10.09.2019 р. Розпорядження декана щодо конкурсу на переведення студентів хімічного факультету на вакантні місця державного замовлення

10.09.2019 | 11:15

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
декана хімічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка
№ 16
м. Львів                                                                                    10 вересня 2019 року
§ 1

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення оголосити конкурс на переведення студентів хімічного факультету у зв’язку з наявністю вакантних місць:
– освітній рівень «Бакалавр», І рік навчання – 1 місце,
– освітній рівень «Бакалавр», ІІІ рік навчання – 2 місця.

§ 2

Студенти, які претендують на переведення на навчання за кошти державного замовлення, повинні у термін до 13 вересня 2019 року подати в деканат хімічного факультету такі документи:
– особисту заяву на ім’я ректора Університету;
– копію залікової книжки (останній семестровий контроль);
– копії документів, що підтверджують належність до пільгових категорій (за наявності);
– довідку про склад сім’ї та довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї (за необхідності);
– копії документів, що підтверджують активну участь студента у науковому або громадському житті: грамоти, дипломи, подяки, нагороди, тощо (за наявності).
Декан хімічного факультету,                                                                                доц Г.С. Дмитрів