Перелік вибіркових дисциплін від хімічного факультету

16.03.2021 | 16:35

Перелік вибіркових дисциплін з циклу загальної
(гуманітарної та соціально-економічної) підготовки на 2021-2022 навч. рік

хімічний факультет

 

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра
3 семестр
1 Хімія мистецтва доц. Пукас С.Я. неорганічної хімії
2 Хімія довкілля доц. Жак О.В. аналітичної хімії
3 Дія органічних речовин на психіку людини доц. Карп’як В.В. органічної хімії
4 семестр
1 Матеріали, що змінюють світ доц. Зелінська О.Я. неорганічної хімії
2 Побутова і харчова хімія доц. Ридчук П.В. аналітичної хімії
3 Хімія життя доц. Мартяк Р.Л. органічної хімії
5 семестр
1 STEАM освіта доц. Павлюк О.В. неорганічної хімії
2 Історія становлення і розвитку хімії як науки доц. Жак О.В. аналітичної хімії
3 Хімія і здоров’я людини доц. Мартяк Р.Л. органічної хімії
6 семестр
1 Наукова комунікація доц. Міліянчук Х.Ю. неорганічної хімії
2 Екологічна хімія доц. Ридчук П.В. аналітичної хімії
3 Парфюмерно-косметична і прикладна хімія доц. Карп’як В.В. органічної хімії

Анотації дисциплін

Хімія мистецтва

3 семестр

Викладач: доцент Пукас С.Я.

Кафедра неорганічної хімії

Навчальний курс сприяє формуванню позитивної мотивації до наукової та творчої діяльності, відображає зв’язок теорії з практикою, адже у мистецтві все, від створення фарби до лиття форм, можна описати хімічними реакціями. Мистецтво допомагає побачити в речовині красу, зовнішню досконалість будови, симетрію, гармонію, а хімія дозволяє зрозуміти властивості речовини, її внутрішню структуру, процеси перетворення.

 

ХІМІЯ ДОВКІЛЛЯ

3 семестр

Викладач: доцент Жак О.В.

Кафедра аналітичної хімії

Програма дисципліни включає інформацію про хімічний склад об’єктів довкілля; колообіги і біологічну роль найважливіших хімічних елементів; геохімічну роль живої речовини; наводиться характеристика впливу хімічних забруднень різноманітного походження на окремі організми та суспільство загалом; розглядаються проблеми переробки і вторинного використання твердих відходів; пояснюються головні принципи «зеленої хімії».


ДІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН НА ПСИХІКУ ЛЮДИНИ

3 семестр

Викладач: доцент Карп’як В.В.

Кафедра органічної хімії

Хімічне моделювання емоційного стану, фармпрепарати, наркотичні та психоактивні речовини. Дія нікотину, алкоголю, гормональних препаратів. Харчові добавки, товари побутової хімії, генна інженерія. Дія лікарських засобів, новітніх матеріалів на основі нанотехнологій. Адаптовано для студентів, які не вивчали хімічних дисциплін.

 

Матеріали, що змінюють світ

4 семестр

Викладач: доцент Зелінська О.Я.

Кафедра неорганічної хімії

Метою навчального курсу є ознайомлення студентів з унікальними матеріалами сьогодення та майбутнього, що відіграють ключову роль у розвитку передових технологій, формування уявлень про створення, властивості, принципи функціонування, галузі застосування матеріалів, а також їхню екологічну безпечність і способи утилізації, створення основ для розуміння та подальшого застосування набутих знань у повсякденному житті.

 

ПОБУТОВА І ХАРЧОВА ХІМІЯ

4 семестр

Викладач: доцент Ридчук П.В.

Кафедра аналітичної хімії

Програма курсу включає характеристику харчових добавок, способи визначення якості та виявлення фальсифікації продуктів харчування, використання хімічних засобів у побуті (косметичні, мийні засоби тощо). Студенти матимуть змогу ознайомитися з простими способами аналізу якості продуктів харчування, води, ґрунтів тощо, які можна реалізувати в домашніх умовах.

 

ХІМІЯ ЖИТТЯ

4 семестр

Викладач: доцент Мартяк Р.Л.

Кафедра органічної хімії

Біомолекули. ДНК і РНК. Ферменти. Вітаміни. Біологічна роль макро- та мікроелементів, води. Біохімія крові. Хімія їжі, добавки. Антиоксиданти, біодобавки, продукти трансгенної інженерії. Побутова хімія. Дія лікарських речовин на організм. Наркотики, психотропні речовини, канцерогени, діоксини. Адаптовано для студентів, які не вивчали хімічних дисциплін.

 

STEАM (наука, технології, інженерія, мистецтво, математика) освіта

5 семестр

Викладач: доцент Павлюк О.В.

Кафедра неорганічної хімії

Метою навчального курсу є ознайомлення з ідеями, інструментами, методичними підходами та викликами впровадження STEАM освіти в Україні та світі. Цілісне поєднання в освітньому процесі природничо-математичних і соціо-гуманітарних дисциплін, набуття міждисциплінарних знань сприяють формуванню універсальних компетентностей особи, конкурентоспроможної на ринку праці.

 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ХІМІЇ ЯК НАУКИ

5 семестр

Викладач: доцент Жак О.В.

Кафедра аналітичної хімії

Метою курсу є формування загальної картини історичного процесу зародження, становлення та розвитку хімічної науки; ознайомлення з найцікавішими і найважливішими відкриттями і винаходами, що вплинули на розвиток цивілізації, та з найвідомішими хіміками минулих віків і сучасності, які визначили магістральні напрямки розвитку хімії.

 

ХІМІЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

5 семестр

Викладач: доцент Мартяк Р.Л.

Кафедра органічної хімії

Висвітлюються проблеми залежності здоров’я людини від природного і техногенного середовища. Фізична та психологічна залежність від хімічних сполук. Ліки. Алкоголізм, наркоманія; енергетичне забезпечення організму. Екологічні проблеми харчування людини. Самодіагностика, самокорекція імунітету. Проблема відходів. Адаптовано для студентів, які не вивчали хімічних дисциплін.

 

Наукова комунікація

6 семестр

Викладач: доцент Міліянчук Х.Ю.

Кафедра неорганічної хімії

Навчальний курс охоплює основні принципи налагодження усної та письмової комунікації в межах наукової спільноти, а також методи донесення наукової інформації широкому загалу. Студент ознайомиться з показниками наукової репутації, структурою та вимогами до оформлення публікацій, навиками представлення результатів на форумах, науковою етикою, методами впровадження наукових ідей та популяризації науки.

 

ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ

6 семестр

Викладач: доцент Ридчук П. В.

Кафедра аналітичної хімії

Результатом вивчення дисципліни “Екологічна хімія” стане формування у студента цілісної системи знань про вплив діяльності людини на хімічні процеси у живій природі, вплив антропогенного чинника на стан навколишнього середовища, можливі шляхи вирішення проблем забруднення і деградації довкілля.

 

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧНА І ПРИКЛАДНА ХІМІЯ

6 семестр

Викладач: доцент Карп’як В.В.

Кафедра органічної хімії

Засоби для догляду за шкірою, волоссям, миючі засоби, зубні пасти. Парфюмерна хімія. Основи хімії запаху і нюху; запашні речовини. Сфери використання аерозольних препаратів. Лакофарбові і будівельні матеріали. Барвники, розчинники, водоемульсійні фарби. Екологія побуту і здоров’я, хімія їжі. Адаптовано для студентів, які не вивчали хімічних дисциплін.