15.02.2019 р. Розпорядження декана щодо конкурсу на переведення студентів хімічного факультету на вакантні місця державного замовлення

15.02.2019 | 16:22

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
декана хімічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка
№ 3
м. Львів                                                                                    15 лютого 2019 року
§ 1

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення оголосити конкурс на переведення студентів хімічного факультету у зв’язку з наявністю вакантних місць:
– освітній рівень «Бакалавр», ІІ рік навчання – 3 місця.

§ 2

Студенти, які претендують на переведення на навчання за кошти державного замовлення, повинні у термін до 21 лютого 2019 року подати в деканат хімічного факультету такі документи:
– особисту заяву на ім’я ректора Університету;
– копію залікової книжки (останній семестровий контроль);
– копії документів, що підтверджують належність до пільгових категорій (за наявності);
– довідку про склад сім’ї та довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї (за необхідності);
– копії документів, що підтверджують активну участь студента у науковому або громадському житті: грамоти, дипломи, подяки, нагороди, тощо (за наявності).
Декан хімічного факультету,                                                                                 проф. Каличак Я.М.