16 грудня 2019 р. засідання Вченої ради хімічного факультету

13.12.2019 | 16:26
Засідання Вченої ради хімічного факультету відбудеться
16 грудня 2019 року о 15:00 в аудиторії №1.

Порядок денний:
1.  Звіти по завершених темах.

2.  Звіти про практики студентів ОС “Магістр” (освітньо-професійна програма).

3.  Про рейтингування працівників факультету.

4.   Затвердження навчальних планів та освітніх програм.

5.    Різне.
 
 
(Протокол засідання № 21 від 16 грудня 2019 року)