22 грудня 2018 р. засідання Вченої ради хімічного факультету

19.12.2018 | 13:16

Засідання Вченої ради хімічного факультету відбудеться

22 грудня 2018 року в аудиторії №2 о 1230.

Порядок денний:

  1. Звіт голови ЕК.
  2. Про стан викладання математики на хімічному факультеті.
  3. Звіти по завершених держбюджетних темах.
  4. Звіти про педагогічну та переддипломну практики студентів ІІ року навчання освітньо-професійної магістратури.
  5. Про підготовку до проведення зимових практик.
  6. Про контрольні заміри знань у І семестрі 2018-2019 навч. року.
  7. Різне.