Магістерські роботи

Захисти магістерських робіт на хімічному факультеті

15 червня 2018 року, 900, ауд. № 2

 1. Гаращук Юрій Васильович. Система Er-Zr-Ni при 800°С. Керівники: проф. Котур Б.Я., наук. співроб. Левицький В.О.
 2. Данкевич Роман Васильович. Система Cd-Ge-Sn: ізотермічний переріз діаграми стану при 600°С та кристалічна структура сполук. Керівники: член-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є., ст. наук. співроб. Токайчук Я.О.
 3. Дзюбан Наталія Миколаївна. Потрійні системи Ho-{Cu,Fe}-Sn. Керівники: доц. Коник М.Б., пр. наук. співроб. Ромака Л.П.
 4. Казанівська Марія Григорівна. Структурні та електрохімічні властивості фаз системи Tb-Li-Zn-Sn.
  Керівники: проф. Павлюк В.В., мол. наук. співроб. Ощаповський І.В.
 5. Касараба Оксана Олегівна. Структурні переходи на ізоконцентраті 7,14 ат.% La у системі La-Ni-Si.
  Керівники: доц. Пукас С.Я., пр. наук. співроб. Белан Б.Д.
 6. Кобрин Роман Андрійович. Фазові рівноваги системи Tb-Fe-C при 800°С та кристалічна структура нових тернарних сполук. Керівники: проф. Котур Б.Я., наук. співроб. Левицький В.О.
 7. Кравець Микола Іванович. Синтез та перетворення  3- і 5-амінопіразолів. Керівник: доц. Остап’юк Ю.В.
 8. Кривуля Анастасія Борисівна. Синтез, структурні та електрохімічні властивості сплавів системи Li-Cu-Si-Sn. Керівники: проф. Павлюк В.В., наук. співроб. Тарасюк І.І.
 9. Ціко Ульяна Василівна. Електропровідні композити на основі каоліну та поліаніліну. Керівник: доц. Яцишин М.М.

18 червня 2018 року, 900, ауд. № 2

 1. Несторук Тетяна Вікторівна. Конструювання ангулярних гетероциклічних систем на основі арилнафтохінонів.
 2. Паленичка Марія Вікторівна. Спектрофотометричне визначення паладію(ІI) з 4-іміно-5-[4-(1-оксо-етансульфоніл)-фенілазо]-тіазолідин-2-оном.
 3. Розлуцька Ксенія Богданівна. Три- та чотирикомпонентні циклізації 5-арилфурфуролів
 4. Садова Юлія Іванівна. Фазові рівноваги у системі Er–Zr–Ni–Al при 600°С. член-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є., доц. Пукас С.Я.
 5. Семен Ірина Романівна. Тіонування похідних 2-аміно-5-арилідентіазолідин-4-онів
 6. Стаськевич Зоряна Степанівна. Взаємодія компонентів у потрійній системі Y–Dy–Ge при 870 К.
  Керівник: доц. Шпирка З.М.
 7. Стецьків Ірина Андріївна. Синтез, фазовий склад, структур-ні та електрохімічні властивості сплавів TbCo5-х(M,Li)x, де М = Al, Si, Ge, Sn. Керівники: проф. Павлюк В.В., наук. співроб. Тарасюк І.І.
 8. Сухар Марія Миколаївна. Арилювання похідних піролу та кумарину арендіазонієвими солями.
 9. Тупичак Микола Анатолій. Нові похідні тієновмісних гетероциклічних сполук: синтез та властивості.

19 червня 2018 року, 900, ауд. № 2

 1. Дмитрів Марта Олегівна. Отримання високоестерифікованого пектину з яблучних та цитрусових вичавок та вивчення його властивостей.
 2. Шегедин Максим Володимирович. Синтез та перетворення заміщених тіофенів на основі продуктів аніонарилювання функціоналізованих олефінів.
 3. Ярош Анастасія Феодосіївна. Синтез та особливості кристалічної структури комплексів Cu з похідними піразолу. Керівники: доц. Павлюк О.В., мол. наук. співроб. Лук’янов М.Ю.
 4. Білосорочка Ельза Олегівна. Одержання та фізико-хімічні властивості композитів на основі електропровідних та водорозчинних полімерів. Керівник: проф. Дутка В.С.
 5. Волянюк Катерина Андріївна. Синтез, міцелярні структури та біологічні властивості гібридних природно-синтетичних блок-кополімерів. Керівник: проф. Решетняк О.В.
 6. Врублевський Володимир Юрійович. Структура твердих розчинів в системах {Sm, Gd}-Ni-In. Керівник:
  проф. Каличак Я.М.
 7. Грийцаровська Ірина Андріївна. Валідація спектрофотометричного визначення амоксициліну у лікарських засобах із використанням сульфаніламідів. Керівник: доц. Коркуна О.Я.
 8. Гулай Наталія Любомирівна. Рентґенівський фазовий аналіз системи Sc-Co-In, структура та властивості сполук. Керівник: проф. Каличак Я.М.
 9. Демко Христина Романівна. Властивості плівок поліетилентерефталат/поліанілін. Керівник: доц. Яцишин М.М.

20 червня 2018 року, 900, ауд. № 2

 1. Дякович Михайло Ярославович. Вольтамперометричне визначення рутенію(IV) з 2-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-улазо)-бензойною кислотою. Керівник: доц. Тимошук О.С.
 2. Калін Денис Олександрович. Сенсорні властивості Pd-поліанілінових нанокомпозитів. Керівник: проф. Решетняк О.В.
 3. Ксьондзик Роман Володимирович. Визначення сульфат-іона у водах за допомогою аналізатора MTech NF-350. Керівник: доц. Пацай І.О.
 4. Кучабська Галина Ігорівна. Визначення бутафосфану у ветеринарних препаратах. Керівник: доц. Дубенська Л.О.
 5. Лаврись Анна Зіновіївна. Механохімічний синтез та властивості композитів метилгідроксиетилцелюлоза/полі­анілін. Керівник: доц. Яцишин М.М.
 6. Макара Ігор Андрійович. Дослідження взаємодії гафнію і нікелю з арсеном. Керівник: доц. Жак О.В.
 7. Олійник Ангеліна Георгіївна. Спектрофотометричне визначення паладію(IІ) з 4-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-улазо)-бензойною кислотою. Керівник: доц. Тимошук О.С.
 8. Петрук Тетяна Сергіївна. Дослідження взаємодії цефтріаксону із нітрозованими нафтолами та застосування цих систем в аналізі. Керівник: доц. Коркуна О.Я.
 9. Салій Дарія Євгенівна. Спектрофотометричне визначення іридію(IV) з 5-(4-гідрокси-фенілазо)-4-іміно-тіазолідин-2-оном. Керівник: доц. Тимошук О.С.

21 червня 2018 року, 900, ауд. № 2

 1. Сарахман Ольга Михайлівна. Полярографічне визначення лідокаїну в лікарських засобах. Керівник:
  доц. Дубенська Л.О.
 2. Смоляк Оксана Станіславівна. Взаємодія танталу і фосфору з титаном або манганом. Керівник: доц. Герцик О.М.
 3. Сойка Ярина Ростиславівна. Рентґенівський фазовий аналіз системи Sm-Pd-In. Керівник: проф. Каличак Я.М.
 4. Стельмах Лілія Ярославівна. Комплексні сполуки Nd(III), Eu(III), Dy(III), Yb(III), Y(III) з еріохромом синім SE у полярографічному аналізі. Керівник: доц. Дубенська Л.О.
 5. Степура Анастасія Львівна. Синтез, структура і властивості поліортотолуїдину та нанокомпозитів на його основі. Керівник: проф. Аксіментьєва О.І.
 6. Стронціцька Оксана Андріївна. Окиснення анестезину і новокаїну для їхнього подальшого вольтамперометричного визначення. Керівник: Ковалишин Я.С.
 7. Мартинюк Галина Іванівна. Синтез вінілсульфонів мультикомпонентною реакцією арилсульфонілювання.
 8. Чернюх Ігор Володимирович. Напівпровідникові матеріали з структурою перовскіту для детектування високо­енергетичного випромінювання. Керівник: проф. Решетняк О.В.
 9. Шевчук Дар’я Юріївна. Вольтамперометричне визначення Rh(III) з використанням 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону. Керівник: доц. Ридчук П.В.