17 квітня 2019 р. Засідання Вченої ради хімічного факультету

15.04.2019 | 12:42
Засідання Вченої ради хімічного факультету відбудеться  
17 квітня 2019 року в аудиторії №2 о 1500.

Порядок денний:

1.   Звіт завідувача кафедри неорганічної хімії.
2.   Звіти про педагогічні та виробничі практики.
3.   Про план підготовки докторських дисертаційних робіт.
4.   Затвердження тематики магістерських робіт студентів ОС «Магістр».
5.   Про результати проміжного контролю замірів знань.
6.   Про хід виконання магістерських робіт.

7.   Різне.

(Протокол № 13 від 17 квітня 2019 року)