Програма вступу в аспірантуру

Програма

вступного екзамену в аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 102 Хімія.