15 травня 2020 р. Семінар з Ольгою Тибор, завідувачем відділу по роботі з ЄДЕБО

14.05.2020 | 12:31
Шановні колеги, нагадуємо про семінар, котрий для викладачів нашого факультету
в п’ятницю 15 травня о 12:00, котрий проведе Ольга Тибор, завідувач відділу по роботі з ЄДЕБО.
Основна тема семінару: Робота системи Деканат, зокрема електронного журналу викладача.
Лінк до семінару наведено нижче:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk4MjZlOTctNzdkZi00YmIwLThjNWUtYjAwYWJjMjMzODRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b2b082d9-75e5-4efa-abd6-a8c5830d99c2%22%7d