Зелінська Оксана Ярославівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії, заступник декана хімічного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: oksana.zelinska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • діаграми стану багатокомпонентних металічних систем
 • кристалічна структура інтерметалічних сполук
 • магнітні, електричні та електрохімічні властивості інтерметалідів

Курси

Публікації

Співавтор 1 навчального посібника, 2 методичних рекомендацій, 48 статей, тез 87 доповідей, 1 патенту.

Статті:

В. Кордан, О. Жишкович, О. Зелінська, В. Павлюк, Р. Серкіз, Особливості електрохімічного літування бінарних інтерметалідів систем {Ti, V}–Al, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 60(1) (2019) 127-139.

N. Chorna, N. Sagan, O. Zelinska, V. Kordan, A. Zelinskiy, V. Pavlyuk, Phase equilibria in the ternary system Gd–Fe–Zn and electrochemical hydrogenation of the phases, Chem. Met. Alloys 11(1/2) (2018) 27-33.

Н. Чорна, В. Андраш, О. Зелінська, В. Кордан, А. Зелінський, В. Павлюк, Кристалічна структура та електрохімічне гідрування фази LaZn5-xMnx, Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 59(1) (2018) 107-114.

В. Кордан, О. Зелінська, І. Тарасюк, Р. Серкіз, В. Павлюк, Тверді розчини на основі LaSn3 як нові електродні матеріали для літій-іонних хімічних джерел електричної енергії, Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 59(1) (2018) 115-122.

V.V. Shtender, V.V. Pavlyuk, R.V. Denys, J.-C. Crivello, O.Ya. Zelinska, B. Marciniak, I.Yu. Zavaliy, Y6Mg9Co2 and Y9Mg30Co2: Novel magnesium-rich compounds representing new structure types, J. Alloys Compd. 737 (2018) 613-622.

В. Кордан, О. Зелінська, В. Павлюк, Реакції включення, розкладу та заміщення під час електрохімічної інтеркаляції літію у структури сполук Tb5Sn3 та Tb5Sb3, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 58(1) (2017) 108-116.

V. Kordan, V. Nytka, G. Kovalczyk, A. Balinska, O. Zelinska, R. Serkiz, V. Pavlyuk, Influence of doping elements on the efficiency of electrochemical hydrogenation of the phases with the Th2Ni17-type structure, Chem. Met. Alloys 10(2) (2017) 61-68.

З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська, В.В. Павлюк, Формування професійних компетентностей студентів-біологів під час розв’язування розрахункових задач, Зб. наук. праць. II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конф. “Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика ”, Вінниця 3 (2017) 95-98.

V.V. Shtender, O.Ya. Zelinska, V.V. Pavlyuk, R.V. Denys, V. Paul-Boncour, I.Yu. Zavaliy, B. Marciniak, E. Różycka-Sokołowska, Phase equilibria in the Nd–Mg–Co system at 300 and 500 °C, crystal structure and hydrogenation behavior of selected compounds, Intermetallics 87 (2017) 61-69.

V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk, V. Nytka, R. Serkiz, Electrochemical hydrogenation of Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases, Сhem. Met. Alloys 9(3/4) (2016) 153–157.

V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk, I. Oshchapovsky, R. Serkiz, Electrochemical lithiation of Ti5M3, Ti3M and Zr3M (M = Sn, Sb) binary intermetallics, Chem. Met. Alloys 9(1/2) (2016) 84-91.

В. Кордан, В. Павлюк, О. Зелінська, Електрохімічне літування магнію та олова, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 57(1) (2016) 148-154.

V.V. Shtender, R.V. Denys, I.Yu. Zavaliy, O.Ya. Zelinska, V. Paul-Boncour, V.V. Pavlyuk, Phase equilibria in the Tb–Mg–Co system at 500 °C, crystal structure and hydrogenation properties of selected compounds, J. Solid State Chem. 232 (2015) 228-235.

Н. Дичко, О. Зелінська, А. Зелінський, В. Павлюк, Ізотермічний переріз діаграми стану системи La–Fe–Zn при 670 K, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 56(1) (2015) 46-52.

О.Я. Зелинская, З.М. Шпырка, Формирование готовности будущего учителя химии к инновационной профессиональной деятельности, Сб. научн. статей Междунар. научн.-метод. конф. “Методика преподавания химических и экологических дисциплин”, Брест, Беларусь (2015) 48-51.

A. Stetskiv, V. Kordan, I. Tarasiuk, O. Zelinska, V. Pavlyuk, Structural peculiarities and electrochemical properties of R5M3 (R = La, Gd; M = Ge, Sn) doped by lithium, Chem. Met. Alloys 7 (2014) 106-111.

В.М. Кордан, Ю.А. Бобровська, О.Я. Зелінська, Створення проблемних ситуацій під час вивчення неорганічної хімії в школі, Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі”, Полтава, Україна (2014) 123-125.

А. Зелінський, А. Федорчук, О. Зелінська, Синтез та кристалічна структура сполук UMn1,43Ga0,57 та U2Fe3Ga, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 54 (2013) 92-97.

А. Зелінський, А. Федорчук, О. Зелінська, Р. Гладишевський, Закономірності в кристалічній будові сполук систем U–{Fe, Co, Ni}–Ga, Праці НТШ, Хім. Біохім. XXXIII (2013) 96-107.

В.М. Кордан, Ю.А. Бобровская, О.Я. Зелинская, Использование возможностей проблемного обучения на уроках органической химии в школе, Сб. научн. статей Междунар. научн.-метод. конф. “Методика преподавания химических и экологических дисциплин”, Брест, Беларусь (2013) 66-69.

Oshchapovsky, O. Zelinska, B. Rozdzynska-Kielbik, V. Pavlyuk, Redetermination of LaZn5 based on single crystal X-ray diffraction data, Acta Crystallogr. E68(1) (2012) i1.

З. Шпырка, О. Зелинская, П. Стародуб, Экологическая составляющая профессиональной подготовки преподавателей химии в классическом университете, Сб. матер. Междунар. научн.-метод. конф. “Методика преподавания химических и экологических дисциплин”, Брест, Беларусь (2012) 267-270.

П.К. Стародуб, З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська, Роль екскурсій в екологічному вихованні учнів під час вивчення хімії у школі, Зб. наук. праць Укр. наук.-практ. конф. “Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку”, Вінниця (2012) 46-48.

О. Зелінська, А. Зелінський, В. Павлюк, Рентгенографічне дослідження квазібінарних систем RCo5RZn5 (R = La, Ce, Sm, Gd, Tb), Вісн. Львів. ун-ту, Сер. хім. 52 (2011) 41-47.

П.К. Стародуб, З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська, Педагогічна практика – один з шляхів до педагогічної діяльності студентів, Зб. наук. праць Міжн. наук.-практ. конф. “Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі”. XVIII Каришинські читання, Полтава (2011) 369-371.

O.Ya. Zelinska, A.V. Tkachuk, A.P. Grosvenor, A. Mar, Structure and physical properties of YbZn2Sb2 and YbCd2Sb2, Chem. Met. Alloys 1(2) (2008) 204-209.

O.Ya. Zelinska, A.V. Zelinskiy, V. Pavlyuk,  Isothermal section of the Sm–Co–Zn and Gd–Co–Zn phase diagrams at 470 K,  Chem. Met. Alloys 1(2) (2008) 168-173.

Y. Liu, L. Chen, L.-H. Li, L.-M. Wu, O.Ya. Zelinska, A. Mar, Structures and physical properties of rare-earth zinc antimonides Pr6Zn1+xSb14+y and RE6Zn1+xSb14 (RE = Sm, Gd-Ho), Inorg. Chem. 47(24) (2008) 11930-11941.

V. Pavlyuk, P. Solokha, O. Zelinska, V. Paul-Boncour, A. Nowik-Zając, Ce20Mg19Zn81: a new structure type with a giant cubic cell, Acta Crystallogr. C64 (2008) i50-i52.

O.Ya. Zelinska, A. Mar, Ternary rare-earth manganese bismuthides: structures and physical properties of RE3MnBi5 (RE = La–Nd) and Sm2Mn3Bi6, Inorg. Chem. 47(1) (2008) 297-305.

O.Ya. Zelinska, A. Mar, Structure and electrical resistivity of rare-earth zinc bismuthides REZn1-xBi2 (RE = La, Ce, Pr), J. Alloys Compd. 451 (2008) 606-609.

H. Bie, O.Ya. Zelinska, A.V. Tkachuk, A. Mar, Structures and Physical Properties of Rare-Earth Chromium Germanides RECrGe3 (RE = La–Nd, Sm), Chem. Mater. 19 (18) (2007) 4613-4620.

H. Bie, D.S.H. Moore, D.G. Piercey, A.V. Tkachuk, O.Ya. Zelinska, A. Mar, Ternary rare-earth titanium antimonides: phase equilibria in the RE–Ti–Sb (RE = La, Er) systems and crystal structures of RE2Ti7Sb12 (RE = La, Ce, Pr, Nd) and RETi3(SnxSb1-x)4 (RE = Nd, Sm), J. Solid State Chem. 180 (2007) 2216-2224.

А. Зелінський, А. Федорчук, О. Зелінська, А. Ноель, Нові інтерметалічні сполуки з високим вмістом галію в системах U–M–Ga, Вісн. Львів. ун-ту, Сер. хім. 48 (2007) 72-77.

O.Ya. Zelinska, H. Bie, A. Mar, Structure of Cd12.7(1)Sb10, Chem. Mater. 19(6) (2007) 1518-1522.

O.Ya. Zelinska, A. Mar,  Structure and physical properties of rare-earth zinc antimonides REZn1-xSb2 (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb),  J. Solid State Chem. 179(12) (2006) 3776-3783.

A.V. Tkachuk, O.Ya. Zelinska, A. Mar, Structure and physical properties of nonstoichiometric rare-earth cadmium antimonides, RECd1-xSb2 (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm), J. Solid State Chem. 179(5) (2006) 1506-1512.

V. Pavlyuk, W. Prochwicz, P. Solokha, O. Zelinska, B. Marciniak, E. Różycka-Sokołowska,  Interaction of the components in the Ce–Cu–Zn ternary system at 200°C. J. Alloys Compd. 407(1-2) (2006) 226-231.

O.Ya. Zelinska, P.G. Solokha, V.V. Pavlyuk,  New intermetallic compounds with the ErCuCd2 type of structure,  J. Alloys Compd. 367(1-2) (2004) 176-179.

O. Zelinska, M. Conrad, B. Harbrecht, Refinement of the crystal structure of cerium zinc (1:11), CeZn11, Z. Kristallogr. NCS 219 (2004) 357-358.

О. Зелінська, В. Павлюк, Ю. Гореленко, А. Зелінський, В. Давидов, Кристалічна струк­тура і магнітні властивості тернарної сполуки SmCo4,4Zn0,6, Вісн. Львів. ун-ту, Сер. хім. 44 (2004) 67-71.

V.V. Pavlyuk, B. Marciniak, E. Różycka-Sokolovska, O.Ya. Zelinska, P.G. Solokha, Solubility of zinc in the CeCu6  intermetallic compound, Intermetallics 12(6) (2004) 665-669.

O. Zelinska, P. Solokha, V. Pavlyuk, A. Zelinskiy, New R3T1-xZnx compounds with AuCu3 structure type, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Chemia 8 (2003) 89-91.

O.Ya. Zelinska, V.V. Pavlyuk, A.V. Zelinskiy, V.M. Davydov, Synthesis and crystal structure of the Tb2Co2Zn15  intermetallic compound, J. Alloys Compd. 343(1-2) (2002) 132-134.

О. Зелінська, В. Павлюк, А. Зелінський, О. Бодак, Фазові рівноваги в системі Tb–Co–Zn при 470 K, Вісн. Львів. ун-ту, Сер. хім. 41 (2002) 36-39.

O.Ya. Zelinska, V.V. Pavlyuk, A.V. Zelinskyy, V.M. Davydov, Crystal structure of LaCo2.17Zn0.83,  J. Alloys Compd. 333(1-2) (2002) 81-83.

O.Ya. Makaryk*, G.S. Dmytriv, D.G. Kevorkov, V.V. Pavlyuk, Comparison of the interaction of components in La–Co–Zn and Ce–Co–Zn ternary systems at 470 K, J. Alloys Compd. 317-318 (2001) 448-449.

O.Ya. Makaryk*, V.V. Pavlyuk, G.S. Dmytriv, J.J. Kozioł, W. Ciesielski, J. Kapuśniak, Interaction of the components in the La–Co–Zn ternary system at 470 K, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Chemia 3 (1999) 85-90.

* дівоче прізвище Зелінської

Патенти:
Патент 86885 Україна, МПК6 H01M4/02, H01M4/38, C22C1/00, C22C1/02, C22C19/00. Матеріал для накопичувачів гідрогену та металогідридних джерел енергії / Павлюк В.В., Зелінська О.Я., Дмитрів Г.С., Солоха П.Г., Тарасюк І.І.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № a 200711910; заявл. 29.10.2007; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10.

Навчальні посібники:
Б.Я. Котур, З.М. Шпирка, Г.П. Ничипорук, О.Я. Зелінська, Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем: Лабораторний практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 105 с.

Навчально-методичні розробки:
З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська, Програма і методичні матеріали до педагогічної практики студентів-магістрів хімічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 45 с.

З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська, Програма і методичні матеріали до педагогічної (асистентської) практики студентів ОС “Магістр” хімічного факультету. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 46 с.

Біографія

Народилась у м. Белз Сокальського району Львівської області.

1994 – з золотою медаллю закінчила Белзьку загальноосвітню середню школу.

1999 – з відзнакою закінчила  хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

1999-2002 – навчалась в аспірантурі кафедри неорганічної хімії Львівського національного  університету імені Івана Франка.

2003 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія (тема “Взаємодія цинку з рідкісноземельними металами (La, Ce, Sm, Gd, Tb) та кобальтом: фазові рівноваги, кристалічна структура сполук та деякі фізичні властивості”).

З 2002 – молодший науковий співробітник, з 2007 – науковий співробітник, з 2008 – асистент, з 2016 – доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

2018 – присвоєно вчене звання доцента кафедри неорганічної хімії.

Член Наукового товариства імені Шевченка.
Член Вченої ради хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчально-виховна робота:

 • член журі обласного учнівського Інтернет-турніру з хімії (2013-2015, Львів), Міжнародної учнівської науково-практичної конференції “Україна очима молодих” (2013-2019, Львів), І етапу Всеукраїнського турніру юних хіміків (2013-2019, Львів),
 • порадник академічних груп (з 2011).

Організаційна робота:

 • член оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (2020, Львів),
 • член оргкомітету XVII Наукової конференції “Львівські хімічні читання – 2019” (2019, Львів),
 • секретар оргкомітету ІІІ – V Науково-методичної конференції “Сучасні тенденції навчання хімії” (2017-2019, Львів),
 • член оргкомітету I, II Науково-методичної конференції “Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах” (2015, 2016, Львів),
 • член редколегії видання “Енциклопедія Львівського університету” (2002-2004).

Наукові стажування, підвищення кваліфікації:

 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2016),
 • Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (курси “Інформаційні технології в освіті”, 2015),
 • Національний університет “Львівська Політехніка” (2014),
 • Університет Альберти, м. Едмонтон, Канада (лютий 2005-грудень 2006),
 • Марбурзький університет імені Філіппа, м. Марбург, Німеччина (жовтень 2003-липень 2004, липень 2008),
 • Ягеллонський університет, м. Краків, Польща (грудень 2001, грудень 2002).

Проекти

Виконавець держбюджетної теми “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (номер державної реєстрації  0118U003609) та теми “Використання технологій змішаного та дистанційного навчання під час вивчення хімії у закладах освіти”(номер державної реєстрації  0118U006425).

Нагороди

 • подяка Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з матеріалознавства (2019),
 • кращий порадник хімічного факультету (2013),
 • переможець Всеукраїнського конкурсу “Винахід року – 2011” у номінації “Кращий винахід 2011 у Львівській області” в складі колективу авторів Павлюк В.В., Зелінська О.Я., Дмитрів Г.С., Солоха П.Г., Тарасюк І.І. (2011),
 • постдокторська стипендія Університету Альберти (2005-2006, м. Едмонтон, Канада),
 • стипендія Німецького фонду академічних обмінів DAAD (2003-2004, 2008, Марбурзький університет імені Філіппа, м. Марбург, Німеччина),
 • стипендія фонду Королеви Ядвіги (2001, 2002, Ягелонський університет, м. Краків, Польща),
 • стипендія голови Львівської обласної ради (1997-1998),
 • почесна грамота Львівської обласної ради (1997),
 • стипендія фонду Марії Леон (1996-1997).

Розклад