27 серпня 2020 р. Початок прийому оригіналів документів для зарахування на Хімічний факультет.

25.08.2020 | 09:41

Для зарахування вступники повинні подати оригінали документів:

 • на місця державного замовлення – до 18:00 31 серпня;
 • на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 11 вересня.

 

Оригінали документів подаються

 1. Особисто за адресою Хімічний факультет, вул. Кирила і Мефодія 6/8, ауд. 5;
 2. Шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку в терміни, визначені Правилами прийому з обов’язковим описом вкладень на адресу Університету (Україна, 79000, місто Львів, вул. Університетська, 1) з обов’язковим зазначенням:
 • назви факультету, для зарахування на який рекомендовано вступника (ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ);
 • шифру та назви спеціальності, для зарахування на яку рекомендовано вступника (102 ХІМІЯ, або 014.06 Середня освіта. Хімія).

Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

 1. Шляхом надсилання сканованих копій документів, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Університету. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ:

 • Оригінал і копію документа про повну загальну середню освіту;
 • Оригінал і копію додатка документа про повну загальну середню освіту;
 • Оригінал і копію сертифіката ЗНО та інформаційну картку з результатами ЗНО;
 • Копію документа, що посвідчує особу (паспорт) та пред’явити оригінал;

Якщо паспорт виготовлений у вигляді ID картки, необхідно додати довідку про місце реєстрації вступника.

 • Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) та пред’явити оригінал;
 • Підписані фотокартки 3*4 см – 4 шт.;

Кожна фотокартка повинна містити на зворотній стороні прізвище, ім’я та по-батькові, номер та назву спеціальності, на яку вступник подає оригінали документів

 • Копію документа, що засвідчує відношення до військового обов’язку (військовий квиток, приписне свідоцтво) та пред’явити оригінал (за наявності);
 • Копії документів, що засвідчують спеціальні умови вступу (пільги) вступника та пред’явити оригінали.

Для підтвердження застосування сільського коефіцієнта необхідно подати оригінал довідки з сільської ради за формою №13, затвердженою постановою КМУ №207 від 2 березня 2016 року.