Прийом статей до Вісника Львівського університету, серія хімічна

08.09.2021 | 16:03

ОГОЛОШЕННЯ

            Редакційна колегія Вісника Львівського університету, серія хімічна приймає статті до випуску № 63. Статті, оформлені згідно правил для авторів, подавати доц. Шпирці З. М. (кафедра неорганічної хімії, кімн. 415) до 1 листопада 2021 року.
Звертаємо увагу, що в одному випуску Вісника можуть бути надруковані не більше трьох статей одного автора.