Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених хімічного факультету

Новини

  • 18 травня відбулося пленарне засідання Студентської наукової конференції. Матеріали конференції доступні за посиланням Матеріали конференції 2017.
  • Щорічна Студентська наукова конференція відбудеться традиційно наприкінці навчального року. Наше наукове товариство планує зробити збірник матеріалів цієї конференції, який буде опублікований на сайті після 18 травня. Для учасників конференції публікуємо Вимоги до оформлення тез

Про Наукове товариство

Наш колектив

Гулай Наталія – голова ради наукового товариства

Грийцаровська Ірина – секретар ради наукового товариства

Гордійчук Олег – член ради наукового товариства

Стельмах Андрій – член ради наукового товариства

Чернюх Ігор – член ради наукового товариства

Тупичак Микола – член ради наукового товариства

Федорчук Андрій – член ради наукового товариства

 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених створене з метою поглиблення знань, розвитку науки, покращення дисципліни, всебічного розвитку та зростання зацікавленості до наукової роботи в молодіжному середовищі. Підставою утворення і діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених хімічного факультету є ініціатива студентів хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених хімічного факультету утворилося 2017 року та діє відповідно до Закону України “Про Вищу освіту” та Положення наукового товариства.

Студентська наукова конференція

Програму Студентської наукової конференції 2017 року ви можете знайти за посиланнями:

Також тут ви можете знайти Матеріали конференції.

Наукові досягнення студентів хімічного факультету в 2016 році.

У виконанні держбюджетних тем з оплатою брали участь 15 студентів.

У студентській звітній науковій конференції взяли участь 47 студентів з 46 доповідями.

Студенти є співавторами 32 статей у 9 наукових виданнях різного рівня, зокрема: Journal of Alloys and Compounds одна стаття; Electroanalysis, одна стаття; Tetrahedron Letters, одна стаття; Nature Photonics, одна стаття; Research & Reviews: Journal of Chemistry, одна стаття; Chemistry of Metals and Alloys, дві статті; Український хімічний журнал, одна стаття; Праці НТШ, чотири статті; Вісник Львівського університету, 21 статя.

Студенти є співавторами тез 68 доповідей на 15 наукових конференціях, з них тези
26 доповідей на 6 міжнародних конференціях. Найбільша кількість тез доповідей були представлені на ХІІІ Міжнародній конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
(м. Львів) – 15 доповідей, V науково-практичному семінарі студентів, аспірантів і молодих учених “Прикладні аспекти електрохімічного аналізу” (м. Львів) та ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи” (м. Луцьк) – по 8 доповідей, ІХ Українській науковій конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю“Хімічні проблеми сьогодення
(м. Вінниця) – 6 доповідей, VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2016” (м. Харків), XV Україно-Польському Симпозіумі з теоретичних та експериментальних досліджень міжфазних явищ та їх технологічного застосування, спільно з 2-ю конференцією NANOBIOMAT – Наноструктуровані біосумісні/біоактивні матеріали (Львів) та Київській конференції з аналітичної хімії “Сучасні тенденції 2016” – по 5 доповідей.

Студенти з викладачами отримали два патенти України на корисну модель.

Студент 2 курсу Гордійчук О.Р. зайняв І місце, студент 4 курсу Чернюх І.В. – ІІ місце, а студент 3 курсу Стельмах А.Б. – ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнській студентській олімпіаді з хімії (м. Львів).

Студент 4 курсу Тупичак М.А. лауреат диплому І ступеня, студентки 4 курсу Ціко У.В. та Сарахман О.М. – ІІ ступеня, студент 3 курсу Федорчук А.А. – ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань “Хімічні науки” (м. Дніпро).

На XVII Міжнародній конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
(м. Київ) студент 2 курсу Гордійчук О.Р. нагороджений дипломом І ступеня.

На VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2016” (м. Харків) студент 2 курсу Гордійчук О.Р. нагороджений дипломом І ступеня, студентка 4 курсу Ціко У.В. – дипломом ІІ ступеня, а студенти 4 курсу Чернюх І.В. та Волянюк К.А. – дипломами ІІІ ступеня.

На XVIII Науковій молодіжній конференції “Проблеми та досягнення сучасної хімії”
(м. Одеса) студент 4 курсу Тупичак М.А. нагороджений дипломом І ступеня

На X Українській науковій конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю “Хімічні проблеми сьогодення” (м. Вінниця) магістрант Лаба Є.-О. та студент 3 курсу Федорчук А.А нагороджені дипломами І ступеня, студенти 4 курсу Волянюк К.А. та Калін Д.О. – дипломами ІІ ступеня.