17.05.2018. Пленарне засідання звітної студентської наукової конференції хімічного факультету

18.05.2018 | 14:11

 В четвер, 17 травня 2018 р. о 15:00 в ауд. № 1 відбулося пленарне засідання звітної студентської наукової конференції хімічного факультету, на котрій були представлені по дві кращі доповіді, відібрані на студентських конференціях усіх кафедр факультету, котрі завершились напередодні.

  1. Мартиняк Ірина (ІI курс). Магнітні вихори в хіральних кристалах. Синтез та структурні дослідження зразків системи Cr–Ni–Si. Наукові керівники: доц. Муць Н.М., пр. наук. співроб. Аксельруд Л.Г.
  2. Рикмас Ярина (І курс, магістр). Екологічний моніторинг нафтозабруд-нених ґрунтів шахти озокеритовидобутку м. Борислав. Науковий керівник: доц. Жак О.В.
  3. Стельмах Андрій (І курс, магістр). Квантові точки індій фосфіду та їх використання в технології LED. Наукові керівники: проф. Коваленко М.В., проф. Матійчук В.С.
  4. Мідянко Христина (І курс, магістр). Електрохімічний синтез ПАн/Pd композитів синтезованих у середовищі HClO4 та дослідження їх електрохімічних властивостей у катодній та анодній області. Науковий керівник: проф. Решетняк О.В.
  5. Стоцький Василь (IV курс). Сполуки в системах {Mg,Ba}–Pd–Al. Наукові керівники: доц. Пукас С.Я., чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.
  6. Дмухайло Андрій (ІІ курс). Валідація методики полярографічного визначення лідокаїну у вушних краплях “Отипакс”. Науковий керівник: доц. Дубенська Л.О.
  7. Лучечко Володимир (І курс), Мотовильський Володимир (І курс). Тандемні циклізації 3-гетарил-2-пропеналів. Наукові керівники: ст. наук. співроб. Горак Ю.І., проф. Обушак М.Д.
  8. Хрущик Христина (І курс, магістр). Формування оксидно-гідроксидних шарів на АМС системи Al-Ni-RE внаслідок відпалу. Науковий керівник: доц. Бойчишин Л.М.