Аспірант Ірина Стецьків – стипендист OeAD (01.09.2019-31.12.2019)

15.01.2020 | 13:49

Стипендія Фонду стипендій Австрійської Республіки для студентів, випускників, аспірантів Австрійського агентства міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень (OeAD-GmbH) та Центру міжнародного співробітництва та мобільності (ICM) присуджується двічі на рік (щоразу для 100 молодих вчених) для навчання та проведення досліджень у вищих навчальних закладах Австрії. Наукове стажування за стипендією ICM-2019-13456 проходило в Інституті фізики твердого тіла Віденського технічного університету (м. Відень, Австрія) з 01.09.2019 по 31.12.2019. Під час наукового стажування отримала можливість ознайомитись з університетом, бути слухачем лекцій професорів університету та науковців з інших країн світу, отримала доступ до університетської бібліотеки. За час стажування різними методами досліджені деякі фізичні властивості 27 сплавів. Рентгенограми порошкової дифракції отримані за допомогою порошкових дифрактометрів Siemens Kristalloflex D5000 та PANalytical XPert Pro MPD (θ-θ Diffraktometer) у рентгенівському центрі університету (XRC). Підготовка зразків відбувалася на автоматичному відрізному станку Struers Accutom-100. Для всіх зразків вимірювали електричний опір при наднизьких температурах, використовуючи методику вимірювання A.C. Магнетоопір вибраних сплавів на основі тербію вимірювали в магнітному полі до 9Т в інтервалі температур від 4 до 40К. Зразки на основі неодиму також вивчалися на магнітометрі з вібрацією. За результатами, отриманими протягом наукового стажування, готуються тези доповідей на конференціях та статті до наукових періодичних видань.