Лекція з дисципліни “Кристалохімія” 1 квітня 2020 року

31.03.2020 | 16:06

Для студентів ІІ курсу хімічного факультету

 

Тема лекції з дисципліни “Кристалохімія” на 1 квітня 2020 року:

“Методи дослідження структури кристалів. Рентгеноструктурний аналіз.”

 

Конспект лекції: Crystalchemistry_01.04.2020.pdf

 

Питання для самостійної роботи:

Методи дослідження структури кристалів.

Індекси Міллера.

Систематичні погашення.

Рентгенівське проміння.

Способи одержання рентгенівського проміння.

Рентгенівські лампи.

Монохроматичне та поліхроматичне випромінювання.

Умови Лауе.

Закон Брегга-Вульфа.

Рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналізи.

Обернена ґратка.

 

Базові тестові завдання:

Яка умова дифракції відповідає гранецентрованій ґратці Браве?

А. h + k + l = n;

В. h + k + l = 2n;

С. h + k = 2n;

D. h + k = 2n, h + l = 2n, k + l = 2n.

Закону Бреґґа-Вульфа відповідає формула

А. nλ = 2dhkl sinθ;

В. nλ = dhkl sinθ;

С. nλ = dhkl sin2θ;

D. nλ = 2dhkl/sinθ.

Структура сполуки LaFe4P12 кубічна об’ємноцентрована. Визначити параметр елементарної комірки, якщо перше відбиття на дифрактограмі спостерігається при значенні кута 2q 16,00; довжина хвилі l = 1,5418 Å.

А. 6,583 Å;

В. 7,614 Å;

С. 7,834 Å;

D. 8,858 Å.