Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік

04.02.2017 | 01:09

3 лютого 2017 року на кафедрі неорганічної хімії відбулась Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (Секція хімічних наук, підсекція неорганічної хімії). Захід було проведено двома засіданнями, на яких було виголошено 25 доповідей.

В доповідях працівників було представлено та обговорено нові результати вивчення взаємодії компонентів у металічних системах, синтезу та визначення кристалічної структури нових інтерметалічних та інших неорганічних сполук, їхнього кристалохімічного аналізу, а також дослідження фізичних властивостей нових багатокомпонентних фаз.

Днем раніше, 2 лютого 2017 року відбулось пленарне засідання Секції хімічних наук, на якому кафедра неорганічної хімії була представлена доповіддю “Системи {Ce,Gd}–Ti–Sb при 600°С” колективу авторів м.н.сп. Сенчука О.Ю., ст.н.сп. Токайчука Я.О., інж. Серкіза Р.Я., ст.н.сп. Демченка П.Ю. та чл.-кор. НАН України, проф. Гладишевського Р.Є.