Магістр

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 102 Хімія

Освітньо-наукова програма (1 рік 9 місяців)

 

Спеціальність: 102 Хімія

Освітньо-професійна програма (1 рік 4 місяці)

 

Відомості про навчально-методичне забезпечення підготовки магістра за спеціальністю 102 Хімія

Відомості про інформаційне забезпечення підготовки магістра за спеціальністю 102 Хімія