Зелінська Оксана Ярославівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії, заступник декана хімічного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: oksana.zelinska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

 • діаграми стану багатокомпонентних металічних систем
 • кристалічна структура інтерметалічних сполук
 • магнітні, електричні та електрохімічні властивості інтерметалідів

Курси

Публікації

Статті:

 1. N.O. Chorna, V.M. Kordan, A.M. Mykhailevych, O.Ya. Zelinska, A.V. Zelinskiy, K. Kluziak, R.Ya. Serkiz, V.V. Pavlyuk, Electrochemical hydrogenation, lithiation and sodiation of the GdFe2-xMx and GdMn2-xMx intermetallics, Vopr. Khim. Khim. Tekhnol. 2(2021) 139-149.
 2. V.V. Shtender, V.V. Pavlyuk, O.Ya. Zelinska, W. Nitek, V. Paul-Boncour, G.S. Dmytriv, W. Łasocha, I.Yu. Zavaliy, The Y–Mg–Co ternary system: alloys synthesis, phase diagram at 500 оC and crystal structure of the new compounds, J. Alloys Compd. 812 (2020) 152072.
 3. В. Кордан, В. Нитка, І. Тарасюк, О. Зелінська, Р. Серкіз, В. Павлюк, Неперервний ряд твердих розчинів Tb2Ni17-xCox, 0 ≤ x ≤ 17. Структурні та електрохімічні характеристики сплавів, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 61(1) (2020) 80-92.
 4. В. Кордан, О. Зелінська, І. Тарасюк, А. Зелінський, Р. Серкіз, В. Павлюк, Ізотермічний переріз діаграми стану системи Mg–Ti–Sn при 400 ºС, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 61(1) (2020) 22-35.
 5. В. Кордан, О. Жишкович, О. Зелінська, В. Павлюк, Р. Серкіз, Особливості електрохімічного літування бінарних інтерметалідів систем {Ti, V}–Al, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 60(1) (2019) 127-139.
 6. N. Chorna, N. Sagan, O. Zelinska, V. Kordan, A. Zelinskiy, V. Pavlyuk, Phase equilibria in the ternary system Gd–Fe–Zn and electrochemical hydrogenation of the phases, Chem. Met. Alloys 11(1/2) (2018) 27-33.
 7. Н. Чорна, В. Андраш, О. Зелінська, В. Кордан, А. Зелінський, В. Павлюк, Кристалічна структура та електрохімічне гідрування фази LaZn5-xMnx, Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 59(1) (2018) 107-114.
 8. В. Кордан, О. Зелінська, І. Тарасюк, Р. Серкіз, В. Павлюк, Тверді розчини на основі LaSn3 як нові електродні матеріали для літій-іонних хімічних джерел електричної енергії, Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 59(1) (2018) 115-122.
 9. V.V. Shtender, V.V. Pavlyuk, R.V. Denys, J.-C. Crivello, O.Ya. Zelinska, B. Marciniak, I.Yu. Zavaliy, Y6Mg9Co2 and Y9Mg30Co2: Novel magnesium-rich compounds representing new structure types, J. Alloys Compd. 737 (2018) 613-622.
 10. В. Кордан, О. Зелінська, В. Павлюк, Реакції включення, розкладу та заміщення під час електрохімічної інтеркаляції літію у структури сполук Tb5Sn3 та Tb5Sb3, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 58(1) (2017) 108-116.
 11. V. Kordan, V. Nytka, G. Kovalczyk, A. Balinska, O. Zelinska, R. Serkiz, V. Pavlyuk, Influence of doping elements on the efficiency of electrochemical hydrogenation of the phases with the Th2Ni17-type structure, Chem. Met. Alloys 10(2) (2017) 61-68.
 12. З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська, В.В. Павлюк, Формування професійних компетентностей студентів-біологів під час розв’язування розрахункових задач, Зб. наук. праць. II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конф. “Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика ”, Вінниця 3 (2017) 95-98.
 13. V.V. Shtender, O.Ya. Zelinska, V.V. Pavlyuk, R.V. Denys, V. Paul-Boncour, I.Yu. Zavaliy, B. Marciniak, E. Różycka-Sokołowska, Phase equilibria in the Nd–Mg–Co system at 300 and 500 °C, crystal structure and hydrogenation behavior of selected compounds, Intermetallics 87 (2017) 61-69.
 14. V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk, V. Nytka, R. Serkiz, Electrochemical hydrogenation of Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases, Сhem. Met. Alloys 9(3/4) (2016) 153–157.
 15. V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk, I. Oshchapovsky, R. Serkiz, Electrochemical lithiation of Ti5M3, Ti3M and Zr3M (M = Sn, Sb) binary intermetallics, Chem. Met. Alloys 9(1/2) (2016) 84-91.
 16. В. Кордан, В. Павлюк, О. Зелінська, Електрохімічне літування магнію та олова, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 57(1) (2016) 148-154.
 17. V.V. Shtender, R.V. Denys, I.Yu. Zavaliy, O.Ya. Zelinska, V. Paul-Boncour, V.V. Pavlyuk, Phase equilibria in the Tb–Mg–Co system at 500 °C, crystal structure and hydrogenation properties of selected compounds, J. Solid State Chem. 232 (2015) 228-235.
 18. Н. Дичко, О. Зелінська, А. Зелінський, В. Павлюк, Ізотермічний переріз діаграми стану системи La–Fe–Zn при 670 K, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 56(1) (2015) 46-52.
 19. О.Я. Зелинская, З.М. Шпырка, Формирование готовности будущего учителя химии к инновационной профессиональной деятельности, Сб. научн. статей Междунар. научн.-метод. конф. “Методика преподавания химических и экологических дисциплин”, Брест, Беларусь (2015) 48-51.
 20. A. Stetskiv, V. Kordan, I. Tarasiuk, O. Zelinska, V. Pavlyuk, Structural peculiarities and electrochemical properties of R5M3 (R = La, Gd; M = Ge, Sn) doped by lithium, Chem. Met. Alloys 7 (2014) 106-111.
 21. В.М. Кордан, Ю.А. Бобровська, О.Я. Зелінська, Створення проблемних ситуацій під час вивчення неорганічної хімії в школі, Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі”, Полтава, Україна (2014) 123-125.
 22. А. Зелінський, А. Федорчук, О. Зелінська, Синтез та кристалічна структура сполук UMn1,43Ga0,57 та U2Fe3Ga, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 54 (2013) 92-97.
 23. А. Зелінський, А. Федорчук, О. Зелінська, Р. Гладишевський, Закономірності в кристалічній будові сполук систем U–{Fe, Co, Ni}–Ga, Праці НТШ, Хім. Біохім. XXXIII (2013) 96-107.
 24. В.М. Кордан, Ю.А. Бобровская, О.Я. Зелинская, Использование возможностей проблемного обучения на уроках органической химии в школе, Сб. научн. статей Междунар. научн.-метод. конф. “Методика преподавания химических и экологических дисциплин”, Брест, Беларусь (2013) 66-69.
 25. Oshchapovsky, O. Zelinska, B. Rozdzynska-Kielbik, V. Pavlyuk, Redetermination of LaZn5 based on single crystal X-ray diffraction data, Acta Crystallogr. E68(1) (2012) i1.
 26. З. Шпырка, О. Зелинская, П. Стародуб, Экологическая составляющая профессиональной подготовки преподавателей химии в классическом университете, Сб. матер. Междунар. научн.-метод. конф. “Методика преподавания химических и экологических дисциплин”, Брест, Беларусь (2012) 267-270.
 27. П.К. Стародуб, З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська, Роль екскурсій в екологічному вихованні учнів під час вивчення хімії у школі, Зб. наук. праць Укр. наук.-практ. конф. “Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку”, Вінниця (2012) 46-48.
 28. О. Зелінська, А. Зелінський, В. Павлюк, Рентгенографічне дослідження квазібінарних систем RCo5RZn5 (R = La, Ce, Sm, Gd, Tb), Вісн. Львів. ун-ту, Сер. хім. 52 (2011) 41-47.
 29. П.К. Стародуб, З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська, Педагогічна практика – один з шляхів до педагогічної діяльності студентів, Зб. наук. праць Міжн. наук.-практ. конф. “Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі”. XVIII Каришинські читання, Полтава (2011) 369-371.
 30. O.Ya. Zelinska, A.V. Tkachuk, A.P. Grosvenor, A. Mar, Structure and physical properties of YbZn2Sb2 and YbCd2Sb2, Chem. Met. Alloys 1(2) (2008) 204-209.
 31. O.Ya. Zelinska, A.V. Zelinskiy, V. Pavlyuk,  Isothermal section of the Sm–Co–Zn and Gd–Co–Zn phase diagrams at 470 K,  Chem. Met. Alloys 1(2) (2008) 168-173.
 32. Y. Liu, L. Chen, L.-H. Li, L.-M. Wu, O.Ya. Zelinska, A. Mar, Structures and physical properties of rare-earth zinc antimonides Pr6Zn1+xSb14+y and RE6Zn1+xSb14 (RE = Sm, Gd-Ho), Inorg. Chem. 47(24) (2008) 11930-11941.
 33. V. Pavlyuk, P. Solokha, O. Zelinska, V. Paul-Boncour, A. Nowik-Zając, Ce20Mg19Zn81: a new structure type with a giant cubic cell, Acta Crystallogr. C64 (2008) i50-i52.
 34. O.Ya. Zelinska, A. Mar, Ternary rare-earth manganese bismuthides: structures and physical properties of RE3MnBi5 (RE = La–Nd) and Sm2Mn3Bi6, Inorg. Chem. 47(1) (2008) 297-305.
 35. O.Ya. Zelinska, A. Mar, Structure and electrical resistivity of rare-earth zinc bismuthides REZn1-xBi2 (RE = La, Ce, Pr), J. Alloys Compd. 451 (2008) 606-609.
 36. H. Bie, O.Ya. Zelinska, A.V. Tkachuk, A. Mar, Structures and Physical Properties of Rare-Earth Chromium Germanides RECrGe3 (RE = La–Nd, Sm), Chem. Mater. 19 (18) (2007) 4613-4620.
 37. H. Bie, D.S.H. Moore, D.G. Piercey, A.V. Tkachuk, O.Ya. Zelinska, A. Mar, Ternary rare-earth titanium antimonides: phase equilibria in the RE–Ti–Sb (RE = La, Er) systems and crystal structures of RE2Ti7Sb12 (RE = La, Ce, Pr, Nd) and RETi3(SnxSb1-x)4 (RE = Nd, Sm), J. Solid State Chem. 180 (2007) 2216-2224.
 38. А. Зелінський, А. Федорчук, О. Зелінська, А. Ноель, Нові інтерметалічні сполуки з високим вмістом галію в системах U–M–Ga, Вісн. Львів. ун-ту, Сер. хім. 48 (2007) 72-77.
 39. O.Ya. Zelinska, H. Bie, A. Mar, Structure of Cd12.7(1)Sb10, Chem. Mater. 19(6) (2007) 1518-1522.
 40. O.Ya. Zelinska, A. Mar,  Structure and physical properties of rare-earth zinc antimonides REZn1-xSb2 (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb),  J. Solid State Chem. 179(12) (2006) 3776-3783.
 41. A.V. Tkachuk, O.Ya. Zelinska, A. Mar, Structure and physical properties of nonstoichiometric rare-earth cadmium antimonides, RECd1-xSb2 (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm), J. Solid State Chem. 179(5) (2006) 1506-1512.
 42. V. Pavlyuk, W. Prochwicz, P. Solokha, O. Zelinska, B. Marciniak, E. Różycka-Sokołowska,  Interaction of the components in the Ce–Cu–Zn ternary system at 200°C. J. Alloys Compd. 407(1-2) (2006) 226-231.
 43. O.Ya. Zelinska, P.G. Solokha, V.V. Pavlyuk,  New intermetallic compounds with the ErCuCd2 type of structure,  J. Alloys Compd. 367(1-2) (2004) 176-179.
 44. O. Zelinska, M. Conrad, B. Harbrecht, Refinement of the crystal structure of cerium zinc (1:11), CeZn11, Z. Kristallogr. NCS 219 (2004) 357-358.
 45. О. Зелінська, В. Павлюк, Ю. Гореленко, А. Зелінський, В. Давидов, Кристалічна струк­тура і магнітні властивості тернарної сполуки SmCo4,4Zn0,6, Вісн. Львів. ун-ту, Сер. хім. 44 (2004) 67-71.
 46. V.V. Pavlyuk, B. Marciniak, E. Różycka-Sokolovska, O.Ya. Zelinska, P.G. Solokha, Solubility of zinc in the CeCu6  intermetallic compound, Intermetallics 12(6) (2004) 665-669.
 47. O. Zelinska, P. Solokha, V. Pavlyuk, A. Zelinskiy, New R3T1-xZnx compounds with AuCu3 structure type, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Chemia 8 (2003) 89-91.
 48. O.Ya. Zelinska, V.V. Pavlyuk, A.V. Zelinskiy, V.M. Davydov, Synthesis and crystal structure of the Tb2Co2Zn15  intermetallic compound, J. Alloys Compd. 343(1-2) (2002) 132-134.
 49. О. Зелінська, В. Павлюк, А. Зелінський, О. Бодак, Фазові рівноваги в системі Tb–Co–Zn при 470 K, Вісн. Львів. ун-ту, Сер. хім. 41 (2002) 36-39.
 50. O.Ya. Zelinska, V.V. Pavlyuk, A.V. Zelinskyy, V.M. Davydov, Crystal structure of LaCo2.17Zn0.83,  J. Alloys Compd. 333(1-2) (2002) 81-83.
 51. O.Ya. Makaryk*, G.S. Dmytriv, D.G. Kevorkov, V.V. Pavlyuk, Comparison of the interaction of components in La–Co–Zn and Ce–Co–Zn ternary systems at 470 K, J. Alloys Compd. 317-318 (2001) 448-449.
 52. O.Ya. Makaryk*, V.V. Pavlyuk, G.S. Dmytriv, J.J. Kozioł, W. Ciesielski, J. Kapuśniak, Interaction of the components in the La–Co–Zn ternary system at 470 K, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Chemia 3 (1999) 85-90.

* дівоче прізвище Зелінської

Патенти:
Патент 86885 Україна, МПК6 H01M4/02, H01M4/38, C22C1/00, C22C1/02, C22C19/00. Матеріал для накопичувачів гідрогену та металогідридних джерел енергії / Павлюк В.В., Зелінська О.Я., Дмитрів Г.С., Солоха П.Г., Тарасюк І.І.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № a 200711910; заявл. 29.10.2007; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10.

Біографія

Народилась у м. Белз Сокальського району Львівської області.

1994 – з золотою медаллю закінчила Белзьку загальноосвітню середню школу.

1999 – з відзнакою закінчила  хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

1999-2002 – навчалась в аспірантурі кафедри неорганічної хімії Львівського національного  університету імені Івана Франка.

2003 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія (тема “Взаємодія цинку з рідкісноземельними металами (La, Ce, Sm, Gd, Tb) та кобальтом: фазові рівноваги, кристалічна структура сполук та деякі фізичні властивості”).

З 2002 – молодший науковий співробітник, з 2007 – науковий співробітник, з 2008 – асистент, з 2016 – доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

2018 – присвоєно вчене звання доцента кафедри неорганічної хімії.

З 2019 – заступник декана хімічного факультету з навчально-методичної роботи.

Член Наукового товариства імені Шевченка.

Член Вченої ради хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчально-виховна робота:

 • член журі І етапу Всеукраїнського турніру юних хіміків (2013-2020, Львів), обласного учнівського Інтернет-турніру з хімії (2013-2015, Львів), Міжнародної учнівської науково-практичної конференції “Україна очима молодих” (2013-2020, Львів),
 • порадник академічних груп (з 2011).

Організаційна робота:

 • член оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (2020, Львів),
 • член оргкомітету XVII Наукової конференції “Львівські хімічні читання – 2019” (2019, Львів),
 • секретар оргкомітету ІІІ-VІI Науково-методичної конференції “Сучасні тенденції навчання хімії” (2017-2021, Львів),
 • член оргкомітету I, II Науково-методичної конференції “Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах” (2015, 2016, Львів),
 • член редколегії видання “Енциклопедія Львівського університету” (2002-2004).

Наукові стажування, підвищення кваліфікації:

 • Кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії, Національний університет “Львівська Політехніка” (2014),
 • Кафедра біології і хімії, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2016),
 • Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (курси “Інформаційні технології в освіті”, 2015),
 • Кафедра загальної хімії, Національний університет “Львівська Політехніка” (2014),
 • Кафедра хімії, Університет Альберти, м. Едмонтон, Канада (лютий 2005-грудень 2006),
 • Кафедра неорганічної хімії, Марбурзький університет імені Філіппа, м. Марбург, Німеччина (жовтень 2003-липень 2004, липень 2008),
 • Кафедра кристалохімії та кристалофізики, Ягеллонський університет, м. Краків, Польща (грудень 2001, грудень 2002).

Проекти

Виконавець держбюджетної науково-дослідної теми “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (номер державної реєстрації  0118U003609, науковий керівник – чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.) та теми “Використання технологій змішаного та дистанційного навчання під час вивчення хімії у закладах освіти” (номер державної реєстрації  0118U006425, науковий керівник – к.х.н., доц. Павлюк О.В.)

 

 

Нагороди

 • подяка Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з матеріалознавства (2019),
 • кращий порадник хімічного факультету (2013),
 • переможець Всеукраїнського конкурсу “Винахід року – 2011” у номінації “Кращий винахід 2011 у Львівській області” в складі колективу авторів Павлюк В.В., Зелінська О.Я., Дмитрів Г.С., Солоха П.Г., Тарасюк І.І. (2011),
 • постдокторська стипендія Університету Альберти (2005-2006, м. Едмонтон, Канада),
 • стипендія Німецького фонду академічних обмінів DAAD (2003-2004, 2008, Марбурзький університет імені Філіппа, м. Марбург, Німеччина),
 • стипендія фонду Королеви Ядвіги (2001, 2002, Ягелонський університет, м. Краків, Польща),
 • стипендія голови Львівської обласної ради (1997-1998),
 • почесна грамота Львівської обласної ради (1997),
 • стипендія фонду Марії Леон (1996-1997).

Методичні матеріали

 1. З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська, Програма і методичні матеріали до педагогічної (асистентської) практики студентів ОС “Магістр” хімічного факультету. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 46 с.
 2. Б.Я. Котур, З.М. Шпирка, Г.П. Ничипорук, О.Я. Зелінська, Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем: Лабораторний практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 105 с.
 3. З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська, Програма і методичні матеріали до педагогічної практики студентів-магістрів хімічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 45 с.
 4. О. Зелінська, С. Пукас, Н. Лясковська, О. Романів, Ю. Луцишин, А. Зелінський, Хімічний факультет. Матеріали до енциклопедії. Енциклопедія Львівського університету. Ред. Р. Гладишевський. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 136 с.

Розклад