28 квітня 2020 р. Вебінар від Microsoft office 365

24.04.2020 | 16:23

Інструменти Miсrosoft для освіти :

ДЕНЬ 2

🔹 Коли: 28 квітня, 11.00-12.00

🔹 Що: продукти та сервіси Оffice365 в навчальному середовищі, навчальні курси та база знань для підвищення кваліфікації, демо інструменту для дистанційної освіти MS Teams

🔹 Кому: керівники структурних підрозділів, викладачам, методистам.

Долучитися до події за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY2YzM5NDUtN2NmMS00NTIyLTllYzQtNGM2OGMyM2IxYWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%221446ab71-c271-4257-a00b-a0abac324318%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d