Кафедра аналітичної хімії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

колектив КАХ (2010 р.)

 

колектив КАХ (2017 р.)

Кафедра аналітичної хімії Львівського Університету – це класична кафедра аналітичної хімії із довготривалими традиціями у поєднанні із сучасними підходами та інноваційними трендами. У своїй освітній діяльності кафедра забезпечує викладання теорії і вироблення практичних навичок з хімічних, фізико-хімічних та деяких фізичних методів аналізу, необхідними, щоб стати високопрофесійними фахівцями з аналітичної хімії.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

СТРАТЕГІЯ-КАХ-2025-new

МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Методичні та наукові публікації

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СПІВПРАЦЯ

Конференції та співпраця

 

 СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

В 2020 році:

 • 6 травня 2020 проведено І тур звітної наукової конференції студентів, заслухано 8 доповідей. Переможцями стали доповіді студенток наукової керівниці доц. Дубенської Л.О. – студентка 3 курсу Софія Івах та студентка 4 курсу Ольга Душна. Ці доповіді були представлені 13 травня 2020 року на пленарному засіданні студентської наукової конференції хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У зв’язку із карантинним режимом захід відбувся в онлайн-форматі на платформі «ZOOM».
 • Студентка Івах С. нагороджена дипломом за кращу усну доповідь VІІ Науково-практичного семінару студентів, аспірантів і молодих учених “Прикладні аспекти електрохімічного аналізу” (Львів, 15-16 жовтня, 2020 р.). (науковий керівник доц. Дубенська Л.О.).
 • Студентка Душна О. за роботу “Вольтамперометричне визначення нефопаму та його метаболіту” нагороджена дипломом ІІ-го ступеня у конкурсі студентських наукових робіт (Дніпро, 2020) (науковий керівник доц. Дубенська Л.О.).
 • За участю студентів у 2020 р. опубліковано 8 статей, з них 3 статті в журналах, які мають імпакт-фактор, та 35 тез доповідей, з них 14 на міжнародних конференціях.

В 2019 році:

 • В травні 2019 р. проведено І тур звітної наукової конференції студентів, де заслухано 10 доповідей. На факультетському турі конференції виголошено 2 доповіді, авторами яких були студенти Івах С. (ІІ курс) і Душна О. (ІІІ курс), а також Любомир Шевчук (ІІ курс).
 • Студент Дмухайло А.В. нагороджений дипломом першого ступеня за кращу усну доповідь у секції “Аналітична хімія” ІІ Міжнародної (ХІІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Хімічні проблеми сьогодення” (м. Вінниця, 19-21 березня 2019 р.).
 • За участю студентів у 2019 р. опубліковано 2 статті у виданнях з імпакт-фактором (Applied Nanoscience, J. Electrochem. Soc.) і 2 статті у вітчизняних фахових виданнях (Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім., Праці НТШ. Хімічні науки). У співавторстві зі студентами опубліковано 19 тез доповідей, з них 4 на міжнародних конференціях (XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ (Україна), 15–17 травня 2019, XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. – Lviv (Ukraine), 22-26 September, 2019), International Freik Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN-XVII. – Ivano-Frankivsk – Yaremche (Ukraine), May 20–25, 2019.

В 2018 році:

 • VІІІ Український з’їзд з електрохімії та VІ Науково-практичний семінар для аспірантів, студентів і молодих учених “Прикладні аспекти електрохімічного аналізу” студентка Сарахман О.М. була відзначена дипломом за кращу стендову доповідь у секції “Фундаментальні проблеми електрохімії та електрохімічної кінетики”.
 • Студентка Гулай Н. Л. – переможець (диплом ІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (м. Дніпро, 2018 р.).

В 2017 році:

 • Х Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю “Хімічні проблеми сьогодення” (Вінниця, 27-29 березня 2017) Салій Д. була відзначена дипломом І-го ступеня за кращу усну доповідь у секції «Аналітична хімія» та дипломом за кращу усну доповідь, виголошену українською мовою. Плотнікова К. і Чорна Г. нагороджені дипломами ІІ-го і ІІІ-го ступенів відповідно за усні доповіді у секції «Аналітична хімія». Шевчук Дар’я – І місце за стендову доповідь
 • ХVIII міжнародна конференція студентів та аспірантів “Cучасні проблеми хімії” (17-19 травня, м. Київ) Плотнікова К. за усну доповідь у секції «Аналітична хімія» відзначена дипломом ІІ-го ступеня.
 • Студентка Сарахман О.В. за роботу на тему “Полярографічне визначення лідокаїну: розроблення і валідація методики” нагороджена дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт з хімії у 2016 році (м. Дніпропетровськ), а також за роботу на тему “Нова полярографічна методика визначення лідокаїну” стала стипендіатом конкурсу благодійної програми «Стипендіальна програма «Завтра.UA» (Благодійна організація “Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива”). Науковий керівник – доц. Дубенська Л.О.

 

РОБОТА З МОЛОДДЮ

У 2020 р. на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН були представлені роботи учнів:

 • у секції Хімія –  Сизоненко Софії (10 клас ЛФМЛ, диплом ІІ-го ступеня, науковий керівник доц. Дубенська Л.О.); Зеленого Івана (10 клас Дрогобицький ліцей, диплом ІІ-го ступеня, науковий керівник доц. Дубенська Л.О.); Дашинич Олени (11 клас ЛФМЛ, диплом ІІ-го ступеня, науковий керівник доц. Жак О.В.).
 • у секції МедицинаСизоненко Софії (диплом І-го ступеня, науковий керівник доц. Дубенська Л.О.),
 • у секції МатеріалознавствоДашинич Олени (диплом І-го ступеня, науковий керівник доц. Жак О.В.). Дашинич О. – учасниця національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості учнів «Еко-Техно Україна» у 2020 р. (м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського), спеціальна відзнака журі; переможниця програми підтримки обдарованої молоді міста Львова у 2020 р.

Сизоненко Софія нагороджена дипломом ІІІ-го ступеня ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у секції Медицина (відділення хімії та біології), а також спеціальною відзнакою компанії ФАРМАК.

Коротка історія кафедри

КАХ була створена в 1944-45 рр. Першими професорами у Львівському університеті, які викладали аналітичну хімію (з 1851) на філософському, а згодом (1895) на медичному факультеті німецькою мовою були: Ф. Плесс, Ю. Грабовський, Ю. Шрамм, Б. Ляхович, С. Толочко і З. Вейзберг.

Велику роль у поширенні знань з аналітичної хімії та інших наук відіграло Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка (НТШ), особливо його математико-природничо-медична секція. Ця секція організовувала лекції з різних питань природознавства, а з 1897 р. стала видавати наук. журнал “Збірник математико-природничо-медичної секції НТШ”, їх було видано 32 томи.

На початку ХХ століття аналітичну хімію викладали проф. В. Тшебятовський і В. Кемуля. З 1931 р. В. Кемуля почав впроваджувати полярографію для визначення малих кількостей речовин, а також вивчати вплив поверхнево-активних речовин на електродні процеси.

Першим завідувачем кафедри був доц. Круговий Н.С. (1945–1946 рр). Надалі кафедру очолювали доц. Золотухін В.К. (1946–1962 рр), доц. Головатий Р.М. (1962–1970 рр), доц. Зінчук В.К. (1970–1972 рр), проф. Кузьма Ю.Б. (1972–2003 рр), доц. Чихрій С.І. (2003–2005 рр), проф. Каличак Я.М. (2005–2014 рр). З 2015 р. кафедру очолює доц. Дубенська Л.О.

СТРАТЕГІЯ

РОЗВИТКУ КАФЕДРИ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

 1. Місія

Наша кафедра – це класична кафедра аналітичної хімії із довготривалими традиціями у поєднанні із сучасними підходами та інноваційними трендами. Зараз кафедра є однією з провідних кафедр аналітичної хімії в Україні.

У своїй освітній діяльності кафедра забезпечує викладання теорії і вироблення практичних навичок з хімічних, фізико-хімічних та деяких фізичних методів аналізу. Фахівці з аналітичної хімії зараз є найзатребуванішими хіміками на ринку праці. Контроль якості і безпеки промислових підприємств, фармація, харчова промисловість, нафтохімія, екологія, криміналістика, тонкий органічний синтез тощо неможливі без кваліфікованого аналізу. Тому першочерговим завданням співробітників кафедри аналітичної хімії є формування у студентів фундаментальних знань з теорії і практики сучасної аналітичної хімії як науки, яка розвиває методологію та створює засоби для аналізу об’єктів різноманітної природи у просторі і часі. Освітньою місією кафедри є створення сприятливого середовища для оволодіння студентами знаннями та вміннями, які потрібні їм, щоб стати високоякісними фахівцями за спеціальністю «Хімія», знайомими з викликами сучасного ринку праці і конкурентоспроможними у міжнародному галузевому середовищі.

 

 1. Візія

Діяльність кафедри повинна спрямовуватися на зростання авторитету факультету й Університету в руслі програми діяльності хімічного факультету на період до 2025 року і стратегії розвитку Університету до 2025 року. Колектив кафедри скерований на постійне поліпшення якості навчання, інтегрування в навчальний процес найсучасніших тенденцій в аналітичній хімії для підготовки висококваліфікованих та конкурентоздатних фахівців. На кафедрі органічно поєднано освітній процес та наукову діяльність, головною ідеєю чого є застосування досягнень фундаментальної науки до прикладних розробок. Втілення такої ідеї передбачає подальше удосконалення і ще активніше залучення студентів до розроблення головних наукових напрямів кафедри (пошуку нових аналітичних форм для визначення різноманітних класів фармацевтично активних речовин та харчових добавок; розроблення, виготовлення та апробації нового авторського обладнання тощо).

 1. Цілі

Успіхи в галузі хімії є запорукою розв’язання багатьох проблем у медицині, фармації, екології, матеріалознавстві, технологіях тощо. Тому головною стратегічною ціллю кафедри є популяризація природничих наук, мотивація до їхнього вивчення, підвищення престижності спеціальності «Хімія» серед молоді, яка планує здобувати вищу освіту. Для досягнення стратегічної цілі треба виконати такі завдання.

 • 1. Посилення ролі кафедри в освітянсько-науковій спільноті та у суспільстві загалом
  • Інтеграція учнівської молоді в академічне середовище – організовувати заняття для слухачів Львівської обласної Малої академії наук, брати участь в організації і проведенні конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів МАН.
  • Активна участь працівників кафедри в організації і проведенні районних та обласної олімпіад учнів шкіл Львівщини з хімії, у підготовці переможців до Всеукраїнського та міжнародного етапів олімпіади з хімії; участь у роботі журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.
  • Участь працівників кафедри в організації і проведенні Всеукраїнської олімпіади вступника Львівського національного університету з хімії.
  • Активна профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх шкіл: організація екскурсій для учнів лабораторіями кафедри, проведення лабораторно-практичних занять, участь у міських та університетських наукових заходах для школярів.
  • Розміщення на сторінці кафедри інформації про випускників кафедри, які працюють за фахом із зазначенням місця роботи, відповідної сторінки в соцмережах (за погодженням з ними).
 • 2. Забезпечення високої якості навчального процесу.

3.2.1. Розроблення та реалізація навчальних програм, гнучких до сучасних вимог ринку праці, залучення до навчального процесу роботодавців. Домагатися запровадження магістерської програми “Косметична хімія”, долучитися до розроблення магістерських програм “Середня освіта. Хімія” та “Освіта. Природничі науки”.

3.2.2. Розширення та оновлення переліку дисциплін, запропонованих на вибір як для студентів хімічного, так і не хімічного факультетів.

 • Упровадження в навчальний процес нових лабораторних робіт з аналізу реальних об’єктів (за сучасними вимогами контрольно-аналітичних лабораторій підприємств харчової, фармацевтичної, нафтопереробної промисловості тощо).
 • Належне методичне забезпечення усіх дисциплін, які викладають на кафедрі: написання (переклад) підручників, посібників, методичних рекомендацій викладачами кафедри. Забезпечити всі навчальні дисципліни електронними курсами на сторінці http://e-learning.lnu.edu.ua. Для нових навчальних дисциплін забезпечувати електронні курси упродовж трьох років.

3.2.5. Оновлення матеріально-технічного забезпечення навчальних лабораторій кафедри.

 • Досягнення і підтримування найвищих світових стандартів наукових досліджень
  • Сучасне потужне матеріально-технічне забезпечення.
  • Підготовка фахівців найвищого рівня – захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії і доктора наук.
  • Накопичені розробки та результати досліджень пропонувати до практичного впровадження
 • Створення сучасної освітньо-наукової інфраструктури
  • Реалізація проектів енергозбереження у приміщеннях кафедри для забезпечення комфортних умов навчання студентів та праці співробітників.

3.4.2. Поліпшення матеріально-технічної бази кафедри – забезпечення сучасним обладнанням, реактивами.

 1. Стратегічний план розвитку
Цілі Індикатори та показники досягнення Виконавці Термін
1 2 3 4
Посилення ролі кафедри в освітянсько-науковій спільноті та у суспільстві загалом
Розміщення на сторінці кафедри інформації про випускників кафедри, які працюють за фахом доц. Ридчук П.В.

н.сп. Дзевенко М.В.

2020 р.
Забезпечення високої якості навчального процесу
Запровадження магістер-ської програми “Косметична хімія” доц. Жак О.В. 2023 р.
Належне методичне за без-печення усіх дисциплін, які викладають на кафедрі Видані посібники:

«Харчова хімія: аналіз та хімічний склад харчових продуктів»

«Фізичні методи аналізу»

«Кількісний хімічний аналіз. Лабораторний практикум»

 

 

 

доц. Ломницька Я.М.

доц. Стельмахович Б.М.,

проф. Каличак Я.М.

доц. Дубенська Л.О.,

доц. Коркуна О.Я.,
доц. Ломницька Я.Ф.

 

 

 

2020 р

2021 р.

 

2020 р.

 

 

«Хімія з основами біогеохімії. Лабора-торний практикум»

«World of Chemistry»

«Стандартизація, сер-тифікація, метрологія в хімії»

«Пробопідготовка в аналізі складних об’єктів»

«Аналіз органічних речовин. Аспекти практичного застосування»

доц. Жак О.В.

 

 

доц. Жак О.В.

доц. Дубенська Л.О.

 

 

доц. Ридчук П.В.

 

 

доц. Коркуна О.Я.

2021 р.

 

 

2022 р.

2022 р.

 

 

2020 р.

 

 

2025 р.

 

Забезпечення навчальних дисциплін електронними курсами на інтернет-сторінці кафедри та на http://e-learning.lnu.edu.ua

 

Атестація електронних навчальних курсів

Фізичні методи дослідження

Хімія з основами біогеохімії

Хроматографія

Аналіз лікарських засобів

Аналітична хімія

Фізико-хімічні методи аналізу

 

доц. Пацай І.О.

доц. Жак О.В.

доц. Тимошук. О.С.

доц. Коркуна О.Я.

 

доц. Дубенська Л.О.

доц. Тимошук. О.С.

 

 

 

2020 р.

2021 р.

2022 р.

2022 р.

 

2020 р.

 

 

1 2 3 4
Досягнення і підтримування найвищих світових стандартів наукових досліджень
Підготовка та видання монографічних статей, монографій Опубліковані моногра-фічні статті, моногра-фії доц. Жак О.В. спільно з

н.сп. Дзевенко М.В.

доц. Дубенська Л.О.

проф. Каличак Я.М.

 

2023 р.

2025 р.

2021 р.

Захист дисертацій доктора філософії Представлені рукопи-си дисертаційних робіт асп. Сташків О.Д. – доц. Дубенська Л.О.

асп. Костів О.І. – доц. Коркуна О.Я.

 

2020 р.

 

2021 р.

Захист дисертацій доктора наук Представлені рукопи-си дисертаційних робіт доц. Жак О.В.

доц. Тимошук.О.С.

доц. Дубенська Л.О.

2024 р.

2025 р.

2025 р.

 

 

 

Співробітники

завідувачДУБЕНСЬКА Лілія Осипівназавідувач
професорКАЛИЧАК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентЖАК Ольга Володимирівнадоцент
доцентКОРКУНА Ольга Яремівнадоцент
доцентЛОМНИЦЬКА Ярослава Федорівнадоцент
доцентПАЦАЙ Ігор Орестовичдоцент
доцентРИДЧУК Петро Васильовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХОВИЧ Богдан Мирославовичдоцент
доцентТИМОШУК Олександр Сергійовичдоцент
провідний науковий співробітникВАСИЛЕЧКО Володимир Орестовичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникТИВАНЧУК Юрій Богдановичстарший науковий співробітник
науковий співробітникГРИЩУК Галина Василівнанауковий співробітник
науковий співробітникДЗЕВЕНКО Марія Віталіївнанауковий співробітник
науковий співробітникОЛЕКСІВ Леся Вікторівнанауковий співробітник
завідувач лабораторіїМИЦУК Роман Дмитровичзавідувач лабораторії
провідний інженерМІЛЯН Володимир Володимировичпровідний інженер
інженер 1 категоріїШУМІНСЬКИЙ Євген Степановичінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїЦЕЛЕВИЧ Марія Володимирівнаінженер 2 категорії
інженерБАГДАЙ Світлана Романівнаінженер
інженерТОПОЛЬНИЦЬКА Лариса Леопольдівнаінженер
старший лаборантОСТАП’ЮК Лариса Мечиславівнастарший лаборант
аспірантГУЛАЙ Наталія Любомирівнааспірант
аспірантКОСТІВ Оксана Ігорівнааспірант
аспірантПЛОТНІКОВА Катерина Миколаївнааспірант
аспірантСТАШКІВ Ольга Дмитрівнааспірант
аспірантСТЕЧИНСЬКА Емілія Тарасівнааспірант
аспірантФЕДИШИН Орест Степановичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Електронний курс:

«Аналітична хімія»

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=334

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=64

укладено доц. Дубенською Л.О. та доц. Тимошуком О.С.

 

«Аналітична хімія (фізико-хімічні методи аналізу)»

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=64

укладений доц. Тимошуком О.С.

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Кузьма Ю.Б. “Аналітична хімія”/ Ю.Б. Кузьма, Я.Ф. Ломницька, Н.Ф. Чабан. – 2001, 297 с.
 2. Ломницька Я.Ф. “Лабораторний практикум з аналітичної хімії”/ Я.Ф. Ломницька, Н.Ф. Чабан, Ю. Кузьма. – 2004, 230 с.
 3. Зінчук В. “Хімічні методи якісного аналізу”/ В. Зінчук, О. Гута. – 2006, 152 c.
 4. Врублевська Т.Я. “Методи розділення та концентрування в аналізі складних речовин” / Т.Я. Врублевська, О.С. Тимошук. – 2007, 211 с.;
 5. Зінчук В.К. “Фізико-хімічні методи аналізу”/ В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська. – 2008, 361 с. (гриф МОН України);
 6. Скоробогатий Я.П. “Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив” / Я.П. Скоробогатий, В.В. Ощаповський, В.О. Василечко, С.Л. Кусковець. – 2008, 222 с. (Гриф МОН України).
 7. Ломницька Я.Ф. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях. Навчально-методичний посібник / Я.Ф. Ломницька, Н.Ф. Чабан. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 304 с.
 8. Жак О.В. Загальна хімія: Навчальний посібник / О.В. Жак, Я.М. Каличак. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 368 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей ВНЗ (лист № 1.4/18-Г-82 від 10.01.2009).
 9. Левицька Г.Д. Електрохімічні методи аналізу: Навчальний посібник / Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 273 с. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей ВНЗ (лист № 1/11-12236.1 від 29.12.2010).
 10. Ломницька Я.Ф. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля: Навчальний посібник / Я.Ф. Ломницька, В.О. Василечко, С.І. Чихрій. – Львів: Новий світ-2000, 2011 – 588 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей ВНЗ (лист № 1/11-7326 від 04.08.2010).
 11. Коркуна О.Я. Аналіз лікарських засобів. Лабораторний практикум. Навчально-методичний посібник / О.Я. Коркуна. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. –  464 с.
 12. Калембкевич Я. Назви хімічних речовин у скорочених позначеннях / Я. Калембкевич, Я. Любчак, С. Копач, Б. Папцяк, В. Карп’як, І. Опайнич, Я. Каличак – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. –  358 с.
 13. Врублевська Т.Я. Методи розділення і концентрування речовин в аналізі / Т.Я. Врублевська, П.В. Ридчук, О.С. Тимошук. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 336 с. (Гриф МОН України, лист №1/11–7274 від 04.08.2011).
 14. Ломницька Я.Ф. Методи аналізу об’єктів довкілля. Курс лекцій. Частина 1. Хімічний склад ґрунтів, вод, продуктів харчування, їхнє забруднення / Я.Ф. Ломницька, В.О. Василечко – Львів: Малий видавн. центр хім. та фіз. факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 118 с.
 15. Тимошук О. С. Основи електроаналітичної хімії (авторський наклад) / О. С. Тимошук, С. В. Тимошук, Т. Я. Врублевська, І. О. Пацай. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 438 с.
 16. Врублевська Т.Я. Пробопідготовка в аналізі об’єктів довкілля (авторський наклад) / Т.Я. Врублевська, П.В. Ридчук. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017.– 382 с.

 

Методичні рекомендації:

2011-12 навчальний рік:

Фізико-хімічні методи дослідження в екології, для студентів екологічних спеціальностей географічного факультету /Ломницька Я.Ф., доц. Коркуна О.Я. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка –  47 с.

Хімічний контроль об’єктів довкілля для студентів хімічного факультету / Ломницька Я.Ф. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 78 с.

Хімія з основами біогеохімії для студентів біологічного факультету / Жак О.В. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка –  79 с.

Основи стандартизації для студентів хімічного факультету / Дубенська Л.О. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 24 с.

Фізичні методи дослідження для студентів хімічного факультету / Пацай І.О. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 26 с.

Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт бакалаврів, магістерських і дипломних робіт для студентів хімічного факультету / Ломницька Я.Ф., доц. Пацай І.О. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 26 с.

Методичні рекомендації до навчальної ознайомчої практики для студентів 3-го курсу хімічного факультету / Яцишин М.М., Пацай І.О., Мартяк Р.Л. Під. ред. проф. Каличака Я.М. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 23 с.

Програма та методичні рекомендації до переддипломної та магістерської виробничих практик для студентів хімічного факультету / Яцишин М.М., Жак О.В., Павлюк В.В., Карп’як В.В. Під. ред. проф. Каличака Я.М. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 32 с.

2012-2013 навчальний рік:

Аналітична хімія для студентів хімічного факультету / Дубенська Л.О., Тимошук О.С. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 126 с.

Аналітична хімія для студентів біологічного факультету / Стельмахович Б.М., Коркуна О.Я. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 65 с.

Методи розділення та концентрування в аналізі /  Врублевська Т.Я., Тимошук О.С., Ридчук П.В. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка  – 39 с.

Методи аналізу об’єктів довкілля / Ломницька Я.Ф. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 82 с.

Методичні рекомендації до державного іспиту з хімії для студентів IV курсу хімічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”/ Пацай І.О., Гладишевський Р.Є., Обушак М.Д., Решетняк О.В., Каличак Я.М. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 26 с.

2013-2014 навчальний рік:

Методи визначення мікрокількостей речовин для студентів хімічного факультету / О.Я.Коркуна. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 2013.–60 с.

Аналітичний контроль органічних забруднень довкілля для студентів хімічного факультету / О.Я.Коркуна. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 2013. – 88 с.

Аналітична хімія для студентів біологічного факультету / Б. Стельмахович, О. Коркуна. – Львів: Малий вид. центр фіз. та хім. ф–тів ЛНУ імені Івана Франка – 2013.– 75 с.

2014-2015 навчальний рік:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Екологічна хімія» / Л. О. Дубенська. – Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 32 с.

2016-2017 навчальний рік:

“Аналітична хімія” для студентів денної та заочної форми навчання біологічного факультету / Стельмахович Б.М., Коркунf О.Я.

2017-2018 навчальний рік:

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Природничого коледжу з курсу «Спектральний аналіз» / А. М. Тупис, І. О. Пацай, Л. В. Олексів. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, – 2017. – 25с.;

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Природничого коледжу з курсу «Електрохімічні методи аналізу» / О. С. Тимошук, П. В. Ридчук, І. О. Пацай. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка – 2017. – 23 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Природничого коледжу з курсу «Хроматографічний аналіз» / Т. М. Мартяк, О. С. Тимошук, П. В. Ридчук. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, – 2017. – 34 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Природничого коледжу з курсу «Фізико-хімічні методи аналізу» / Л. В. Олексів, О. С. Федишин, С. В. Тимошук – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, ‑ 2017. – 51 с.

Лабораторний практикум з курсу «Фізико-хімічні методи аналізу» для студентів Природничого коледжу / С. В. Тимошук, О. С. Федишин, А. М. Тупис. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, ‑ 2017. – 51 с.

 

 

Дослідження

Наукові напрямки кафедри

Науково-дослідна робота кафедри аналітичної хімії проводиться за наступними напрямами:

 • сорбція рідкісноземельних металів на цеолітах та розроблення нових методик визначення рідкісноземельних металів у природних об’єктах;
 • процеси комплексоутворення металів з органічними реагентами (азобарвниками, похідними азолідонів, оксимів тощо) та їхнє застосування у вольтамперометрії;
 • розроблення методик кількісного визначення фармацевтично активних речовин (алкалоїдів, антибіотиків тощо) методами спектрофотометрії та вольтамперометрії;
 • фізико–хімічний аналіз систем рідкісноземельний метал – перехідний метал – р–елемент III, V груп: синтез, структура та властивості сполук (побудова ізотермічних перерізів діаграм стану, синтез нових сполук, вивчення кристалічної структури і фізичних властивостей окремих сполук).

 

 

Наукове та навчальне обладнання

Навчальна робота студентів проходить в 2-х лабораторіях аналітичної хімії та фізико-хімічних методів аналізу (кожна на 25–30 робочих місць). Наукова апаратура: спектрофотометри (HACH DR/4000V, Specord M40, Specord M80, AAS-1, AAS-3, FLAPHO), фотоколориметри (КФК-2, КФК-3, ФЕК-56М), полярографи (ПУ-1, ППТ), хроматографи (ЛХМ8-МД, 3700) хемілюмометри, рентгенівський порошковий дифрактометр ДРОН-3М, рентгенівські апарати УРС-2,0, УРС-55), а також унікальне обладнання власного виробництва.

 

Держбюджетні науково-дослідні теми

Держбюджетна тема ХА-87 Ф “Багатофункціональні матеріали клиноптилоліт–перехідні метали у хімічному аналізі та біології” Науковий керівник: Каличак Ярослав Михайлович, доктор хімічних наук, професор.

В рамках теми виконуються роботи:

 • Дослідження закономірностей сорбції рідкісно-земельних металів з водних розчинів за допомогою природної та Н-форм закарпатського клиноптилоліту. Розроблення методики концентрування Pr(III), Gd(III) та Lu(III) в режимі твердофазової екстракції.
 • Дослідження оптимальних умов процесу окиснення платифіліну за участі 2KHSO5∙KHSO4∙K2SO4 та розроблення вольтамперометричних методик визначення алкалоїду платифіліну.
 • Дослідження взаємодії амоксициліну з сульфаніловою кислотою, стрептоцидом, сульфатіазолом та бензидином та розроблення на основі встановлених оптимальних умов реакції нових методик спектрофотометричного визначення амоксициліну. Дослідження селективності цих методик в присутності допоміжних (наповнювачів, консервантів) та діючих речовин.
 • Дослідження антимікробних властивостей клиноптилоліту в композиції з Ag+ та Mn2+ щодо типових штамів хвороботворних грам-негативних бактерій Escherichia coli і Pseudomonas aeruginosa. Проведення скринінгу на виживаність клітин епітелоїдних ліній (карциноми), мезенхімальних ліній (гліоми), псевдонормальних фібробластів лінії NІH 373 миші та НЕК 293 ембріональної нирки людини за присутності цеолітів, збагачених одно- (Ag+), дво- (Cu2+, Zn2+) і трьох- (рідкісноземельні: Gd3+, Ga3+, Lu3+, Tb3+, Yb3+, Ce3+, Nd3+) валентними катіонами методом МТТ-тестування.

 

За результатами роботи у 2019 р. опубліковано: 21 наукових статей, з них статті у журналах списку Scopus, Web of Science – 11, в інших іноземних виданнях – 2; статті у фахових виданнях України – 8, та 32 тез доповідей на конференціях, з них – 17 на міжнародних; 2 статті до Фармацевтичної енциклопедії. Отримано 1 патент України на винахід.

 

Патенти на винахід:

Пат. 119829, МПК51 G01N 27/48 (2006.01), G01N 31/22 (2006.01), G01N 33/20 (2019.01). Спосіб вольтамперометричного визначення Os(IV) / Ридчук П.В., Ридчук М.В., Коркуна О.Я., Кіт Л.Я. Опубл. 12.08.2019, Бюл. №.15/2019. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 

Студентки хімічного факультету – переможниці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з хімії у 2020/2021 н.р.

09.04.2021 | 10:32

Деканат хімічного факультету вітає Івах Софію, яка посіла І місце, та Свириденко Марію, яка посіла ІІ місце, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з хімії у 2020/2021 н.р.
Детальніше прочитати про перебіг конкурсу та побачити загальну таблицю переможців можна ТУТ

Читати »

Продожено термін реєстрації та подачі тез на конференцію “Львівські хімічні читання – 2021”

07.04.2021 | 10:03

Шановні колеги,
За численними проханнями продожено термін реєстрації та подачі тез на конференцію “Львівські хімічні читання – 2021” до 16 квітня 2021 року.
Також ми ведемо роботу щоб змогти зробити можливим переказ оргвнесків на банківський рахунок.
Деталі оплати оргвнеску буде повідомлено в другому повідомленні.
Оргкомітет

Читати »

Василь Костянтинович Зінчук. Некролог

03.04.2021 | 22:30

Колектив хімічного факультету глибоко сумує з приводу важкої втрати – 2 квітня 2021 року  відійшов у вічність доцент кафедри аналітичної хімії Василь Костянтинович Зінчук.

Василь Зінчук народився 15 січня 1935 р. у с. Мирутин Славутського району Хмельницької обл. у сім’ї селянина. Після закінчення середньої школи у 1952 р. вступив на хімічний факультет, який закінчив з відзнакою у 1957 р. За скеруванням працював старшим лаборантом (1957-1962 рр.); 1962-1964 рр. – завідувачем лабораторії на геологічному факультеті Львівського держав-ного університету ім. І. Франка...

Читати »

18-20 березня 2021 р. VІІ Науково-методична конференція «Сучасні тенденції навчання хімії»

23.03.2021 | 16:50

18-20 березня 2021 року за ініціативи кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка та сприяння Міністерства освіти і науки України і Львівської обласної державної адміністрації відбулась VІІ Науково-методична конференція «Сучасні тенденції навчання хімії».
Детальна інформація про конференцію на сайтах університету та факультету

Читати »

20 березня 2021 р. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у секції хімії

23.03.2021 | 16:44

В суботу, 20 березня 2021 р. о 10:00 відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у секції хімії.
На розгляд журі у складі Решетняка О.В., Матійчука В.С., Сливки Ю.І., Базиляк Л.І., Коркуни О.Я., Тупичака М.А. було винесено 13 робіт.
Учні представляли свої доповіді в середовищі ZOOM.
Після представлення презентацій та дискусій було визначено переможців. Щиро вітаємо:
І МІСЦЕ
СИЗОНЕНКО Софія, учениця 11 класу ЛФМЛ при ЛНУ ім. І. Франка
ІІ МІСЦЕ
ЗЕЛЕНИЙ Іван, учень 11 класу Дрогобицького ліцею
МАЛИНИЧ Ярослав, учень 10 класу ЛФМЛ при...

Читати »