Навчальна обчислювальна лабораторія кафедри неорганічної хімії

  • Про лабораторію

Навчальна обчислювальна лабораторія кафедри неорганічної хімії є навчальним підрозділом кафедри неорганічної хімії хімічного факультету, метою діяльності якої є:
навчально-практичне забезпечення розрахункових робіт студентів згідно з навчальними програми курсів «Неорганічна хімія», «Інформатика і програмування», «Кристалохімія», «Квантова механіка і квантова хімія», «Математичні методи моделювання та оптимізації в хімії», «Методи визначення кристалічної будови речовини» та інших за спеціальністю «Хімія»;
навчально-методична допомога студентам під час виконання індивідуальних завдань та курсових, дипломних і магістерських робіт згідно із затвердженими проектами;
забезпечення самостійної роботи студентів;

навчально-методична допомога аспірантам хімічного факультету під час виконання індивідуальних завдань  згідно із затвердженими проектами;
забезпечення самостійної роботи аспірантів хімічного факультету;
забезпечення проведення навчальної комп’ютерної практики.

Лабораторія підпорядковується завідувачу кафедри неорганічної хімії.

Правила і норми діяльності Лабораторії визначаються Статутом Львівського національного університету імені Івана Франка.