Лекція з дисципліни “Кристалохімія” 29 квітня 2020 року

27.04.2020 | 01:13

Для студентів ІІ курсу хімічного факультету

 

Тема лекції з дисципліни “Кристалохімія” на 29 квітня 2020 року:

“Принцип найщільнішої упаковки атомів. Октаедричні та тетраедричні пустоти.”

 

Лекція відбудеться за допомогою програми ZOOM (дистанційно) о 10:10 (запрошення приєднатися до лекції, код зустрічі та пароль будуть надіслані у середу о 10:00).

 

Конспект лекції: Crystalchemistry_29.04.2020.pdf

 

Питання для самостійної роботи:

Принцип найщільнішої упаковки атомів.

Кубічна та гексагональна найщільніша упаковки.

Кубооктаедр та антикубооктаедр.

Коефіцієнт щільності упаковки.

Пустоти в найщільнішій упаковці (октаедричні, тетраедричні).

 

Базові тестові завдання:

Вказати співвідношення кількості тетраедричних пустот до кількості атомів, що їх утворюють у щільноупакованих структурах.

А. 0,5;

В. 1;

С. 2;

D. 3.

У структурі шпінелі (MgAl2O4) атоми Оксигену утворюють кубічну найщільнішу упаковку. Атоми Mg займають тетраедричні пустоти, а атоми Al – октаедричні пустоти. Яка частка пустот зайнята в структурі?

А. 1/4 тетраедричних, 1/4 октаедричних;

В. 1/8 тетраедричних, 1/2 октаедричних;

С. 1/8 тетраедричних, 1/4 октаедричних;

D. 1/2 тетраедричних, 1/8 октаедричних.