Бакалавр

Галузь знань: 10 Природничі науки

 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Програма державного іспиту “Хімія”

Онлайн система вільного вибору дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студентів І курсу