Фізичні методи дослідження

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Пацай І. О.ХМХ-31с, ХМХ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ХМХ-31сдоцент Пацай І. О.
ХМХ-32сдоцент Пацай І. О.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні фізичні методи, які використовують для дослідження будови хімічних речовин та їхніх реакцій: спектральні методи (мікрохвильова обертальна спектроскопія, інфрачервона та раманівська спектроскопія, електронна спектроскопія), методи магнітного резонансу та мас-спектрометрія. Значну увагу приділено вивченню аспектів точкової симетрії молекул та опису їхньої будови в термінах точкових груп симетрії. Розглянуто математичний апарат аналізу за симетрією нормальних коливань молекул.

Результати навчання:

знати: 

характеристики, особливості та можливості практичного використання основних фізичних методів дослідження – ЯМР, ІЧ, електронної, ЕПР і мас-спектроскопії;

вміти:

здійснювати інтерпретацію спектрів ЯМР, ІЧ, електронної, ЕПР і мас-спектроскопії; розв’язувати типові задачі.

 

 

Поточна рейтингова таблиця STAT-2021

 

Матеріали

Дисципліна ФМД у системі Moodle

Методичні рекомендації для самостійної роботи завантажити

Конспекти лекцій

Лекція 1. Вступ до дисципліни завантажити
Стаття Вилкова Л.В. “Физические методы исследования в химии” завантажити

Лекція 2. Симетрія молекул завантажити

Лекція 3. Теорія груп і таблиці характерів завантажити
Книга Александрова П.С. “Введение в теорию групп” завантажити

Лекція 4. Обертальна спектроскопія завантажити

Лекція 5. Коливальна спектроскопія. Частина 1. Основи методу завантажити

Лекція 6. Коливальна спектроскопія. Частина 2. Нормальні коливання завантажити

Лекція 7. Коливальна спектроскопія. Частина 3. Структурно-груповий аналіз коливальних спектрів завантажити

Лекція 8. Коливальна спектроскопія. Частина 4. Спектроскопія комбінаційного розсіювання завантажити

Лекція 9. Методи електронної спектроскопії. Частина 1. Вступ завантажити

Лекція 10. Методи електронної спектроскопії. Частина 2. Електронні переходи завантажити

Лекція 11. Методи електронної спектроскопії. Частина 3. Застосування методу завантажити

Лекція 12. Методи магнітного резонансу. Частина 1. Основи методів завантажити

Лекція 13. Методи магнітного резонансу. Частина 2. Хімічний зсув завантажити

Лекція 14. Методи магнітного резонансу. Частина 3. Спін-спінова взаємодія завантажити

Додаткові матеріали:
електронний посібник з ЯМР завантажити
лекції з ЯМР завантажити

Таблиці, схеми, діаграми

Алгоритм визначення точкової групи симетрії молекул завантажити
Таблиці характерів окремих точкових груп завантажити
Таблиця характеристичних частот завантажити

Навчальні комп’ютерні програми з ФМД

ЯМР Н1 симулятор – моделювання спектрів ПМР для спінових систем типу AMX завантажити

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус