (біологічного, геологічного та географічного факультетів), а також вибіркових дисциплін “Хімічний контроль об’єктів довкілля”, “Аналіз лікарських засобів”, “Основи стандартизації”, “Хімічна метрологія”, “Історія розвитку і становлення науки”, “Хімія довкілля”, “Екологічна хімія” та інших.

Атестовані електронні курси:

«Аналітична хімія»

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=334

укладено доц. Дубенською Л.О.

 

«Аналітична хімія (фізико-хімічні методи аналізу)»

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=64

укладений доц. Тимошуком О.С.

 

«Хімія з основами біогеохімії»

https://e-learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=221

укладений доц. Жак О.В.

Навчально-методичні посібники:

 1. Василечко В.О. Харчова хімія: аналіз та хімічний склад харчових продуктів / Василечко В.О., Ломницька Я.Ф., Скоробогатий Я.П., Бужанська М.В.  // Навчальний посібник – Видавництво Львівського торгово-економічного університету. 2020. – 308 с.
 2. Врублевська Т.Я. Пробопідготовка в аналізі об’єктів довкілля (авторський наклад) / Т.Я. Врублевська, П.В. Ридчук. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017.– 382 с.
 3. Тимошук О. С. Основи електроаналітичної хімії (авторський наклад) / О. С. Тимошук, С. В. Тимошук, Т. Я. Врублевська, І. О. Пацай. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 438 с.
 4. Ломницька Я.Ф. Методи аналізу об’єктів довкілля. Курс лекцій. Частина 1. Хімічний склад ґрунтів, вод, продуктів харчування, їхнє забруднення / Я.Ф. Ломницька, В.О. Василечко – Львів: Малий видавн. центр хім. та фіз. факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 118 с.
 5. Врублевська Т.Я. Методи розділення і концентрування речовин в аналізі / Т.Я. Врублевська, П.В. Ридчук, О.С. Тимошук. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 336 с. (Гриф МОН України, лист №1/11–7274 від 04.08.2011).
 6. Калембкевич Я. Назви хімічних речовин у скорочених позначеннях / Я. Калембкевич, Я. Любчак, С. Копач, Б. Папцяк, В. Карп’як, І. Опайнич, Я. Каличак – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. –  358 с.
 7. Коркуна О.Я. Аналіз лікарських засобів. Лабораторний практикум. Навчально-методичний посібник / О.Я. Коркуна. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. –  464 с.
 8. Ломницька Я.Ф. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля: Навчальний посібник / Я.Ф. Ломницька, В.О. Василечко, С.І. Чихрій. – Львів: Новий світ-2000, 2011 – 588 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей ВНЗ (лист № 1/11-7326 від 04.08.2010).
 9. Левицька Г.Д. Електрохімічні методи аналізу: Навчальний посібник / Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 273 с. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей ВНЗ (лист № 1/11-12236.1 від 29.12.2010).
 10. Жак О.В. Загальна хімія: Навчальний посібник / О.В. Жак, Я.М. Каличак. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 368 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей ВНЗ (лист № 1.4/18-Г-82 від 10.01.2009).
 11. Ломницька Я.Ф. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях. Навчально-методичний посібник / Я.Ф. Ломницька, Н.Ф. Чабан. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 304 с.
 12. Скоробогатий Я.П. “Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив” / Я.П. Скоробогатий, В.В. Ощаповський, В.О. Василечко, С.Л. Кусковець. – 2008, 222 с. (Гриф МОН України).
 13. Зінчук В.К. “Фізико-хімічні методи аналізу”/ В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська. – 2008, 361 с. (гриф МОН України);
 14. Врублевська Т.Я. “Методи розділення та концентрування в аналізі складних речовин” / Т.Я. Врублевська, О.С. Тимошук. – 2007, 211 с.
 15. Зінчук В. “Хімічні методи якісного аналізу”/ В. Зінчук, О. Гута. – 2006, 152 c.
 16. Ломницька Я.Ф. “Лабораторний практикум з аналітичної хімії”/ Я.Ф. Ломницька, Н.Ф. Чабан, Ю. Кузьма. – 2004, 230 с.
 17. Кузьма Ю.Б. “Аналітична хімія”/ Ю.Б. Кузьма, Я.Ф. Ломницька, Н.Ф. Чабан. – 2001, 297 с.

 

Методичні рекомендації:

2011-12 навчальний рік:

Фізико-хімічні методи дослідження в екології, для студентів екологічних спеціальностей географічного факультету /Ломницька Я.Ф., доц. Коркуна О.Я. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка –  47 с.

Хімічний контроль об’єктів довкілля для студентів хімічного факультету / Ломницька Я.Ф. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 78 с.

Хімія з основами біогеохімії для студентів біологічного факультету / Жак О.В. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка –  79 с.

Основи стандартизації для студентів хімічного факультету / Дубенська Л.О. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 24 с.

Фізичні методи дослідження для студентів хімічного факультету / Пацай І.О. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 26 с.

Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт бакалаврів, магістерських і дипломних робіт для студентів хімічного факультету / Ломницька Я.Ф., доц. Пацай І.О. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 26 с.

Методичні рекомендації до навчальної ознайомчої практики для студентів 3-го курсу хімічного факультету / Яцишин М.М., Пацай І.О., Мартяк Р.Л. Під. ред. проф. Каличака Я.М. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 23 с.

Програма та методичні рекомендації до переддипломної та магістерської виробничих практик для студентів хімічного факультету / Яцишин М.М., Жак О.В., Павлюк В.В., Карп’як В.В. Під. ред. проф. Каличака Я.М. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 32 с.

2012-2013 навчальний рік:

Аналітична хімія для студентів хімічного факультету / Дубенська Л.О., Тимошук О.С. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 126 с.

Аналітична хімія для студентів біологічного факультету / Стельмахович Б.М., Коркуна О.Я. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 65 с.

Методи розділення та концентрування в аналізі /  Врублевська Т.Я., Тимошук О.С., Ридчук П.В. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка  – 39 с.

Методи аналізу об’єктів довкілля / Ломницька Я.Ф. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 82 с.

Методичні рекомендації до державного іспиту з хімії для студентів IV курсу хімічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”/ Пацай І.О., Гладишевський Р.Є., Обушак М.Д., Решетняк О.В., Каличак Я.М. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 26 с.

2013-2014 навчальний рік:

Методи визначення мікрокількостей речовин для студентів хімічного факультету / О.Я.Коркуна. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 2013.–60 с.

Аналітичний контроль органічних забруднень довкілля для студентів хімічного факультету / О.Я.Коркуна. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 2013. – 88 с.

Аналітична хімія для студентів біологічного факультету / Б. Стельмахович, О. Коркуна. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 2013.– 75 с.

2014-2015 навчальний рік:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Екологічна хімія» / Л. О. Дубенська. – Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 32 с.

2016-2017 навчальний рік:

“Аналітична хімія” для студентів денної та заочної форми навчання біологічного факультету / Стельмахович Б.М., Коркуна О.Я.

2017-2018 навчальний рік:

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Природничого коледжу з курсу «Спектральний аналіз» / А. М. Тупис, І. О. Пацай, Л. В. Олексів. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, – 2017. – 25с.;

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Природничого коледжу з курсу «Електрохімічні методи аналізу» / О. С. Тимошук, П. В. Ридчук, І. О. Пацай. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка – 2017. – 23 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Природничого коледжу з курсу «Хроматографічний аналіз» / Т. М. Мартяк, О. С. Тимошук, П. В. Ридчук. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, – 2017. – 34 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Природничого коледжу з курсу «Фізико-хімічні методи аналізу» / Л. В. Олексів, О. С. Федишин, С. В. Тимошук – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, ‑ 2017. – 51 с.

Лабораторний практикум з курсу «Фізико-хімічні методи аналізу» для студентів Природничого коледжу / С. В. Тимошук, О. С. Федишин, А. М. Тупис. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, ‑ 2017. – 51 с.

 

 

Дослідження

Наукові напрямки кафедри

Сьогодні наукова робота кафедри провадиться у кількох взаємопов’язаних напрямах, які загалом скеровано на пошук нових перспективних аналітичних форм для створення високочутливих, селективних, експресних методик визначення неорганічних та органічних речовин у складних об’єктах, розроблення ефективних методів концентрування та подальшого визначення мікрокількостей речовин та рентгенівських методів аналізу.

Більшість наукових досліджень співробітників кафедри спрямовано на розроблення методик визначення органічних аналітів у ліках, продуктах харчування, біологічних рідинах тощо. У цій царині працюють наукові групи доцентів Лілії Дубенської, Олександра Тимошука, Ольги Коркуни. Головні методи дослідження – спектрофотометрія та вольтамперометрія, перевагами яких є універсальність, достатня чутливість для вирішення конкретних аналітичних задач, простота, можливість автоматизації аналізу. Серед аналітів антибіотики, сульфаніламіди, нітроімідазоли, алкалоїди, синтетичні харчові барвники тощо.

Графічна анотація наукової роботи “Вольтамперометричне  визначення  деяких  харчових  азо-  і  трифенілметанових  барвників  у  продукта”, нагородженої дипломом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів МАН у 2019 році (науковий керівник доц. Ридчук П.В.).

Особливо відзначимо аналіти – похідні 1,3-тіазолу та 4-азолідону, значну частку яких уперше синтезовано в Україні, зокрема у Львові. Представники цих класів сполук є складовою частиною оптичних засобів запису інформації, одягу, пластмас, їжі, косметики, іграшок тощо. Крім того, для цих речовин характерні протипухлинна, протизапальна, гіпоглікемічна, протигрибкова та протимікробна дія, тому на їхній основі можливе створення нових ефективних медичних препаратів у боротьбі із багатьма хворобами, зокрема діабетом та онкозахворюваннями. Розроблені аналітичні методики та визначені спектральні й електрохімічні характеристики згаданих речовин є важливими не лише для аналізу, але й для подальших наукових досліджень у споріднених галузях: мікробіології, медицині, фармацевтиці, фізичній та органічній хімії тощо.

Графічна анотація до статті Ivakh S., Dubenska L., Rydchuk M., Plotycya S. Voltammetric Behavior and Reliable Method for the Determination of Coccidiostat Robenidine in Animal Feed and Poultry Meat // Electroanalysis – 2021. –V. 33, № 1. – P. 256 – 267.

Кафедра є флагманом з дослідження сорбційних властивостей природних цеолітів українського Закарпаття стосовно слідових кількостей токсичних важких металів, радіоактивних ізотопів Sr–90, Ce–144 і Со–60, рідкісноземельних і шляхетних металів, хлорорганічних речовин, природних антиоксидантів (флавоноїдів). Впродовж багатьох років цей напрям досліджень очолює провідний науковий співробітник Володимир Василечко і розробляє науковий співробітник Галина Грищук. Закарпатські цеоліти як сорбенти використовували в аналітико-екологічному контролі вод, а також як фільтри для очищення вод та технологічних розчинів: води Тустанських джерел та водоймищ Яворівського сіркового родовища, води на територіях, прилеглих до Грибовицького сміттєзвалища, водопровідні води м. Львова та ін. Крім того, сумісно із вченими провідних вітчизняних та європейських наукових установ проводяться роботи зі створення і використання біосумісних багатофункціональних мінеральних наноматеріалів на основі цеолітів як засобів протипухлинної, протимікробної дії і різноманітних діагностичних засобів для моніторингу патологічних станів; досліджуються каталітичні властивості цеолітних композицій стосовно низькотемпературного окиснення чадного газу та деструкції барвників.

Окрім класичних для аналітичної хімії методів на кафедрі також розвивають рентгенівські методи аналізу (рентгенофазовий та рентгеноструктурний). Такий напрям на кафедрі був започаткований ще у далекому 1972 році, коли кафедру очолив молодий і амбітний доктор хімічних наук, а згодом професор кафедри Юрій Богданович Кузьма (1934–2006). Цікаво, що під час дослідження потрійної системи Nd-Fe-B саме науковцями цієї групи було вперше виявлено сполуку складу Nd2Fe14B, яка згодом стала основою для створення найпотужнішого постійного магніту «Неомакс». Зараз наукову групу очолює професор Ярослав Каличак, у ній успішно працюють доценти Богдан Стельмахович, Ольга Жак.

Кристалічна структура антимоніду Nd2Pd9Sb3 (структурний тип Сe2Pd9Sb3) та укладка поліедрів атомів Sb1 (фіолетовий) та Sb2 (червоний) у структурі.

Монографії:

Головним показником, який відображає результати наукової роботи, є наукові публікації. За період 1991-2019 рр. науковцями кафедри опубліковано понад 2000 наукових праць серед яких 5 монографій або розділи до них, 19 патентів України на корисну модель та три на винахід. Викладачі кафедри брали участь у підготовці до видання 4-ох мовного хімічного словника (Хемічний словник, Львів, 1999); проф. Юрій Кузьма входив до складу авторського колективу 3-ох томного видання “Диаграммы состояния двойных металлических систем” (Машиностроение, М., 1996-2001).

Наукові публікації

Наукове та навчальне обладнання

Ефективність науково-дослідних робіт, особливо з природничих наук, суттєво залежить від технічного оснащення лабораторій відповідними вимірювальними засобами. Відновлення та розвиток науковоємкої приладобудівної галузі є необхідною умовою успішної трасформації України у високорозвинену державу, як технічно, так і науково. Саме науково-дослідні установи повинні бути ініціаторами та рушійною силою такої трасформації.

На кафедрі аналітичної хімії з 2009 року працює ініціативна група MTech Lab, яка займається розробкою науковоємкого програмного забезпечення та вимірювального обладнання, насамперед для хімічних досліджень та аналізу. Групу очолює доц. Ігор Пацай. З 2019 року група увійшла в штат новоствореної Науково-дослідної лабораторії електрохімічних методів дослідження. Станом на квітень 2020 року розроблено понад 50 приладів: потенціостатів, гальваностатів, потенціометрів-іономірів, кондуктометрів, кулонометрів, електронних самописців, контролерів та програмно-апаратних інтерфейсів.

Лабораторія розробляє обладнання не лише для потреб нашого університету, але й активно постачає його в інші університети на науково-дослідні інститути. Зокрема, користувачами приладів MTech Lab є Український державний хіміко-технологічний університет, Національний університет “Львівська політехніка”, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Національний фармацевтичний університет, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського, Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики.

Навчальна робота студентів проходить в 2-х лабораторіях аналітичної хімії та фізико-хімічних методів аналізу (кожна на 25–30 робочих місць). Наукова апаратура: спектрофотометри (HACH DR/4000V, Specord M40, Specord M80, AAS-1, AAS-3, FLAPHO), фотоколориметри (КФК-2, КФК-3, ФЕК-56М), полярографи (ПУ-1, ППТ), хроматографи (ЛХМ8-МД, 3700) хемілюмометри, рентгенівський порошковий дифрактометр ДРОН-3М, рентгенівські апарати УРС-2,0, УРС-55), а також унікальне обладнання власного виробництва.

 

Держбюджетні науково-дослідні теми

ХА-32 Ф “Закарпатські цеоліти в аналітичній хімії розсіяних елементів, бактерицидних, протипухлинних засобів та інших біологічно активних речовин”. Науковий керівник: проф. Каличак Я. М. Термін виконання – 01.02.2016 – 31.12.2018. Відповідальний виконавець пров.наук.співр. Василечко В.О.

ХА-87 Ф “Багатофункціональні матеріали клиноптилоліт–перехідні метали у хімічному аналізі та біології ”. (01.01.2019 – 31.12.2021)  Науковий керівник: професор Каличак Я. М. Відповідальний виконавець доц. Дубенська Л.О.

Співробітники кафедри були залучені до виконання держбюджетної теми

 • ХО-75Ф “Синтез та дослідження біологічної активності, хіміко-аналітичних властивостей похідних 1,3-тіазолу та 4-азолідону з використанням авторського обладнання”. Науковий керівник: проф. Матійчук В.С. Відповідальний виконавець: доц. Пацай І.О. Термін виконання – 01.01.2018 – 31.12.2020.
 • та Науково-технічної (експериментальної) розробки ХН-88Р “Універсальні вимірювальні комплекси для електрохімічних, корозійних та електроаналітичних досліджень” (01.01.2019 – 31.12.2020) Науковий керівник: старший дослідник Демченко П.Ю. Виконавець: доцент Пацай І.О.

 

Патенти:

 1. Патент України на корисну модель № 142649. МПК G01N 21/17 (2006) G01N 21/25 (2006) G01N 21/27 (2006) G01N 21/35 (2006) G01J 3/00 (2006) G01J 3/28 (2006) G01J 3/42 (2006) G01J 3/46 (2006). Спосіб екстракційно-фотометричного визначення іонів паладію(ІІ) / О.С. Федишин, О.С. Тимошук, П.В. Ридчук – № u201910676 – заявл. 28.12019; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 2. Патент України на винахід 120717. МПК G01N 27/00 (2020). Спосіб вольтамперометричного визначення амоксициліну у фармацевтичних препаратах / О. Я. Коркуна, П. В. Ридчук, О. І. Костів. – №a201801406. – заявл. 02.2018; опубл. 27.01.2020, Бюл. № 2. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 3. Пат. 119829, МПК51 G01N 27/48 (2006.01), G01N 31/22 (2006.01), G01N 33/20 (2019.01). Спосіб вольтамперометричного визначення Os(IV) / Ридчук П.В., Ридчук М.В., Коркуна О.Я., Кіт Л.Я. Опубл. 12.08.2019, Бюл. №.15/2019. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 4. Патент України на корисну модель № МПК G01N 27/34 (2006) G01N 27/48 (2006). Спосіб вольтамперометричного визначення платини(IV) / П.В. Ридчук, О.С. Тимошук, І.О. Пацай. – № u201907286 – заявл. 01.07.2019; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 5. Патент України на корисну модель № 139614. МПК G01N 27/34 (2006) G01N 27/48 (2006). Спосіб вольтамперометричного визначення Pt(IV) / П.В. Ридчук, О.С. Тимошук, І.О. Пацай. – № u201907068 – заявл. 06.2019; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 6. Патент України на корисну модель № 139319. МПК G01N 27/26 (2006) G01N 27/34 (2006) G01N 27/48 (2006). Спосіб вольтамперометричного визначення похідних азолідонів / П.В. Ридчук, О.С. Тимошук, Л.Я. Кіт. – № u201907221 – заявл. 07.2019; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

У 2020 р. співрробітники кафедри аналітичної хімії співпрацювали з такими зарубіжними науковими установами:

 1. Інститут аналітичної хімії Словацького технологічного університету (Братіслава, Словаччина): проводяться спільні наукові роботи по дослідженню сорбційних властивостей закарпатського клиноптилоліту (пров. н. сп. Василечко В.О., н.сп. Грищук Г.В.).
 2. Центр біологічних та хімічних досліджень Варшавського університету: проводяться спільні наукові роботи по дослідженню антибактеріальних властивостей цеолітних композицій. В рамках співпраці опубліковано 1 статтю (пров. н. сп. Василечко В.О., н.сп. Грищук Г.В.).
 3. Міжнародний науковий центр DEFY (Німецький електронний синхротрон, м. Гамбурґ): проводяться спільні наукові роботи по ідентифікації різних окиснених форм РЗЕ в оксидних наноматеріалах на основі цеолітних композицій. Результати спільних досліджень апробовано на конференції (пров. н. сп. Василечко В.О., н.сп. Грищук Г.В.).
 4. Ягеллонський університет, Інститут фізики, м. Краків, Польща: в рамках співпраці опубліковано 3 статті (проф. Каличак Я.М., ст. наук. сп. Тиванчук Ю.Б.).
 5. Інститут низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського ПАН, м. Вроцлав, Польща: за результатами співпраці опубліковано 1 статтю (проф. Каличак Я.М., ст. наук. сп. Тиванчук Ю.Б.).
 6. Університеті імені Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице): спільні  наукові роботи по дослідженню 1-(5-(3-хлоро-4-метил)бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу та його сполук з йонами перехідних металів та застосування їх в аналізі. За результатами співпраці опубліковано 1 статтю та 1 тези доповідей (асп. Федишин О.С., доц. Тимошук О.С.).
 7. Інститут аналітичної хімії Словацького технологічного університету (Братіслава, Словаччина): проводяться спільні наукові дослідження в галузі вольтамперометрії органічних сполук. Опубліковано одну статтю (доц. Дубенська Л.О.).
 8. Карлів університет, факультет наук, кафедра аналітичної хімії (м. Прага, Чехія): подано проєктну пропозицію “Нові підходи до селективного та швидкого вольтамперометричного визначення антимікробних препаратів та кокцидіостатиків у продуктах харчування та кормах для тварин” на участь у конкурсі спільних українсько-чеських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2021-2022 рр. (доц. Дубенська Л.О.).
 9. Інститут неорганічної та аналітичної хімії, Вестфальський університет імені Вільгельма (Мюнстер, Німечина): проводяться спільні наукові дослідження кристалічних структур сполук, що утворюються в системах Sc−d-метал−In. За результатами співпраці опубліковано 3 статті та 1 тези доповідей (проф. Каличак Я.М.).
 10. Кафедра хімії та біохімії, Університет Північного Іллінойсу (Декалб, США): проводяться спільні наукові дослідження кристалічних структур тернарних антимонідів. За результатами співпраці опубліковано 1 статтю (доц. Жак О.В.).
 11. Інститут Неель, Гренобльський університет (Гренобль, Франція): проводяться спільні наукові дослідження кристалічних структур тернарних антимонідів. За результатами співпраці опубліковано 1 статтю (доц. Жак О.В.).

 

20 жовтня 2021 р. Засідання Вченої ради хімічного факультету

12.10.2021 | 18:30

Засідання Вченої ради хімічного факультету відбудеться онлайн
20 жовтня 2021 року о 1500 год
Порядок денний:

Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів І року навчання.
Про поточний контроль успішності студентів.
Про хід виконання магістерських робіт (освітньо-професійна програма).
Різне.

Протокол № 3

Читати »

27 вересня 2021 р. Участь працівників хімічного факультету у воркшопі «Розробка та оновлення навчальних програм: інновації, інтернаціоналізація та цифровізація»

12.10.2021 | 17:32

Гаранти освітні програм, які реалізуються на хімічному факультитеиті, Григорій Дмитрів та Олексій Павлюк і координатор академічної мобільності хімічного факультету Оксана Зелінська взяли участь у воркшопі «Розробка та оновлення навчальних програм: інновації, інтернаціоналізація та цифровізація» (“Developing and Updating Study Programmes: Innovation, Internationalisation and Digitalisation”), який відбувся в понеділок, 27 вересня 2021 року з 14.00 год. до 15.30 год. в рамках участі Львівського національного університету імені Івана Франка в проекті “Bologna Hub Peer Support”.

Читати »

5 жовтня 2021 р. Атестація працівників хімічного факультету з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

28.09.2021 | 16:14

ОГОЛОШЕННЯ
Згідно наказу Ректора № 3763 від 21 вересня 2021 р.
у вівторок, 5 жовтня 2021 року, в ауд. №5 відбудеться атестація працівників хімічного факультету, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 
Графік проведення атестації:

кафедра неорганічної хімії (викладачі та навчально-допоміжний персонал)
1000 – 1020

кафедра неорганічної хімії (працівники науково-дослідної частини)
1020 – 1040

кафедра аналітичної хімії
1040 – 1100

кафедра органічної хімії
1100 – 1120

кафедра фізичної і колоїдної хімії
1120 – 1140

Читати »

30 вересня 2021 р. Інавгураційна лекція нашого випускника Максима Яреми

28.09.2021 | 09:36

Випускник хімічного факультету Максим Ярема у четвер, 30 вересня 2021 р., о 18:15 читатиме свою інавгураційну лекцію на посаді професора Федеральної вищої технічної школи Цюриха, Швейцарія. В ній він розповість про те, як дитяче захоплення складними об‘єктами перетворилося на професію науковця-хіміка, а також про свої недавні дослідження колоїдних нанокристалів.
Тема доповіді: Colloidal Nanocrystals: Captivating Complexity at the Nanoscale
Посилання на подію:
https://ethz.ch/en/news-and-events/events/details.prof-maksym-yarema-colloidal-nanocrystals-captivating-complexity-at-the-nanoscale.63236.html
Стрім лекції буде за посиланням:
https://video.ethz.ch/live/events/live-1.html

Читати »

23-26 вересня 2021 р. COVID-вакцинування викладачів та працівників Університету

23.09.2021 | 10:50

У четвер, 23 вересня, п’ятницю, 24 вересня, а при потребі і у суботу та неділю (25 вересня, 26 вересня) буде здійснюватися covid-вакцинування викладачів та працівників Університету.
👆 Вакцинування відбуватиметься у Медпункті (головний корпус, вул. Університетська, 1, авдиторія 067) з 10:00 по 15:00.
❗️❗️ Обов’язково візьміть з собою паспорт та ідентифікаційний код, або е-документи у застосунку Дія та посвідчення працівника Університету.
Щеплення буде проводити 5 Міська клінічна лікарня м. Львова вакциною Pfizer.

Читати »