Вісник університету

Серія: хімічна

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань України

Рік заснування:

1948

Проблематика:

висвітлення оригінальних результатів з різних розділів хімії, у тому числі неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 14607-3578 Р від 28.10.2008

Періодичність:

1 раз на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

КОТУР Богдан Ярославович, доктор хімічних наук, професор (ЛНУ ім. І.Франка, м. Львів)

Заступник головного редактора:

КАЛИЧАК Ярослав Михайлович, доктор хімічних наук, професор (ЛНУ ім. І.Франка, м. Львів)

Відповідальний секретар:

ШПИРКА Зіновія Михайлівна, кандидат хімічних наук, доцент (ЛНУ ім. І.Франка, м. Львів)

Члени редколегії:

БЛАЖЕЄВСЬКИЙ Микола Євстахійович, доктор хімічних наук,
професор (Національний фармацевтичний університет, м. Харків), ВОВК Михайло Володимирович, доктор хімічних наук, професор (Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ),
ГЛАДИШЕВСЬКИЙ Роман Євгенович, доктор хімічних наук, член-
кореспондент НАН України, професор (ЛНУ ім. І.Франка, м. Львів),
ДУБЕНСЬКА Лілія Осипівна, кандидат хімічних наук, доцент
(ЛНУ ім. І.Франка, м. Львів),

ЖОНЧИНСЬКА Зофія, професор, доктор габілітований (Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща),

МИСЬКІВ Мар’ян Григорович, доктор хімічних наук, професор
(ЛНУ ім. І.Франка, м.Львів),
ОБУШАК Микола Дмитрович, доктор хімічних наук, професор (ЛНУ ім. І.Франка, м. Львів),
РЕШЕТНЯК Олександр Володимирович, доктор хімічних наук, професор (ЛНУ ім. І.Франка, м. Львів),
ХІМ’ЯК Ярослав, професор, доктор філософії (Університет Східної Англії, м. Норвіч, Велика Британія).

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
хімічний факультет
вул. Кирила і Мефодія, 6/8, Львів, Україна, 79005
Тел.: (032) 260-03-88
E-mail: bohdan.kotur@lnu.edu.ua

Архів номерів

 Сайт Вісника