Ничипорук Галина Павлівна

Посада: завідувач лабораторії кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-97

Електронна пошта: halyna.nychyporuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • кристалохімія сполук індію
 • діаграми стану багатокомпонентних систем за участю індію: фазові рівноваги, структура та властивості сполук

Публікації

Публікації:

 1. Заремба В., Дзевенко М., Ничипорук Г.,  Каличак Я. Фазові рівноваги в системі Y-Ni-In при 870 K // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2021. Вип. 62. С. 18-27.
 2.  Zaremba N., Pavlosiuk O.,  Muts I.,  Nychyporuk G., Pavlyuk V., Kaczorowski D., Pöttgen R., Zaremba V. LaNiGe with non‐centrosymmetric LaPtSi type structure // Z. Anorg. Allg. Chem. 2021. Vol. 647. P. 815-821.
 3. Dominyuk N., Nychyporuk G., Muts I., Zaremba V. The RECu1-xGaxIn (RE = La, Ce) systems at 870 K // Chem. Met. Alloys. 2020. Vol. 13. P. 1-7.
 4. Horiacha M., Nychyporuk G., Pöttgen R., Zaremba V. Crystal structure of the YNi0.83Ga1.17 and YNiIn0.15Ga0.85 compounds // Праці НТШ. Хім. науки. 2020. Т. LX. C. 68-74.
 5. Горяча М., Галятовський Б., Горяча С., Ничипорук Г., Пьоттген Р., Заремба В. Системи TbNiIn1-xMx (M = Al, Ge, Sb; 0<x<1) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2020. Вип. 61. Ч.1. С.52-62.
 6. Заремба Н., Щепілов Ю., Ничипорук Г., Павлюк В., Заремба В. Системи LaNiIn1-xMx (M = Al, Ge) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2020. Вип. 61. Ч.1. С.44-51.
 7. Герцик О., Ничипорук Г., Ковбуз М., Каличак Я. Хімія у Львівському університеті (до 1945 року) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2020. Вип. 61. Ч.1. С.5-14.
 8. Zinko L., Matselko O., Kordan V., Nychyporuk G., Gladyshevskii R. Interaction of the components in the system Hf–Re–Si // Chem. Met. Alloys. 2019. Vol. 12. P. 88-92.
 9. Горяча М., Ничипорук Г., Пьоттген Р., Заремба В. Кристалічні структури фаз системи GdCuIn1-xAlx // Праці НТШ. Хімічні науки 2019. Т. LVI. C. 122–129.
 10. Zaremba N., Schepilov Yu., Nychyporuk G., Hlukhyy V., Pavlyuk V. La3Ni4Al2: a new layered aluminide // Z. Kristallogr. 2019. Vol. 234(9). P. 581–586.
 11. Горяча М., Ничипорук Г., Савчук І., Демченко П., Заремба В. Дослідження систем RNiIn2-xGax (R = Y, Gd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2019. Вип. 60. Ч.1. С. 73-81.
 12. Заремба Н., Ничипорук Г., Щепілов Ю., Глухий В., Павлюк В. Взаємодія компонентів у системах CeNiIn1-xMx (M = Ge, Sb) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2019. Вип. 60. Ч.1. С.82-90.
 13. Горяча М., Рінило Н., Ничипорук Г., Серкіз Р., Пьоттген Р., Заремба В. Взаємодія компонентів у системах YCuIn1-xMx ( M = Al, Ga) // Укр. хім. журн. 2018. Т.84., № 11. С. 31-37.
 14. Заремба Н., Ничипорук Г., Щепілов Ю., Панахид О, Муць І., Глухий В., Павлюк В. Системи CeNiIn1-xMx (M = Al, Ga) при 873 K // Укр. хім. журн. 2018. Т.84., № 12. С. 76-84.
 15. Горяча М., Савчук І., Ничипорук Г., Серкіз Р., Заремба В. Системи YNiIn1-xMx (M = Al, Ga, Sb) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59. Ч.1. С.67-75.
 16. Ковальчук Л., Коник М., Ничипорук Г. Дидактико-методична модель проектування культурно-освітнього середовища університету (на прикладі хімічного факультету). Вісник Львів. ун-ту. Серія педагог. 2018. Вип. 33. С. 87–96.
 17. Горяча М., Зінько Л., Ничипорук Г., Серкіз Р., Заремба В. Cистеми GdTIn1-xMx (T= Ni, Cu; M = Al, Ga; 0<x<1) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2017. Вип. 58. Ч.1. С. 77–85.
 18. Хархаліс А., Гмерницька І., Ничипорук Г., Муць І., Пьоттген Р., Заремба В. Cистема Yb1-xPrxNi4In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2017. Вип. 58. Ч.1. С. 86–92.
 19. Kravets O., Nychyporuk G., Muts I., Shpyrka Z., Hlukhyy V., Zaremba V. The crystal structure of a new ternary indide Pr11Ge5.21In4.79 // Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 54–60.
 20. Кравець О., Ничипорук Г., Серкіз Р., Качоровський Д., Заремба В. Система Pr-Ge-In при 870 K // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 14–22.
 21. Galadzhun Ya. V., Horiacha M. M., Nychyporuk G. P., Rodewald U. Ch., Pöttgen R., Zaremba V. I. Gallium-Indium Ordering in the Complex [Ni2Ga3In] Network of GdNi2Ga3In // Z. Anorg. Allg. Chem. 2016. V.642, N16. P. 896-901.
 22. Kharkhalis A., Bednarchuk O., Nychyporuk G., Kaczorowski D., Zaremba V. Investigation of the components interaction in the RE1-xRE’xCu2In (RE = Y, La, Ce, Gd) systems // Chem. Met. Alloys. 2015. Vol. 8, No. 3/4. P.91–97.
 23. Хархаліс А., Горяча М., Ничипорук Г., Беднарчук О., Заремба В. Дослідження взаємодії компонентів у системх RECu2In1-xAlx (RE = Y, La, Gd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55. С. 54–62.
 24. Кравець О., Ничипорук Г., Шпирка З., Глухий В., Качоровський Д., Заремба В. Дослідження розчинності cиліцію в сполуках R2Ge2In (R = La, Ce, Pr, Nd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55. С. 63–70.
 25. Kravets O., Nychyporuk G., Muts I., Hlukhyy V., Pöttgen R., Zaremba V. Nd3Ge1.18In0.82 and Sm3Ge1.33In0.67 – New ternary indides with La3GeIn type structure // Sold State Science 2014. Vol.32. P.35–40.
 26. Домінюк Н., Ничипорук Г., Муць І., Пьотген Р., Заремба В. Розчинність р-елементів III і IV груп у сполуці Gd2Cu2In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2013. Вип. 54. С. 57–63.
 27. Ничипорук Г., Галаджун Я., Шпирка З., Каличак Я., Заремба В. Кристалічна структура сполуки La5Si2,29In0,71 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2012. Вип. 53. С. 103–108.
 28. Домінюк Н., Глухий В., Ничипорук Г., Шпирка З., Заремба В. Кристалічна структура сполуки YbNiGe // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2011. Вип. 52. С.62-66.
 29. Chumalo N., Nychyporuk G. P., Pavlyuk V.V., Pöttgen R., Kaczorowski D. Zaremba V.I. Crystal structure and magnetic properties of Ce7NixGexIn6 and Pr7NixGexIn6 // J. Solid St. Chem. 2010. V.183. P.2963-2967.
 30. Чумало Н., Демчук В., Ничипорук Г., Заремба В. Дослідження взаємодії компонентів у системах R2T2In1-xMx (R = La, Ce; T = Ni, Cu; M = Al, Sn; 0 ≤ x ≤ 1) // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2010. Вип.51. С.24-30.
 31. Кравець О., Ничипорук Г., Заремба В. Система Nd-Ge-In при 870 К// Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2009. Вип. 50. С.133-138.
 32. Пустовойченко М., Дзевенко М., Ничипорук Г., Шпирка З., Каличак Я. Взаємодія компонентів в системах Y-Mn-In та Sm-Mn-In // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2008. №.49.Ч1. С.64-70.
 33. Глухий В., Ничипорук Г., Заремба В. Дослідження взаємодії компонентів у потрійній системі U–Ni–In при 870 K// Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2007. №.48. С.166-172.
 34. Zaremba V., Kaczorowski D., Nychyporuk G., Rodewald U., Heying B., Pöttgen R. Structure and magnetic properties of Ce3Ge0.66In4.34 and Ce11Ge4.74In5.26. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2006. V. 632. P. 975-980.
 35. Zaremba V.I., Johrendt D., Rodewald U. Ch., Nychyporuk G.P., Pöttgen R. Structure and chemical bonding of Ce2Ge2In and Ce2Pt2In // J. Solid State Sciences. 2005. V.7. P. 998-1002.
 36. Zaremba V., Kaczorowski D., Nychyporuk G., Rodewald U., Pöttgen R. Structure and physical properties of RE2Ge2In (RE = La, Ce, Pr, Nd). // J. Solid State Sciences. 2004. V. 6. P. 1301-1306.
 37. Ничипорук Г., Заремба В., Каличак Я., Галаджун Я., Давидов В. Нові тернарні індиди із структурою типу AlB2 // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2004. №.44. С.54-58.
 38. Ничипорук Г., Заремба В., Каличак Я. Системи Ce-{Si,Ge}-In при 870 К // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2003. №.43. С.9-14.
 39. Ничипорук Г., Заремба В., Каличак Я. Дослідження взаємодії компонентів у потрійних системах La-{Si,Ge}-In // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2002. №.41. С.49-54.
 40. Nychyporuk G., Zaremba V., Kalychak Ya., Stepien-Damm J., Pietraszko A. Crystal structure of Ce3Ge1.11In0.89 and related compounds // J. Alloys Compd. 2000. Vol. 312. P. 154-157.
 41. Заремба В.И., Степень-Дамм А., Ничипорук Г.П., Тыванчук Ю.Б., Калычак Я.М. Кристаллическая структура соединений R2Ge2In, где R = РЗМ // Кристаллография. 1998. Т.43, №1. С.13-16.

 

Біографія

Закінчила хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1991 році.
Захистила кандидатську дисертацію „Фазові рівноваги, кристалічна структура і електричні властивості сполук в системах {La, Ce}-In-{Al,Si,Ge}”.
З червня 2008 року – завідувач навчальної обчислювальної лабораторії кафедри неорганічної хімії.

Проекти

Держбюджетні теми:
“Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017)
“Синтез і кристалохімія інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020)

Методичні матеріали

Навчальні посібники:

 1. П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць, Г. Ничипорук “Перевір себе” (Загальна хімія в задачах) – Львів: ТОВ “Поліграфія”. 2009. 216с.
 2. П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць, Г. Ничипорук “Перевір себе 2” (Неорганічна хімія в задачах). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 220с.
 3. Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем: лабораторний практикум / Б.Я. Котур, З.М. Шпирка, Г.П. Ничипорук, О.Я. Зелінська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 104с.

 

Методичні матеріали:

 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “ХІМІЯ” для студентів І курсу геологічного факультету / М. Коник, П. Стародуб, Г. Ничипорук Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 72с.
 2. Тестовий контроль знань з дисципліни “ХІМІЯ”. Методичні матеріали для студентів І курсу геологічного факультету, напрям 6.40103 “Геологія” / Стародуб П.К., Ничипорук Г.П. − Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 142с.
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “ХІМІЯ” для студентів І курсу фізичного факультету / В. Заремба, Г. Ничипорук, Н. Муць Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 22с.

 4. Робоча програма та методичні матеріали для проходження педагогічної практики студентів IV курсу хімічного факультету / Павлюк О. В., Ничипорук Г. П. Львів: ТзОВ “Діпіай”, 2017. 32с.