Спеціалізована Вчена Рада Д 35.051.10

Повідомлення про створення ради

Наказом МОН України від 11 липня 2019 року № 975 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 червня 2019 року” у Львівському національному університеті імені Івана Франка створена спеціалізована вчена рада Д 35.051.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія, 02.00.04 – фізична хімія терміном до 31 грудня 2020 року.

Відомості

про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія, 02.00.04 – фізична хімія
у Львівському національному університеті імені Івана Франка,
79005 м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, хімічний факультет, тел. (032) 272-70-40, (032) 260-03-91

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 15 вересня 2021 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Мороза Миколи Володимировича на тему “Термодинамічні властивості халькогенідів та халькогалогенідів деяких перехідних металів та фазові діаграми систем на їхній основі”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Робота виконана на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант – доктор хімічних наук, професор Решетняк Олександр Володимирович, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор Чергинець Віктор Леонідович, завідувач лабораторії синтезу сцинтиляційних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;
 • доктор хімічних наук, професор Сергеєв Валентин Вікторович, професор кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Національного університету “Львівська політехніка” МОН України;
 • доктор хімічних наук, професор Гулай Любомир Дмитрович, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного університету імені Лесі Українки МОН України.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар  спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10, д. х. н., професор                                                                                                                                  Яремко З.М.

Відгук опонента Гулая Л.Д.

Відгук опонента Чергинця В.Л.

Відгук опонента Сергеєва В.В.

Дисертація

Автореферат дисертації

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора наук

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 8 вересня 2020 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Собечко Ірини Борисівни на тему Термодинамічні властивості оксигено- та нітрогеновмісних гетероциклічних сполук та їх розчинів”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Робота виконана на кафедрі фізичної, аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант – доктор хімічних наук, професор Дібрівний Володимир Миколайович, професор кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Національного університету «Львівська політехніка».

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Дутка Володимир Степанович;
 • доктор хімічних наук, професор, головний науковий співробітник Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України Опейда Йосип Олексійович;
 • доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізичної хімії неорганічних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Судавцова Валентина Савелівна.

 З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5) та на сайті хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (рубрика “Спеціалізована Вчена рада”).

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10, д.х.н., професор  Яремко З.М.

Відгук опонента Дутки В.С.

Відгук опонента Опейди Й.О.

Відгук опонента Судавцової В.С.

Дисертація

Автореферат дисертації

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора наук

ОГОЛОШЕННЯ

         У середу, 3 березня 2021 року о 14.00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Горбенко Юлії Юріївни на тему Гібридні наноструктури на основі поліаренів та оксидних, карбонових і силіцієвих кластерів, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Робота виконана на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівникАксіментьєва Олена Ігорівна, доктор хімічних наук, професор, головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, доцент Макота Оксана Іванівна, професор кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Національного університету “Львівська політехніка” МОН України (м. Львів).
 • кандидат хімічних наук Курись Ярослав Іванович, старший науковий співробітник відділу вільних радикалів Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України (м. Київ).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. І. Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10, д. х. н., професор Яремко З.М.

Вiдгук опонента Курися Я.І.

Відгук опонента Макоти О.І.

Дисертація

Автореферат дисертації

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

ОГОЛОШЕННЯ

У вівторок, 2 березня 2021 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Домінюк Наталії Ігорівни на тему “Синтез, структура та властивості твердих розчинів p-елементів ІІІ–V груп на основі сполук R2T2In (R = Lа, Ce; T = Ni, Cu) та споріднених до них”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент Заремба Василь Іванович, доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка;

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор Шаповал Павло Йосифович, завідувач кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету “Львівська політехніка”(м. Львів);
 • кандидат хімічних наук, доцент Марушко Лариса Петрівна, декан факультету хімії, екології та фармації  Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

 

Вчений секретарспеціалізованої вченої ради Д 35.051.10, д. х. н., професор  Яремко З.М.

Відгук опонента Шаповала П. Й.

Відгук опонента Марушко Л. П.

Дисертація

Автореферат дисертації

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

ОГОЛОШЕННЯ

         У середу, 3 березня 2021 року о 16.00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Андрійчук Юлії Мирославівни на тему Комплекси перехідних металів з тіосемікарбазонами ароматичних альдегідів та
4-амінобензенсульфамідом як інгібітори вільнорадикальних процесів”
, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Робота виконана на кафедрі загальної хімії та хімічного матеріалознавства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Лявинець Олександр Семенович, професор кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, доцент Макота Оксана Іванівна, професор кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Національного університету “Львівська політехніка” МОН України (м. Львів).
 • доктор хімічних наук, професор Шендрик Олександр Миколайович, декан факультету хімії, біології і біотехнологій, професор кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України (м. Вінниця).

 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. І. Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10, д. х. н., професор Яремко З.М.

Відгук опонента Шендрика О.М.

Відгук опонента Макоти О.І

Дисертація

Автореферат дисертації

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

ОГОЛОШЕННЯ

У вівторок, 2 березня 2021 р. о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Заремби Назара Васильовича на тему «Інтерметалічні фази у системах RENiIn–RENiM (RE = La, Ce; M = Al, Ga, Ge) та споріднених до них», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівникдоктор хімічних наук, професор Павлюк Володимир Васильович, професор кафедри неорганічної хімії.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету, м. Ужгород, Барчій Ігор Євгенович;
 • кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Національного університету “Львівська політехніка”, м. Львів, Гумінілович Руслана Ростиславівна.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10, д.х.н., професор Яремко З.М.

Відгук опонента Гумінілович Р. Р.

Відгук опонента Барчія І. Є.

Дисертація

Автореферат дисертації

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 9 грудня 2020 р. о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Климович Олени Сергіївни на тему “Фазові рівноваги та склоутворення у системах Cu(Ag)2SeGe(Sn)Se2As2Se3, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі хімії та технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України МОН України.

Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент Іващенко Інна Алімівна, доцент кафедри хімії та технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Бабіжецький Володимир Станіславович, провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;
 • кандидат хімічних наук, доцент Кохан Олександр Павлович, доцент кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10, д. х. н., професор Яремко З.М.

Відгук опонента Кохана О.П.

Відгук опонента Бабіжецького В.С.

Дисертація

Автореферат дисертації

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

ОГОЛОШЕННЯ

У середу,  9 грудня 2020 року о  14  год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Остап’юка Тараса Анатолійовича на тему “ Фазові рівноваги та властивості проміжних фаз у системах Сu(Ag)2SeCd(Pb)SeAs(Sb)2Se3 і Сu2SeGe(Sn)Se2Sb2Se3 та споріднених ”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі хімії та технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України МОН України.

Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент Іващенко Інна Алімівна, доцент кафедри хімії та технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор Барчій Ігор Євгенович, завідувач кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України;
 • кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Белан Богдана Дмитрівна, провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10, д.х.н.,професор Яремко З.М.

Відгук опонента Барчія І.Є.

Відгук опонента Белан Б.Д.

Дисертація

Автореферат дисертації

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

ОГОЛОШЕННЯ

У вівторок, 8 грудня 2020 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Ковальчука Ігоря Васильовича на тему “Нові гідриди стабілізованих інтерметалічних сполук на основі Титану, Цирконію та Гафнію”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана у відділі водневих технологій та матеріалів альтернативної енергетики Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Завалій Ігор Юліанович, завідувач відділу водневих технологій та матеріалів альтернативної енергетики Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор Василечко Леонід Орестович, професор кафедри напівпровідникової електроніки національного університету “Львівська Політехніка”;
 • кандидат хімічних наук, старший дослідник Міліянчук Христина Юріївна, старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10, д. х. н., професор Яремко З.М.

Відгук опонента Міліянчук Х.Ю.

Відгук опонента Василечка Л.О.

Дисертація

Автореферат дисертації

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про захисти дисертацій, які були перенесені

 Спеціалізована вчена рада Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка повідомляє, що заплановані на 30 червня та 1 липня 2020 року захисти дисертацій, які були перенесені на пізніший термін у зв’язку із продовженням Кабінетом Міністрів України карантину та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 “Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19”, тепер призначені на 8 вересня та 9 вересня 2020 року:

 

 1. Захист дисертації Сливки Юрія Івановича на тему “Структурна хімія π-комплексів Cu(I) та Ag(I) з алільними похідними азолів”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія, призначений на 8 вересня 2020 року о 14 годині в аудиторії № 2 хімічного факультету.

 

 1. Захист дисертації Горячої Мирослави Миронівни на тему “Вплив заміщення компонентів на кристалічну структуру та властивості сполук RETIn та RETIn2 (RE = Y, Gd, Tb; T = Ni, Cu)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія, призначений на 9 вересня 2020 року о 14 годині в аудиторії № 2 хімічного факультету.

 

 1. Захист дисертації Романів Іванни Михайлівни на тему “Потрійні системи {Sm,Ho}-{Ni, Ag}-Sn: кристалічна, електронна структури і деякі фізичні властивості сполук”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія, призначений на 9 вересня 2020 року о 16 годині в аудиторії № 2 хімічного факультету.

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 35.051.10, професор                                              Яремко З. М.

 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка повідомляє, що  у зв’язку із продовженням Кабінетом Міністрів України карантину до 31 липня 2020 року та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 “Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронарірусу COVID-19” заплановані на 30 червня і 1 липня 2020 захисти дисертацій переносяться на пізніший термін:

 1. Захист дисертації Сливки Юрія Івановича на тему “Структурна хімія π-комплексів Cu(I) та Ag(I) з алільними похідними азолів”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія, був призначений на 30 червня 2020 року;
 2. Захист дисертації Горячої Мирослави Миронівни на тему “Вплив заміщення компонентів на кристалічну структуру та властивості сполук RETIn та RETIn2 (RE = Y, Gd, Tb; T = Ni, Cu)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія, був призначений на 1 липня 2020 року;
 3. Захист дисертації Романів Іванни Михайлівни на тему “Потрійні системи {Sm,Ho}-{Ni, Ag}-Sn: кристалічна, електронна структури і деякі фізичні властивості сполук”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія, був призначений на 1 липня 2020 року.

 

Про дати проведення цих захистів буде повідомлено додатково.

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 35.051.10, професор                                              Яремко З. М.

Повідомлення про перенесення захистів дисертацій

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 1 липня 2020 р. о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Романів Іванни Михайлівни на тему “Потрійні системи {Sm, Ho}-{Ni, Ag}-Sn: кристалічна, електронна структури і деякі фізичні властивості сполук, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Павлюк Володимир Васильович, професор кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка;

Офіційні опоненти:

 • член-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор Пехньо Василь Іванович, директор Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (м. Київ)
 • кандидат хімічних наук Вербовицький Юрій Володимирович, старший науковий співробітник відділу водневих технологій та матеріалів альтернативної енергетики Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України (м. Львів).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., профессор

Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Пехньо В. І.

Відгук опонента Вербовицького Ю. В. 

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 1 липня 2020 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Горячої Мирослави Миронівни на тему “Вплив заміщення компонентів на кристалічну структуру та властивості сполук RETIn та RETIn2 (RE = Y, Gd, Tb; T = Ni, Cu), представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент Заремба Василь Іванович, доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка;

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор Фочук Петро Михайлович, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича;
 • кандидат хімічних наук, Березовець Василь Васильович, науковий співробітник відділу водневих технологій та матеріалів альтернативної енергетики Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор

Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Березовця В. В.

Відгук опонента Фочука П. М.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У вівторок, 30 червня 2020 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Сливки Юрія Івановича на тему “Cтруктурна хімія π-комплексів Cu(I) та Ag(I) з алільними похідними азолів”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Роота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант – доктор хімічних наук, професор Миськів Мар’ян Григорович, професор кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор Гельмбольдт Володимир Олегович, завідувач кафедри фармацевтичної хімії Одеського національного медичного університету МОЗ України;
 • доктор хімічних наук, професор Лампека Ростислав Дмитрович, професор кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
 • доктор хімічних наук, професор Штеменко Олександр Васильович, завідувач кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                                                                                         Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Гельмбольдта В.О.

Відгук опонента Лампеки Р.Д.

Відгук опонента Штеменка О.В.

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 12 лютого 2020 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2
хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист
дисертації Климентій Настасії Олегівни на тему “Системи {Sc,Ti,V}-Cu-Al: фазові рівноваги, кристалічні структури, механічні та електричні властивості”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Гладишевський Роман Євгенович, проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор Томашик Василь Миколайович, вчений секретар, завідувач відділу хімії напівпровідників Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України;
 • кандидат хімічних наук, доцент Піскач Людмила Василівна, доцент кафедри хімії та технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                                                                                          Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Томашика В.М.

Відгук опонента Піскач Л.В.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

             У середу, 12 лютого 2020 р. о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Деленка Тараса Олеговича на тему “Ізотермічні перерізи (600°С) діаграм стану та кристалічні структури сполук систем {Dy,Yb}–Ga–{Si,Ge}”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Гладишевський Роман Євгенович, проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор Неділько Сергій Андрійович, професор кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат хімічних наук, доцент Іващенко Інна Алімівна, доцент кафедри хімії та технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                                                                                          Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Неділька С.А.

Відгук опонента Іващенко І.А.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

           У середу, 5 червня 2019 р. о 1400 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Даниляк Марії–Олени Михайлівни на тему “Вплив складу та морфології поверхні на фізико-хімічні властивості аморфних сплавів систем Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb, Dy)”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Робота виконана на кафедрі фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент Бойчишин Лідія Михайлівна, доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

Офіційні опоненти: 

 • доктор хімічних наук, доцент Роїк Олександр Сергійович, доцент кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
 • кандидат хімічних наук Киця Андрій Романович, завідувач відділу хімії окислювальних процесів Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (м. Львів).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10, д. х. н., професор                                                                                       Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Роїка О.С.

Відгук опонента Киці А.Р.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 15 травня 2019 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Мацелко Оксани Василівни на тему “Системи AlGaPd, Ga-{Sn,Sb}-Pd: фазові рівноваги, кристалічні структури та каталітичні властивості сполук”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України та у відділі хімічного металознавства Інституту хімічної фізики твердого тіла Товариства Макса Планка, м. Дрезден, Німеччина.

Наукові керівники – член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Гладишевський Роман Євгенович, проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка; професор Гринь Юрій Миколайович, завідувач відділу хімічного металознавства Інституту хімічної фізики твердого тіла Товариства Макса Планка, м. Дрезден, Німеччина.

Офіційні опоненти:

 • академік НАН України, доктор хімічних наук, професор Білоус Анатолій Григорович, завідувач відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
 • доктор хімічних наук, професор Барчій Ігор Євгенович, завідувач кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету МОН України.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                                                                                          Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Білоуса А.Г.

Відгук опонента Барчія І.Є.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

 У середу, 15 травня 2019 р. о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Панченко Тетяни Іванівни «Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук деяких 3d-металів з
N,N’-біс(саліциліден)семи-, тіосемикарбазидом»
, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету МОН України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Ранський Анатолій Петрович, завідувач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор, Кокозей Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
 • кандидат хімічних наук, доцент, Павлюк Олексій Вікторович, доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                    З.М. Яремко

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Кокозея В.М.

Відгук опонента Павлюка О.В.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук


ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 13 березня 2019 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Салдана Івана Володимировича на тему Механізм реакцій розкладу нанокомпозитів на основі борогідридів магнію та літію, представленої на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Робота виконана на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

Науковий консультант – доктор хімічних наук, професор, Решетняк Олександр Володимирович, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, Колотілов Сергій Володимирович, завідувач відділу пористих речовин і матеріалів інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, м.Київ.
 • доктор хімічних наук, професор, Іщенко Олена Вікторівна, професор кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
 • доктор хімічних наук, професор, Опейда Йосип Олексійович, головний науковий співробітник відділення фізико-хімії горючих копалин інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, м. Львів.

 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                    З.М. Яремко

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Колотілова С. В.

Відгук опонента Іщенко О. В.

Відгук опонента Опейди Й. О.

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

 У середу, 13 лютого 2019 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Левченко Ірини Валеріївни на тему Взаємодія InAs, InSb, GaAs, GaSb з водними розчинами (NH4)2Cr2O7−HBr−розчинник, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Томашик Василь Миколайович, вчений секретар Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор, Фочук Петро Михайлович, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України.
 • кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, Ромака Любов Петрівна, провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                           З. М. Яремко

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Фочука П.М.

Відгук опонента Ромаки Л.П.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 3 жовтня 2018 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Сенчука Олександра Юрійовича на тему “Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Ce,Gd}-{Ti,Zr}-{Sn,Sb}, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Гладишевський Роман Євгенович, проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор Марцинко Олена Едуардівна, професор кафедри загальної хімії та полімерів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН України;
 • кандидат хімічних наук, доцент Парасюк Олег Васильович, декан хімічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                                                       Яремко З.М.

Дисертація

Автореферерат дисертації

Відгук опонента Марцинко О.Е.

Відгук опонента Парасюкa О.В.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 4 липня 2018 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Шаповала Павла Йосифовича на тему Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали та структури на основі сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку, представленої на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.

 Науковий консультант член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Гладишевський Роман Євгенович, проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

 Офіційні опоненти:

 • академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії Ім. В.І. Вернадського НАН України Білоус Анатолій Григорович;
 • доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Неділько Сергій Андрійович;
 • доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Фочук Петро Михайлович.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5) та на сайті хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (рубрика “Спеціалізована Вчена рада”).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д.х.н., професор                                                                                                          Яремко З. М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Білоуса А. Г.

Відгук опонента Неділька С. А.

Відгук опонента Фочука П. М.

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У вівторок, 3 липня  2018 р. о 1700 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Крачан Тетяни Михайлівни на тему “ Фазові рівноваги і кристалічна структура сполук у системах Y–{CuAg}–Al, {Y, La}–AgGa та споріднених”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент Стельмахович Богдан Мирославович, доцент кафедри аналітичної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України

Офіційні опоненти:

 • Доктор хімічних наук, професор Федорчук Анатолій Олександрович, професор кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького МОН України;
 • Кандидат хімічних наук, доцент Сабов Мар’ян Юрійович, доцент кафедри неорганічної хімії ДВНЗ “Ужгородський національний університет” МОН України.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5) та на сайті хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана  Франка (рубрика “Спеціалізована Вчена рада”).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                                                                   Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Федорчука А. А.

Відгук опонента Сабова М. Ю.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

 У вівторок 3 липня 2018 р. о 1400 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Бабіжецького Володимира Станіславовича на тему «Кристалохімія борокарбідів та боросиліцидів рідкісноземельних металів», представленої на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

 Науковий консультант: член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка, проректор з наукової роботи Гладишевський Роман Євгенович.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету Барчій Ігор Євгенович;
 • доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, м. Київ, Буланова Марина Вадимівна;
 • доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії функціональних неорганічних матеріалів Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України, м. Одеса, Зінченко Віктор Федосійович.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5) та на сайті хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (рубрика “Спеціалізована Вчена рада”).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д.х.н., професор                                                                                                          Яремко З. М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Барчія І. Є.

Відгук опонента Буланової М. В.

Відгук опонента Зінченка В. Ф.

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 14 березня 2018 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Кордана Василя Михайловича на тему Синтез, структурні та електрохімічні характеристики інтерметалідів систем {La, Tb, Ti, Zr}Mg–{Sn, Sb} та твердих розчинів на основі Tb2Ni17, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Павлюк Володимир Васильович, професор кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу водневих технологій та гідридного матеріалознавства Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України, Завалій Ігор Юліянович;
 • кандидат хімічних наук, доцент, декан хімічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України, Парасюк Олег Васильович.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                                                                   Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Завалія І.Ю.

Відгук опонента Парасюка О.В.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 14 березня 2018 р. о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Ардана Богдана Романовича на тему “Синтез та стереохімія π–комплексів солей купруму(І) з алільними похідними 1,3,4–тіадіазолів”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Миськів Мар’ян Григорович, професор кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії Одеського національного медичного університету МОЗ України, Гельмбольдт Володимир Олегович;
 • доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії Державного вищого навчального закладу «Український хіміко-технологічний університет» МОН України, Штеменко Олександр Васильович.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                                                                   Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Гельмбольдта В.О.

Відгук опонента Штеменка О.В.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 14 лютого 2018 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Маршалека Андрія Сергійовича на тему “Термодинамічні властивості нітрозаміщених 5-феніл-фуранових сполук та їх розчинності в органічних розчинниках”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Робота виконана на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Дібрівний Володимир Миколайович, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного університету “Львівська політехніка”.

Офіційні опоненти:

– доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Судавцова Валентина Савеліївна;

–  доктор хімічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М.Литвиненка НАН України, Медведевських Юрій Григорович.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                                                                   Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Судавцової В.С.

Відгук опонента Медведевських Ю.Г.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

ОГОЛОШЕННЯ

У середу, 14 лютого 2018 р. о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Бурки Олега Андрійовича на тему “Асоціативні взаємодії ПАР – поліметакрилова кислота та їх вплив на властивості водних дисперсій титан (IV) оксиду”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Робота виконана на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Солтис Михайло Миколайович, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хемосорбції та гібридних матеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Тьортих Валентин Анатолійович;
 • доктор хімічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу хімії окислювальних процесів Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Опейда Йосип Олексійович.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д. х. н., професор                                                                                                                   Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Тьортих В.А.

Відгук опонента Опейди Й.О.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

       У середу 4 жовтня 2017 р. о 1400 год. на засіданні вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться захист дисертації Коса Романа Володимировича на тему: «Термодинамічні властивості етилових естерів 3-(5-арил-2-фурил)-2-ціанакрилових кислот та їх розчинів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Робота виконана на кафедрі фізичної та колоїдної  хімії Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Сергеєв Валентин Вікторович завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені Івана Микитовича Францевича НАН України, Горбачук Микола Петрович;
 • доктор хімічних наук, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка, Дутка Володимир Степанович.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5) та на сайті хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (рубрика «Спеціалізована Вчена рада»).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д.х.н., професор                                                                                                                                                        Яремко З. М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Горбачука М.П.

Відгук опонента Дутки В.С.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

         У середу 13 вересня 2017 р. о 1400 год. на засіданні вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться захист дисертації Діденко Наталі Олександрівни на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Ранський Анатолій Петрович, завідувач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка, Миськів Мар’ян Григорович;
 • доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної та аналітичної хімії Донецького національного університету імені Василя Стуса, Розанцев Георгій Михайлович.

 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5) та на сайті хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (рубрика «Спеціалізована Вчена рада»).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д.х.н., професор                                                                                                                                Яремко З. М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Миськіва М.Г.

Відгук опонента Розанцева Г.М.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У середу 14 червня 2017 р. о 1400 год. на засіданні вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Кущ Ольги Василівни на тему: “Механізми дії N-гідроксифталіміду в радикально-ланцюгових процесах полімеризації та окиснення”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Робота виконана у відділі досліджень радикальних реакцій Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України та відділі хімії окислювальних процесів Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

Науковий консультант – доктор хімічних наук, професор Опейда Йосип Олексійович, головний науковий співробітник відділу хімії окиснювальних процесів Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

Офіційні опоненти:

  доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іщенко Олена Вікторівна;

доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лявинець Олександр Семенович;

доктор хімічних наук, доцент кафедри загальної хімії Національного університету “Львівська політехніка” Макота Оксана Іванівна.

 З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5) та на сайті хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (рубрика “Спеціалізована Вчена рада”).

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,
д.х.н., професор                                                                                                                               Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Іщенко О.В.

Відгук опонента Лявинця О.С.

Відгук опонента Макоти О.І.

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У середу 14 червня 2017 р. о 16.00 год. на засіданні вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Аніщенка Віктора Миколайовича на тему: “Інверсійний трансфазний каталіз реакції фосфорилхлоридів з фенолами та структура реагентів”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Робота виконана в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України. Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Рибаченко Володимир Іванович, головний науковий співробітник відділу спектрохімічних досліджень Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України.

Офіційні опоненти:

– доктор хімічних наук, професор, декан хімічного факультету, завідувач кафедри біохімії Донецького національного університету (м. Вінниця), Шендрик Олександр Миколайович;

– доктор хімічних наук, професор, професор кафедри технології жирів та парфумерно-косметичних продуктів Національного університету харчових технологій (м. Київ), Манк Валерій Веньямінович.

 З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5) та на сайті хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (рубрика “Спеціалізована Вчена рада”).

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,
д.х.н., професор                                                                                                                               Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Манка В.В.

Відгук опонента Шендрика О.М.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер 15 червня 2017 р. о 1400 год. на засіданні вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Стецьківа Андрія Остаповича на тему: “Структурна хімія силіцидів, германідів та станідів лужних та рідкісноземельних металів”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана у Львівському національному університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант – доктор хімічних наук, професор Павлюк Володимир Васильович, професор кафедри неорганічної хімії хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

 Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету Барчій Ігор Євгенович;
 • доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), Гулай Любомир Дмитрович;
 • доктор хімічних наук, професор, вчений секретар, завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників   ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ), Томашик Василь Миколайович.

 З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5) та на сайті хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (рубрика “Спеціалізована Вчена рада”).

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,
д.х.н., професор                                                                                                                               Яремко З.М.

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук опонента Барчія І.Є.

Відгук опонента Гулая Л.Д.

Відгук опонента Томашика В.М.

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора наук

 

ОГОЛОШЕННЯ

У середу 01 лютого 2017 р. о 1400 год. на засіданні вченої ради Д 35.051.10 в ауд. № 2 хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, відбудеться захист дисертації Созанського Мартина Андрійовича на тему: Синтез плівок цинк сульфіду і цинк селеніду та структури на їх основі, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ятчишин Йосип Йосипович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри аналітичної хімії

Офіційні опоненти:

 • доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету, Барчій Ігор Євгенович;
 • кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка, Аксельруд Лев Гершевич.

 З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5) та на сайті хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (рубрика “Спеціалізована Вчена рада”).

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10,

д.х.н., професор                                                                                                                  З.М. Яремко

Дисертація

Автореферат дисертації

Відгук проф. Барчія І.Є.

Відгук пров. наук. співроб. Аксельруда Л.Г.

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук