Заремба Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: oksana.zeremba@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

синтез, рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналіз, хімічні та фізичні властивості складних оксидів та інтерметалідів

Курси

Вибрані публікації

Співавтор 1 навчального посібника, 1 бібліографічного довідника, 1 монографії, 15 статей, тез 34 доповідей, зокрема:

  1. Zaremba O. A study of partially substituted Sr8Ca6Cu24O41 samples / O. Zaremba, R. Gladyshevskii // Solid State Phenom. – 2019. – Vol. 289. – P. 35–40.
  2. Kravets O. Structure, morphology and optical-luminescence investigations of spinel ZnGa2O4 ceramics co-doped with Mn2+ and Eu3+ ions / O. Kravets, O. Zaremba, Ya. Shpotyuk, A. Luchechko, K. Szmuc, J. Cebulski, A. Ingram, O. Shpotyuk // Appl. Nanosci. –2019. – Vol. 9. – P. 907–915.
  3. Zaremba O. Interaction of the components in the BaO-Tb2O3+δ-CuO and related systems / O. Zaremba, R. Gladyshevskii // Acta Physica Polonica A. – 2018. – Vol. 133, No. 4. – P. 1024–1026.
  4. O. Kravets, O. Zaremba, Ya. Shpotyuk, A. Luchechko, K. Szmuc, J. Cebulski // Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018). – 2018. – Part. 1, – P. 01SPN60-1-5.
  5. Wind J. The systems Tantalum(Niobium)-Cobalt-Boron / J. Wind, O. Romaniv (Zaremba),
    G. Schöllhammer, J. Bursik, H. Michor, G. Giester, P. Rogl// J. Phase Equilib. Diffus. – 2014. –
    Vol. 35. – P. 43–85.

Біографія

Персональні дані
Місце та дата народження:  м. Львів, Україна, 04.10.1981
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Освіта
2009 Диплом кандидата хімічних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка
2003 Диплом магістра з відзнакою, Львівський національний університет імені Івана Франка
2002 Диплом бакалавра з відзнакою, Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова та викладацька діяльність
2007-2017 – молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка
2018-… – науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка

2007-2008, 2016-2018 – асистент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка
2019-… – доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка

2016-…керівник Національного контактного пункту програми Горизонт 2020 у Львівському національному університеті імені Івана Франка

2004-2008 – науковий редактор НКК “Структура-Властивості”, м. Львів

Нагороди

Стажування
2006-2007 наукове стажування, кафедра фізичної хімії, Університет м. Відня
2005-2006 наукове стажування, кафедра хімії та індустріальної хімії, Університет м. Генуї

Методичні матеріали

Павлюк О.В. Розрахункові задачі в шкільному курсі хімії / О.В. Павлюк, Н.М. Муць, О.І. Заремба. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 75 с.

Розклад