Ничипорук Галина Павлівна

Посада: завідувач лабораторії кафедри неорганічної хімії, старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-97

Електронна пошта: halyna.nychyporuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • кристалохімія сполук індію
 • діаграми стану багатокомпонентних систем за участю індію: фазові рівноваги, структура та властивості сполук

Публікації

Навчальні посібники:
1. П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць, Г. Ничипорук Перевір себе (Загальна хімія в задачах) – Львів: ТОВ «Поліграфія». 2009. 216с.
2. П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць, Г. Ничипорук Перевір себе 2 (Неорганічна хімія в задачах). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 220с.
3. Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем: лабораторний практикум / Б.Я. Котур, З.М. Шпирка, Г.П. Ничипорук, О.Я. Зелінська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 104с.

Методичні матеріали:
1.Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «ХІМІЯ» для студентів І курсу геологічного факультету / М. Коник, П. Стародуб, Г. Ничипорук Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 72с.
2. Тестовий контроль знань з дисципліни «ХІМІЯ». Методичні матеріали для студентів І курсу геологічного факультету, напрям 6.40103 «Геологія» / Стародуб П.К., Ничипорук Г.П. − Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 142с.
3. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «ХІМІЯ» для студентів І курсу фізичного факультету / В. Заремба, Г. Ничипорук, Н. Муць Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 22с.
4. Робоча програма та методичні матеріали для проходження педагогічної практики студентів IV курсу хімічного факультету / Павлюк О. В., Ничипорук Г. П. Львів: ТзОВ «Діпіай», 2017. 32с.

Вибрані публікації:

 1. Горяча М., Ничипорук Г., Пьоттген Р., Заремба В. Кристалічні структури фаз системи GdCuIn1-xAlx // Праці НТШ. Хімічні науки 2019. Т. LVI. C. 122–129.
 2. Zaremba N., Schepilov Yu., Nychyporuk G., Hlukhyy V., Pavlyuk V. La3Ni4Al2: a new layered aluminide // Z. Kristallogr. 2019. Vol. 234(9). P. 581–586.
 3. Горяча М., Ничипорук Г., Савчук І., Демченко П., Заремба В. Розчинність галію в сполуках RNiIn2 (R = Y, Gd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2019. Вип. 60. Ч.1. С. 73-81.
 4. Заремба Н., Ничипорук Г., Щепілов Ю., Панахид О, Муць І., Глухий В., Павлюк В. Системи CeNiIn1-xMx (M = Al, Ga) при 873 K // Укр. хім. журн. 2019. Т.84., № 12. С. 76-84.
 5. Горяча М., Савчук І., Ничипорук Г., Серкіз Р., Заремба В. Системи YNiIn1-xMx (M = Al, Ga, Sb) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59. Ч.1. С.67-75.
 6. Горяча М., Зінько Л., Ничипорук Г., Серкіз Р., Заремба В. Cистеми GdTIn1-xMx (T = Ni, Cu; M = Al, Ga; 0<x<1) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2017. Вип. 58. Ч.1. С. 77–85.
 7. Kravets O., Nychyporuk G., Muts I., Shpyrka Z., Hlukhyy V., Zaremba V. The crystal structure of a new ternary indide Pr11Ge5.21In4.79 // Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 54–60.
 8. Kharkhalis A., Bednarchuk O., Nychyporuk G., Kaczorowski D., Zaremba V. Investigation of the components interaction in the RE1-xRExCu2In (RE = Y, La, Ce, Gd) systems // Chem. Met. Alloys. 2015. Vol. 8, No. 3/4. P.91–97.
 9. Кравець О., Ничипорук Г., Серкіз Р., Качоровський Д., Заремба В. Система Pr-Ge-In при 870 K // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 14–22.
 10. Galadzhun Ya. V., Horiacha M. M., Nychyporuk G. P., Rodewald U. Ch., Pöttgen R., Zaremba V. I. Gallium-Indium Ordering in the Complex [Ni2Ga3In] Network of GdNi2Ga3In // Z. Anorg. Allg. Chem. 2016. V.642, N16. P. 896-901.
 11. Хархаліс А., Горяча М., Ничипорук Г., Беднарчук О., Заремба В. Дослідження взаємодії компонентів у системх RECu2In1-xAlx (RE = Y, La, Gd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55. С. 54–62.
 12. Кравець О., Ничипорук Г., Шпирка З., Глухий В., Качоровський Д., Заремба В. Дослідження розчинності Силіцію в сполуках R2Ge2In (R = La, Ce, Pr, Nd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55. С. 63–70.
 13. Kravets O., Nychyporuk G., Muts I., Hlukhyy V., Pöttgen R., Zaremba V. Nd3Ge1.18In0.82 and Sm3Ge1.33In0.67 – New ternary indides with La3GeIn type structure // Sold State Science 2014. Vol.32. P.35–40.
 14. Домінюк Н., Ничипорук Г., Муць І., Пьотген Р., Заремба В. Розчинність р-елементів III і IV груп у сполуці Gd2Cu2In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2013. Вип. 54. С. 57–63.
 15. Ничипорук Г., Галаджун Я., Шпирка З., Каличак Я., Заремба В. Кристалічна структура сполуки La5Si2,29In0,71 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2012. Вип. 53. С. 103–108.
 16. Zaremba V., Kaczorowski D., Nychyporuk G., Rodewald U., Heying B., Pöttgen R. Structure and magnetic properties of Ce3Ge0.66In4.34 and Ce11Ge4.74In5.26. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2006. V. 632. P. 975-980.
 17. Zaremba V.I., Johrendt D., Rodewald U. Ch., Nychyporuk G.P., Pöttgen R. Structure and chemical bonding of Ce2Ge2In and Ce2Pt2In // J. Solid State Sciences. 2005. V.7. P. 998-1002.
 18. Zaremba V., Kaczorowski D., Nychyporuk G., Rodewald U., Pöttgen R. Structure and physical properties of RE2Ge2In (RE = La, Ce, Pr, Nd). // J. Solid State Sciences. 2004. V. 6. P. 1301-1306.
 19. Nychyporuk G., Zaremba V., Kalychak Ya., Stepien-Damm J., Pietraszko A. Crystal structure of Ce3Ge1.11In0.89 and related compounds // J. Alloys Compd. 2000. Vol. 312. P. 154-157.

 

Біографія

Закінчила хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1991 році.
Захистила кандидатську дисертацію „Фазові рівноваги, кристалічна структура і електричні властивості сполук в системах {La, Ce}-In-{Al,Si,Ge}”.
З червня 2008 року – завідувач навчальної обчислювальної лабораторії кафедри неорганічної хімії.

Розклад