Зінько Ліана Андріївна

Посада: аспірант кафедри неорганічної хімії

Телефон (робочий): (032) 260-03-88

Електронна пошта: liana.zinko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Структура і термічне розширення фаз на основі 5d-елементів

Публікації

  • Горяча М., Зінько Л., Ничипорук Г., Серкіз Р., Заремба В. Cистеми GdTIn1-xMx (T = Ni, Cu; M = Al, Ga; 0<x<1) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2017. Вип. 58. Ч.1. С. 77–85.
  • Horiacha M., Zinko L., Nychyporuk G., Zaremba V. Interaction of the components in the GdTIn1-xAlx (T = Cu, Ni; 0 < x < 1) systems // Coll. Abstr. of XI international conference on crystal chemistry of intermetallic compounds (Ukraine, L’viv, September 23-26, 2016).- 2016.- P.90.
  • Горяча М., Зінько Л., Ничипорук Г., Заремба В. Розчинність Галію у сполуці GdCuIn // Зб. наук. праць. ІV Всеукр. наук-практ. конф. молодих вчених та студентів, 28-29 жовтня 2016р., Луцьк. 2016. С.12-14.
  • Zinko L., Matselko O., Nychyporuk G., Gladyshevskii R. A new hexagonal phase in the Hf–Al–Re system // Coll. Abstr. of XIV international conference on crystal chemistry of intermetallic compounds (Ukraine, L’viv, September 22-26, 2019). 2019. P103.