Шпирка Зіновія Михайлівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: zinoviya.shpyrka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • діаграми стану багатокомпонентних систем
 • кристалохімія інтерметалічних сполук рідкісноземельних металів

Курси

Публікації

Автор та співавтор 65 наукових статей та 96 тез доповідей на конференціях.

Вибрані наукові публікації:

 1. Кохан З.М. Исследование системы Ce-Sc-Ge / З.М. Кохан, О.И. Бодак // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. – 1983. – Т.19. – № 7. – С. 1094-1097.
 2. Шпирка З.М. Ізотермічний переріз системи церій-гадоліній-германій при 870 K / З.М. Шпирка, О.М. Кохан, О.І. Бодак, В.К. Печарський //  Доп.  АН УРСР. – Сер. Б. – 1986. – № 5 – С. 47-49.
 3. Шпырка З.М. Система лантан-церий-германий / З.М. Шпырка // Вестн. Львов. ун-та. –  Сер. хим. 1988. –  Вып. 29. – С. 53-56.
 4. Мокра І.Р. Кристалічна структура сполуки DyGe1.85 / І.Р. Мокра, В.К. Печарський, З.М. Шпирка, О. І. Бодак, В. К. Бельский. // Доп. АН УРСР. – 1989. – Сер. Б. – №3. – с. 45–50.
 5. Шпырка З.М. Кристаллические структуры соединений R22Sc3Ge4 (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm) и Ce3,66Y0,86Ge4 / З.М. Шпырка, В.А. Брусков, И.Р. Мокрая, В.К. Печарский, О.И. Бодак, П.Ю. Завалий // Изв. АН СССР. Неорган. матер. – 1990. – Т.26. – №5. – С. 969-972.
 6. Шпирка З. М. Системи Sc-{Dy,Y}-Ge / З. М. Шпирка, І. Р. Мокра // Вісн. Львів. ун-ту. –  Сер. хім. 1991. –  Вип. 31. – С. 36-40.
 7. Шпирка З. Система Ce-Lu-Ge / З. Шпирка, О. Бодак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  1994. ‒ Вип.33. ‒ С. 60-63.
 8. Шпырка З.М. Система Nd-Sc-Ge / З.М. Шпырка, И.Р., О.И. Бодак  // Известия РАН. Металлы. – 1995. – №6. – С. 162-164.
 9. Наконечна Н.З. Кристалічна структура сполук ScCu2Al і ScCu0,6Al1,4 / Н.З. Наконечна, З.М. Шпирка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 1996. – Вип. 36. – С. 29–33.
 10. Shpyrka Z.  Peculiarities of the components in the systems of the rare earth metals and germanium / Shpyrka Z. , Bodak O. I., Mokra I. R // J. Alloys Сompd. ‒ 1997. ‒ Vol. 247. ‒ P. 217–222. (https://doi.org/10.1016/S0925-8388(96)02589-3)
 11. Гладишевський Є.І.  Дослідження системи La-Tb-Ge в області 0,5-1,0 ат.ч.Ge / Є.І. Гладишевський, І.А. Ковальчук, З.М. Шпирка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 1999. – Вип. 38. – С. 64–69.
 12. Gladyshevskii E. The La–Tb–Ge / Gladyshevskii, I. Kovalchuk, Z.  Shpyrka // Red Book. Constitutional Data and Phase Diagram of Metallic Systems. –  1998. – Vol. 41. – P. 1613-1616.
 13. Шпирка З. Система Ce-Eu-Ge в області 0,5-1,0 ат.часток Ge / З. Шпирка, О. Бодак, Г. Савицька, П. Стародуб // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2000. – Вип. 39. – С. 17–20.
 14. Стецьків Л.В.  Взаємна розчинність германідів в системі La-Gd-Ge / Л.В. Стецьків, З.М. Шпирка Є.І. Гладишевський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2001. – Вип. 40. – С. 52–56.
 15. Бардин О.І.  Система La-Ag-Si / О.І. Бордин, Б.Д. Белан, З.М. Шпирка, О.І. Бодак, О.С. Процик  // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2001. – Вип. 40. – С. 57–60.
 16. Шпирка З.М.  Кристалічна структура сполуки Dy0.5Ho0.5Ge1.75 / З.М. Шпирка, О.І. Бодак, П.К. Стародуб // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2002. – Вип. 41. – С. 80–82.
 17. Mrooz O. Technologikal modification of  Cu0,1Ni0,1Co1,6Mn1,2O4 spinel-based ceramics / O. Mrooz, I. Hadzaman, O. Shpotyuk, O. Bodak, P. Demchenko, Z. Shpyrka, L. Akselrud, B. Kotur, S. Volkov, V. Pekhnyo, F. Aldinger, H. Seifert // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2002. – Вип. 41. – С. 107–114.
 18. Федина Л. Кристалічна структура сполуки Sm3Cu3Sb4 / Л. Федина, З. Шпирка, О. Бодак, А. Федорчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  2003. ‒ Вип.43. ‒ С. 45-47.
 19. Федина Л. Кристалічна структура сполуки DyCu1-xSb2 (x = 0.041) / Л. Федина, О. Бодак, А. Федорчук, З. Шпирка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  2005. ‒ Вип.44. ‒ С. 85-88.
 20. Ступень-Дамм Ю. Кристалічна структура сполуки TbFe4Si2 / Ю. Ступень-Дамм, Б. Белан, О. Бодак, Л. Кривуля, З. Шпирка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  2004. ‒ Вип.44. ‒ С. 59-61.
 21. Мякуш О. Система Ce-Zr-Ga / О. Мякуш, І. Мокра, З. Шпирка  // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  2006. ‒ Вип.47.  ‒ С. 3-6.
 22. Шпирка З. Рентгеноструктурне дослідження твердого розчину Gd(Si,Ge)2-x/ З. Шпирка, О. Сафіяник, Я. Кончик, Б. Марцініак, О. Бодак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. –2007.– Вип.48.– Ч. I. – С. 26-30
 23. Федина М. Кристалічна структура сполуки SmCu1-[Sb2 (x = 0,019) / М.Ф. Федина, А.О. Федорчук, Л.О. Федина,
  З.М. Шпирка, Я.О. Токайчук // Вісник ун-ту. “Львівська політехніка” Сер. хім. ‒  2007. ‒ № 509. ‒ С. 42-45.
 24. Пустовойченко М. Взаємодія компонентів в ситемах Y-Mn-In та Sm-Mn-In / М. Пустовойченко, М. Дзевенко,
  Г. Ничипорук, З. Шпирка, Я. Каличак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  2008. ‒ Вип.49. Ч. І. ‒ С. 64-70.
 25. Шпирка З. Дослідження перетинів DyGe2RGe2, де R‒Y, Gd, Tb, Ho, Er, Tm та Lu при 600 ° С / З. Шпирка, Л. Драб // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  2008. ‒ Вип.49. ‒ Ч. 1. ‒ С. 98-102.
 26. Ковальчук Л. До питання організації науково-педагогічних досліджень студентів хімічного факультету класичного університету / Л. Ковальчук, Р. Гладишевський, М. Коник, З. Шпирка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. педаг. ‒  2008. ‒ Вип.24. ‒ С. 77-86.
 27. Гук Н. Дослідження системи Er-Tm-Ge в області 0,5-1,0 ат.частки Ge / Н. Гук, З. Шпирка, П. Стародуб // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  2009. ‒ Вип.50. ‒ С. 18-27.
 28. Стародуб П. Організація самостійної роботи студентів відповідно до вимог Болонського процессу / П. Стародуб, З. Шпирка // Вісник Львів. ун-ту. Серія пед. – 2010. – Вип. 26. – С. 85–92.
 29. Мельник Т. Дослідження системи Gd-Tm-Ge при 870 К / Т. Мельник, З. Шпирка, Р. Серкіз // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  2011. ‒ Вип.52. ‒ С. 3-13.
 30. Домінюк Н. Кристалічна структура сполуки YbNiGe / Н. Домінюк, В. Глухий, Г. Ничипорук, З. Шпирка, В. Заремба // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  2011. ‒ Вип.52. ‒ С. 62-66.
 31. Ничипорук Г. Кристалічна структура сполуки La5Si2,29In0,71 / Г. Ничипорук, Я. Галаджун, З. Шпирка, Я. Каличак, В. Заремба. // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2012. – Вип. 53. – С. 103–108.
 32. Воротняк В. Кристалічна структура сполуки Dy0,67Tm0,33Ge1,85 / В. Воротняк, З. Шпирка, В. Павлюк, Р. Серкіз // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2012. – Вип. 53. – С. 66-71.
 33. Воротняк В. Квазібінарний переріз GdGe2–HoGe2 при 870 К / В. Воротняк, З. Шпирка, Н. Герман // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2013. – Вип. 54. – Ч. І. – С. 45–51.
 34. Шпирка З. Дослідження перерізу GdGe2–LuGe2 при 870 К / З. Шпирка, Н. Герман. В. Павлюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55. – Ч. І. – С. 37–46.
 35. Кравець О. Дослідження розчинності силіцію в сполуках R2Ge2In (R = La, Ce, Pr, Nd) / О. Кравець, Г. Ничипорук, З. Шпирка, В. Глухий, Д. Качоровський, В. Заремба // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55.  Ч. І. – С.63–70.
 36. Лучит Л. Дослідження перерізів GdSi2RGe2 (R ‒ Tm, Dy) / Л. Лучит, Н. Герман,  З. Шпирка, // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2015. – Вип. 56. – Ч. І. – С. 72–79.
 37. Зелинская О. Формирование готовности будущего учителя  химии к инновационной профессиональной  деятельности / О. Я. Зелинская, З. М. Шпырка // Сб. матер. Междунар. научн.-метод. конф. “Методика преподавания химических и экологических дисциплин”. – Брест, 2015. – С. 48–51.
 38.  Kravets O. The crystal structure of a new ternary indide Pr11Ge5.21In4.79 / O. Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, Z. Shpyrka, V. Hlukhyy, V. Zaremba // Chem. Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, No. 1/2. – P. 54–60. (10.30970/cma9.0322)
 39. Лучит Л. Перерізи GdSi1,5RGe1,5 (R–Tm, Dy) / Л. Лучит, Н. Герман, З. Шпирка, Р. Серкіз // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57.  Ч. І.– С. 34–44.
 40. Fedyna L. О. Isotermal section of the phase diagram and crystal structures of theckmpounds in the ternary system Tm–Cu–Sb at 870 K / L. О. Fedyna, A. O. Fedorchuk, V. M. Mykhalichko, Z. M. Shpyrka, M. F. Fedyna //  Solid State Scie. – 2017. – Vol. 69. – P. 7-12. (https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2017.05.003)
 41. Шпирка З. Уточнення фазових рівноваг та кристалічної структури сполук у системі Sc–Ce–Ge / З. Шпирка, В. Гренюх,Н. Герман, В. Павлюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58. Ч. І. – С. 93-101.
 42. Кравчук О. Дослідження квазібінарного перерізу  SmGe2-LuGe/  О. Кравчук, З. Шпирка,Н. Герман, В. Павлюк //Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. – 2017. – Вип. 59. Ч. І. – С. 83-89.  (https://doi.org/10.30970/vch.5901.083)
 43. Shpyrka Z. The isothermal Section of the Phase Diagram of Dy-Sm-Ge Ternary System at 873 K / Shpyrka Z., Kluziak K., Rożdżyńska-Kiełbik B., Stetskiv A., Pavlyuk V. //Journal of Phase Equilibria and Diffusion. – 2018. – Vol.39. – Р. 750-765. (https://doi.org/10.1007/s11669-018-0665-9)
 44. Шпирка З. Рентгеноструктурне дослідження сплавів на перерізах RGe2–LuGe2 (R – Pr, Nd) та SmGe2R′Ge2 (R′ – Gd, Tb, Ho, Er, Tm) / З. Шпирка, Ю. Чех, О. Юзів, Н. Герман, Р. Серкіз, В. Павлюк // Вісник  Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60. – Ч. І. – С. 64–72. (https://doi.org/10.30970/vch.6001.064)
 45. Шпирка З. Слово про ювіляра – Гладишевський Роман Євгенович / З. Шпирка // Вісник  Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60. – Ч. 1. – С. 234–237. (https://doi.org/10.30970/vch.6001.234)
 46. Шпирка З.  Електронна структура та особливості Х-променевих спектрів сполук RScGe (R = Ce, Sm, Eu) / З. Шпирка, А. Іванушко, І. Щерба, В. Денис // Вісник Львів. ун-ту. ‒ Серія хім. ‒2020. ‒ Вип. 61.‒ Ч.І. ‒ С. 101-106. (http://doi.org/10.30970/vch.6101.101)
 47. Shcherba I. D. Eltctronic structure and X-ray spectra  of the Ce2ScSi2  compound / V. N. Antonov, D. Uskokovic, L. V. Bekenov, H. Noga, M. V. Kovalska, Z. M. Shpyrka, V. A. Denys // J.  Phys. Stud., 2020 – Vol. 24 – No 4. P.4702(6 p.) (https://doi.org/10.30970/jps.24.4702)

Біографія

Народилася 28 грудня 1957 року у м. Львів. Хімік, кандидат хімічних наук (1990). Тема дисертації:  “Фазові рівноваги, кристалічна структура і фізичні властивості сполук в потрійних системах {Y, La, Gd, Lu}–Ce–Ge і {Y, Ce, Nd, Dy}–Sc–Ge”.

На кафедрі неорганічної хімії працює з 1975 року на посаді техніка, лаборанта та інженера науково-дослідної частини.

У 1981 році закінчила з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

З 1986 по 1990 рр. навчалась в аспірантурі (заочно) на кафедрі неорганічної хімії Львівського державного університету імені
І. Франка та працювала на посаді молодшого наукового співробітника. Після захисту кандидатської дисертації працювала науковим співробітником та старшим науковим співробітником науково-дослідної частини і за сумісництвом ‒  асистентом кафедри неорганічної хімії.

З березня 1999 року ‒ асистент кафедри неорганічної хімії.

З 2002 р. ‒ доцент кафедри неорганічної хімії.

У 2004 р. ‒ присвоєно вчене звання доцент.

Список науково-методичних праць ‒ 63 статті, тез 86 доповідей. Автор та співавтор 2 практикумів, співавтор 3 навчальних посібників та 14 методичних  рекомендацій.

Член редакційної колегії, відповідальний секретар та відповідальна за випуск Вісника Львівського університету. Серія хімічна (з 1998 року), включеного до переліку наукових фахових видань України.

Член Наукового товариства імені Шевченка.

Член міжнародної спілки кристалографів.

Член оргкомітету I та II Науково-методичної конференції “Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах”, м. Львів (2015, 2016 р.р.).

Член оргкомітету III, IV, V  та VІ Науково- методичної конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, м. Львів (2017, 2018, 2019, 2020 р.р.).

Член предметно-методичної комісії Всеукраїнської олімпіади Львівського національного університету імені Івана Франка з хімії (2017, 2018, 2019, 2020 р.р.).

Член журі Всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського (2010 – 2020 р.р.).

Член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН м. Львів (2013-2015 р.р.)

Член журі IV етапу LII Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, м. Львів (2015 р.)

Член журі І етапу ХХІІІ Всеукраїнського турніру юних хіміків, м. Львів (2013-2015 р.р.)

Член журі Інтернет-турніру з хімії “Відкрита природнича демонстрація”, м. Львів (2012-14 р.р.).

Керівник секції “Запровадження технологій із відновлюваної енергетики та енергоефективності у промисловості та життєвому секторі” Міжнародної учнівської науково-практичної конференції “Україна очима молодих”, м. Львів (2014, 2017 р.р.)

Щорічно читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття для учнів Львівської обласної МАН.

Проекти

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем:

ХН-61Ф “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (2006-2008 рр.),

ХH-18Ф “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009-2011 рр.),

ХH-114Ф “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012-2015 рр.),

ХH-13Ф “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр.),

ХH-73Ф “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020 рр.)

Нагороди

 1. Нагороджена грамотою директора департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за активну участь в організації та проведенні практичного туру IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.
 2. Нагороджена грамотою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та значні здобутки у науково-педагогічній діяльності.
 3. Нагороджена грамотою департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за сумлінну і наполегливу працю зі старшокласниками, високі здобутки учнів на обласних, всеукраїнських конкурсах захисту науково-дослідних робіт та підтримку обдарованої  учнівської молоді.
 4. Нагороджена грамотою Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за багатолітню сумлінну працю і високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців та з нагоди ювілейного дня народження.
 5. Нагороджена грамотою президента НАН України і президента Малої академії наук України за високопрофесійну та активну участь у роботі журі всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського.

Методичні матеріали

Автор та співавтор 3 навчальних посібників, двох практикумів та 14 методичних вказівок.

Навчальні посібники:

 1. Коник М. Б. Неорганічна хімія (робоча програма, лабораторні роботи, задачі, вправи) для студентів першого курсу біологічного та геологічного відділень Природничого колледжу / М. Б. Коник, З. М. Шпирка // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. Львів. – 2004. – 98 с.
 2. Стародуб П. К.  Перевір себе. Загальна хімія в задачах / П. К. Стародуб, З. М. Шпирка, Н. М. Муць, Г. П. Ничипорук. Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів. За редакцією д.х.н., проф. Гладишевського Р. Є. // Львів, ТОВ Поліграфія. – 2009. – 216 с.
 3. Стародуб П. К.   Перевір себе 2. Неорганічна хімія в задачах. / П. К. Стародуб, З. М. Шпирка, Н. М. Муць, Г. П. Ничипорук / Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів. За редакцією д.х.н., проф. Гладишевського Р. Є. // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 220 с.
 4. Котур Б. Я. Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем. Лабораторий практикум / Б. Я. Котур, З. М. Шпирка, Г. П. Ничипорук, О. Я. Зелінська // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 104 с.
 5. Шпирка З. М. Методика викладання хімії. Практикум / За редакцією член-кореспондента НАН України, профессора Р. Є. Гладишевського // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018, – 190 с.

Методичні вказівки:

 1. Шпирка З. М. / Робоча програма та методичні вказівки з курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів I курсу геологічного факультету заочного навчання / З. М. Шпирка, П. К. Стародуб // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2000. ‒ 10 с.
 2. Шпирка З. М. / Робоча програма та методичні вказівки з курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів I курсу геологічного факультету, спеціальність “Геологія”./ З. М. Шпирка, П. К. Стародуб // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2000. ‒ 16 с.
 3. Шпирка З. М.  Методичні вказівки до вивчення курсу “Методика викладання хімії” для студентів біологічного факультету / З. М. Шпирка, І. Р. Мокра, О. І. Бодак //Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2002. ‒ 27 с.
 4. Стородуб П. К. Робоча програма та методичні вказівки з курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів I курсу геологічного факультету заочного навчання / П. К. Стородуб, М. Б. Коник, З. М. Шпирка  // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2005. ‒ 11 с.
 5. Шпирка З. М.  Методичні матеріали до вивчення курсу “Методика викладання хімії” для студентів заочної форми навчання біологічного факультету / З. М. Шпирка, І. Р. Мокра, О. І. Бодак //Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2006. ‒ 50 с.
 6. Павлюк В. В. Робоча програма та плани лабораторного практикуму з курсу “Неорганічна хімія” для студентів 1-го курсу біологічного факультету./ В. В. Павлюк, З. М. Шпирка  // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2006. ‒ 16 с.
 7. Стуродуб П. К. Методичні матеріали до вивчення курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів заочної форми навчання геологічного факультету (напрям 40103 “Геологія”) / П. К. Стуродуб, Н. М. Муць, З. М. Шпирка // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2008. ‒ 73 с.
 8. Шпирка З.М. Робоча програма навчальної дисципліни та методичні матеріали до вивчення курсу “Методика викладання хіміїˮ для студентів гуманітарно-природничого факультету Інституту післядипломної освіти / З.М. Шпирка // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 55 с.
 9. Шпирка З.М. Програма і методичні матеріали до педагогічної практики студентів-магістрів хімічного факультету / З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 45 с.
 10. Шпирка З. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Фізико-хімічний аналіз (діаграми стану)ˮ для студентів хімічного факультету / З. М. Шпирка // Львів: Видавн. центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 27 с.
 11. Павлюк В. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Неорганічна хіміяˮ для студентів біологічного факультету / В. В. Павлюк, З. М. Шпирка // Львів: Видавн. центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 42 с.
 12. Шпирка З. М. Методичні рекомендації до комплексного державного іспиту (дисципліна “Методика викладання хіміїˮ) для студентів біологічного факультету / З. М. Шпирка, М. Б. Коник // Львів: Видавн. центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 46 с.
 13. Коник М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Методика викладання хімії” для студентів біологічного факультету / М. Б. Коник, З. М. Шпирка // Львів: Малий видавн. центр біолог. ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 48 с.
 14. Шпирка З. М. Програма і методичні матеріали до педагогічної (асистентської) практики студентів ОС “Магістр – хімічного факультету / З. М. Шпирка, О. Я. Зелінська // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 46 с.

Розклад