Персонал

Деканат

Секретаріат деканату

старший диспетчерСОРОКА Ірина Несторівнастарший диспетчер
секретарГРИЦИШИН Степанія Володимирівнасекретар

Кафедра аналітичної хімії

завідувачДУБЕНСЬКА Лілія Осипівназавідувач
професорКАЛИЧАК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентЖАК Ольга Володимирівнадоцент
доцентКОРКУНА Ольга Яремівнадоцент
доцентЛОМНИЦЬКА Ярослава Федорівнадоцент
доцентПАЦАЙ Ігор Орестовичдоцент
доцентРИДЧУК Петро Васильовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХОВИЧ Богдан Мирославовичдоцент
доцентТИМОШУК Олександр Сергійовичдоцент
провідний науковий співробітникВАСИЛЕЧКО Володимир Орестовичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникТИВАНЧУК Юрій Богдановичстарший науковий співробітник
науковий співробітникГРИЩУК Галина Василівнанауковий співробітник
науковий співробітникДЗЕВЕНКО Марія Віталіївнанауковий співробітник
науковий співробітникОЛЕКСІВ Леся Вікторівнанауковий співробітник
завідувач лабораторіїМИЦУК Роман Дмитровичзавідувач лабораторії
провідний інженерМІЛЯН Володимир Володимировичпровідний інженер
інженер 1 категоріїШУМІНСЬКИЙ Євген Степановичінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїЦЕЛЕВИЧ Марія Володимирівнаінженер 2 категорії
інженерБАГДАЙ Світлана Романівнаінженер
інженерТОПОЛЬНИЦЬКА Лариса Леопольдівнаінженер
старший лаборантОСТАП’ЮК Лариса Мечиславівнастарший лаборант
аспірантГУЛАЙ Наталія Любомирівнааспірант
аспірантКОСТІВ Оксана Ігорівнааспірант
аспірантПЛОТНІКОВА Катерина Миколаївнааспірант
аспірантСТАШКІВ Ольга Дмитрівнааспірант
аспірантСТЕЧИНСЬКА Емілія Тарасівнааспірант
аспірантФЕДИШИН Орест Степановичаспірант

Кафедра неорганічної хімії

завідувачГЛАДИШЕВСЬКИЙ Роман Євгеновичзавідувач
професорКОТУР Богдан Ярославовичпрофесор
професорМИСЬКІВ Мар’ян Григоровичпрофесор
професорПАВЛЮК Володимир Васильовичпрофесор
доцент (сумісник)ДМИТРІВ Григорій Степановичдоцент (сумісник)
доцентЗАРЕМБА Василь Івановичдоцент
доцентЗАРЕМБА Оксана Іванівнадоцент
доцентЗЕЛІНСЬКА Оксана Ярославівнадоцент
доцентКОНИК Марія Богданівнадоцент
доцентМУЦЬ Наталія Михайлівнадоцент
доцентПАВЛЮК Олексій Вікторовичдоцент
доцентПУКАС Світлана Ярославівнадоцент
доцентШПИРКА Зіновія Михайлівнадоцент
провідний науковий співробітникАКСЕЛЬРУД Лев Григоровичпровідний науковий співробітник
провідний науковий співробітникБАБІЖЕЦЬКИЙ Володимир Станіславовичпровідний науковий співробітник
провідний науковий співробітникБЕЛАН Богдана Дмитрівнапровідний науковий співробітник
провідний науковий співробітникДЕМЧЕНКО Павло Юрійовичпровідний науковий співробітник
провідний науковий співробітникРОМАКА Любов Петрівнапровідний науковий співробітник
провідний науковий співробітникСТАДНИК Юрій Володимировичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникГОРИНЬ Андрій Маркіяновичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникКУЖЕЛЬ Богдан Степановичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникМАНЯКО Микола Богдановичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітник, доцент (сумісник)МІЛІЯНЧУК Христина Юріївнастарший науковий співробітник, доцент (сумісник)
старший науковий співробітникСЛИВКА Юрій Івановичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникТОКАЙЧУК Ярослав Олексійовичстарший науковий співробітник
науковий співробітникЗЕЛІНСЬКИЙ Анатолій Вікторовичнауковий співробітник
науковий співробітникЛЕВИЦЬКИЙ Володимир Олексійовичнауковий співробітник
науковий співробітникОЩАПОВСЬКИЙ Ігор Валентиновичнауковий співробітник
науковий співробітникСЕМУСЬО Наталія Зеновіївнанауковий співробітник
науковий співробітникТАРАСЮК Іван Івановичнауковий співробітник
молодший науковий співробітникГОРЯЧА Мирослава Миронівнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникДЕЛЕНКО Тарас Олеговичмолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникЗАРЕМБА Назар Васильовичмолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникКЛИМЕНТІЙ Настасія Олегівнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникКОРДАН Василь Михайловичмолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникМАЦЕЛКО Оксана Василівнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникРОМАНІВ Іванна Михайлівнамолодший науковий співробітник
завідувач лабораторіїГЕРМАН Нестор Володимировичзавідувач лабораторії
завідувач лабораторіїНИЧИПОРУК Галина Павлівназавідувач лабораторії
провідний інженерМАКСИМІВ Оксана Іванівнапровідний інженер
інженер 1 категоріїМІНДРУЛ Ганна Василівнаінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїМАТВІЇШИН Людмила Олександрівнаінженер 2 категорії
інженерЛЕВИЦЬКА Володимира Володимирівнаінженер
інженерПАНЬКІВ Роксолана Олегівнаінженер
старший лаборантЛЕВИЦЬКА Богдана Миколаївнастарший лаборант
лаборантБОНДАРЕНКО Світлана Володимирівналаборант
лаборантКРАВЧУК Оксана Ярославівналаборант
лаборантРУДЧЕНКО Марина Олександрівналаборант
аспірантДАНКЕВИЧ Роман Васильовичаспірант
аспірантДОМІНЮК Наталія Ігорівнааспірант
аспірантЗІНЬКО Ліана Андріївнааспірант
аспірантМАРИСКЕВИЧ Данило Тарасовичаспірант
аспірантМІЛАШЮС Вікторія Едуардівнааспірант
аспірантНИТКА Віталій Володимировичаспірант
аспірантПАВЛЮК Назар Володимировичаспірант
аспірантСТЕЦЬКІВ Ірина Андріївнааспірант

Кафедра органічної хімії

завідувачОБУШАК Микола Дмитровичзавідувач
професорМАТІЙЧУК Василь Степановичпрофесор
доцентБІЛА-ЛЯЛЬКА Євгенія Євгенівнадоцент
доцентКАРП’ЯК Володимир Володимировичдоцент
доцентМАРТЯК Роман Львовичдоцент
доцентМУЛЯК Олександра Іванівнадоцент
доцентОСТАП’ЮК Юрій Володимировичдоцент
доцентШИЙКА Ольга Ярославівнадоцент
провідний науковий співробітникПОХОДИЛО Назарій Тарасовичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникГОРАК Юрій Ігоровичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникЛИТВИН Роман Зіновійовичстарший науковий співробітник
молодший науковий співробітникПІТКОВИЧ Христина Євгенівнамолодший науковий співробітник
завідувач лабораторіїСЕВРУК Наталія Євстахівназавідувач лабораторії
інженер 1 категоріїКУЗЬМА Ольга Дем’янівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїМАЗЯР Людмила Пантеліївнаінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїКУКІЛЬ Оксана Іванівнаінженер 2 категорії
інженерПЕРЕВІЗНИК Галина Василівнаінженер
старший лаборантНЕФЕДОВ Євген Андрійовичстарший лаборант
лаборантТЕСЛЕНКО Юрій Олеговичлаборант
аспірантЛАБА Євген-Олег Володимировичаспірант
аспірантТУПИЧАК Микола Анатолійовичаспірант
аспірантФРОЛОВ Дмитро Артуровичаспірант
аспірантШЕГЕДИН Максим Володимировичаспірант

Кафедра фізичної та колоїдної хімії

завідувачРЕШЕТНЯК Олександр Володимировичзавідувач
професорДУТКА Володимир Степановичпрофесор
доцентБОЙЧИШИН Лідія Михайлівнадоцент
доцентГЕРЦИК Оксана Миронівнадоцент
доцентКОВАЛИШИН Ярослав Степановичдоцент
доцентОСТАПОВИЧ Богдан Богдановичдоцент
доцентЯЦИШИН Михайло Миколайовичдоцент
головний науковий співробітник, професор (сумісник)АКСІМЕНТЬЄВА Олена Ігорівнаголовний науковий співробітник, професор (сумісник)
провідний науковий співробітникСАЛДАН Іван Володимировичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникКОВБУЗ Мирослава Олексіївнастарший науковий співробітник
старший науковий співробітникМАРЧУК Ірина Євгенівнастарший науковий співробітник
молодший науковий співробітникГОРБЕНКО Юлія Юріївнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникГУЛА Тетяна Георгіївнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникСТЕЦІВ Юлія Антонівнамолодший науковий співробітник
завідувач лабораторіїОЛЕНИЧ Оксана Миколаївназавідувач лабораторії
інженер 2 категоріїБОДАКОВСЬКА Юлія Володимирівнаінженер 2 категорії
інженер 2 категоріїПЕРЕВІЗНИК Орест Богдановичінженер 2 категорії
інженерМАЦЮК Наталія Василівнаінженер
старший лаборантКАРПА Мар’яна Володимирівнастарший лаборант
лаборантНАДИЧ Надія Любомирівналаборант
аспірантЗАСТАВСЬКА Галина Миронівнааспірант
аспірантХРУЩИК Христина Іванівнааспірант

Міжфакультетська лабораторія диференціального термічного аналізу

завідувач (сумісник)ГОРИНЬ Андрій Маркіяновичзавідувач (сумісник)

Лабораторія центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук»

молодший науковий співробітник (сумісник)КОРДАН Василь Михайловичмолодший науковий співробітник (сумісник)
завідувач (сумісник)МАЦЕЛКО Оксана Василівназавідувач (сумісник)