Заремба Василь Іванович

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-88

Електронна пошта: vasyl.zaremba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

металохімія інтерметалічних сполук індію

Курси

Публікації

Автор  монографічної статті,  навчально-методичної розробки, 177 наукових статей та 128 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях.

 1. Каличак Я.М., Аксельруд Л.Г., Заремба В.І., Бараняк В.М. Кристалічна структура сполук RNi9In2 (R = Y, La, Ce, Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Ho, Er) // Доповіді АН УРСР, Сер. Б. – 1984. – № 3. – С.39 – 41.
 2. Заремба В.І., Бараняк В.М., Каличак Я.М. Кристалічна структура сполук РЗМNi4In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 1984. – Вип. 25. – С. 18-19.
 3. Заремба В.І., Бельський В.К., Каличак Я.М., Печарський В.К., Гладишевський Є.І. Кристалічна структура сполук РЗМ10Ni9In20 (РЗМ = Нo, Er, Tm, Lu) // Доповіді АН УРСР, Сер. Б. – 1987. – № 3. – С.42 – 45.
 4. Заремба В.І., Каличак Я.М., Захарко О.Я., Бодак О.І. Кристалічна структура сполук RNiIn2 (R = Y, Gd, Tb, Dy) і CaNiIn2 // Доповіді АН УРСР, Сер. Б. – 1987. – №12. – С. 44– 46.
 5. Заремба В.И., Брусков В.А., Завалий П.Ю., Калычак Я.М. Кристаллическая структура соединений R2Ni2In (R = Y, Sm, Gd, Tb, Ho, Er, Tm, Lu) // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. – 1988. – Т. 24, № 3. – С.409 – 411.
 6. Калычак Я.М., Бараняк В.М., Заремба В.И., Завалий П.Ю., Дмытрах О.В., Брусков В.А. Кристаллическая структура соединений РЗМNiIn4 (РЗМ = La, Ce, Pr, Nd, Eu, Yb) // Кристаллография. – 1988. – Т. 38, Вып. 4. – С. 1017 – 1018.
 7. Сиса Л.В., Калычак Я.М., Бараняк В.М., Заремба В.И. Новые тернарные соединения индия с редкоземельными и 3d-металлами со структурами типа MgCu4Sn и ZrNiAl // Вестн. Львов. ун-та. Сер. хим. – 1988. – Вып.29. – С. 32 – 34.
 8. Калычак Я.М., Заремба В.И., Бараняк В.М., Брусков В.А., Завалий П.Ю. Кристаллическая структура соединений РЗМCoIn5 (РЗМ = Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Y) и РЗМ2CoIn8 (РЗМ = Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Y) // Изв. АН СССР. Металлы. – 1989. – № 1. – С. 209 – 210.
 9. Заремба В.І., Каличак Я.М., Завалій П.Ю., Соболєв О. Кристалічна структура сполуки Lu3Co2-xIn4 (x=0.13) та споріднених сполук // Доповіді АН УРСР, Cер. Б. – 1989. – № 2. – С.37 – 39.
 10. Калычак Я.М., Заремба В.И., Бараняк В.М., Завалий П.Ю., Брусков В.А., Сыса Л.В., Дмытрах О.В. Кристаллическая структура соединений R2Ni2In, R2Ni2-xIn и R2Cu2In (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, Y) // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. – 1990. – Т.26, № 1. – С. 94 – 96.
 11. Заремба В.И., Калычак Я.М., Завалий П.Ю., Заводник В.Е. Кристаллическая структура соединения Lu6Co26-xIn14 (x = 8,41) // Кристаллография. – 1990. – Т. 35, Вып. 2. – С. 493 – 494.
 12. Заремба В.И., Калычак Я.М., Завалий П.Ю., Брусков В.А. Кристаллическая структура соединений R5Ni2In4 (R = Ho, Er, Tm, Lu) // Кристаллография. – 1991. – Т. 36, №6. – С. 1415 – 1418.
 13. Заремба В.И., Калычак Я.М., Завалий П.Ю. Кристаллическая структура соединений R14Co2In3 (R = Y, Gd, Ho, Tb, Dy, Er, Tm, Lu) // Кристаллография, – 1992. – Т. 37, № 2. – С. 352 – 355.
 14. Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Pecharsky V.K. Crystal structure of terbium cobalt indium (1/2/1), TbCo2In // Z. Kristallographie. – 1993. – Vol. 205, – P. 333-334.
 15. Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Baranyak V.M., Pecharsky V.K. Crystal structure of zirconium nickel indium (2/1/5), Zr2NiIn5 // Z. Kristallographie. – 1993. – Vol. 205. P. 335-336.
 16. Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Zavalij P.Yu. Crystal structure of holmium cobalt indium (6/2/1), Ho6Co2+xIn1-x, x=0.135 // Z. Kristallographie. – 1993. – Vol. 208. – P. 380-381.
 17. Заремба В.И., Калычак Я.М., Печарский В.К., Дмытрах О.В. Кристаллическая структура соединения LaNi3In2 // Известия РАН. Неорганические материалы. – 1993. – Т. 29, № 12. – С. 1693.
 18. Калычак Я.М., Заремба В.И. Кристаллическая структура LaNi2In и родственных соединений // Кристаллография. – 1994. – Т. 39, № 5. С.923-924.
 19. Заремба В.И., Гулай Л.Д., Калычак Я.М., Аксельруд Л.Г. Кристаллические стуктуры соединений со структурой типа Mo2FeB2 в системах {Zr, Hf} – {Co, Ni, Cu} – In // Кристаллография. – 1995. – Т. 40, № 2. С. 369.
 20. Gulay L.D., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Stepień-Damm J., Bodak O.I. Crystal structure of new ternary indide Zr4Co2In5 // J. Alloys Compds. – 1996. – Vol. 244. – P. 190-193.
 21. Zaremba V.I., Gulay L.D., Kalychak Ya.M., Bodak O.I., Stepień-Damm J. Crystal structure of Zr9Co7In14 // J. Alloys Compds. – 1996. – Vol. 240. – P. 253-255.
 22. Гулай Л.Д., Заремба В.И., Коблюк Н.А. Соединения со струтурой типа AuBe5 в тройных системах {Zr, Hf} – Cu – In // Известия РАН. Металы. – 1997, № 6. – С. 128-129.
 23. Suski W., Drulis H., Wochowski K., Tomala K., Kmieć R., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Mydlarz T., Gilewski A. Magnetic and related properties of GdCu5.1In6.9 // Z. Physik. B. – 1997. – Vol. 102. – P. 15-18.
 24. Suski W., Wochowski K., Bodak O.I., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Mydlarz T. Magnetic and electrical properties of RCu5.1In6.9 compounds // J. Alloys Compds. – 1997. – Vol. 250. – P. 642-645.
 25. Zaremba V.I., Tyvanchuk Yu.B., Stepień-Damm J. Crystal structure of Yb2Ge2In // Z. Kristallographie. – 1997. – Vol. 212. – P. 291.
 26. Калычак Я.М., Заремба В.И., Степень-Дамм Ю., Галаджун Я.В., Аксельруд Л.Г. Кристаллическая структура соединения Sm12Ni6In и родственных соединений. // Кристаллография. – 1998. – Т. 43, № 1. – с. 17 – 20.
 27. Заремба В.И., Степень-Дамм Ю., Ничипорук Г.П., Тиванчук Ю.Б., Калычак Я.М. Кристаллическая структура соединений R2Ge2In // Кристаллография. – 1998. – Т. 43, № 1. – с. 13 – 16.
 28. Gulay L.D., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Stepień-Damm J., Koblyuk N.A. Interaction between the components in the Zr-Cu-In system at 870 K // Polish J. Chem. – 1998. – Vol. 72. – P. 511-513.
 29. Gulay L.D., Zaremba V.I., Stepień-Damm J., Kalychak Ya.M. Interaction between the components in the Zr-Ag-In system at 870 K // Polish J. Chem. – 1998. – Vol. 72. – P. 1886-1889.
 30. Sysa L.V., Kalychak Ya.M., Galadzhun Ya.V., Zaremba V.I., Akselrud L.G., Skolozdra R.V. Crystal structure and properties of YbAg2In4 and CaAg2In4 compounds // J. Alloys Compds. – 1998. – Vol. 266. – P. 17-21.
 31. Tyvanchuk Yu.B., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M. Phase Equilibria in the Lu-Si-In system at 870 K // Polish J. Chem. – 1998. – Vol. 72. – P. 962-965.
 32. Zaremba V.I., Stepień-Damm J., Troć R., Kaczorowski D. Crystal structure of UCu5In // J. Alloys Compds. – 1998. – Vol. 280. – P. 196-198.
 33. Dubenskii V.P., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Goreshnik E.O. The crystal structure of R10Co9In20 (R = Er, Tm, Lu) compounds // J. Alloys Compds. – 1998. – Vol. 280. – P. 199-203.
 34. Гулай Л.Д., Заремба В.И., Калычак Я.М., Коблюк Н.О. Кристаллическая структура соединений Zr5MIn3 (M = Cu, Ag) // Известия РАН. Неорганические материалы. – 1999. – Т. 35, № 5. – С. 572-576.
 35. Dubenskii V.P., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Lukachuk M.O., Goreshnik E.O. The crystal structure of Tm6Co26-xIn14 (x=7.42) compound // J. Alloys Compds. – 1999. – Vol. 284. – P. 228-231.
 36. Dubenskii V.P., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Stepień-Damm J. The crystal structure of the compound Hf9-xCo7+xIn14 (x=0.86) // J. Alloys Compds. – 1999. – Vol. 284. – P. 194-197.
 37. Troć R., Zaremba V., Kuznietz M., Stepień-Damm J., Hiebl K. Formation of the alloys UCo5-xInx (x = 0.5 and 1) and their characterization by X-ray diffraction, magnetization and electrical resistivity measurements // J. Alloys Compds. – 1999. – Vol. 287. – P. 221-226.
 38. Stepień-Damm J., Zaremba V., Tran V.H., Troć R. Crystal structure of the heavy-fermion compound UCu5Sn // J. Alloys Compds. – 1999. – Vol. 289. P. 32-35.
 39. Zaremba V.I., Kaczorowski D., Gulay L.D., Kalychak Ya.M., Stepień-Damm J. Crystal structure, magnetic and electrical properties of ZrNi2In and ZrCu2In // J. Alloys Compds. – 1999. – Vol. 292. P. 1-3.
 40. Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Galadzhun Ya.V., Suski W., Wochowski K. Structure, magnetic and electrical properties of LnAg6In6 intermetalics (Ln=La, Ce, Pr and Nd) // J. Solid State Chem. – 1999. – Vol. 145. P. 216-219.
 41. Гулай Л.Д, Дубенський В.П.. Заремба В.І., Стемпень-Дамм Ю. Кристалічна структура сполуки Hf2In5 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 1999. – Вип. 38. – С. 3-5.
 42. Гулай Л.Д, Заремба В.І. Сполуки з структурою типу AuCu3 в системах Zr-{Cu, Ag}-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 1999. – Вип. 38. – С. 27-29.
 43. Тиванчук Ю.Б., Заремба В.І., Каличак Я.М. Система Y-Ge-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 1999. – Вип. 38. – С. 50-53.
 44. Troć R., Kaczorowski D., Tran V.H., Zaremba V. Substitution effect in new mass-enchanced UCu5M phases (M=Al, In, Sn) // Physica B. – 1999. – Vol. 259-261. – P. 233-235.
 45. Kaczorowski D., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I. Substitution study on the coherent Kondo state in CeCu5In // Acta Physica Polonica A. – 2000. – Vol. 97, №1. – P. 189-192.
 46. Zaremba V., Galadzhun Ya., Kalychak Ya., Kaczorowski D., Stepień-Damm J. Crystal Structure of the New Ternary Indide CePt2In2 and Isostructural Compounds RPt2In2 (R = La, Pr, Nd) // J. Alloys Compds. – 2000. – Vol. 296. – P. 280-284.
 47. Дубенський В., Каличак Я., Заремба В. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах {Ti, Hf}-Ni-In при 870 К // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2000. – Вип. 39. – С. 41-47.
 48. Гулай Л., Заремба В, Каличак Я. Кристалічна структура сполуки ZrMn0.7In2.3 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2000. – Вип. 39. – С. 101-103.
 49. Troć R., Zaremba V., Kuznietz M., Levin E.M. Formation of cubic URh4In and UPd4.5In0.5 phases and their characterization by X-ray diffraction, magnetic susceptibility and electrical resistivity measurements // J. Alloys Compds. – 2000. – Vol. 297. – P. 9-14.
 50. Kaczorowski D., Andraka B., Zaremba V.I., Marucha Cz. YbPtIn – a new ytterbium magnetic Kondo lattice // Physica B. – 2000. Vol. 281-282. – P. 44-46.
 51. Kaczorowski D., Troć R., Czopnik A., Zaremba V.I. Evolution of a Kondo behavior in UCu5In1-xGax alloys // Physica B. – 2000. – Vol. 281-282, – P. 202-203.
 52. Kaczorowski D., Andraka B., Pietri R., Cichorek T., Zaremba V.I. Heavy fermion behavior in YbPtIn // Phys. Rev. B. – 2000. – Vol. 61, №22. – P. 15255-15261.
 53. Zaremba V., Kalychak Ya., Dubenskii V., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. The Indides LnNiIn2 (Ln = Pr, Nd, Sm) and Ferromagnetic PrRhIn // J. Solid State Chem. – 2000. – Vol. 152. – P. 560-567.
 54. Dubenskiy V.P., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Gulay L.D., Kaczorowski D., Stepień-Damm J., Wolcyrz M. Crystal structure, magnetic and electrical properties of M’M2In (M’ = Ti, Hf; M = Ni, Cu) // J. Alloys Compds. – 2000. – Vol. 306. – P. 21-25.
 55. Galadzhun Ya.V, Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. The structure of La3Au4In7 and its relation to the BaAl4 type // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2000. – Vol. 626. – P. 1773-1777.
 56. Hoffmann R.-D., Pöttgen R., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M. New Indides EuAuIn2, EuPdIn4, GdRhIn2, YbRhIn4 and YbPdIn4 // Z. Naturforsch. – 2000. – Vol. 55b, №9. – P. 834-840.
 57. Nychyporuk G., Zaremba V., Kalychak Ya., Stepien-Damm J., Pietraszko A. Crystal structure of Ce3Ge1.11In0.89 and related compounds // J. Alloys Compd. 2000. Vol. 312. P. 154-157.
 58. Tran V.H., Czopnik A., du Plessis P. de V., Strydom A.M., Troć R., Zaremba V.I. Magnetic specific heat and transport properties of U1-xThxPt alloys // J. Phys: Cond. Matter. – 2000. – Vol. 12. – P. 9897-9916.
 59. Galadzhun Ya.V., Zaremba V.I., Piotrowski H., Mayer P., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Condensed [PtIn3/3] and [PtIn6/6] Units as Structural Motifs in ScPtIn, TbPtIn, and HoPtIn // Z. Naturforsch. – 2000. – Vol. 55b, №11. – P. 1025-1030.
 60. Tran V.H., Kaczorowski D., Troć R., André G., Bourée F., Zaremba V. Magnetic structure of the Kondo compounds UCu5In // Solid State Comm. – 2001. – Vol. 117. – P. 527-530.
 61. Zaremba V.I., Galadzhun Ya.V., Belan B.D., Pikul A., Stepień-Damm J. Kaczorowski D. Crystal structure, magnetic and electrical properties of new ternary indides RPtIn (R= Pr, Sm) // J. Alloys Compds. – 2001. – Vol. 316. – P. 64-69.
 62. Zaremba V., Hlukhyy V., Stepień-Damm J., Troć R. Crystal structure of ThCu5M (M = In, Sn) compounds // J. Alloys Compds. – 2001. – Vol. 321. – P. 97-101.
 63. Глухий В., Заремба В., Троць Р., Гулай Л. Кристалічна структура сполуки UCu2In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2001. – Вип. 40. – С. 81-84.
 64. Тиванчук Ю.Б., Міліянчук Х.Ю., Заремба В.І., Стемпень-Дамм Ю., Каличак Я.М. Взаємодія компонентів в системах Sm – {Si, Ge} – In при 870 К // Укр. хім. журнал. – 2001. – Т. 67, №11. – С. 15-18.
 65. Zaremba V.I., Muts I.R., Kalychak Ya.M., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Ca3Ni8In4 – An Ordered Non-Centrosymmetric Variant of the BaLi4 Type // J. Solid State Chem. – 2001. – Vol. 160. – P. 415-420.
 66. Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Galadzhun Ya.V., Miliyanchuk Ch.Yu., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. New ∞[Ni7] Cluster in LaNi7In6 and Distorted bcc Indium Cubes in LaNiIn4 // Chem .Eur. J. – 2001. – Vol. 7, №24. – P. 5343-5349.
 67. Kaczorowski D., Troć R., Czopnik A., Jeźowski A., Henkie Z., Zaremba V.I. Magnetic, electrical transport, and thermal properties of a uranium intermetallic compound UCu5In // Phys. Rev. B. – 2001. – Vol. 63, №14, – P. 144401-7.
 68. Tyvanchuk Yu.B., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Gulay L.D. Isothermal section of the phase diagram of the Lu-Ge-In system at 870 K // Polish J. Chem. – 2002. – Vol. 76. – P. 491-495.
 69. Hlukhyy V., Zaremba V., Stepień-Damm J., Troć R. Crystal structure of the new ternary thorium indide Th3Ni4In13 // J. Alloys Compds. – 2002. – Vol. 333. – P. 133-137.
 70. Esmaeilzadech S., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. La1.18Rh3In2 – an incommensurate composite structure // Solid State Sciences. – 2002. – Vol. 4, №1. – P. 93-102.
 71. Zaremba V.I., Dubenskiy V.P., Pöttgen R. Ternary Indides LnRhIn2 (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm) with MgCuAl2 Type Structure // Z. Naturforsch. – 2002. – Vol. 57b, №7. – P. 798-802.
 72. Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Tyvanchuk Yu.B., Hoffmann R.-D., Möller M.H., Pöttgen R. Synthesis, Structure and Magnetic Properties of CeNiIn2 // Z. Naturforsch. – 2002. – Vol. 57b, №7. – P. 791-797.
 73. Zumdick M.F., Pöttgen R., Zaremba V.I., Hoffmann R.-D. X-Ray Single Crystal Studies of ZrRhGa, HfRhGa and ZrRh0.710In // J. Solid State Chem. – 2002. – Vol. 166. – P. 305-310.
 74. Davydyuk G.Ye., Parasyuk O.V., Romanyuk Ya.E., Semenyuk S.A., Zaremba V.I., Piskach L.V., Koziol J.J., Halka V.O. Single crystal growth and physical properties of the Cu2CdGeS4 compound // J. Alloys Compds. – 2002. – Vol. 339. – P. 40-45.
 75. Ничипорук Г.П., Заремба В.І., Каличак Я.М. Дослідження взаємодії компонентів у потрійних системах La-{Si, Ge}-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2002. – Вип. 41. – С. 49-54.
 76. Тиванчук Ю.Б., Заремба В.І., Каличак Я.М. Фазові рівноваги в системах Yb-{Si, Ge}-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2002. – Вип. 41. – С. 8-12.
 77. Rodewald U.Ch., Zaremba V.I., Galadzhun Ya.V., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Gd3Pt4In12 and Tb3Pt4In12 – New Ternary Indides with Condensed Distorted [PtIn6] Trigonal Prisms // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2002. – Vol. 628. – P. 2293-2298.
 78. Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Dubenskiy V.P., Hoffmann R.-D., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Complex three-dimensional platinum-indium networks in the ternary indides Dy2Pt7In16 and Tb6Pt12In23 // J. Solid State Chem. – 2002. – Vol. 169. – P. 118-124.
 79. Zaremba V.I., Dubenskiy V.P., Kalychak Ya.M., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Synthesis and structure of Yb2Pd6In13 // Solid State Sciences. – 2002. – Vol. 4.- P. 1293-1298.
 80. Gulay L.D., Zaremba V.I. Investigation of the interaction between the components in the Zr-Mn-In system at 870 K // J. Alloys Compds. – 2002. – Vol. 347. – P. 184-187.
 81. Drulis H., Iwasieczko W., Zaremba V. Magnetic properties of ZrNi5-xInx (0≤x≤1) ternary system // J. Magn. Magn. Mater. – 2003. – Vol. 256. – P. 139-144.
 82. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Ternäre Indiumverbindungen REPdIn2 (RE = La, Pr, Sm, Gd – Tm, Lu) // Z. Kristallographie. – 2003. – Supl. Issue 20. – P. 160.
 83. Hlukhyy V., Zaremba V., Stepień-Damm J., Troć R. Crystal structure of the new ternary thorium indide Th4Pd10In21 // J. Alloys Compds. – 2003. – Vol. 352. – P. 123-127.
 84. Lukachuk M., Zaremba V.I., Pöttgen R. Synthesis and crystal structures of RERhIn (RE=Sm, Tb, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) // Intermetallics. – 2003. – Vol. 11. – P. 581-587.
 85. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Kalychak Ya.M., Galadzhun Ya.V., Kaczorowski D., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Ternary Indides RE4Pd10In21 (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm) –Synthesis, Structure, and Physical Properties // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2003. – Vol. 629. – P. 434-442.
 86. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Hoffmann R.-D., Kalychak Ya.M., Pöttgen R. The indium-Rich Intermetallics YbCoIn5, YbRhIn5, and YbPtIn4 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2003. – Vol. 629. – P. 1157-1161.
 87. Tougait O., Stepień-Damm J., Zaremba V., Noël H., Troć R. Synthesis, Crystal Structure and Magnetic Properties of U2Co6Al19 // J. Solid State Chem. – 2003. – Vol. 174. – P. 152-158.
 88. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Synthesis and Structure of YbIrIn5 // Z. Naturforsch. – 2003. – 58b, №8. – P. 805-808.
 89. Тиванчук Ю.Б., Каличак Я.М., Заремба В.І. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Y- Si – In при 870 К // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2003. – Вип. 43. – С. 3-8.
 90. Ничипорук Г., Заремба В., Каличак Я. Системи Ce – {Si, Ge} – In при 870 К // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2003. – Вип. 43. – С. 9-14.
 91. Zaremba V.I., Muts I.R., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. ∞[Cu7] Cluster in SrCu7In6 – Synthesis and Structure Refinement of a Twinned Crystal // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2003. – Vol. 629. – P. 2330-2336.
 92. Galadzhun Ya.V., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Davydov V.M., Pikul A.P., Stepień-Damm J., Kaczorowski D. R12Pt7In (R = Ce, Pr, Nd, Gd, Ho) – new derivatives of the Gd3Ga2-type // J. Solid State Chem. – 2004. – Vol. 177. – P. 17-25.
 93. Stepień-Damm J., Tougait O., Zaremba V., Noël H., Troć R. Uranium cobalt tetraaluminide, UCoAl4 // Acta Cryst. C. – 2004. – Vol. C60, №1. – P. i7-i8.
 94. Zaremba V., Kaczorowski D., Nychyporuk G., Rodewald U., Pöttgen R. Structure and physical properties of RE2Ge2In (RE = La, Ce, Pr, Nd). // J. Solid State Sciences. 2004. V. 6. P. 1301-1306.
 95. Zaremba V.I., Kaczorowski D., Rodewald U.Ch., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. LaPdIn2 with MgCuAl2 and REPdIn2 (RE = Y, Pr, Nd, Sm, Gd-Tm, Lu) with HfNiGa2-Type Structure: Synthesis, Structure, and Physical Properties // Chem. Mater. – 2004. -Vol. 16, №3. – P. 466-476.
 96. Lukachuk M., Zaremba V.I., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Synthesis and Structural Relationship of the ternary Indides Sc3Ni2.10(5)In3.60(5), Sc3Ni2.14(2)In3.76(2), ScPd0.981(2)In, and Sc3Rh1.594(9)In4 // Z. Naturforsch. – 2004. -Vol. 59b, №4. – P. 182-189.
 97. Ничипорук Г., Заремба В., Каличак Я., Галаджун Я., Давидов В. Нові тернарні індиди із структурою типу AlB2 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2004. – Вип. 44. – С. 54-58.
 98. Муць І., Заремба В., Сиса Л., Стемпень-Дамм Ю. Кристалічна структура сполуки SrNiIn4 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2004. – Вип. 44. – С. 28-32.
 99. Hlukhyy V., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Pöttgen R. Synthesis and Structures of YNiIn2 and Y4Ni11In20 // J. Solid State Chem. – 2004. – Vol. 177. – P. 1359-1364.
 100. Łątka K., Kmiec R., Rams M., Pacyna A.W., Zaremba V.I., Pöttgen R. Antiferromagnetic Ordering in GdRhIn5 // Z. Naturforsch.- 2004. – Vol. 59b, №9. – P. 947-957.
 101. Stepień-Damm J., Bukowski Z., Zaremba V., Pikul A., Kaczorowski D. Crystal structure of a novel cerium indide Ce6Pt11In14 // J. Alloys and Compounds. – 2004. – Vol. 379. – P. 204-208.
 102. Krużel M., Królas K., Muszyński L., Zaremba V.I., Suski W. Site Occupation of In in RAg6In6 studied Using PAC Spectroscopy // Hyperfine Interactions. – 2004. – Vol. 158. – P. 333-338.
 103. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Ternary Indides REIrIn2 (RE = Ce, La, Nd, Sm) with MgCuAl2 Type Structure // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2004. Vol. 630. – P. 1771.
 104. Zaremba V.I., Muts I.R., Rodewald U.Ch., Hlukhyy V., Pöttgen R. Synthesis and Structures of RE10Ni9+xIn20 (RE = Tb, Dy) and YbNiIn2 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2004. Vol. 630. – P. 1903-1907.
 105. Lukachuk M., Rodewald U.Ch., Zaremba V.I., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Ternary Indides RE10Rh9±xIn20 (RE = Y, Tb-Tm, Lu) and YbRhIn2 – Syntheses and Crystal Chemical Peculiarities // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2004. – Vol. 630. – P. 2253-2261.
 106. Ya.M. Kalychak, V.I. Zaremba, R. Pöttgen, M. Lukachuk, R.-D. Hoffmann, Rare Earth-Transition Metal-Indides, in K. A. Gschneider Jr., V. K. Pecharsky, J.-C. Bünzli, Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Elsevier, Amsterdam, 2005, – Vol. 34, Chapter 218. P. 1-133.
 107. Zaremba V.I., Hlukhyy V., Pöttgen R. The High-temperature Modification of GdNiIn2 – An Intergrowth Structure of MgCuAl2-Related Slabs // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2005. – Vol. 631. – P. 327-331.
 108. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Ternary Indides REIrIn (RE = Ce, Sm, Gd – Ho), REIrIn2 (RE = La – Nd) and Yb2IrIn8 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2005. – Vol. 631. – P. 1065-1070.
 109. Zaremba, V.I., Hlukhyy V.V., Rodewald U.Ch., and Pöttgen R. Synthesis and Structures of RE4Pt10In21 (RE = La, Ce, Pr, Nd) // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2005. – Vol. 631. – P. 1371-1376.
 110. Zaremba V.I., Johrendt D., Rodewald U. Ch., Nychyporuk G.P., Pöttgen R. Structure and chemical bonding of Ce2Ge2In and Ce2Pt2In // J. Solid State Sciences. 2005. V.7. P. 998-1002.
 111. Dzevenko M.V., Galadzhun Ya.V., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M. New ternary indides of rare-earth metals and manganese with AlB2-type structure // J. Alloys Compds. – 2005. – Vol. 397, №1-2. – P. 161-164.
 112. Olekseyuk I.D., Parasyuk O.V., Yurchenko O.M., Pankevych V.Z., Zaremba V.I., Valiente R., Romanyuk Y.E. Single-crystal growth and properties of AgCd2GaS4 // J. Crystal Growth. – 2005.- Vol. 279. – P. 140-145.
 113. Lukachuk M., Galadzhun Ya., Zaremba R.I., Dzevenko M.V., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. New Rare Earth Metal Rich Indides RE14Ni3In3 (RE=Sc, Y, Gd-Tm, Lu) – Synthesis and Crystal Structure // J. Solid State Chem. 2005. – Vol. 178. – P. 2724-2733.
 114. Noël H., Tougait O., Troć R., Zaremba V. The U-Co-Al ternary system: Phases formation and isothermal section of the phase diagram at 900°C // Solid State Sciences. – 2005.- Vol. 7, №6. – P. 780-783.
 115. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Lukachuk M., Dubenskiy V.P., Heying B., Katoh K., Niide Y., Ochiai A., Pöttgen R. Transition Metal Centered Trigonal Prisms as Building Units in various Rare Earth – Transition Metal – Indides // Monatsh. Chemie.- 2006.- Vol.137, №3.- P. 249-261.
 116. Lątka K., Kmiec R., Pacyna A.W., Gurgul J., Zaremba V.I., Pöttgen R. Magnetic properties and 155Gd Mössbauer Spectroscopy of LT-GdNiIn2 // Solid State Sciences. – 2006, Vol.8, №5.- P. 548-555.
 117. Zaremba V.I., Dubenskiy V.P., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Synthesis and Crystal Structures of Nd6Pt13In22, Sm6Pt12.30In22.70, and Gd6Pt12.48In22.52 // J. Solid State Chem.- 2006.- Vol.179.- P. 891-897.
 118. Zaremba V., Kaczorowski D., Nychyporuk G., Rodewald U., Heying B., Pöttgen R. Structure and magnetic properties of Ce3Ge0.66In4.34 and Ce11Ge4.74In5.26. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2006. V. 632. P. 975-980.
 119. Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Dzevenko M.V., Rodewald U.Ch., Heying B., Pöttgen R. A Single Crystal Study of RE14Co3In3 (RE=Y, Tb, Dy, Ho, Er) // Z. Naturforsch. – 2006.- Vol.61b, №1.- P.23-28.
 120. Zaremba V.I., Kaczorowski D., Muts I.R., Hoffmann R.-D., Heying B., Pöttgen R. Structure and magnetic properties of EuNi7+xIn6-x.// Solid State Sciences. – 2006, Vol.8, №6.- P.716-722.
 121. Parasyuk O.V., Olekseyuk I.D., Zaremba V.I., Dzham O.A., Lavrynyuk Z.V., Piskach L.V., Yanko O.G., Volkov S.V., Pekhnyo V.I. The reciprocal CuInS2 + 2CdSe ↔ CuInSe2 + 2CdS system – Part II: Liquid-solid equilibria in the system // J. Solid State Chem. – 2006.- Vol.179.- P.2998-3006.
 122. Zaremba R.I., Kalychak Ya.M., Rodewald U.Ch., Pöttgen R., Zaremba V.I. New Indides Sc6Co2.18In0.82, Sc10Ni9In19.44 and ScCu4In – Synthesis, Structure, and Crystal Chemistry // Z. Naturforsch.- 2006.- Vol.61b, №8.- P.942-948.
 123. Lątka K., Rams M., Kmiec R., Pacyna A.W., Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Structure and Properties of Gd4Pd10In21 // Solid State Sciences. – 2007. -Vol. 9, №2. – P. 173-184.
 124. Глухий В.В., Заремба В.І., Ничипорук Г.П. Дослідження взаємодії компонентів у потрійній системі U-Ni-In при 870 К // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2007. – Вип. 48, Ч. 1. – С. 161-165.
 125. Тиванчук Ю.Б., Заремба В.І., Каличак Я.М. Взамодія компонентів у системі Gd-Ge-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2007. – Вип. 48, Ч. 1. – С. 154-160.
 126. Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Dzevenko M.V., Rodewald U.Ch., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Synthesis and Structure of Er6Co2.19In0.81 // Monatsh. Chemie.- 2007.- Vol. 138, №1.- P. 101-105.
 127. Muts I.R., Schappacher F.M., Hermes W., Zaremba V.I., Pöttgen R. Synthesis, Structure, and Properties of SrAu3In3 and EuAu3In3 – New Indides with Gold Zig-Zag Chains // J. Solid State Chem. – 2007. -Vol. 180. – P. 2202-2208.
 128. Zaremba R., Muts I.R., Hoffmann R.-D., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Pöttgen R. Copper-Indium Ordering in RECu6In6 (RE = Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Tb, Dy) // J. Solid State Chem. – 2007. -Vol. 180. – P. 2534-2540.
 129. Muts I.R., Zaremba V.I., Pöttgen R. Centered Indium Cubes as Structural Motifs in SrRh2In8 and SrIrIn4 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2007.- Vol. 633.- P. 2234-2237.
 130. Zaremba R., Rodewald U.Ch., Zaremba V.I., Pöttgen R. Transition Metal – Indium Substitution in Y3Rh2-Type compounds // Z. Naturforsch. – 2007.- Vol. 62b, №11.- P. 1397-1406.
 131. Muts I.R., Zaremba V.I., Baran V.V., Pöttgen R. New Indium-Rich Indides SrTIn4 (T = Ni, Pd, Pt) // Z. Naturforsch. – 2007.- Vol. 62b, №11.- P. 1407-1410.
 132. Muts I.R., Pöttgen R., Zaremba V.I. Synthesis and Structures of SrAuIn and SrAuIn3 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2007. – Vol. 633, №15.- P. 2591-2594.
 133. Muts I.R., Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Hermes W., Pöttgen R. Ca2Pd2In and Ca2Pt2In with Monoclinic HT-Pr2Co2Al Type Structure // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2007. – Vol. 633, №15.- P. 2725-2729.
 134. Muts I.R., Nilges T., Rodewald U.Ch., Zaremba V.I., Pöttgen R. Synthesis and Structure of Sr2Pd2In and Sr2Pt2In // Z. Naturforsch. – 2007. – Vol. 62b, №12. – P. 1563-1566.
 135. Muts I.R., Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Infinite Gold Zig-Zag Chains as Structural Motif in Ca3Au3In – A Ternary Ordered Variant of the Ni4B3 Type // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2008. – Vol. 634.- P. 56-60.
 136. Hlukhyy V., Chumalo N., Zaremba V., Fässler T.F. Synthesis and Structures of the Germanides CaNiGe and MgCoGe as well as Chemical Bonding in CaNiGe and CaNi2Ge2 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2008.- Vol. 634, – P. 1249-1255.
 137. Кравець О., Ничипорук Г., Заремба В. Система Nd-Ge-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2009. – Вип. 50, – С. 133-138.
 138. Hoffmann R.-D., Muts I.R., Zaremba V.I., Pöttgen R. SrNi7.90In5.10 – A New Superstructure in the NaZn13 Family // Z. Kristallographie. – 2009. Vol. 224, – P. 446-453.
 139. Чумало Н., Демчук В., Ничипорук Г., Заремба В. Дослідження взаємодії компонентів у системах R2T2In1-xMx (R = La, Ce; T = Ni, Cu; M = Al, Sn; 0≤ x≤1) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2010. – Вип. 51, – С. 24-30.
 140. Chumalo N., Nychyporuk G. P., Pavlyuk V.V., Pöttgen R., Kaczorowski D. Zaremba V.I. Crystal structure and magnetic properties of Ce7NixGexIn6 and Pr7NixGexIn6 // J. Solid St. Chem. 2010. V.183. P.2963-2967.
 141. Dominyuk N., Zaremba V.I., Pöttgen R. New Quaternary Indides
  RE7Ni5-xGe3+xIn6 (RE = La, Nd, Sm) // Z. Naturforsch. 2011. Vol. 66b, №4. P. 433-436.
 142. Домінюк Н., Глухий В., Ничипорук Г., Шпирка З., Заремба В. Кристалічна структура сполуки YbNiGe // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2011. – Вип. 52, – С. 62-66.
 143. Муць І., Сиса Л., Галаджун Я., Заремба В., Каличак Я. Дослідження взаємодії компонентів у потрійній системі Ca-Ni-In при 670 К в області до 0,5 ат. частки Ca // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2011. – Вип. 52, – С. 27-32.
 144. Дзевенко М., Галаджун Я., Заремба Р., Заремба В., Пьоттген Р., Каличак Я. Монокристальне дослідження сполуки Er10Ni9In20 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2011. – Вип. 52, – С. 67-71.
 145. Dzevenko M., Tyvanchuk Yu., Bratash L., Zaremba V., Havela L., Kalychak Ya. Ternary system Er-Ni-In at T=870 K // J. Solid State Chem. – 2011. – Vol. 184, №10. – P. 2707-2712.
 146. Muts I.R, Matar S.F., Rodewald U.Ch, Zaremba V.I., Pöttgen R. SrAu4.76In1.24 with YbMo2Al4-type structure // Z. Naturforsch. – 2011.- Vol. 66b, №10. – P. 993-999.
 147. Muts I.R, Rodewald U.Ch, Zaremba V.I., Pöttgen R. The Gold-rich Indide Sr5Au13.4In8.6 // Z. Naturforsch. – 2011.- Vol. 66b, №11. – P. 1101-1106.
 148. I. Muts, V.I. Zaremba, R. Pöttgen. Ternary Indides Eu2Pd2In and Eu2Pt2In // Z. Anorg. Allg. Chem. 2012. Vol. 638, №1. – P. 64-67.
 149. I. Muts, U.Ch. Rodewald, V.I. Zaremba, O. Pavlosyuk, R. Pöttgen. The Gold-rich Indide Eu5Au17.7In4.3 and its Relation with the Structures of SrAu4.76In1.24 and BaLi4 // Z. Naturforsch. – 2012.- Vol. 67b, №2. – P. 107-112.
 150. Ничипорук Г., Галаджун Я., Шпирка З., Каличак Я., Заремба В. Кристалічна структура сполуки La5Si2,29In0,71 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2012. Вип. 53. С. 103–108.
 151. Домінюк Н., Ничипорук Г., Муць І., Пьотген Р., Заремба В. Розчинність р-елементів III і IV груп у сполуці Gd2Cu2In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2013. Вип. 54. С. 57–63.
 152. Kravets O., Nychyporuk G., Muts I., Hlukhyy V., Pöttgen R., Zaremba V. Nd3Ge1.18In0.82 and Sm3Ge1.33In0.67 – New ternary indides with La3GeIn type structure // Sold State Science 2014. Vol.32. P.35–40.
 153. Кравець О., Ничипорук Г., Шпирка З., Глухий В., Качоровський Д., Заремба В. Дослідження розчинності cиліцію в сполуках R2Ge2In (R = La, Ce, Pr, Nd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55. С. 63–70.
 154. Хархаліс А., Горяча М., Ничипорук Г., Беднарчук О., Заремба В. Дослідження взаємодії компонентів у системх RECu2In1-xAlx (RE = Y, La, Gd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55. С. 54–62.
 155. A. Kharkhalis, V. Baran, I. Muts, V. Hlukhyy, T.F. Fässler, V. Zaremba. Crystal structure of the Ca16Ni173.14In62.61 compound // Chem. Met. Alloys. – 2014. – Vol. 7, №1/2. – P. 123-131.
 156. D. Gnida, N. Dominyuk, V. Zaremba, D. Kaczorowski. Influence of nonmagnetic disorder on specific heat and electrical resistivity in Kondo lattice system CePd1-xGexIn // J. Alloys Compds. 2015. Vol. 622. P. 681-686.
 157. P. Wiśniewski, V. Zaremba, A. Ślebarski, D. Kaczorowski. Electronic properties of CeRh1-xGexIn; evolution from an intermediate-valence to a localized 4-f state // Intermetallics. – 2015. – Vol. 56. – P. 101-106.
 158. N. Dominyuk, V.I. Zaremba, U.Ch. Rodewald, R. Pöttgen. Nd39Ir10.98In36.02 – A complex intergrowth structure with CsCl and AlB2 related slabs // Z. Naturforsch. 2015. Vol. 70b, №7. P. 497-503.
 159. A. Kharkhalis, O. Bednarchuk, G. Nychyporuk, D. Kaczorowski, V. Zaremba. Investigation of the components interaction in the RE1-xRExCu2In (RE = Y, La, Ce, Gd) systems // Chem. Met. Alloys. – 2015. – Vol. 8, №3/4. – P. 91-97.
 160. O. Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, Z. Shpyrka, V. Hlukhyy, V. Zaremba. The crystal structure of new ternary indide Pr11Ge5.21In4.79 // Chem. Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, №1/2. – P. 54-60.
 161. Кравець О., Ничипорук Г., Серкіз Р., Качоровський Д., Заремба В. Система Pr-Ge-In при 870 K // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 14–22.
 162. Galadzhun Ya. V., Horiacha M. M., Nychyporuk G. P., Rodewald U. Ch., Pöttgen R., Zaremba V. I. Gallium-Indium Ordering in the Complex [Ni2Ga3In] Network of GdNi2Ga3In // Z. Anorg. Allg. Chem. 2016. V.642, N16. P. 896-901.
 163. Yu. Tyvanchuk, V. Zaremba, L. Akselrud, A. Szytula, Ya. Kalychak. The Dy-Ni-In system at 870 K: isothermal section, solid solutions, crystal structures // J. Alloys Compds. – 2017. – Vol. 704. – P. 717-723.
 164. Горяча М., Зінько Л., Ничипорук Г., Серкіз Р., Заремба В. Cистеми GdTIn1-xMx (T= Ni, Cu; M = Al, Ga; 0<x<1) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2017. Вип. 58. Ч.1. С. 77–85.
 165. Хархаліс А., Гмерницька І., Ничипорук Г., Муць І., Пьоттген Р., Заремба В. Cистема Yb1-xPrxNi4In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2017. Вип. 58. Ч.1. С. 86–92.
 166. I. Muts, A. Kharkhalis, V. Hlukhyy, D. Kaczorowski, U.Ch. Rodewald, R. Pöttgen, V. Zaremba. Ternary aurides La4In3Au10 and Yb4In3Au10 and platinide U4In3Pt10 with ordered Zr7Ni10 type structure // J. Solid State Chem. – 2017. – Vol. 253. – P. 161-166.
 167. N. Zaremba, I. Muts, V. Hlukhyy, S. Stein, U.Ch. Rodewald, V. Pavlyuk, R. Pöttgen, V. Zaremba Equiatomic indides REIrIn (RE = La, Pr, Nd, Er-Yb) – Crystal structure and electronic structure // Z. Naturforsch. – 2017. – Vol. 72b, №9. – P. 631–638.
 168. Горяча М., Савчук І., Ничипорук Г., Серкіз Р., Заремба В. Системи YNiIn1-xMx (M = Al, Ga, Sb) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59. Ч.1. С.67-75.
 169. М. Горяча, Н. Рінило, Г. Ничипорук, Р. Серкіз, Р. Пьоттген, В. Заремба Взаємодія компонентів у системах YCuIn1-xMx (M = Al, Ga) // Укр. хім. журн. – 2018. – Т. 84., №11. – С. 31-37.
 170. V. Zaremba, M. Dzevenko, R. Pöttgen, Ya. Kalychak Phase Equilibrium in the Gd-Ni-In System at 870 K // Z. Naturforsch. B. – 2019. V. 74b, N7-8 – P. 613-618.
 171. Горяча М., Ничипорук Г., Савчук І., Демченко П., Заремба В. Розчинність галію в сполуках RNiIn2 (R = Y, Gd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2019. Вип. 60. Ч.1. С. 73-81.
 172. M. Horiacha, V. Zaremba, F. Stegemann, R. Pöttgen. Gallium–indium ordering in REPt2Ga3In (RE = Y, Gd–Yb) phases with NdRh2Sn4-type structure // Monatshefte fuer Chemie – 2019, V. 150, N8 – P. 1409-1415.
 173. Горяча М., Ничипорук Г., Пьоттген Р., Заремба В. Кристалічні структури фаз системи GdCuIn1-xAlx // Праці НТШ. Хімічні науки 2019. Т. LVI. C. 122–129.
 174. I.R. Muts, V. Hlukhyy, Ya.V. Galadzhun, P. Solokha, S. Seidel, R.-D. Hoffmann, R. Pöttgen, V.I. Zaremba. SrPt3In2 – an orthorhombically distorted coloring variant of SrIn5 // Dalton Transactions – 2019. V. 48, N30 – P. 11411-11420.
 175. Горяча М., Галятовський Б., Горяча С., Ничипорук Г., Пьоттген Р., Заремба В. Системи TbNiIn1-xMx (M = Al, Ge, Sb; 0<x<1) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2020. Вип. 61. Ч.1. С.52-62.
 176. Заремба Н., Щепілов Ю., Ничипорук Г., Павлюк В., Заремба В. Системи LaNiIn1-xMx (M = Al, Ge) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2020. Вип. 61. Ч.1. С.44-51.
 177. M. Horiacha, M.K. Reimann, J. Kösters, V.I. Zaremba, R. Pöttgen. Quaternary intermetallics RE2Pt3Ga4In (RE = Y, Gd-Tm) – intergrowth structures of NdRh2Sn4 and TiNiSi related slabs // Z. Kristallogr. Cryst. Mater. – 2020. V. 235, №4-5 – P. 117-125.
 178. N. Dominyuk, V. I. Zaremba, R. Pöttgen La5Ir1.73In4.27 with Lu5Ni2In4-type structure // Z. Naturforsch.B. 2020; Vol. 75. Iss.6–7. P. 709–713. 
 179. Dominyuk N., Nychyporuk G., Muts I., Zaremba V. The RECu1-xGaxIn (RE = La, Ce) systems at 870 K // Chem. Met. Alloys. 2020. Vol. 13. P. 1-7.
 180. N. Zaremba, O. Pavlosiuk, I. Muts, G. Nychyporuk, V. Pavlyuk, D. Kaczorowski, R. Pöttgen, V. Zaremba LaNiGe with non‐centrosymmetric LaPtSi type structure // Z. Anorg. Allg. Chem. 2021. Vol. 647. P. 815-821.
 181. N. Zaremba, I. Muts, V. Pavlyuk, V. Hlukhyy, R. Pöttgen, D. Kaczorowski, V. Zaremba SmPt2In2 – a new ternary indide with a Pt–In polyanionic framework // Z. Crystallogr. 2021. Vol. 236 (5-7). P. 152-162.
 182. N. Zaremba, I. Muts, V. Pavlyuk, V. Hlukhyy, R. Pöttgen, V. Zaremba ErNi2.23Al2.77 and YbNi2.31Al2.69 – i3 superstructures of the CaCu5 type // Z. Crystallogr. 2021. Vol. 236 (5-7). P. 129-135.
 183. Заремба В., Дзевенко М., Ничипорук Г.,  Каличак Я. Фазові рівноваги в системі Y-Ni-In при 870 K // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2021. Вип. 62. С. 18-27.

 

Біографія

Народився 7 вересня 1962 року в с. Стоянів Радехівського району Львівської області.
1979 – закінчив Стоянівську СШ.
1984 – закінчив хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка
1984 – 1987 – інженер науково-дослідної лабораторії кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка
1987 – 1990 – аспірант кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка
1990 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія (тема “Взаємодія компонентів у системах {Y, Gd, Ho, Lu} –{Co, Ni} – In: фазові рівноваги, кристалічна структура та деякі властивості сполук”) (диплом КД №040512 від 03.07.1991 р.)
1990 – 1991 – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка
1991 – 1994 – асистент кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка
1994 – 1997 – докторант кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка
З 1997 – доцент кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка (з 1999 року Львівського національного університету імені Івана Франка
2000 – присвоєно вчене звання доцента кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Проекти

Держбюджетні теми:
“Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017)
“Синтез і кристалохімія інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020)

Нагороди

1994 – 1996 – Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених
2002, 2004 – Стипендія фонду Олександра фон Гумбольдта (Вестфальський університет, м. Мюнстер, Німеччина)
2007 – Стипендія Леонарда Ейлера фонду DAAD (Технічний університет Мюнхена, м. Мюнхен, Німеччина)
2008 – Державна премія України в галузі науки і техніки

Методичні матеріали

Розклад