Зелінський Анатолій Вікторович

Посада: науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, асистент кафедри безпеки життєдіяльності

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 260-03-88

Електронна пошта: anatoliy.zelinskiy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • діаграми стану багатокомпонентних систем
 • кристалічна структура інтерметалічних сполук

Вибрані публікації

Публікації:

 1. В. Кордан, О. Зелінська, І. Тарасюк, А. Зелінський, Р. Серкіз, В. Павлюк, Ізотермічний переріз діаграми стану системи Mg–Ti–Sn при 400 ºС, Вісн. Львів. ун-ту, Серія хім. 2020. Вип. 61. Ч. 1. C 22-35.
 2. Zelinskiy A., Bobnar M., Sichevych O., Akselrud L., Romaka L., Gladyshevskii R. Influence of Ho substitution on the structural and magnetic properties of DyCu5Sn. Chem. Met. Alloys. 2019. Vol. 12. P. 44–47.
 3. Chorna N., Sagan N., Zelinska O., Kordan V., Zelinskiy A., Pavlyuk V. Phase equilibria in the ternary system Gd–Fe–Zn electrochemical and hydrogenation of the phases. Chem. Met. Alloys. 2018. Vol 11, No. 1/2. P.  27-33.
 4. Чорна Н.,  Андраш В., Зелінська О., Кордан В.,  Зелінський А., Павлюк В. Кристалічна структура та електрохімічне гідрування фази LaZn5-xMnx. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59, Ч. 1. С. 107-114.
 5. Zelinskiy A., Rovinska K., Gladyshevskii R. Phase equilibria in the ternary system Yb–Cr–Sb at 500°C  Chem. Met. Alloys. 2017. Vol. 10, No. 2.  P. 93–97.
 6. Зелінський А., Гладишевський Р. Уточнення кристалічної структури сполук RTi2Ga4. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 70–76.
 7. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Петришин Р.С., Зелінський А.В. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища. Вісн. Львів. ун-ту. Серія соціологічна. – 2016. Вип. 10. С. 150-160.
 8. Зелінський А., Савка А., Гладишевський Р. Фазові рівноваги в системі Ca–Ti–Ga при 500 °C. Вісн. Львів. ун-ту. 2015. Вип. 56, Ч. 1. С. 3–8.
 9. Дичко Н., Зелінська О., Зелінський А., Павлюк В. Ізотермічний переріз діаграми стану системи La–Fe–Zn при 670 K. Вісн. Львів. ун-ту. 2015. Вип. 56, Ч. 1. С. 46–52.
 10. Kotsyubaylo A., Zelinskiy A., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Solid solutions of Ti in the binary compounds R3Ga2 (R = Y, Er). Chem. Met. Alloys. 2013. Vol. 6., No.3/4. P. 225–229.
 11. Зелінський А., Федорчук А., Зелінська О., Гладишевський Р. Закономірності в кристалічній будові сполук систем U–{Fe, Co, Ni}–Ga. Праці НТШ, Хім. Біохім. 2013. Т. XXXIII. C. 96–107.
 12. Зелінський А., Федорчук А., Зелінська О. Синтез та кристалічна структура сполук UMn1,43Ga0,57 та U2Fe3Ga Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2013. Вип. 54. С. 92–97.
 13. Зелінська О., Зелінський А., Павлюк В. Рентгенографічне дослідження квазібінарних систем RCo5–RZn5 (R = La, Ce, Sm, Gd, Tb). Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. 2011. Вип. 52. C. 41-47.
 14. Zelinska, O.Ya., Zelinskiy, A.V., Pavlyuk, V. Isothermal section of the Sm–Co–Zn and Gd–Co–Zn phase diagrams at 470 K. Chem. Met. Alloys, 2008, Vol. 2(1), P. 168-173.
 15. Зелінський А., Федорчук А., Зелінська О., Ноель А. Нові інтерметалічні сполуки з високим вмістом Галію в системах U–M–Ga. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2007. Вип. 48. С. 72-77.
 16. Chotard J.N., Tougait O., Noël H., Rogl P., Zelinskiy A., Bodak O.I. New compounds in the U-Pt-Si ternary system; crystal structure and some magnetic properties of U3Pt23Si11, U3Pt5Si and U6Pt30Si. J. Alloys Compd. V.407, №1-2. 2006. P. 36-43.
 17. Зелінська О., Павлюк В., Гореленко Ю., Зелінський А., Давидов В. Кристалічна структура і магнітні властивості тернарної сполуки SmCo4,4Zn0,6. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2004. Вип. 44. С. 67-71.
 18. Зелінський А., Федорчук А., Бодак О. Монокристальне дослідження сполуки UFe6Ga6. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2004. Вип. 44. С. 49-53.
 19. Zelinska O., Solokha P., Pavlyuk V., Zelinskiy A. New R3T1-xZnx compounds with AuCu3 structure type. Prace Naukowe Wyzszej Szkoły Pedagogichnej w Częstochowie, Chemia. 2003. Vol. 8. P. 89-91.
 20. О. Зелінська, С. Пукас, Н. Лясковська, О. Романів, Ю. Луцишин, А. Зелінський, Хімічний факультет. Матеріали до енциклопедії. Енциклопедія Львівського університету. Ред. Р. Гладишевський. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 136 с.
 21. Zelinska O.Ya., Pavlyuk V.V., Zelinskiy A.V., Davydov V.M. Synthesis and crystal structure of Tb2Co2Zn15 compound. J. Alloys Compd. 2002. 343. P. 132-134.
 22. Зелінська О., Павлюк В., Зелінський А., Бодак О. Фазові рівноваги в системі Tb–Co–Zn при 470 K. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2002. Вип. 41. С. 36-39.
 23. Zelinska O.Ya., Pavlyuk V.V., Zelinskiy A.V., Davydov V.M. Crystal structure of LaCo17Zn0.83. J. Alloys Compd. 2002. Vol. 333. P. 81-83.
 24. Зелінський А., Печарський В., Гринь Ю., Гібль К., Рогль П. Синтез та кристалічна структура нової тернарної сполуки UNi4Ga2. Вісн. Львів. ун-ту. 2001. Вип. 40. С. 107-111.
 25. Мякуш О.Р., Федорчук А.А., Зелинский А.В. Кристаллическая структура R26(RuxGa1-x)17 (R – Ce, Gd, Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) и HoRu6Ga0.4. Неорг. Мат. 1998. T. 34, № 6. С. 688-691.
 26. Зелінський А., Гладишевський Є., Гринь Ю., Аксельруд Л., Федорчук А. Кристалічна структура сполуки U11Ni16. Вісн. держ. ун-ту “Львівська Політехніка”: “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. 1997. № 332. С. 10-12.
 27. Gladyshevskii E.I., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ru–Y. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1576-1578.
 28. Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Grin Yu.N., Zelinsky A.V. Ga–Ho–Ru. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1528-1529.
 29. Dolnikova T.V., Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ge–Tm. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1525-1526.
 30. Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ge–Pr. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1523-1524.
 31. Opainych I.M., Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ge–Nd. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1522-1523.
 32. Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Gd–Ge. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1515-1516.
 33. Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ce–Ga–Ge. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P.1093-1095.
 34. Зелинский А.В., Федорчук А.А. Кристаллическая структура соединения U2+xCo2Ga1-x. Неорг. мат. 1995. Т. 31, № 11. С. 1491.
 35. Zelinsky A., Grin Yu.N., Hiebl K., Rogl P., Noël H., Hilscher G., Schaudy G. U(Ni1-xGax)5 novel compounds with CaCu5–type: crystal structure and magnetism. J. Mag. Mag. Mats. 1995. Vol. 139. P. 23-32.
 36. Zelinsky A., Pecharski V.K., Hiebl K., Grin Yu., Rogl P. Synthesis and crystal structure of the novel ternary compound UNi4Ga224ièmes Journèes des Actinides. 1994. P.128-129.
 37. Zelinsky A., Grin Yu.N., Hiebl K. and Rogl P. U(Ni1-xGax)5 Novel Compound with CaCu5-type: Crystal structure and Magnetism. 22ièmes Journèes des Actinides, France, 1992. P. 85-86.

Біографія

1991 р. – закінчив з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.
1991-1993 рр. – навчався в аспірантурі кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка.
1993-2010 р. – молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка.
2010 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук на тему: “Взаємодія компонентів у потрійних системах U–{Fe, Co, Ga}–Ga”).
з 2011 р. – науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Виконавець держбюджетних науково-дослідних тем:

 • “Кристалохімічний підхід до розробки неорганічних квантових матеріалів”; 2020 р. номер державної реєстрації: 0120U102043; науковий керівник: к.х.н., ст. наук. співробітник. Аксельруд Л.Г.
 • “Керований синтез, будова та властивості купрумвмісних гомо- та гетерометальних сполук для оптоелектроніки” 2020 р. номер державної реєстрації: 0120U102028; науковий керівник: к.х.н., доц. Павлюк О.В.
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення”
  2018-2020 рр.; номер державної реєстрації: 0118U003609;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями”;
  2015-2017 рр.; номер державної реєстрації: 0115U003257;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах”; 2012-2014 рр.; номер державної реєстрації: 0112U001279;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Хімічний зв’язок в інтерметалідах і споріднених сполуках: електронна густина з рентгенівської дифракції”; 2012-2014 рр.; номер державної реєстрації: 0112U001280;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності”;
  2009-2011 рр.; номер державної реєстрації: 0109U002070;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Перехід від ідеальної до реальної структури кристалу та інтерпретація хімічного зв’язку”;
  2009-2011 рр.; номер державної реєстрації: 0109U002071;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.

Нагороди

Нагороди:
Грамота (подяка) ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю (2017).

Розклад