Лекція з дисципліни “Кристалохімія”

16.03.2020 | 18:59

Для студентів ІІ курсу хімічного факультету

 

Тема лекції з дисципліни “Кристалохімія” на 18 березня 2020 року:

“Елементи симетрії кристалічного простору. Ґратки Браве.”

 

Конспект лекції: Crystalchemistry_18.03.2020.pdf

Питання для самостійної роботи:

Симетрія структури кристалів.

Трансляції.

Форма елементарної комірки кожної сингонії.

Ґратки Браве (примітивні, базоцентровані, об’ємоцентровані, гранецентровані).

Правила вибору ґраток Браве.

Розподіл ґраток Браве за сингоніями.

Координати вузлів ґратки.

Елементи симетрії кристалічних структур (площини ковзного відбиття, гвинтові осі).