Магістерські роботи

Захисти магістерських робіт на хімічному факультеті

Теми магістерських робіт магістрів спеціальності 102 Хімія (освітньо-наукова програма) ІІ року навчання, 2019-2020 навчальний рік

 Кафедра аналітичної хімії 

№ з/пСтудентТема магістерської роботиНауковий керівник
1.Марущак А. С.Комплексні сполуки  Се(III), Pr(III), Sm(III), Gd(III), Tb(III), Ho(III) i Lu (III)  з еріохромом синім SE у полярографічному аналізідоц. Дубенська Л.О.
2.Горецька Т. С.Рентгенівський аналіз зразків системи Er-Ag-Al: фазові рівноваги і кристалічна структура сполукдоц. Жак О.В.
3.Хавчук М. М.Вольтамперометричне визначення амоксициліну за допомогою сульфаніламіду у лікарських формахдоц. Коркуна О.Я.

 Кафедра неорганічної хімії 

№ з/пСтудентТема магістерської роботиНауковий керівник
4.Стоцький Василь ЄвгенійовичКристалічна структура нових тернарних алюмінідів паладіюпроф. Гладишевський Р.Є.,

доц. Пукас С.Я.

5.Щепілов Юрій ВолодимировичСистеми LaNiIn1-xMx (M = Al, Ga, Ge): фазові рівноваги та кристалічні структури фаздоц. Заремба В.І.,

зав. лаб. Ничипорук Г.П.

6.Юзва Павло

Іванович

Потрійні системи Er–{Mn,Co}–C

 

проф. Котур Б.Я.

 Кафедра органічної хімії 

№ з/пСтудентТема магістерської роботиНауковий керівник
7.Штефко Марія ФедорівнаСинтез та біологічна активність заміщених N-[5-бензилтіазол-2-іл]-3-(фуран-2-іл)пропанамідів/акриламідівПроф. Матійчук В.С.
8.Станіцька Марія ОлегівнаДонорно-акцепторні π-спряжені системи з карбазолом та іншим гетероцикломПроф. Обушак М.Д.
9.Трач Катерина ОлегівнаРеакції солей арендіазонію з дієновими сполукамиДоц. Біла-Лялька Є.Є.
10.Тупчієнко Віталій Андрійович1,2-Хінони у синтезі азотовмісних гетероциклівДоц. Мартяк Р.Л.

Кафедра фізичної хімії 

№ з/пСтудентТема магістерської роботиНауковий керівник
11.Нагорняк І. М.Окиснення хіноліну та 8-оксихіноліну в полярних розчинниках.Проф. В.С. Дутка
12.НестерівськаС.П.Композити глауконіт/поліанілін-фосфатна кислота їхні фізико-хімічні та адсорбційні властивості щодо іонів Cr(VI).Доц. М.М. Яцишин
13.Стариков Г. O.Закономірності формування і електрооптичні властивості тонких плівок поліаренів на оптично-прозорих поверхняхПроф. Аксіментьєва О.І.

 

Теми магістерських робіт магістрів спеціальності Хімія(освітньо-професійна програма) ІІ року навчання, 2019-2020 навчальний рік

 

Кафедра аналітичної хімії 

№ з/пСтудентТема магістерської роботиНауковий керівник
1.Кричковський А.А.Відновлення комплексних сполук Dy(III) з еріохромом синім SE на твердих електродах з Ag(Hg) (полірованому і модифікованому ртутним меніскомдоц. Дубенська Л.О.
2.Шкоропад М.В.Використання азобарвників для полярографічного визначення РЗМ(ІІІ) за наявності катіонів Fe(ІІ,III)
3.Лобай Л.Б.Селективність полярографічного визначення харчових азобарвників
4.Бойко О.В.Полярографічне визначення фамотидину і ранітидину
5.Кондратюк І.А.Концентрування Сe(III) з водних розчинів на Н-формі закарпатського клиноптилолітупроф. Каличак Я.М.
6.Максимів І..Р.Аналітичні форми цефтазидиму на оcнові азосполук з фенольними реагентами для його спектрофотометричного визначеннядоц. Коркуна О.Я.
7.Кобилюх М.В.Спектрофотометричне визначення купруму з 1-[5-(4-метилбензил)-1,3-тіазол-2іл)]азонафтален-2-олом.доц. Тимошук О.С.
8.Онук А.І.Спектрофотометричне визначення кобальту з 1-[5-(4-метилбензил)-1,3-тіазол-2іл)]азонафтален-2-олом.
9.Проців І.О.Спектрофотометричне визначення кадмію з 1-[5-(4-метилбензил)-1,3-тіазол-2іл)]азонафтален-2-олом
10.Рошко В.Ю.Астрафлоксин FF – новий реагент для полярографічного аналізу.
11.Бабін В.О.Вольтамперометричне визначення Ir(IV) з використанням 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону після термічної активації взаємодіїдоц. Ридчук П.В.
12.Попович А.Ю.Рентгенофазовий аналіз зразків системи La-Cu-Al при 600 °Сдоц. Стельмахович Б.М

Кафедра неорганічної хімії 

№ з/пСтудентТема магістерської роботиНауковий керівник
1.Губай Андрій ОлександровичСинтез та електрохімічні властивості сплавів системи Li–Al–Bпроф. Павлюк В.В.,

асп. Мілашюс В.Е.

2.Козак Юрій

Іванович

Система Sm–Al–Sn: ізотермічний переріз діаграми стану при 600°С та кристалічна структура сполукпроф. Гладишевський Р.Є.,

ст.н.сп. Токайчук Я.О.

3.Леськів Марія БогданівнаГідриди фази Dy2Ni2Al1-хGaх зі структурою типу W2CoB2доц. Міліянчук Х.Ю.
4.Петровська Мар’яна ІгорівнаКристалічна структура сполук RNiAl4Ge2 (R = Y, Sm, Gd–Lu)доц. Пукас С.Я.,

м.н.сп. Климентій Н.О.

5.Топерцер Віктор СтепановичСинтез і кристалохімічні особливості сполук RNi3Ga9доц. Муць Н.М.,

ст.н.сп. Токайчук Я.О.

 Кафедра органічної хімії 

№ з/пСтудентТема магістерської роботиНауковий керівник
6.Войтович Богдана ВасилівнаІнтрамолекулярні циклізації функціоналізованих похідних тіофену і фуранупроф. Обушак М.Д.
7.Габрикевич Мар’яна МиколаївнаСинтез та гетероциклізації 2-морфолін-4-іл-2-тіоксоацетамідів і біологічна активність отриманих сполукпроф. Матійчук В.С.
8.Венгрин Ольга МиколаївнаВзаємодія 5-арилфурфуролів з похідними роданіну та перетворення продуктів реакційдоц. Карп’як В.В.
9.Басара Надія МирославівнаДослідження конденсації похідних ізатину з роданіномдоц. Карп’як В.В.
10.Козловець Наталія ОлександрівнаПоліфункційні сполуки на основі 2-(1-піперазино)-1,3-тіазолудоц. Карп’як В.В.
11.Марченко Роман РуслановичСинтез, протипухлинна та протизапальна активність 5-гетарилметилен-2-тіоксотіазолідин-4-онівпроф. Матійчук В.С.
12.Солтис Дарина АндріївнаОдержання функціоналізованих арилсульфонівдоц. Біла-Лялька Є.Є.
13.Кальмук Віталій ІгоровичНові варіанти реакції Ульманапроф. Обушак М.Д.
14.Ждан Олена АндріївнаДослідження гетероциклізацій аналогів халкону з арилфурановим фрагментомдоц. Муляк О.І.
15.Залузець Олена БогданівнаГетероциклізації 5-арилфурфуролів за участю димеру малонодинітрилудоц. Муляк О.І.
16.Гизюк Павло РуслановичАмінотіазоли на основі продуктів аніонарилювання функціоналізованих олефінів: синтез та перетвореннядоц. Остап’юк Ю.В.

Кафедра фізичної та колоїдної хімії 

№ з/пСтудентТема магістерської роботиНауковий керівник
17.Кос Оксана БогданівнаСенсорні властивості тонких плівок полі(Ан-со-МАн), декорованих наночастинками золотапроф. Решетняк О.В.
18.Дудок Олег ЮрійовичПорівняльний аналіз морфології та властивостей тонких плівок композитів  ПАн-Au/Pd, отриманих за використання імпульсного та потенціостатичного режимів.проф. Решетняк О.В.
19.Смолинська Марта РоманівнаВластивості композитів на основі полівінілового спирту та поліаніліну.проф. Дутка В.С..

 

20.Матківська Галина МиколаївнаСинтез і оптичні властивості композиційних плівок на основі полі-3,4-етилендіокси-тіофену і  графен оксиду.проф. Аксіментьєва О.І.
21.Мига Ірина ІгорівнаВизначення кінетичних параметрів інтеркаляції йонів літію у ванадат заліза.доц. Ковалишин Я.С.
22.Тереняк Іванна ІванівнаСинтез та властивості композитів терморозширеного графіту з поліаніліном.доц. Ковалишин Я.С.
23.Щур Вікторія МихайлівнаВплив базового металу в аморфних сплавах на їх електрокаталітичну активність в реакції виділення водню.доц. Бойчишин Л.М.
24.Дашик Анастасія ЛюбомирівнаЕлектрохімічні характеристики модифікованих сплавів на основі Fe у водних середовищах з рH <7.доц. Герцик О.М.
25.Демчина Тетяна РусланівнаЕлектрохімічні параметри аморфних сплавів на основі алюмінію у водних розчинахдоц. Герцик О.М.
26.Заверюха Оксана ПетрівнаЕлектрохімічні параметри аморфних сплавів на основі заліза  у розчинах кислот.доц. Герцик О.М.
27.Дмитраш Мар’яна ВолодимирівнаАдсорбційні властивості композиту поліанілін-фериціанід по відношенню до іонів Cu2+.доц. Остапович Б.Б.
28.Вороновська Юлія ОлегівнаВластивості композитів целюлоза/поліанілін, синтезованих в слабколужних розчинах.доц. Яцишин М.М
29.Козловська Олена РоманівнаСинтез та властивості композитів целюлоза/поліанілін, синтезованих у розчинах метилгідроксиетил целюлози.доц. Яцишин М.М
30.Дожджаник Вероніка ВолодимирівнаАдсорбційні властивості композитів на основі цеоліту та поліаніліну.

 

доц. Яцишин М.М