International Partnership

International projects and grants

Research project № M / 76-2019; 19.06.2019 in the framework of Ukrainian-Czech scientific and technological cooperation
Project tytle: “Intermetallics of f-elements as matrices for hydrogen storage”
Duration: 01.06.2019 – 31.12.2019 р.
Supervisor: prof. R. Gladyshevskii
Source of funding: Ministry of Education and Science of Ukraine.
Project participants: prof. R. Gladyshevskii, sen. res. Kh. Miliyanchuk, sen. res. Ya. Tokaychuk, stud. O. Lavriv, stud. N. Saidov
Коротка інформація: The hydrides Ho2Ni1.7In, Ho2Ni2In0.9Al0.1 (Mo2FeB2 structure type), Tb2Co2Ga, Tb2Ni2Ga (W2CoB2 structure type) and Tb3Co3Ga, the first hydride with the W3CoB3 structure type, have been synthesized. The impact of hydrogenation on the metallic matrix was studied by X-ray structure analysis, and the crystal structure models for the synthesized hydrides were suggested. The favorable impact of Al-doping on the hydrogenation dynamics and an important role of d-metal content in final hydride composition were illustrated on the example of Mo2FeB2-type compounds. For the compounds of the structure series Rm+nTm+nGan the role of the nature of d-metal affecting hydrogenation properties was shown. The studies of the solid solution UNiAl1-xGax showed that the element substitutions in the sites of p-elements influence the type of crystal structure modification upon hydrogenation, what finally predetermines the physical properties variations. The obtained results contribute to the directed search for the compounds with predetermined hydrogenation properties.

Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (ICDD Grant-in-Aid)
Назва проекту: “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук”.
Термін дії: 01.04.2015–31.03.2016 р., 01.04.2016–31.03.2017 р., 01.04.2017–31.03.2018 р., 01.04.2018–31.01.2019 (НХ-010418), 01.04.2019–28.02.2020 (НХ-010419).
Науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.
Джерело фінансування: Міжнародний центр дифракційних даних ICDD (США).
Учасники з університету: доц. Пукас С.Я., пр.н.сп. Демченко П.Ю., ст.н.сп. Токайчук Я.О., н.сп. Семусьо Н.З., ст.лаб. Паньків Р.О.
Коротка інформація: Рентгенівським методом порошку уточнено кристалічну структуру сполук систем {Mg,Sc}–Pd–Al, Dy–Al–Si, Er–Fe–Si, {Zr,Nd}–Al–Ge, Dy–Ga–Ge, Er–Zr–Ni–Al, La–Gd–Al–Ga, Gd–Ni–Al–Si, {Dy,Lu}–Mn–Al–Ge, {Tb,Lu}–Ni–Al–Ge, Y–{Sm,Er}–Co–Al–Ge, Y–Tm–Ni–Al–Ge, Ir–Rh–Se–Cl, Ir–Se–S–Br. Створено дифрактограми сполук у цифровому форматі та включено їх у наукову базу Міжнародного центру дифракційних даних.

Проект НХ–010316
Назва проекту: “Пошук нових структурних типів”.
Термін дії: 01.03.2016–31.10.2019 р.
Науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.
Джерело фінансування: компанія: “Матеріали Фази Дані Система” (м. Віцнау, Швейцарія).
Учасники з факультету: доц. Муць Н.М., доц. Пукас С.Я., ст.н.сп. Демченко П.Ю., ст.н.сп. Маняко М.Б., ст.н.сп. Міліянчук Х.Ю., ст.н.сп. Токайчук Я.О., м.н.сп. Заремба О.І.
Коротка інформація: визначено кристалічну структуру окремих багатокомпонентних інтерметалічних сполук f-, d- та p-елементів, як нових, так і таких, про існування яких були відомості в літературі, однак їхні структури повністю не були розшифровані.

Проект ПН–010115
Назва проекту: “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук”.
Термін дії: 01.01.2015–31.12.2019 р.
Науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.
Джерело фінансування: компанія “Матеріал Фази Дані Система” (м. Віцнау, Швейцарія).
Учасники з факультету: не було.

Проект ПН–010415
Назва проекту: “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук”.
Термін дії: 01.04.2015–30.04.2016 р.
Науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.
Джерело фінансування: компанія: “Матеріали Фази Дані Система” (м. Віцнау, Швейцарія).

Спільний українсько-литовський науково-технічний проект за договором № М/66-2017
Назва проекту:
“Синтез і дослідження нових органічних сполук на основі азотовмісних гетероциклів для органічної електроніки” (номер держреєстрації 0117U003261).
Термін дії: 14.06.2016–31.12.2017 р.
Науковий керівник: проф. Обушак М.Д.
Джерело фінансування: Міністерство освіти і науки України.
Учасники з університету: ст. наук. співроб. Горак Ю.І., ст. наук. співроб. Литвин Р.З., доц. Мартяк Р.Л., аспірант Піткович Х.Є.
Коротка інформація: Встановлено, що 5-арилфурфуроли та 5-арил-2-тіофен(пірол) карбальдегіди вступають у реакцію Радзішевського, що дало змогу отримати низку нових тризаміщених імідазолів. Знайдено оптимальні умови проведення реакцій. Розроблено способи синтезу похідних [1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазолу, зокрема з 2-(5-арил-2-фурил)-4-хіноліновим фрагментом. Синтезовано бензиліденові похідні гетарилацетонітрилів. Одержані сполуки використано у конструюванні новітніх електронних пристроїв (OLEDs).

Спільний українсько-молдавський науково-технічний проект за договором № М/129-2014
Назва проекту: “Нові антиоксиданти для зменшення ефектів оксидативного стресу при гіперглікемії”.
Термін дії: 01.05.2015–31.12.2015 р.
Науковий керівник: проф. Обушак М.Д.
Джерело фінансування: Міністерство освіти і науки України.
Учасники з факультету: ст. наук. співроб. Литвин Р.З., ст. наук. співроб. Горак Ю.І., мол. наук. співроб. Туриця В.В.
Коротка інформація: Розроблені методи синтезу похідних [1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазолу на основі реакцій кислот з 4-аміно-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолами та похідних 1,3,4-оксадіазолу реакціями хлорангідридів кислот з фурилтетразолом. Синтезовано реагенти – 5-арил-2(3)-фуранкарбонові кислоти та їх хлорангідриди. Встановлена будова синтезованих сполук. Зразки речовин передані партнерам по проекту з молдовської сторони для дослідження їх антиоксидантної активності.

11 projects from Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc.  on «Drug Discovery Technologies»
Duration: 07.2016–18.08.2019;
Source of funding: Novartis Institutes for BioMedical Research (USA).
Project participants: sen.res. Pokhodylo N.T., sen.res. Shyyka O.Ya., sen. res. Ostapiuk Yu. V., res. Horbenko Yu. Yu.

Cooperation with foreign scientific institutions and organizations

Лише у 2019 році реалізовано кооперацію з наступними закордонними науковими установами та організаціями:

 • Варшавський університет, Польща (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю та тези 1 доповіді на конференції);
 • Вестфальський університет Вільгельма, м. Мюнстер, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано 4 статті та тези 3 доповідей на конференціях);
 • Вища школа оформлення проектів, м. Токіо, Японія (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Віденський технічний університет, Австрія (за результатами співпраці опубліковано 2 статті та тези 2 доповідей на конференціях; наукове стажування асп. Стецьків І.А., 01.02019–31.12.2019 р.);
 • Віденський університет, Австрія (за результатами співпраці опубліковано тези 1 доповіді на конференції);
 • Вроцлавський університет (Польща). Наукове стажування с.н.с. Горака Ю.І. (з 25 квітня по 02 травня 2019 р.). Подано проект на конкурс українсько-польських проектів; за результатами співпраці опубліковано 1 статтю; наукове стажування доц. Павлюка О.В., 24.06.2019–07.2018 р.;
 • Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана;
 • Гданський технічний університет, Польща (за результатами співпраці опубліковано тези
  1 доповіді на конференції);
 • Генуезький університет, Італія (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Група компаній NETZSCH, м. Зельб, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано
  1 статтю);
 • Даремський університет (Велика Британія). Опубліковано 1 статтю, 1 тези доповіді.
 • Дослідницький центр м. Юліха, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано тези 1 доповіді на конференції);
 • Дрезденський технічний університет, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Едінбургзький університет, Великобританія (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Європейський центр синхротронних досліджень, м. Гренобль, Франція (за результатами співпраці опубліковано 3 статті);
 • Женевський університет, Швейцарія (за результатами співпраці опубліковано 2 статті та тези 1 доповіді на конференції; наукове стажування чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є., 08.07.2019–08.2019);
 • Жешівський університет, Польща (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Інститут аналітичної хімії Словацького технологічного університету (Братіслава, Словаччина): Опубліковано 1 статтю (доц. Дубенська Л.О.);
 • Інститут геотехніки Словацької академії наук, м. Кошице, Словаччина (за результатами співпраці опубліковано 3 статті);
 • Інститут дослідження твердого тіла та матеріалів Лейбніца, м. Дрезден, Німеччина
  (за результатами співпраці опубліковано 3 статті та тези 4 доповідей на конференціях);
 • Інститут енергетичних технологій, Кьєллер, Норвеґія;
 • Інститут Йожефа Стефана, м. Любляна, Словенія (за результатами співпраці опубліковано 6 статей);
 • Інститут макромолекулярної хімії АН Чехії (Прага). Опубліковано 1 статтю;
 • Інститут матеріалів і машинобудування Словацької академії наук, м. Братислава, Словаччина (за результатами співпраці опубліковано 3 статті);
 • Інститут матеріалознавства імені Фраунгофера, м. Бремен, Німеччина;
 • Інститут Нееля Національного центру наукових досліджень, м. Гренобль, Франція
  (за результатами співпраці опубліковано тези 2 доповідей на конференціях);
 • Інститут низьких температур і структурних досліджень (Вроцлав, Польща). Спільні публікації –2 статті та 9 тез доповідей;
 • Інститут низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського ПАН,
  м. Вроцлав, Польща (за результатами співпраці опубліковано 7 статей та тези 6 доповідей на конференціях; наукове стажування доц. Заремби В.І., 06.2019–30.07.2019 р.) (проф. Каличак Я.М., ст. наук. сп. Тиванчук Ю.Б.);
 • Інститут полімерних досліджень, м. Дрезден, Німеччина;
 • Інститут технологій виготовлення та передових матеріалів Фраунгофера, м. Бремен, Німеччина;
 • Інститут технологій, м. Карлсруе, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано
  1 статтю та тези 4 доповідей на конференціях; наукове стажування доц. Дмитріва Г.С., 01.2019–08.02.2019 р., 14.08.2019–28.08.2019 р.);
 • Інститут фізики високих тисків ПАН, м. Вроцлав, Польща (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Інститут фізики НАН Білорусі, м. Мінськ;
 • Інститут фізики Польської АН, м. Варшава, Польща;
 • Інститут хімії і матеріалів Національного центру наукових досліджень, м. Тьє, Франція
  (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Карлів університет та Інститут фізичної хімії імені Я. Гейровського (м. Прага, Чехія): результати спільних досліджень апробовано на конференції та опубліковано одну статтю (доц. Дубенська Л.О.);
 • Карлів університет, м. Прага, Чеська республіка (за результатами співпраці опубліковано
  2 статті та тези 3 доповідей на конференціях; спільний проект в рамках українсько-чеського науково-технологічного співробітництва; наукове відрядження чл.-кор. НАНУ,
  проф. Гладишевського Р.Є., 05.09.2019–09.2019 р. та наукове стажування
  ст.н.сп. Міліянчук Х.Ю., 22.07.2019–20.08.2019 р.; візит проф. Гавели Л., д-ра Машкової С. та асп. Колоскової О. 21.09.2019–28.09.2019 р.);
 • Католицький університет імені Івана Павла ІІ, м. Люблін, Польща (1 статтю у виданні ISI);
 • Каунаський технологічний університет (Литва). Випускник хімфаку ЛНУ ім. І. Франка Ян Данилів захистив дисертацію у цьому університеті. Спільний проект пройшов конкурс українсько-литовських проектів. Спільні публікації – опубліковано 3 статті та 2 тез доповідей на конференціях;
 • Кільський університет Крістіана Альбрехта, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Компанія “Materials Phases Data System”, Швейцарія (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю; 2 наукові проекти: “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” і “Пошук нових структурних типів”);
 • Латвійський університет Institute of Solid State Physics, University of Latvia (1 тези доповіді на міжнародній конференції);
 • Лундський університет, Швеція (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Люблінський університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю; проф. Жончинська З. – голова журі Всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського “Анізотропія кристалів”);
 • Макс Планк Інститут досліджень твердого тіла, м. Штуттгарт, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано 2 статті та тези 1 доповіді на конференції; наукове стажування пр.н.сп. Бабіжецького В.С., 01.2019–23.02.2019 р.);
 • Макс Планк Інститут хімічної фізики твердого тіла, м. Дрезден, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано 9 статей та тези 7 доповідей на конференціях; наукове стажування пр.н.сп. Аксельруда Л.Г., 04.2019–31.05.2019 р, 07.10.2019 р. –04.11.2019 р.);
 • Міжнародний центр дифракційних даних ICDD, м. Нютон Сквеар, США (ґранти “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук”);
 • Мюнхенський технічний університет, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано 4 статті та тези 1 доповіді на конференції);
 • Національний інститут раку (США). Проведено тестування на протиракову активність близько 100 речовин, синтезованих на кафедрі органічної хімії;
 • Німецький електронний синхротрон (DESY), м. Гамбург (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Опольський технічний університет, Польща (за результатами співпраці опубліковано
  1 статтю та тези 1 доповіді на конференції);
 • Педагогічний університет, м. Краків, Польща (за результатами співпраці опубліковано
  1 статтю та тези 1 доповіді на конференції);
 • Сілезький університет, Інститут фізики і хімії металів, м. Катовіце, Польща;
 • Спільнота з відкриття протимікробних препаратів (CO-ADD, Велика Британія та Австралія). Проведено тестування на протимікробну активність близько 200 речовин в Університеті Квінсленда (Австралія);
 • Стокгольмський університет, Швеція (за результатами співпраці опубліковано тези
  2 доповідей на конференціях);
 • Технічний університет “Гірнича академія Фрайберга”, м. Фрайберг, Німеччина
  (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю та тези 2 доповідей на конференціях, наукове стажування н.сп. Левицького В.О., 09.2018–27.09.2019 р.);
 • Технічний університет Клаусталь (Німеччина). Доц. Остап’юк Ю.В. – гостьовий науковець, 3–12 грудня 2018 р. Прийнята до друку 1 стаття;
 • Технологічний університет Лодзя (Польща). Опубліковано 1 статтю, 2 тез доповідей;
 • Університет Академія Або (м. Турку, Фінляндія) (друку 2 розділи монографій у закордонному видавництві та 3 тез доповідей міжнародних конференцій);
 • Університет Альберти, м. Едмонтон, Канада (за результатами співпраці опубліковано тези 1 доповіді на конференції);
 • Університет Бургаса (Болгарія). Опубліковано 1 статтю;
 • Університет Відня, м. Відень, Австрія, Department of Inorganic Chemistry – Functional materials, University of Vienna, Austria (1 стаття в у фаховому виданні України);
 • Університет ім. М. Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща;
 • Університет імені Фрідріха–Александера в Ерланґені–Нюрнберзі, Німеччина;
 • Університет Казимира Великого, м. Бидгощ, Польща (2 статті у виданнях ISI та 3 тез доповідей на міжнародних конференціях);
 • Університет Лілля (Франція) (опубліковано 1 статтю);
 • Університет м. Ювяскюля, Фінляндія (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Університет міста Упсала, Швеція;
 • Університет Павла Йозефа Шафарика, м. Кошиця, Словаччина: в рамках співпраці з науковою групою проф. Я. Базеля опубліковано 2 тез доповідей (доц. Тимошук О.С.);
 • Університет Стефана Великого, м. Сучава, Румунія (за результатами співпраці опубліковано тези 1 доповіді на конференції);
 • Університет Яна Длугоша, м. Ченстохова, Польща (за результатами співпраці опубліковано 8 статей та тези 9 доповідей на конференціях; наукове стажування проф. Павлюка В.В., 02.2019–30.06.2019 р.; асп. Марискевича Д.Т. і Павлюка Н.В., 15.09.2019–21.09.2019 р.);
 • Хемніцький технологічний університет, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано тези 1 доповіді на конференції);
 • Центр Гельмгольтца м. Гістахт, Гістгахт, Німеччина;
 • Центр Інновацій і трансферу знань природничих наук ті інженерії, м. Жешув, Польща
  (за результатами співпраці опубліковано 3 статті та тези 1 доповіді на конференції);
 • Ченстоховський технічний університет, Польща (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю та тези 2 доповідей на конференціях);
 • Шанхайський університет, Китай (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Шведський університет сільськогосподарських наук, м. Упсала, Швеція;
 • Швейцарський федеральний технічний університет (м. Цюрих);
 • Штутгартський університет, Німеччина (за результатами співпраці опубліковано 1 статтю);
 • Ягеллонський університет, м. Краків, Польща (в рамках співпраці опубліковано 3 статті і 3 тез доповідей на конференціях; спільне проведення І Львівсько-Краківського семінару з неорганічної хімії).

Scientific internships

2020:

 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Інституті технологій (м. Карлсруе, Німеччина), 16.01.2020–30.01.2020;
 • доц. Пукас С.Я. – наукове стажування у Віденському університеті (м. Відень, Австрія), 16.01.2020–15.02.2020;
 • доц. Заремба В.І. – наукове стажування в Інституті низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського ПАН (м. Вроцлав, Польща), 12.02.2020–12.03.2020;
 • ст.н.сп. Міліянчук Х.Ю. –наукове стажування в Інституті матеріалознавства університету Тохоку (м. Тохоку,  Японія), 25.01.2020 – 06.02.2020 р.;
 • н.сп. Левицький В.О. – у Технічному університеті “Гірнича академія Фрайберга” (м. Фрайберг, Німеччина),  01.10.2019–30.09.2020 р.;

Зараз на наукових стажуваннях за кордоном перебувають аспірант Федишин О.С. – в університеті Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина), аспірантка Стечинська Е.Т. – в університеті Миколая Коперника (м.  Торунь, Польща), аспірантка Гулай Н.Л. – у Вестфальському університеті (м. Мюнстер, Німеччина).

2019:

 • чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є. – наукове стажування в Женевському університеті (Швейцарія), 08.07.2019–16.08.2019);  наукове відрядження у Карловий університет (м. Прага, Чеська республіка), 05.09.2019–07.09.2019 р.;
 • проф. Павлюк В.В. – наукове стажування в Університеті Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща), 11.02.2019–30.06.2019 р.;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Інституті технологій (м. Карлсруе, Німеччина), 09.01.2019–08.02.2019 р., 14.08.2019–28.08.2019 р.; наукове відрядження до Наукового табору хімічного факультету Варшавського університету (Польща), 29.04.2019–05.05.2019 р.; наукове відрядження до Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), участь у Науковому заході “Малопольська ніч науковців”, 26.09.2019–27.09.2019 р.; участь у роботі з’їзду Міжнародного товариства адміністраторів наукових досліджень (м. Сан-Франциско, США), 18.10.2019–24.10.2019 р.;
 • доц. Заремба О.І. – участь у роботі 5 Erasmus Plus Staff Week “The Ideal Research Support Office”(м. Гронінген, Нідерланди), 13–17 травня 2019 р.;
 • доц. Заремба В.І. – наукове стажування Інституті низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського ПАН (м. Вроцлав, Польща), 03.06.2019–30.07.2019 р.;
 • доц. Павлюк О.В. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 24.06.2019–01.07.2019 р.;
 • доц. Остап’юк Ю.В. – наукове стажування у Технічному університеті Клаусталя (Німеччина), 03.12.2019–12.12.2019 р.;
 • доц. Бойчишин Л.М. – стажування у Мічиганському університеті в Енн-Арбор (штат Мічиган, США), 15.09.2019–26.10.2019 р.
 • пр.н.сп. Аксельруд Л.Г. – наукове стажування в Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства Макса Планка (м. Дрезден, Німеччина), 01.04.2019–31.05.2019 р, 07.10.2019–04.11.2019 р.;
 • пр.н.сп. Бабіжецький В.С. – наукове стажування в Інституті дослідження твердого тіла товариства Макса Планка (м. Штутгарт, Німеччина), 27.01.2019–23.02.2019 р.; участь у роботі 2019 International Conference on the Integration of Industry, Education, Research and Application & Сonference on Exchange of Overseas Talents for Speeding up High-quality development” (м. Чаньчунь, Китай), 21.09.2019–24.09.2019 р.;
 • ст.н.сп. Міліянчук Х.Ю. – наукове стажування у Карловому університеті (м. Прага, Чеська республіка), 22.07.2019–20.08.2019 р.;
 • ст. наук. співроб. Горак Ю.І. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 25.04.2019–02.05.2019 р. ;
 • н.сп. Левицький В.О. – наукове стажування в Технічному університеті “Гірнича академія Фрайберга” (м. Фрайберг, Німеччина),  01.10.2019–30.09.2020 р.;
 • н.сп. Ощаповський І.В. – наукове стажування в Інституті досліджень твердого тіла (м. Юліх, Німеччина), 50 Весняна Школа “Scattering! Soft, Functional and Quantum Materials”, 11.03.2019–22.03.2019 р.
 • асп. Марискевич Д.Т. – наукове стажування в Університеті Яна Длугоша (Польща), програма NAWA, 15.09.2019–21.09.2019 р.
 • асп. Павлюк Н.В. – наукове стажування в Університеті Яна Длугоша (Польща), програма NAWA, 15.09.2019–21.09.2019 р.
 • асп. Стецьків І.А. – наукове стажування в Віденському технічному університеті (Австрія), стипендія OEAD, 01.09.2019–31.12.2019 р.

2018: 

 • доц. Павлюк О.В. – наукове стажування на кафедрі кристалографії Вроцлавського університету (Польща), 24.06.2018–02.07.2018 р.;
 • пров. наук. співроб. Аксельруд Л.Г. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства (м. Дрезден, Німеччина), 01.03.2018–31.05.2018 р.;
 • ст. наук. співроб. Сливка Ю.І. – наукове стажування в Інституті низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського (м. Вроцлав, Польща), 09.09.2018–15.09.2018 р.;
 • ст. наук. співроб. Горак Ю.І. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 20.05.2018 р.–27.05.2018 р.;
 • ст. наук. співроб. Салдан І.В. – наукове стажування в Університету міста Уппсала (Швеція) 01.10.2018–22.02.2019 р.;
 • мол. наук. співроб. Левицький В.О. – наукове стажування в Технічному університеті “Гірнича академія Фрайберга” (м. Фрайберг, Німеччина), 23.09.2018–30.09.2019 р.;
 • мол. наук. співроб. Мацелко О.В. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла (м. Дрезден, Німеччина), 15.10.2017–14.02.2018 р., 11.07-12.08.2018 р.;
 • мол. наук. співроб. Ощаповський І.В. – наукове стажування в Лундському університеті (Швеція), стипендія Вісбю, 1.09.2017–31.08.2018 р.

2017:

 • проф. Миськів М.Г. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 25.09.2017–09.10.2017 р.;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Інституті технологій (м. Карлсруе, Німеччина), 09.01.2017–18.01.2017 р.;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в рамках програми підтримки університетської адміністрації (UASP), адміністрованою IREX в м. Вашингтон, Університеті Небраски (м. Омаха), Лабораторії Еймса (США), 30.01.2017–10.03.2017 р., пост реліз тут;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Університеті Альберти (м. Едмонтон, Канада), 12.06.2017–07.07.2017 р.;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в рамках проекту “Інноваційний університет і лідерство” у Варшавському та Ягелонському університетах (Польща), 05.11.2017–02.12.2017 р.;
 • пр.наук. співроб. Аксельруд Л.Г. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства (м. Дрезден, Німеччина), 05.2017 р.–14.08.2017 р.;
 • ст. наук. співроб. Горак Ю.І. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 05.2017–27.05.2017 р.
 • ст. наук. співроб. Міліянчук Х.Ю. – наукове стажування на кафедрі фізики конденсованих систем Карлового університету (м. Прага, Чеська республіка), 21.08.2017–12.2017 р.;
 • ст. наук. співроб. Сливка Ю.І. – наукове стажування в Інституті низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського (м. Вроцлав, Польща), 25.06.2017–07.2017 р.;
 • ст. наук. співроб. Сливка Ю.І. – наукове стажування на кафедрі кристалографії Вроцлавського університету (Польща), 03.07.2017–07.2017 р.;
 • ст. наук. співроб. Тиванчук Ю.Б. – наукове стажування в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) в рамках стипендії Фонду Королеви Ядвіги 03.2017–07.04.2017 р. та 6.11.2017–5.12.2017 р.
 • мол. наук. співроб. Мацелко О.В. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла (м. Дрезден, Німеччина), 10.2016–31.03.2017 р., 15.10.2017–14.02.2018 р.;
 • мол. наук. співроб. Левицький В.О. – наукове стажування в Інституті Нееля Національного центру наукових досліджень, м. Гренобль, Франція, 01.11.2017–11.2017 р.;
 • мол. наук. співроб. Ощаповський І.В. – наукове стажування в Університеті м. Лунд (Швеція), стипендія Вісбю, 09.2017–31.08.2018 р.;
 • мол. наук. співроб. Переверзєва Т.Г. – наукове стажування у Віденському університеті (Австрія), стипендія OeAD, 09.03.2017–31.03.2017 р.;
 • асп. Горяча М.М. – наукове стажування в Мюнстерському університеті (Німеччина), стипендія фонду DAAD, 08.2017–31.07.2018 р.;
 • асп. Горяча М.М. – участь у ІІ Школі з фізики наномагнетизму (м. Познань, Польща), 21.06.2017–30.06.2017 р.;
 • асп. Заремба Н.В. – наукове стажування в Мюнхенському технічному університеті (Німеччина), стипендія фонду DAAD, 10.2016–30.09.2017 р.;
 • асп. Климентій Н.О. – участь у ІІ Школі з фізики наномагнетизму (м. Познань, Польща), 21.06.2017–30.06.2017 р.;
 • асп. Кордан В.М. – участь у ІІ Школі з фізики наномагнетизму (м. Познань, Польща), 21.06.2017–30.06.2017 р.

 2016:

 • чл.-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є. – наукове стажування в Женевському університеті (Швейцарія), 21.06.2016–31.07.2016 р.;
 • пров. наук. співроб. Аксельруд Л.Г. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства (м. Дрезден, Німеччина), 13.03.2016–12.08.2016 р.;
 • гол. наук. співроб. Аксіментьєва О.І. – наукове стажування у Варшавському університеті (Польща), 24.02.2016-02.03.2016 р.;
 • ст. наук. співроб. Бабіжецький В.С. – наукове стажування в Макс Планк Інституті дослідження твердого тіла (м. Штутгарт, Німеччина), 18.06.2016–18.07.2016 р.;
 • ст. наук. співроб. Міліянчук Х.Ю. – наукове стажування на кафедрі фізики конденсованих систем Карлового університету (м. Прага, Чеська республіка), 6.03.2016-12.03.2016 р., 29.07.2016-14.08.2016 р.;
 • ст. наук. сп. Тиванчук Ю.Б. – наукове стажування в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) в рамках стипендії Фонду Королеви Ядвіги 14.03.2016–10.04.2016 р. та 03.11.2016–02.12.2016 р.;
 • ст. наук. співроб. Литвин Р.З. – наукове стажування в Каунаському технологічному університеті (Литва), 01.03.2016–31.12.2016 р.;
 • ст. наук. співроб. Горак Ю.І. – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), 20.06.2016–27.06.2016 р.;
 • мол. наук. співроб. Заремба О.І. – навчальний візит для Національних контактних пунктів Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій Горизонт 2020 “Ukraine in Horizon 2020”, організований Estonian Research Council (м. Таллін, Естонія), 20.03.2016–23.03.2016 року;
 • мол. наук. співроб. Ощаповський І.В. – наукове стажування в Університеті м. Марбург (Німеччина), стипендія DAAD, 01.08.2015–31.01.2016 р.;
 • асп. Гомза Ю.В. – наукове стажування в університеті Юліуса Максиміліана (м. Вюрцбург, Німеччина) в рамках стипендії DAAD, 01.01.2016–28.02.2016 р.;
 • асп. Мацелко О.В. – наукове стажування в Макс Планк Інституті хімічної фізики твердого тіла (м. Дрезден, Німеччина), 21.02-23.04.2016 р., 30.07.2016–03.09.2016 р., 05.10.2016–04.02.2017 р.;
 • асп. Тупис А.М. – наукове стажування в Університеті Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина) в рамках стипендії Вишеградського фонду 01.03.2016–31.07.2016 р.

2015:

 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Інституті Технологій (м. Карлсруе, Німеччина), 20.04.2015–15.05.2015 р.;
 • доц. Дмитрів Г.С. – наукове стажування в Університеті м. Вюрцбург (Німеччина), 03.11.2015–08.11.2015 р.;
 • пр.н.сп. Аксельруд Л.Г. – наукове стажування в Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства Макса Планка (м. Дрезден, Німеччина), 01.08.2015–15.10.2015 р.;
 • ст.н.сп. Бабіжецький В.С. – наукове стажування в Університеті м. Вюрцбург (Німеччина), 18.10.2015–24.10.2015 р.;
 • м.н.сп. Ощаповський І.В. – наукове стажування в Університеті м. Марбург (Німеччина), стипендія DAAD, 01.08.2015–31.01.2016 р.;
 • ст. наук. сп. Тиванчук Ю.Б. – наукове стажування 1.11.2015–30.11.2015 в Ягеллонському університеті, м. Краків, Польща в рамках стипендії Фонду Королеви Ядвіги;
 • проф. Обушак М.Д. – наукове стажування 10.04.2015–07.05.2014 в Каунаському технологічному університеті, Литва за фінансової підтримки Європейського фонду “Конкурсне фінансування короткотермінових візитів дослідників”;
 • с.н.с. Литвин Р.З. – Каунаський технологічний університет (Литва)  (01.01.2015–31.12.2015);
 • с.н.с. Горак Ю.І. – (липень–серпень 2015) Вроцлавський університет (Польща);
 • ст. н. сп. Салдан І.В. – Закордонне відрядження на кафедру фізичної хімії університету міста Павія (Італія) з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.;
 • м. н. сп. Горбенко Ю.Ю. – 8−29 жовтня 2015 року проходила стажування в лабораторії нанобіохімії Бранденбурзького технічного університету (м. Зенфтенберг, Німеччина), згідно проекту ”New materials and devices on the basics of conducting polymers and composites / stage2” (01DS15015);
 • асп. Гомза Ю.В. – (листопад–грудень 2015), фінансування – DAAD Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Німеччина);
 • асп. Шийка О.Я. – (липень 2015); Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Німеччина);
 • асп. Гомза Ю.В. – (липень 2015); Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Німеччина);
 • асп. Мацелко О.В. – наукове стажування в Інституті хімічної фізики твердого тіла товариства Макса Планка (м. Дрезден, Німеччина), 01.03.2014–31.12.2014 р., 15.08–08.10.2015 р.;
 • лаб. Ковальчук Т.П. – наукове стажування в Університеті м. Вюрцбург (Німеччина), 03.11.2015–08.11.2015 р.;
 • лаб. Семенюк Ю.Я. – з 17.11.2014 р. по 19.12.2014 р. проходив наукове стажування у Вюрцбурзькому Університеті Юліуса Максиміліана, Німеччина.