Пленарне засідання студентської конференції хімічного факультету

18.05.2017 | 10:06

В четвер, 18 травня о 15:00 в ауд. №1 відбудеться пленарне засідання студентської наукової конференції хімічного факультету.

Програма пленарного засідання

 1. Данило Марискевич (ІV курс), Мар’яна Петровська (ІІІ курс). Синтез та рентгеноструктурне дослідження нових алюмогерманідів. Наукові керівники: ст. наук. співроб. Токайчук Я.О., ст. наук. співроб. Пукас С.Я.
 2. Плотнікова Катерина (ІV курс), Сарахман Ольга (І курс, магістр). Спосіб полярографічного визначення місцевих анестетиків групи амідів. Науковий керівник: доц. Дубенська Л.О.
 3. Кравець Микола (І курс, магістр). Діазонієві солі на основі 3-(5)-амінопіразолів – синтез та перетворення. Науковий керівник: доц.
  Остап’юк Ю.В.
 4. Ціко Ульяна (І курс, магістр). Властивості механохімічно та хімічно синтезованих композитів цеоліт/поліанілін. Науковий керівник: доц.
  Яцишин М.М.
 5. Олег Гордійчук (ІІІ курс). Купрум(І)-галогенідні (Cl, Br, I) π-комплекси з алільними похідними 1,2,4-триазолу: синтез, кристалічна структура і
  ЯМР-спектроскопія.Наукові керівники: ст. наук. співроб. Сливка Ю.І., проф. Миськів М.Г.
 6. Салій Дарія, Олійник Ангеліна (І курс, магістр). Спектрофотометричне дослідження нових біологічно активних похідних 1,3-тіазолу та 4-азолідонів. Науковий керівник: доц. Тимошук О.С.
 7. Стельмах Андрій (ІV курс). Малеїнімід в реакції Меєрвейна. Науковий керівник: доц. Матійчук В.С.
 8. Лопачак Марія (І курс). Аморфні металеві сплави системиFе-Nb-B-REяк електроди виділення водню з лужних розчинів. Науковий керівник: доц. Бойчишин Л.М.