Лекція з дисципліни “Кристалохімія” 6 травня 2020 року

03.05.2020 | 01:45

Для студентів ІІ курсу хімічного факультету

 

Тема лекції з дисципліни “Кристалохімія” на 6 травня 2020 року:

“Структури простих речовин-неметалів. Структури металів. Інтерметалічні сполуки.”

 

Лекція відбудеться за допомогою програми ZOOM (дистанційно) о 10:10 (запрошення приєднатися до лекції, код зустрічі та пароль будуть надіслані у середу о 10:00).

 

Конспект лекції: Crystalchemistry_06.05.2020.pdf

Онлайн відеолекція: https://www.lnu.edu.ua/videos/video-lectures/

Файли з лекціями також розміщені на платформі MOODLE http://e-learning.lnu.edu.ua/

 

Питання для самостійної роботи:

Кристалічні структури простих речовин.

Структури неметалів (інертні гази, I2, Se, As, C-алмаз).

Зміна структури по групах періодичної системи (правило Юм-Ротері).

Структури металів (Cu, W, Mg та їхні похідні).

 

Базові тестові завдання:

Кристалічна структура якого металу є гексагональною?

А. Al;

В. Cu;

С. Mg;

D. W.

Кристалічна структура якої простої речовини належить до структурного типу С-алмаз?

А. Si;

В. Cl2;

С. Cu;

D. Ar.