Неорганічна хімія (біол.)

Тип: Нормативний

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Зелінська О. Я.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164доцент Зелінська О. Я.

Опис курсу

“Неорганічна хімія” є нормативною дисципліною для студентів освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
Предмет навчальної дисципліни “Неорганічна хімія” включає вивчення хімічних елементів та їхніх сполук за груповою аналогією згідно з розташуванням в Періодичній системі; особливостей будови та хімічного зв’язку в простих та складних неорганічних речовинах; основних фізичних та хімічних властивостей; поширеності в природі та фізіологічної дії на живі організми; ознайомлення зі способами лабораторного та промислового одержання, найважливішими галузями практичного використання.
Метою навчальної дисципліни “Неорганічна хімія” є формування цілісної системи знань про хімічні елементи та їхні сполуки, що слугуватимуть базою для подальшого вивчення циклу природничих дисциплін.
Основними завданнями дисципліни “Неорганічна хімія” є засвоєння знань про будову та властивості простих речовин і найважливіших неорганічних сполук, поширеність в природі та біологічну дію, ознайомлення з методами лабораторного та промислового одержання, найважливішими галузями практичного використання; вдосконалення навиків експериментальної роботи в лабораторії, вміння спостерігати та пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки, систематизувати та застосовувати знання на практиці; формування еколого-валеологічної культури та цивілізованого ставлення до довкілля.

Матеріали

Усі методичні матеріали до курсу розташовані у системі електронного навчання Університету на платформі Moodle за посиланням:
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=23

Силабус:

Завантажити силабус