Климентій Настасія Олегівна

Посада: молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: nastasia.klymentiy@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Системи {Sc,Ti,V}-Cu-Al: фазові рівноваги, кристалічні структури, механічні та електричні властивості.

Публікації

  1. Klymentiy N., Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc3Cu5Al7.5. Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 78-83.
  2. Klymentiy N., Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc6Cu1Al11.9. Solid State Phenom. 2017. Vol. 257. P. 26-29.
  3. Klymentiy N., Pukas S., Gladyshevskii R. Quaternary derivatives of the structure type BaHg11. Solid State Phenom. 2017. Vol. 257. P. 64-67.
  4. Климентій Н., Пукас С., Семусьо Н., Гладишевський Р. Неперервний ряд твердих розчинів ScCu-ScAl. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2017. Вип. 58. С. 34-41.
  5. Petrovska M., Klymentiy N., Pukas S., Gladyshevskii R. New quaternary alumogermanides with the structure type SmNiAl4Ge2. Chem. Met. Alloys. 2018. Vol. 11. P. 18–22.
  6. Klymentiy N., Pukas S., Kuzhel B., Gladyshevskii R. The ternary systems {Sc,Ti}-Cu-Al at 800°C . Solid State Phenom. 2019. Vol. 289.  P. 28-34.
  7. Klymentiy N., Pukas S., Orovčík L., Gladyshevskii R. Reinvestigation of the system Ti-Cu-Al at 800°C. Vopr. Khim. Khim. Tekhnol. 2019. No. 4. P. 62-72.

Біографія

Народилася 11 листопада 1993 р. у м. Винники. З 2000 по 2010 рік навчалась у Львівській СЗШ №29. З 2010 р. навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка на хімічному факультеті, який закінчила у 2015 році та отримала диплом “Магістр хімії. Викладач хімії”. З 1 листопада 2015 року по 1 листопада 2018 р. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. З листопада 2018 року – молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії. 12 лютого 2020 року захистила дисертаційну роботу на тему “Системи {Sc,Ti,V}-Cu-Al: фазові рівноваги, кристалічні структури, механічні та електричні властивості” за спеціальністю 02.00.01 – “Неорганічна хімія”.

Проекти

1. “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр., номер державної реєстрації 0115U003257)
2. “Нові інтерметаліди як основа енергоефективних матеріалів” (2017-2020 рр., номер державної реєстрації 0117U007192)
3. “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020 рр., номер державної реєстрації 0118U003609).

Розклад