Заремба Василь Іванович

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-88

Електронна пошта: vasyl.zaremba@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

металохімія інтерметалічних сполук індію

Курси

Публікації

Автор 1 монографічної статті, 1 навчально-методичної розробки, 174 наукових сттей та 128 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях.

1. Каличак Я.М., Аксельруд Л.Г., Заремба В.І., Бараняк В.М. Кристалічна структура сполук RNi9In2 (R = Y, La, Ce, Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Ho, Er) // Доповіді АН УРСР, Сер. Б. – 1984. – № 3. – С.39 – 41.
2. Заремба В.І., Бараняк В.М., Каличак Я.М. Кристалічна структура сполук РЗМNi4In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 1984. – Вип. 25. – С. 18-19.
3. Заремба В.І., Бельський В.К., Каличак Я.М., Печарський В.К., Гладишевський Є.І. Кристалічна структура сполук РЗМ10Ni9In20 (РЗМ = Нo, Er, Tm, Lu) // Доповіді АН УРСР, Сер. Б. – 1987. – № 3. – С.42 – 45.
4. Заремба В.І., Каличак Я.М., Захарко О.Я., Бодак О.І. Кристалічна структура сполук RNiIn2 (R = Y, Gd, Tb, Dy) і CaNiIn2 // Доповіді АН УРСР, Сер. Б. – 1987. – №12. – С. 44– 46.
5. Заремба В.И., Брусков В.А., Завалий П.Ю., Калычак Я.М. Кристаллическая структура соединений R2Ni2In (R = Y, Sm, Gd, Tb, Ho, Er, Tm, Lu) // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. – 1988. – Т. 24, № 3. – С.409 – 411.
6. Калычак Я.М., Бараняк В.М., Заремба В.И., Завалий П.Ю., Дмытрах О.В., Брусков В.А. Кристаллическая структура соединений РЗМNiIn4 (РЗМ = La, Ce, Pr, Nd, Eu, Yb) // Кристаллография. – 1988. – Т. 38, Вып. 4. – С. 1017 – 1018.
7. Сиса Л.В., Калычак Я.М., Бараняк В.М., Заремба В.И. Новые тернарные соединения индия с редкоземельными и 3d-металлами со структурами типа MgCu4Sn и ZrNiAl // Вестн. Львов. ун-та. Сер. хим. – 1988. – Вып.29. – С. 32 – 34.
8. Калычак Я.М., Заремба В.И., Бараняк В.М., Брусков В.А., Завалий П.Ю. Кристаллическая структура соединений РЗМCoIn5 (РЗМ = Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Y) и РЗМ2CoIn8 (РЗМ = Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Y) // Изв. АН СССР. Металлы. – 1989. – № 1. – С. 209 – 210.
9. Заремба В.І., Каличак Я.М., Завалій П.Ю., Соболєв О. Кристалічна структура сполуки Lu3Co2-xIn4 (x=0.13) та споріднених сполук // Доповіді АН УРСР, Cер. Б. – 1989. – № 2. – С.37 – 39.
10. Калычак Я.М., Заремба В.И., Бараняк В.М., Завалий П.Ю., Брусков В.А., Сыса Л.В., Дмытрах О.В. Кристаллическая структура соединений R2Ni2In, R2Ni2-xIn и R2Cu2In (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, Y) // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. – 1990. – Т.26, № 1. – С. 94 – 96.
11. Заремба В.И., Калычак Я.М., Завалий П.Ю., Заводник В.Е. Кристаллическая структура соединения Lu6Co26-xIn14 (x = 8,41) // Кристаллография. – 1990. – Т. 35, Вып. 2. – С. 493 – 494.
12. Заремба В.И., Калычак Я.М., Завалий П.Ю., Брусков В.А. Кристаллическая структура соединений R5Ni2In4 (R = Ho, Er, Tm, Lu) // Кристаллография. – 1991. – Т. 36, №6. – С. 1415 – 1418.
13. Заремба В.И., Калычак Я.М., Завалий П.Ю. Кристаллическая структура соединений R14Co2In3 (R = Y, Gd, Ho, Tb, Dy, Er, Tm, Lu) // Кристаллография, – 1992. – Т. 37, № 2. – С. 352 – 355.
14. Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Pecharsky V.K. Crystal structure of terbium cobalt indium (1/2/1), TbCo2In // Z. Kristallographie. – 1993. – Vol. 205, – P. 333-334.
15. Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Baranyak V.M., Pecharsky V.K. Crystal structure of zirconium nickel indium (2/1/5), Zr2NiIn5 // Z. Kristallographie. – 1993. – Vol. 205. P. 335-336.
16. Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Zavalij P.Yu. Crystal structure of holmium cobalt indium (6/2/1), Ho6Co2+xIn1-x, x=0.135 // Z. Kristallographie. – 1993. – Vol. 208. – P. 380-381.
17. Заремба В.И., Калычак Я.М., Печарский В.К., Дмытрах О.В. Кристаллическая структура соединения LaNi3In2 // Известия РАН. Неорганические материалы. – 1993. – Т. 29, № 12. – С. 1693.
18. Калычак Я.М., Заремба В.И. Кристаллическая структура LaNi2In и родственных соединений // Кристаллография. – 1994. – Т. 39, № 5. С.923-924.
19. Заремба В.И., Гулай Л.Д., Калычак Я.М., Аксельруд Л.Г. Кристаллические стуктуры соединений со структурой типа Mo2FeB2 в системах {Zr, Hf} – {Co, Ni, Cu} – In // Кристаллография. – 1995. – Т. 40, № 2. С. 369.
20. Gulay L.D., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Stepień-Damm J., Bodak O.I. Crystal structure of new ternary indide Zr4Co2In5 // J. Alloys Compds. – 1996. – Vol. 244. – P. 190-193.
21. Zaremba V.I., Gulay L.D., Kalychak Ya.M., Bodak O.I., Stepień-Damm J. Crystal structure of Zr9Co7In14 // J. Alloys Compds. – 1996. – Vol. 240. – P. 253-255.
22. Гулай Л.Д., Заремба В.И., Коблюк Н.А. Соединения со струтурой типа AuBe5 в тройных системах {Zr, Hf} – Cu – In // Известия РАН. Металы. – 1997, № 6. – С. 128-129.
23. Suski W., Drulis H., Wochowski K., Tomala K., Kmieć R., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Mydlarz T., Gilewski A. Magnetic and related properties of GdCu5.1In6.9 // Z. Physik. B. – 1997. – Vol. 102. – P. 15-18.
24. Suski W., Wochowski K., Bodak O.I., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Mydlarz T. Magnetic and electrical properties of RCu5.1In6.9 compounds // J. Alloys Compds. – 1997. – Vol. 250. – P. 642-645.
25. Zaremba V.I., Tyvanchuk Yu.B., Stepień-Damm J. Crystal structure of Yb2Ge2In // Z. Kristallographie. – 1997. – Vol. 212. – P. 291.
26. Калычак Я.М., Заремба В.И., Степень-Дамм Ю., Галаджун Я.В., Аксельруд Л.Г. Кристаллическая структура соединения Sm12Ni6In и родственных соединений. // Кристаллография. – 1998. – Т. 43, № 1. – с. 17 – 20.
27. Заремба В.И., Степень-Дамм Ю., Ничипорук Г.П., Тиванчук Ю.Б., Калычак Я.М. Кристаллическая структура соединений R2Ge2In // Кристаллография. – 1998. – Т. 43, № 1. – с. 13 – 16.
28. Gulay L.D., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Stepień-Damm J., Koblyuk N.A. Interaction between the components in the Zr-Cu-In system at 870 K // Polish J. Chem. – 1998. – Vol. 72. – P. 511-513.
29. Gulay L.D., Zaremba V.I., Stepień-Damm J., Kalychak Ya.M. Interaction between the components in the Zr-Ag-In system at 870 K // Polish J. Chem. – 1998. – Vol. 72. – P. 1886-1889.
30. Sysa L.V., Kalychak Ya.M., Galadzhun Ya.V., Zaremba V.I., Akselrud L.G., Skolozdra R.V. Crystal structure and properties of YbAg2In4 and CaAg2In4 compounds // J. Alloys Compds. – 1998. – Vol. 266. – P. 17-21.
31. Tyvanchuk Yu.B., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M. Phase Equilibria in the Lu-Si-In system at 870 K // Polish J. Chem. – 1998. – Vol. 72. – P. 962-965.
32. Zaremba V.I., Stepień-Damm J., Troć R., Kaczorowski D. Crystal structure of UCu5In // J. Alloys Compds. – 1998. – Vol. 280. – P. 196-198.
33. Dubenskii V.P., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Goreshnik E.O. The crystal structure of R10Co9In20 (R = Er, Tm, Lu) compounds // J. Alloys Compds. – 1998. – Vol. 280. – P. 199-203.
34. Гулай Л.Д., Заремба В.И., Калычак Я.М., Коблюк Н.О. Кристаллическая структура соединений Zr5MIn3 (M = Cu, Ag) // Известия РАН. Неорганические материалы. – 1999. – Т. 35, № 5. – С. 572-576.
35. Dubenskii V.P., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Lukachuk M.O., Goreshnik E.O. The crystal structure of Tm6Co26-xIn14 (x=7.42) compound // J. Alloys Compds. – 1999. – Vol. 284. – P. 228-231.
36. Dubenskii V.P., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Stepień-Damm J. The crystal structure of the compound Hf9-xCo7+xIn14 (x=0.86) // J. Alloys Compds. – 1999. – Vol. 284. – P. 194-197.
37. Troć R., Zaremba V., Kuznietz M., Stepień-Damm J., Hiebl K. Formation of the alloys UCo5-xInx (x = 0.5 and 1) and their characterization by X-ray diffraction, magnetization and electrical resistivity measurements // J. Alloys Compds. – 1999. – Vol. 287. – P. 221-226.
38. Stepień-Damm J., Zaremba V., Tran V.H., Troć R. Crystal structure of the heavy-fermion compound UCu5Sn // J. Alloys Compds. – 1999. – Vol. 289. P. 32-35.
39. Zaremba V.I., Kaczorowski D., Gulay L.D., Kalychak Ya.M., Stepień-Damm J. Crystal structure, magnetic and electrical properties of ZrNi2In and ZrCu2In // J. Alloys Compds. – 1999. – Vol. 292. P. 1-3.
40. Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Galadzhun Ya.V., Suski W., Wochowski K. Structure, magnetic and electrical properties of LnAg6In6 intermetalics (Ln=La, Ce, Pr and Nd) // J. Solid State Chem. – 1999. – Vol. 145. P. 216-219.
41. Гулай Л.Д, Дубенський В.П.. Заремба В.І., Стемпень-Дамм Ю. Кристалічна структура сполуки Hf2In5 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 1999. – Вип. 38. – С. 3-5.
42. Гулай Л.Д, Заремба В.І. Сполуки з структурою типу AuCu3 в системах Zr-{Cu, Ag}-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 1999. – Вип. 38. – С. 27-29.
43. Тиванчук Ю.Б., Заремба В.І., Каличак Я.М. Система Y-Ge-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 1999. – Вип. 38. – С. 50-53.
44. Troć R., Kaczorowski D., Tran V.H., Zaremba V. Substitution effect in new mass-enchanced UCu5M phases (M=Al, In, Sn) // Physica B. – 1999. – Vol. 259-261. – P. 233-235.
45. Kaczorowski D., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I. Substitution study on the coherent Kondo state in CeCu5In // Acta Physica Polonica A. – 2000. – Vol. 97, №1. – P. 189-192.
46. Zaremba V., Galadzhun Ya., Kalychak Ya., Kaczorowski D., Stepień-Damm J. Crystal Structure of the New Ternary Indide CePt2In2 and Isostructural Compounds RPt2In2 (R = La, Pr, Nd) // J. Alloys Compds. – 2000. – Vol. 296. – P. 280-284.
47. Дубенський В., Каличак Я., Заремба В. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах {Ti, Hf}-Ni-In при 870 К // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2000. – Вип. 39. – С. 41-47.
48. Гулай Л., Заремба В, Каличак Я. Кристалічна структура сполуки ZrMn0.7In2.3 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2000. – Вип. 39. – С. 101-103.
49. Troć R., Zaremba V., Kuznietz M., Levin E.M. Formation of cubic URh4In and UPd4.5In0.5 phases and their characterization by X-ray diffraction, magnetic susceptibility and electrical resistivity measurements // J. Alloys Compds. – 2000. – Vol. 297. – P. 9-14.
50. Kaczorowski D., Andraka B., Zaremba V.I., Marucha Cz. YbPtIn – a new ytterbium magnetic Kondo lattice // Physica B. – 2000. Vol. 281-282. – P. 44-46.
51. Kaczorowski D., Troć R., Czopnik A., Zaremba V.I. Evolution of a Kondo behavior in UCu5In1-xGax alloys // Physica B. – 2000. – Vol. 281-282, – P. 202-203.
52. Kaczorowski D., Andraka B., Pietri R., Cichorek T., Zaremba V.I. Heavy fermion behavior in YbPtIn // Phys. Rev. B. – 2000. – Vol. 61, №22. – P. 15255-15261.
53. Zaremba V., Kalychak Ya., Dubenskii V., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. The Indides LnNiIn2 (Ln = Pr, Nd, Sm) and Ferromagnetic PrRhIn // J. Solid State Chem. – 2000. – Vol. 152. – P. 560-567.
54. Dubenskiy V.P., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Gulay L.D., Kaczorowski D., Stepień-Damm J., Wolcyrz M. Crystal structure, magnetic and electrical properties of M’M2In (M’ = Ti, Hf; M = Ni, Cu) // J. Alloys Compds. – 2000. – Vol. 306. – P. 21-25.
55. Galadzhun Ya.V, Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. The structure of La3Au4In7 and its relation to the BaAl4 type // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2000. – Vol. 626. – P. 1773-1777.
56. Hoffmann R.-D., Pöttgen R., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M. New Indides EuAuIn2, EuPdIn4, GdRhIn2, YbRhIn4 and YbPdIn4 // Z. Naturforsch. – 2000. – Vol. 55b, №9. – P. 834-840.
57. Nychyporuk G., Zaremba V., Kalychak Ya., Stepień-Damm J., Pietraszko A. Crystal structure of Ce3Ge1.11In0.89 and related compounds // J. Alloys Compds. – 2000. – Vol. 312. – P. 154-157.
58. Tran V.H., Czopnik A., du Plessis P. de V., Strydom A.M., Troć R., Zaremba V.I. Magnetic specific heat and transport properties of U1-xThxPt alloys // J. Phys: Cond. Matter. – 2000. – Vol. 12. – P. 9897-9916.
59. Galadzhun Ya.V., Zaremba V.I., Piotrowski H., Mayer P., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Condensed [PtIn3/3] and [PtIn6/6] Units as Structural Motifs in ScPtIn, TbPtIn, and HoPtIn // Z. Naturforsch. – 2000. – Vol. 55b, №11. – P. 1025-1030.
60. Tran V.H., Kaczorowski D., Troć R., André G., Bourée F., Zaremba V. Magnetic structure of the Kondo compounds UCu5In // Solid State Comm. – 2001. – Vol. 117. – P. 527-530.
61. Zaremba V.I., Galadzhun Ya.V., Belan B.D., Pikul A., Stepień-Damm J. Kaczorowski D. Crystal structure, magnetic and electrical properties of new ternary indides RPtIn (R= Pr, Sm) // J. Alloys Compds. – 2001. – Vol. 316. – P. 64-69.
62. Zaremba V., Hlukhyy V., Stepień-Damm J., Troć R. Crystal structure of ThCu5M (M = In, Sn) compounds // J. Alloys Compds. – 2001. – Vol. 321. – P. 97-101.
63. Глухий В., Заремба В., Троць Р., Гулай Л. Кристалічна структура сполуки UCu2In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2001. – Вип. 40. – С. 81-84.
64. Тиванчук Ю.Б., Міліянчук Х.Ю., Заремба В.І., Стемпень-Дамм Ю., Каличак Я.М. Взаємодія компонентів в системах Sm – {Si, Ge} – In при 870 К // Укр. хім. журнал. – 2001. – Т. 67, №11. – С. 15-18.
65. Zaremba V.I., Muts I.R., Kalychak Ya.M., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Ca3Ni8In4 – An Ordered Non-Centrosymmetric Variant of the BaLi4 Type // J. Solid State Chem. – 2001. – Vol. 160. – P. 415-420.
66. Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Galadzhun Ya.V., Miliyanchuk Ch.Yu., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. New ∞[Ni7] Cluster in LaNi7In6 and Distorted bcc Indium Cubes in LaNiIn4 // Chem .Eur. J. – 2001. – Vol. 7, №24. – P. 5343-5349.
67. Kaczorowski D., Troć R., Czopnik A., Jeźowski A., Henkie Z., Zaremba V.I. Magnetic, electrical transport, and thermal properties of a uranium intermetallic compound UCu5In // Phys. Rev. B. – 2001. – Vol. 63, №14, – P. 144401-7.
68. Tyvanchuk Yu.B., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Gulay L.D. Isothermal section of the phase diagram of the Lu-Ge-In system at 870 K // Polish J. Chem. – 2002. – Vol. 76. – P. 491-495.
69. Hlukhyy V., Zaremba V., Stepień-Damm J., Troć R. Crystal structure of the new ternary thorium indide Th3Ni4In13 // J. Alloys Compds. – 2002. – Vol. 333. – P. 133-137.
70. Esmaeilzadech S., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. La1.18Rh3In2 – an incommensurate composite structure // Solid State Sciences. – 2002. – Vol. 4, №1. – P. 93-102.
71. Zaremba V.I., Dubenskiy V.P., Pöttgen R. Ternary Indides LnRhIn2 (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm) with MgCuAl2 Type Structure // Z. Naturforsch. – 2002. – Vol. 57b, №7. – P. 798-802.
72. Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Tyvanchuk Yu.B., Hoffmann R.-D., Möller M.H., Pöttgen R. Synthesis, Structure and Magnetic Properties of CeNiIn2 // Z. Naturforsch. – 2002. – Vol. 57b, №7. – P. 791-797.
73. Zumdick M.F., Pöttgen R., Zaremba V.I., Hoffmann R.-D. X-Ray Single Crystal Studies of ZrRhGa, HfRhGa and ZrRh0.710In // J. Solid State Chem. – 2002. – Vol. 166. – P. 305-310.
74. Davydyuk G.Ye., Parasyuk O.V., Romanyuk Ya.E., Semenyuk S.A., Zaremba V.I., Piskach L.V., Koziol J.J., Halka V.O. Single crystal growth and physical properties of the Cu2CdGeS4 compound // J. Alloys Compds. – 2002. – Vol. 339. – P. 40-45.
75. Ничипорук Г.П., Заремба В.І., Каличак Я.М. Дослідження взаємодії компонентів у потрійних системах La-{Si, Ge}-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2002. – Вип. 41. – С. 49-54.
76. Тиванчук Ю.Б., Заремба В.І., Каличак Я.М. Фазові рівноваги в системах Yb-{Si, Ge}-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2002. – Вип. 41. – С. 8-12.
77. Rodewald, U.Ch., Zaremba, V.I., Galadzhun, Ya.V., Hoffmann, R.-D., and Pöttgen, R. Gd3Pt4In12 and Tb3Pt4In12 – New Ternary Indides with Condensed Distorted [PtIn6] Trigonal Prisms // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2002. – Vol. 628. – P. 2293-2298.
78. Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Dubenskiy V.P., Hoffmann R.-D., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Complex three-dimensional platinum-indium networks in the ternary indides Dy2Pt7In16 and Tb6Pt12In23 // J. Solid State Chem. – 2002. – Vol. 169. – P. 118-124.
79. Zaremba V.I., Dubenskiy V.P., Kalychak Ya.M., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Synthesis and structure of Yb2Pd6In13 // Solid State Sciences. – 2002. – Vol. 4.- P. 1293-1298.
80. Gulay L.D., Zaremba V.I. Investigation of the interaction between the components in the Zr-Mn-In system at 870 K // J. Alloys Compds. – 2002. – Vol. 347. – P. 184-187.
81. Drulis H., Iwasieczko W., Zaremba V. Magnetic properties of ZrNi5-xInx (0≤x≤1) ternary system // J. Magn. Magn. Mater. – 2003. – Vol. 256. – P. 139-144.
82. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Ternäre Indiumverbindungen REPdIn2 (RE = La, Pr, Sm, Gd – Tm, Lu) // Z. Kristallographie. – 2003. – Supl. Issue 20. – P. 160.
83. Hlukhyy V., Zaremba V., Stepień-Damm J., Troć R. Crystal structure of the new ternary thorium indide Th4Pd10In21 // J. Alloys Compds. – 2003. – Vol. 352. – P. 123-127.
84. Lukachuk M., Zaremba V.I., Pöttgen R. Synthesis and crystal structures of RERhIn (RE=Sm, Tb, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) // Intermetallics. – 2003. – Vol. 11. – P. 581-587.
85. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Kalychak Ya.M., Galadzhun Ya.V., Kaczorowski D., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Ternary Indides RE4Pd10In21 (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm) –Synthesis, Structure, and Physical Properties // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2003. – Vol. 629. – P. 434-442.
86. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Hoffmann R.-D., Kalychak Ya.M., Pöttgen R. The indium-Rich Intermetallics YbCoIn5, YbRhIn5, and YbPtIn4 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2003. – Vol. 629. – P. 1157-1161.
87. Tougait O., Stepień-Damm J., Zaremba V., Noël H., Troć R. Synthesis, Crystal Structure and Magnetic Properties of U2Co6Al19 // J. Solid State Chem. – 2003. – Vol. 174. – P. 152-158.
88. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Synthesis and Structure of YbIrIn5 // Z. Naturforsch. – 2003. – 58b, №8. – P. 805-808.
89. Тиванчук Ю.Б., Каличак Я.М., Заремба В.І. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Y- Si – In при 870 К // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2003. – Вип. 43. – С. 3-8.
90. Ничипорук Г., Заремба В., Каличак Я. Системи Ce – {Si, Ge} – In при 870 К // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2003. – Вип. 43. – С. 9-14.
91. Zaremba V.I., Muts I.R., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. ∞[Cu7] Cluster in SrCu7In6 – Synthesis and Structure Refinement of a Twinned Crystal // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2003. – Vol. 629. – P. 2330-2336.
92. Galadzhun Ya.V., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Davydov V.M., Pikul A.P., Stepień-Damm J., Kaczorowski D. R12Pt7In (R = Ce, Pr, Nd, Gd, Ho) – new derivatives of the Gd3Ga2-type // J. Solid State Chem. – 2004. – Vol. 177. – P. 17-25.
93. Stepień-Damm J., Tougait O., Zaremba V., Noël H., Troć R. Uranium cobalt tetraaluminide, UCoAl4 // Acta Cryst. C. – 2004. – Vol. C60, №1. – P. i7-i8.
94. Zaremba V.I., Nychyporuk G.P., Kaczorowski D., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Structure and Physical Properties of RE2Ge2In (RE = La, Ce, Pr, Nd) // Solid State Sciences. – 2004. – Vol. 6, №10. – P. 1301-1306.
95. Zaremba V.I., Kaczorowski D., Rodewald U.Ch., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. LaPdIn2 with MgCuAl2 and REPdIn2 (RE = Y, Pr, Nd, Sm, Gd-Tm, Lu) with HfNiGa2-Type Structure: Synthesis, Structure, and Physical Properties // Chem. Mater. – 2004. -Vol. 16, №3. – P. 466-476.
96. Lukachuk M., Zaremba V.I., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Synthesis and Structural Relationship of the ternary Indides Sc3Ni2.10(5)In3.60(5), Sc3Ni2.14(2)In3.76(2), ScPd0.981(2)In, and Sc3Rh1.594(9)In4 // Z. Naturforsch. – 2004. -Vol. 59b, №4. – P. 182-189.
97. Ничипорук Г., Заремба В., Каличак Я., Галаджун Я., Давидов В. Нові тернарні індиди із структурою типу AlB2 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2004. – Вип. 44. – С. 54-58.
98. Муць І., Заремба В., Сиса Л., Стемпень-Дамм Ю. Кристалічна структура сполуки SrNiIn4 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2004. – Вип. 44. – С. 28-32.
99. Hlukhyy V., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Pöttgen R. Synthesis and Structures of YNiIn2 and Y4Ni11In20 // J. Solid State Chem. – 2004. – Vol. 177. – P. 1359-1364.
100. Łątka K., Kmiec R., Rams M., Pacyna A.W., Zaremba V.I., Pöttgen R. Antiferromagnetic Ordering in GdRhIn5 // Z. Naturforsch.- 2004. – Vol. 59b, №9. – P. 947-957.
101. Stepień-Damm J., Bukowski Z., Zaremba V., Pikul A., Kaczorowski D. Crystal structure of a novel cerium indide Ce6Pt11In14 // J. Alloys and Compounds. – 2004. – Vol. 379. – P. 204-208.
102. Krużel M., Królas K., Muszyński L., Zaremba V.I., Suski W. Site Occupation of In in RAg6In6 studied Using PAC Spectroscopy // Hyperfine Interactions. – 2004. – Vol. 158. – P. 333-338.
103. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Ternary Indides REIrIn2 (RE = Ce, La, Nd, Sm) with MgCuAl2 Type Structure // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2004. Vol. 630. – P. 1771.
104. Zaremba V.I., Muts I.R., Rodewald U.Ch., Hlukhyy V., Pöttgen R. Synthesis and Structures of RE10Ni9+xIn20 (RE = Tb, Dy) and YbNiIn2 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2004. Vol. 630. – P. 1903-1907.
105. Lukachuk M., Rodewald U.Ch., Zaremba V.I., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Ternary Indides RE10Rh9±xIn20 (RE = Y, Tb-Tm, Lu) and YbRhIn2 – Syntheses and Crystal Chemical Peculiarities // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2004. – Vol. 630. – P. 2253-2261.
106. Ya.M. Kalychak, V.I. Zaremba, R. Pöttgen, M. Lukachuk, R.-D. Hoffmann, Rare Earth-Transition Metal-Indides, in K. A. Gschneider Jr., V. K. Pecharsky, J.-C. Bünzli, Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Elsevier, Amsterdam, 2005, – Vol. 34, Chapter 218. P. 1-133.
107. Zaremba V.I., Hlukhyy V., Pöttgen R. The High-temperature Modification of GdNiIn2 – An Intergrowth Structure of MgCuAl2-Related Slabs // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2005. – Vol. 631. – P. 327-331.
108. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Ternary Indides REIrIn (RE = Ce, Sm, Gd – Ho), REIrIn2 (RE = La – Nd) and Yb2IrIn8 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2005. – Vol. 631. – P. 1065-1070.
109. Zaremba, V.I., Hlukhyy V.V., Rodewald U.Ch., and Pöttgen R. Synthesis and Structures of RE4Pt10In21 (RE = La, Ce, Pr, Nd) // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2005. – Vol. 631. – P. 1371-1376.
110. Zaremba V.I., Johrendt D., Rodewald U.Ch., Nychyporuk G.P., Pöttgen R. Structure and Chemical Bonding of Ce2Ge2In and Ce2Pt2In // Solid State Sciences. – 2005.- Vol. 7, №8. – P. 998-1002.
111. Dzevenko M.V., Galadzhun Ya.V., Zaremba V.I., Kalychak Ya.M. New ternary indides of rare-earth metals and manganese with AlB2-type structure // J. Alloys Compds. – 2005. – Vol. 397, №1-2. – P. 161-164.
112. Olekseyuk I.D., Parasyuk O.V., Yurchenko O.M., Pankevych V.Z., Zaremba V.I., Valiente R., Romanyuk Y.E. Single-crystal growth and properties of AgCd2GaS4 // J. Crystal Growth. – 2005.- Vol. 279. – P. 140-145.
113. Lukachuk M., Galadzhun Ya., Zaremba R.I., Dzevenko M.V., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. New Rare Earth Metal Rich Indides RE14Ni3In3 (RE=Sc, Y, Gd-Tm, Lu) – Synthesis and Crystal Structure // J. Solid State Chem. 2005. – Vol. 178. – P. 2724-2733.
114. Noël H., Tougait O., Troć R., Zaremba V. The U-Co-Al ternary system: Phases formation and isothermal section of the phase diagram at 900°C // Solid State Sciences. – 2005.- Vol. 7, №6. – P. 780-783.
115. Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Lukachuk M., Dubenskiy V.P., Heying B., Katoh K., Niide Y., Ochiai A., Pöttgen R. Transition Metal Centered Trigonal Prisms as Building Units in various Rare Earth – Transition Metal – Indides // Monatsh. Chemie.- 2006.- Vol.137, №3.- P. 249-261.
116. Lątka K., Kmiec R., Pacyna A.W., Gurgul J., Zaremba V.I., Pöttgen R. Magnetic properties and 155Gd Mössbauer Spectroscopy of LT-GdNiIn2 // Solid State Sciences. – 2006, Vol.8, №5.- P. 548-555.
117. Zaremba V.I., Dubenskiy V.P., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Synthesis and Crystal Structures of Nd6Pt13In22, Sm6Pt12.30In22.70, and Gd6Pt12.48In22.52 // J. Solid State Chem.- 2006.- Vol.179.- P. 891-897.
118. Zaremba V.I., Kaczorowski D., Nychyporuk G.P., Rodewald U.Ch., Heying B., Pöttgen R. Structure and Magnetic Properties of Ce3Ge0.66In4.34 and Ce11Ge4.57In5.26 // Z. Anorg. Allg. Chem.- 2006.- Vol.632.- P.975-980.
119. Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Dzevenko M.V., Rodewald U.Ch., Heying B., Pöttgen R. A Single Crystal Study of RE14Co3In3 (RE=Y, Tb, Dy, Ho, Er) // Z. Naturforsch. – 2006.- Vol.61b, №1.- P.23-28.
120. Zaremba V.I., Kaczorowski D., Muts I.R., Hoffmann R.-D., Heying B., Pöttgen R. Structure and magnetic properties of EuNi7+xIn6-x.// Solid State Sciences. – 2006, Vol.8, №6.- P.716-722.
121. Parasyuk O.V., Olekseyuk I.D., Zaremba V.I., Dzham O.A., Lavrynyuk Z.V., Piskach L.V., Yanko O.G., Volkov S.V., Pekhnyo V.I. The reciprocal CuInS2 + 2CdSe ↔ CuInSe2 + 2CdS system – Part II: Liquid-solid equilibria in the system // J. Solid State Chem. – 2006.- Vol.179.- P.2998-3006.
122. Zaremba R.I., Kalychak Ya.M., Rodewald U.Ch., Pöttgen R., Zaremba V.I. New Indides Sc6Co2.18In0.82, Sc10Ni9In19.44 and ScCu4In – Synthesis, Structure, and Crystal Chemistry // Z. Naturforsch.- 2006.- Vol.61b, №8.- P.942-948.
123. Lątka K., Rams M., Kmiec R., Pacyna A.W., Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Structure and Properties of Gd4Pd10In21 // Solid State Sciences. – 2007. -Vol. 9, №2. – P. 173-184.
124. Глухий В.В., Заремба В.І., Ничипорук Г.П. Дослідження взаємодії компонентів у потрійній системі U-Ni-In при 870 К // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2007. – Вип. 48, Ч. 1. – С. 161-165.
125. Тиванчук Ю.Б., Заремба В.І., Каличак Я.М. Взамодія компонентів у системі Gd-Ge-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2007. – Вип. 48, Ч. 1. – С. 154-160.
126. Zaremba V.I., Kalychak Ya.M., Dzevenko M.V., Rodewald U.Ch., Hoffmann R.-D., Pöttgen R. Synthesis and Structure of Er6Co2.19In0.81 // Monatsh. Chemie.- 2007.- Vol. 138, №1.- P. 101-105.
127. Muts I.R., Schappacher F.M., Hermes W., Zaremba V.I., Pöttgen R. Synthesis, Structure, and Properties of SrAu3In3 and EuAu3In3 – New Indides with Gold Zig-Zag Chains // J. Solid State Chem. – 2007. -Vol. 180. – P. 2202-2208.
128. Zaremba R., Muts I.R., Hoffmann R.-D., Kalychak Ya.M., Zaremba V.I., Pöttgen R. Copper-Indium Ordering in RECu6In6 (RE = Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Tb, Dy) // J. Solid State Chem. – 2007. -Vol. 180. – P. 2534-2540.
129. Muts I.R., Zaremba V.I., Pöttgen R. Centered Indium Cubes as Structural Motifs in SrRh2In8 and SrIrIn4 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2007.- Vol. 633.- P. 2234-2237.
130. Zaremba R., Rodewald U.Ch., Zaremba V.I., Pöttgen R. Transition Metal – Indium Substitution in Y3Rh2-Type compounds // Z. Naturforsch. – 2007.- Vol. 62b, №11.- P. 1397-1406.
131. Muts I.R., Zaremba V.I., Baran V.V., Pöttgen R. New Indium-Rich Indides SrTIn4 (T = Ni, Pd, Pt) // Z. Naturforsch. – 2007.- Vol. 62b, №11.- P. 1407-1410.
132. Muts I.R., Pöttgen R., Zaremba V.I. Synthesis and Structures of SrAuIn and SrAuIn3 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2007. – Vol. 633, №15.- P. 2591-2594.
133. Muts I.R., Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Hermes W., Pöttgen R. Ca2Pd2In and Ca2Pt2In with Monoclinic HT-Pr2Co2Al Type Structure // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2007. – Vol. 633, №15.- P. 2725-2729.
134. Muts I.R., Nilges T., Rodewald U.Ch., Zaremba V.I., Pöttgen R. Synthesis and Structure of Sr2Pd2In and Sr2Pt2In // Z. Naturforsch. – 2007. – Vol. 62b, №12. – P. 1563-1566.
135. Muts I.R., Zaremba V.I., Rodewald U.Ch., Pöttgen R. Infinite Gold Zig-Zag Chains as Structural Motif in Ca3Au3In – A Ternary Ordered Variant of the Ni4B3 Type // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2008. – Vol. 634.- P. 56-60.
136. Hlukhyy V., Chumalo N., Zaremba V., Fässler T.F. Synthesis and Structures of the Germanides CaNiGe and MgCoGe as well as Chemical Bonding in CaNiGe and CaNi2Ge2 // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2008.- Vol. 634, – P. 1249-1255.
137. Кравець О., Ничипорук Г., Заремба В. Система Nd-Ge-In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2009. – Вип. 50, – С. 133-138.
138. Hoffmann R.-D., Muts I.R., Zaremba V.I., Pöttgen R. SrNi7.90In5.10 – A New Superstructure in the NaZn13 Family // Z. Kristallographie. – 2009. Vol. 224, – P. 446-453.
139. Чумало Н., Демчук В., Ничипорук Г., Заремба В. Дослідження взаємодії компонентів у системах R2T2In1-xMx (R = La, Ce; T = Ni, Cu; M = Al, Sn; 0≤ x≤1) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2010. – Вип. 51, – С. 24-30.
140. Chumalo N., Nychyporuk G., Pavlyuk V., Pöttgen R., Kaczorowski D., Zaremba V. Crystal structure and properties of Ce7Ni5xGe3xIn6 and Pr7Ni5xGe3xIn6 // J. Solid State Chem. – 2010. -Vol. 183. – P. 2963-2967.
141. Dominyuk N., Zaremba V.I., Pöttgen R. New Quaternary Indides
RE7Ni5-xGe3+xIn6 (RE = La, Nd, Sm) // Z. Naturforsch. – 2011.- Vol. 66b, №4. – P. 433-436.
142. Домінюк Н., Глухий В., Ничипорук Г., Шпирка З., Заремба В. Кристалічна структура сполуки YbNiGe // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2011. – Вип. 52, – С. 62-66.
143. Муць І., Сиса Л., Галаджун Я., Заремба В., Каличак Я. Дослідження взаємодії компонентів у потрійній системі Ca-Ni-In при 670 К в області до 0,5 ат. частки Ca // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2011. – Вип. 52, – С. 27-32.
144. Дзевенко М., Галаджун Я., Заремба Р., Заремба В., Пьоттген Р., Каличак Я. Монокристальне дослідження сполуки Er10Ni9In20 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2011. – Вип. 52, – С. 67-71.
145. Dzevenko M., Tyvanchuk Yu., Bratash L., Zaremba V., Havela L., Kalychak Ya. Ternary system Er-Ni-In at T=870 K // J. Solid State Chem. – 2011. – Vol. 184, №10. – P. 2707-2712.
146. Muts I.R, Matar S.F., Rodewald U.Ch, Zaremba V.I., Pöttgen R. SrAu4.76In1.24 with YbMo2Al4-type structure // Z. Naturforsch. – 2011.- Vol. 66b, №10. – P. 993-999.
147. Muts I.R, Rodewald U.Ch, Zaremba V.I., Pöttgen R. The Gold-rich Indide Sr5Au13.4In8.6 // Z. Naturforsch. – 2011.- Vol. 66b, №11. – P. 1101-1106.
148. I. Muts, V.I. Zaremba, R. Pöttgen. Ternary Indides Eu2Pd2In and Eu2Pt2In // Z. Anorg. Allg. Chem. 2012. Vol. 638, №1. – P. 64-67.
149. I. Muts, U.Ch. Rodewald, V.I. Zaremba, O. Pavlosyuk, R. Pöttgen. The Gold-rich Indide Eu5Au17.7In4.3 and its Relation with the Structures of SrAu4.76In1.24 and BaLi4 // Z. Naturforsch. – 2012.- Vol. 67b, №2. – P. 107-112.
150. Г. Ничипорук, Я. Галаджун, З. Шпирка, Я. Каличак, В. Заремба. Кристалічна структура сполуки La5Si2.29In0.71 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2012. – Вип. 53, – С. 103-108.
151. Н. Домінюк, Г. Ничипорук, І. Муць, Р. Пьоттген, В. Заремба. Розчинність p-елементів III і IV груп у сполуці Gd2Cu2In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2013. – Вип. 54, Ч. 1 – С. 57-63.
152. O. Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, V. Hlukhyy, R. Pöttgen, V. Zaremba. Nd3Ge1.18In0.82 and Sm3Ge1.33In0.67 – New Ternary Indides with La3GeIn Type Structure // Solid State Sciences. – 2014. – Vol. 32. – P. 35-40.
153. О. Кравець, Г. Ничипорук, З. Шпирка, В. Глухий, Д. Качоровський, В. Заремба. Дослідження розчинності силіцію в сполуках R2Ge2In (R = La, Ce, Pr, Nd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2014. – Вип. 55, Ч. 1 – С. 63-70.
154. А. Хархаліс, М. Горяча, Г. Ничипорук, О. Беднарчук, В. Заремба. Дослідження взаємодії компонентів у системах RECu2In1-xAlx (R = Y, La, Gd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2014. – Вип. 55, Ч. 1 – С. 54-62.
155. A. Kharkhalis, V. Baran, I. Muts, V. Hlukhyy, T.F. Fässler, V. Zaremba. Crystal structure of the Ca16Ni173.14In62.61 compound // Chem. Met. Alloys. – 2014. – Vol. 7, №1/2. – P. 123-131.
156. D. Gnida, N. Dominyuk, V. Zaremba, D. Kaczorowski. Influence of nonmagnetic disorder on specific heat and electrical resistivity in Kondo lattice system CePd1-xGexIn // J. Alloys Compds. – 2015. – Vol. 622. – P. 681-686.
157. P. Wiśniewski, V. Zaremba, A. Ślebarski, D. Kaczorowski. Electronic properties of CeRh1-xGexIn; evolution from an intermediate-valence to a localized 4-f state // Intermetallics. – 2015. – Vol. 56. – P. 101-106.
158. N. Dominyuk, V.I. Zaremba, U.Ch. Rodewald, R. Pöttgen. Nd39Ir10.98In36.02 – A complex intergrowth structure with CsCl and AlB2 related slabs // Z. Naturforsch. – 2015.- Vol. 70b, №7. – P. 497-503.
159. A. Kharkhalis, O. Bednarchuk, G. Nychyporuk, D. Kaczorowski, V. Zaremba. Investigation of the components interaction in the RE1-xRExCu2In (RE = Y, La, Ce, Gd) systems // Chem. Met. Alloys. – 2015. – Vol. 8, №3/4. – P. 91-97.
160. O. Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, Z. Shpyrka, V. Hlukhyy, V. Zaremba. The crystal structure of new ternary indide Pr11Ge5.21In4.79 // Chem. Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, №1/2. – P. 54-60.
161. О. Кравець, Г. Ничипорук, Р. Серкіз, Д. Качоровський, В. Заремба. Система Pr-Ge-In при 870 К // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2016. – Вип. 57, Ч. 1 – С. 14-22.
162. Ya. Galadzhun, M. Horiacha, G. Nychyporuk, U.Ch. Rodewald, R. Pöttgen, V. Zaremba. Gallium-Indium Ordering in the Complex [Ni2Ga3In] Network of GdNi2Ga3In // Z. Anorg. Allg. Chem. 2016. Vol. 642, №16. – P. 896-901.
163. Yu. Tyvanchuk, V. Zaremba, L. Akselrud, A. Szytula, Ya. Kalychak. The Dy-Ni-In system at 870 K: isothermal section, solid solutions, crystal structures // J. Alloys Compds. – 2017. – Vol. 704. – P. 717-723.
164. М. Горяча, Л. Зінько, Г. Ничипорук, Р. Серкіз, В. Заремба. Системи GdTIn1-xMx (T = Ni, Cu; M = Al, Ga; 0<x<1) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1 – С. 77-85.
165. А. Хархаліс, І. Гмерницька, Г. Ничипорук, І. Муць, Р. Пьоттген, В. Заремба. Система Yb1-xPrxNi4In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1 – С. 86-92.
166. I. Muts, A. Kharkhalis, V. Hlukhyy, D. Kaczorowski, U.Ch. Rodewald, R. Pöttgen, V. Zaremba. Ternary aurides La4In3Au10 and Yb4In3Au10 and platinide U4In3Pt10 with ordered Zr7Ni10 type structure // J. Solid State Chem. – 2017. – Vol. 253. – P. 161-166.
167. N. Zaremba, I. Muts, V. Hlukhyy, S. Stein, U.Ch. Rodewald, V. Pavlyuk, R. Pöttgen, V. Zaremba. Equiatomic Indides REIrIn (RE = La, Pr, Nd, Er-Yb) – Crystal and Electronic Structure // Z. Naturforsch. – 2017.- Vol. 72b, №9. – P. 631-638.
168. М. Горяча, І. Савчук, Г. Ничипорук, Р. Серкіз, В. Заремба. Системи YNiIn1-xMx (M = Al, Ga, Sb) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хімічна. – 2018. – Вип. 59, Ч. 1. – С. 67–75.
169. М. Горяча, Н. Рінило, Г. Ничипорук, Р. Серкіз, Р. Пьоттген, В. Заремба Взаємодія компонентів у системах YCuIn1-xMx (M = Al, Ga) // Укр. хім. журн. – 2018. – Т. 84., №11. – С. 31-37.
170. V. Zaremba, M. Dzevenko, R. Pöttgen, Ya. Kalychak Phase Equilibrium in the Gd-Ni-In System at 870 K // Z. Naturforsch. B. – 2019. V. 74b, N7-8 – P. 613-618.
171. М. Горяча, Г. Ничипорук, І. Савчук, П. Демченко, В. Заремба. Розчинність галію в сполуках RNiIn2 (R = Y, Gd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60., Ч. 1. – С. 73–81.
172. M. Horiacha, V. Zaremba, F. Stegemann, R. Pöttgen. Gallium–indium ordering in REPt2Ga3In (RE = Y, Gd–Yb) phases with NdRh2Sn4-type structure // Monatshefte fuer Chemie – 2019, V. 150, N8 – P. 1409-1415.
173. М. Горяча, Г. Ничипорук, Р. Пьоттген, В. Заремба. Кристалічні структури фаз системи GdCuIn1-xAlx // Праці НТШ. Хімічні науки.– 2019. – Т. LVI . – C. 122-129.
174. I.R. Muts, V. Hlukhyy, Ya.V. Galadzhun, P. Solokha, S. Seidel, R.-D. Hoffmann, R. Pöttgen, V.I. Zaremba. SrPt3In2 – an orthorhombically distorted coloring variant of SrIn5 // Dalton Transactions – 2019. V. 48, N30 – P. 11411-11420.

Біографія

Народився 7 вересня 1962 року в с. Стоянів Радехівського району Львівської області.
1979 – закінчив Стоянівську СШ.
1984 – закінчив хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка
1984 – 1987 – інженер науково-дослідної лабораторії кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка
1987 – 1990 – аспірант кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка
1990 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія (тема “Взаємодія компонентів у системах {Y, Gd, Ho, Lu} –{Co, Ni} – In: фазові рівноваги, кристалічна структура та деякі властивості сполук”) (диплом КД №040512 від 03.07.1991 р.)
1990 – 1991 – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка
1991 – 1994 – асистент кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка
1994 – 1997 – докторант кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка
З 1997 – доцент кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка (з 1999 року Львівського національного університету імені Івана Франка
2000 – присвоєно вчене звання доцента кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Нагороди

1994 – 1996 – Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених
2002, 2004 – Стипендія фонду Олександра фон Гумбольдта (Вестфальський університет, м. Мюнстер, Німеччина)
2007 – Стипендія Леонарда Ейлера фонду DAAD (Технічний університет Мюнхена, м. Мюнхен, Німеччина)
2008 – Державна премія України в галузі науки і техніки

Розклад