Зелінський Анатолій Вікторович

Посада: науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, асистент кафедри безпеки життєдіяльності

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 260-03-88

Електронна пошта: anatoliy.zelinskiy@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • діаграми стану багатокомпонентних систем
  • кристалічна структура інтерметалічних сполук

Вибрані публікації

Zelinskiy A., Bobnar M., Akselrud L., Romaka L.,  Gladyshevskii R. Influence of component substitution on the structural and magnetic properties of the Dy1-xHoxCu5Sn solid solution. Chem. Met. Alloys. 2019. Vol. 12. P. 44–47.

Chorna N., Sagan N., Zelinska O., Kordan V., Zelinskiy A., Pavlyuk V. Phase equilibria in the ternary system Gd–Fe–Zn and electrochemical hydrogenation of the phases. Chem. Met. Alloys. 2018. Vol 10, No. 1/2. P.  27-33.

Чорна Н.,  Андраш В., Зелінська О., Кордан В.,  Зелінський А., Павлюк В. Кристалічна структура та електрохімічне гідрування фази LaZn5-xMnx. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59, Ч. 1. С. 107-114.

Zelinskiy A., Rovinska K., Gladyshevskii R. Phase equilibria in the ternary system Yb–Cr–Sb at 500°C  Chem. Met. Alloys. 2017. Vol. 10, No. 2.  P. 93–97.

Зелінський А., Гладишевський Р. Уточнення кристалічної структури сполук RTi2Ga4. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 70–76.

Зелінський А., Савка А., Гладишевський Р. Фазові рівноваги в системі Ca–Ti–Ga при 500 °C. Вісн. Львів. ун-ту. 2015. Вип. 56, Ч. 1. С. 3–8.

Дичко Н., Зелінська О., Зелінський А., Павлюк В. Ізотермічний переріз діаграми стану системи La–Fe–Zn при 670 K. Вісн. Львів. ун-ту. 2015. Вип. 56, Ч. 1. С. 46–52.

Kotsyubaylo A., Zelinskiy A., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Solid solutions of Ti in the binary compounds R3Ga2 (R = Y, Er). Chem. Met. Alloys. 2013. Vol. 6., No.3/4. P. 225–229.

Зелінський А., Федорчук А., Зелінська О., Гладишевський Р. Закономірності в кристалічній будові сполук систем U–{Fe, Co, Ni}–Ga. Праці НТШ, Хім. Біохім. 2013. Т. XXXIII. C. 96–107.

Зелінський А., Федорчук А., Зелінська О. Синтез та кристалічна структура сполук UMn1,43Ga0,57 та U2Fe3Ga Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2013. Вип. 54. С. 92–97.

Зелінська О., Зелінський А., Павлюк В. Рентгенографічне дослідження квазібінарних систем RCo5–RZn5 (R = La, Ce, Sm, Gd, Tb). Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. 2011. Вип. 52. C. 41-47.

Zelinska, O.Ya., Zelinskiy, A.V., Pavlyuk, V. Isothermal section of the Sm–Co–Zn and Gd–Co–Zn phase diagrams at 470 K. Chem. Met. Alloys, 2008, Vol. 2(1), P. 168-173.

Зелінський А., Федорчук А., Зелінська О., Ноель А. Нові інтерметалічні сполуки з високим вмістом Галію в системах U–M–G. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2007. Вип. 48. С. 72-77.

Chotard J.N., Tougait O., Noël H., Rogl P., Zelinskiy A., Bodak O.I. New compounds in the U-Pt-Si ternary system; crystal structure and some magnetic properties of U3Pt23Si11, U3Pt5Si and U6Pt30Si. J. Alloys Compd. V.407, №1-2. 2006. P. 36-43.

Зелінська О., Павлюк В., Гореленко Ю., Зелінський А., Давидов В. Кристалічна структура і магнітні властивості тернарної сполуки SmCo4,4Zn0,6. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2004. Вип. 44. С. 67-71.

Зелінський А., Федорчук А., Бодак О. Монокристальне дослідження сполуки UFe6Ga6. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2004. Вип. 44. С. 49-53.

Zelinska O., Solokha P., Pavlyuk V., Zelinskiy A. New R3T1-xZnx compounds with AuCu3 structure type. Prace Naukowe Wyzszej Szkoły Pedagogichnej w Częstochowie, Chemia. 2003. Vol. 8. P. 89-91.

Zelinska O.Ya., Pavlyuk V.V., Zelinskiy A.V., Davydov V.M. Synthesis and crystal structure of Tb2Co2Zn15 compound. J. Alloys Compd. 2002. 343. P. 132-134.

Зелінська О., Павлюк В., Зелінський А., Бодак О. Фазові рівноваги в системі Tb–Co–Zn при 470 K. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. Вип. 41. С. 36-39.

Zelinska O.Ya., Pavlyuk V.V., Zelinskiy A.V., Davydov V.M. Crystal structure of LaCo17Zn0.83. J. Alloys Compd. 2002. Vol. 333. P. 81-83.

Зелінський А., Печарський В., Гринь Ю., Гібль К., Рогль П. Синтез та кристалічна структура нової тернарної сполуки UNi4Ga2. Вісн. Львів. ун-ту. 2001. Вип. 40. С. 107-111.

Мякуш О.Р., Федорчук А.А., Зелинский А.В. Кристаллическая структура R26(RuxGa1-x)17 (R – Ce, Gd, Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) и HoRu6Ga0.4. Неорг. Мат. 1998. T. 34, № 6. С. 688-691.

Зелінський А., Гладишевський Є., Гринь Ю., Аксельруд Л., Федорчук А. Кристалічна структура сполуки U11Ni16. Вісн. держ. ун-ту “Львівська Політехніка”: “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. 1997. № 332. С. 10-12.

Gladyshevskii E.I., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ru–Y. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1576-1578.

Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Grin Yu.N., Zelinsky A.V. Ga–Ho–Ru. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1528-1529.

Dolnikova T.V., Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ge–Tm. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1525-1526.

Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ge–Pr. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1523-1524.

Opainych I.M., Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ge–Nd. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1522-1523.

Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Gd–Ge. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1515-1516.

Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ce–Ga–Ge. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P.1093-1095.

Зелинский А.В., Федорчук А.А. Кристаллическая структура соединения U2+xCo2Ga1-x. Неорг. мат. 1995. Т. 31, № 11. С. 1491.

Zelinsky A., Grin Yu.N., Hiebl K., Rogl P., Noël H., Hilscher G., Schaudy G. U(Ni1-xGax)5 novel compounds with CaCu5–type: crystal structure and magnetism. J. Mag. Mag. Mats. 1995. Vol. 139. P. 23-32.

Zelinsky A., Pecharski V.K., Hiebl K., Grin Yu., Rogl P. Synthesis and crystal structure of the novel ternary compound UNi4Ga224ièmes Journèes des Actinides. 1994. P.128-129.

Zelinsky A., Grin Yu.N., Hiebl K. and Rogl P. U(Ni1-xGax)5 Novel Compound with CaCu5-type: Crystal structure and Magnetism. 22ièmes Journèes des Actinides, France, 1992. P. 85-86.

Біографія

1991 р. – закінчив з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.
1991-1993 рр. – навчався в аспірантурі кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка.
1993-2010 р. – молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка.
2010 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук на тему: “Взаємодія компонентів у потрійних системах U–{Fe, Co, Ga}–Ga”).
з 2011 р. – науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад