Бакалавр

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 102 Хімія

Освітньо-професійна програма

 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.06 Середня освіта (Хімія)

Освітньо-професійна програма

Програма державного іспиту “Хімія”

Онлайн система вільного вибору дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студентів І курсу