Програма вступу в аспірантуру

Програма

вступного екзамену в аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія, 02.00.02 – аналітична хімія, 02.00.03 – органічна хімія, 02.00.04 – фізична хімія.

 

ЛІТЕРАТУРА