Корозія та антикорозійний захист

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної та колоїдної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Яцишин М. М.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
852ХМХ-41доцент Яцишин М. М.
ХМХ-42доцент Яцишин М. М.

Опис курсу

Найважливіше завдання сучасної фундаментальної хімічної науки і прикладної хімії, зокрема – досліджувати механізм корозійного руйнування металів і сплавів на їхній основі та захист від корозії. Дисципліна вільного вибору “Корозія та антикорозійний захист” з одного боку подає спеціальний матеріал, а з іншого – акумулює в собі основні положення таких важливих розділів курсу „Фізична хімія” як термодинаміка, кінетика, електрохімія. На прикладах корозійних процесів пропонується використання основних термодинамічних характеристик для опису та прогнозування корозійного руйнування металів та сплавів. У межах цього курсу студенти мають нагоду поглибити розуміння багатьох фундаментальних положень шляхом застосування останніх для вирішення ряду конкретних прикладних проблем. У курсі висвітлюються всі основні теорії і підходи сучасної корозійної науки. Студенти вивчають методи досліджень корозійних процесів та способи захисту металів від корозії в різних середовищах. Звертається увага на економічність та екологічність розроблених технологій протикорозійного захисту. Особлива увага приділена аналізу методів дослідження корозії та захисту від неї з точки зору доцільності їхнього використання у конкретних системах.

Результати навчання:

знати: 

 • види корозійних руйнувань металів;
 • показники хімічної корозії металів;
 • механізми електрохімічної корозії;
 • інтерпретацію результатів корозійних досліджень;
 • умови підготовки поверхні для нанесення покрить;

вміти:

  • визначати механізм корозійного процесу; 
  • визначати природу корозійного процесу та тип корозійного руйнування металів;
  • досліджувати кінетику корозійного руйнування; 
  • розраховувати термодинамічні параметри корозійного процесу та аналізувати вплив різних факторів на корозійне руйнування. 
  • проводити поляризаційні вимірювання; 
  • вибирати показники корозії для дослідження кінетики електрохімічної корозії металів та розраховувати корозійні втрати металу та інтерпретувати результати корозійних досліджень;
  • вміти користуватись діаграмою Пурбе для визначення поведінки того чи іншого металу у   відповідних умовах; 
  • підбирати пасиватори і депасиватори корозії, антикорозійні змазки та захисні покриття;  

 

 • вибирати та пропонувати методи корозійних досліджень.