Alumni

diploma with honours*
PhD
DSc

1975 

 1. Volodymyr Yartys*

1976

 1. Vitalij Pecharsky*

1977 

 1. Juri Grin*

1979

 1. Peter Zavalij*

1992 

 1. Grygoriy Dmytriv*

1994

 1. Yaroslav Khimyak*

1995

 1. Dmytro Nykypanchuk*
 2. Irena Senkovska
 3. Volodymyr Senkovskyy

1996

 1. Alla Synytska*

1997 

 1. Yaroslav Mudryk*

Випускники 1998 року

 1. Vasyl Andrushko*
 2. Viktor Hlukhyy
 3. Andriy Palasyuk*

1999

 1. Oleksandr Dolotko

2000

 1. Artem Kozlov
 2. Yaroslav Filinchuk*

2002 

 1. Volodymyr Sashuk
 2. Oleh Taratula
 3. Olena Taratula
 4. Olena Palasyuk

2003 

 1. Pavlo Solokha*

2004

 1. Halyna Mudryk

 2006

 1. Antonyshyn, Iryna
 2. Volodymyr Svitlyk*

2008 

 1. Ihor Hlova

2011 

 1. Tamara Bednarchuk