Заремба Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: oksana.zaremba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

синтез, рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналіз, хімічні та фізичні властивості складних оксидів та інтерметалідів

Курси

Вибрані публікації

 1. Грицан В.В. Фази зі структурою перовскіту у системах AR–Fe–O, де A лужноземельний; R – рідкісноземельний метал / В.В. Грицан, О.І. Заремба, Р.Є. Гладишевський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2021. – Вип. 62. – С. 99–108.
 2. Kravets O. Structure, Morphology, and Optical-Luminescence Properties of Eu3+– and Mn2+-Activated ZnGa2O4 and MgGa2O4 Ceramics / O. Kravets, Y. Shpotyuk, O. Zaremba, K. Szmuc, J. Cebulski, A. Ingram, A. Luchechko, and O. Shpotyuk // Springer Proceedings in Physics [Eds. O. Fesenko, L. Yatsenko]. – Nanooptics and Photonics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications, Springer, 2020. – Vol. 247. – P. 363–378.
 3. Luchechko A. Microstructure and luminescent properties of Eu3+-activated MgGa2O4:Mn2+ ceramic phosphors / A. Luchechko, Y. Shpotyuk, O. Kravets, O. Zaremba, K. Szmuc, J. Cebulski, A. Ingram, R. Golovchak, O. Shpotyuk // Journal of Advanced Ceramics – 2020. – Vol. 9. – P. 432–443.
 4. Заремба О. Методичні засади складання та використання розрахункових задач під час навчання хімії / О. Заремба, Н.Муць, О. Павлюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. педогог. – 2019. – Вип. 34. – С. 83–91.
 5. Zaremba O. A study of partially substituted Sr8Ca6Cu24O41 samples / O. Zaremba, R. Gladyshevskii // Solid State Phenom. – 2019. – Vol. 289. – P. 35–40.
 6. Kravets O. Structure, morphology and optical-luminescence investigations of spinel ZnGa2O4 ceramics co-doped with Mn2+ and Eu3+ ions / O. Kravets, O. Zaremba, Ya. Shpotyuk, A. Luchechko, K. Szmuc, J. Cebulski, A. Ingram, O. Shpotyuk // Appl. Nanosci. –2019. – Vol. 9. – P. 907–915.
 7. Заремба О. І. Фази зі структурою перовскіту у системах AR-Mn-O, де A – лужноземельний, R – рідкісноземельний метал / О. І. Заремба, Н. О. Філіпенко, А. М. Горинь, Р. Є. Гладишевський // Допов. НАН України. – 2019. – № 8. – С. 69–77.
 8. Zaremba O. Interaction of the components in the BaO-Tb2O3+δ-CuO and related systems / O. Zaremba, R. Gladyshevskii // Acta Physica Polonica A. – 2018. – Vol. 133, No. 4. – P. 1024–1026.
 9. Kravets O. Luminescence and Nanopores in Spinel ZnGa2O4 Ceramics Doped with Mn2+ Ions / O. Kravets, O. Zaremba, Ya. Shpotyuk, A. Luchechko, K. Szmuc, J. Cebulski // Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018). – 2018. – Part. 1, – P. 01SPN60-1-5.
 10. Заремба О. Взаємодія компонентів у системах SrO–R2O3–MnO, де R – рідкісноземельний метал ітрієвої підгрупи / О. Заремба, К. Нагірна, P. Гладишевський // Chem. Met. Alloys. – 2017. – Vol. 10, No. 1. – P. 18–29.
 11. Wind J. The systems Tantalum(Niobium)-Cobalt-Boron / J. Wind, O. Romaniv, G. Schöllhammer, J. Bursik, H. Michor, G. Giester, P. Rogl // J. Phase Equilib. Diffus. – 2014. – Vol. 35. – P. 43–85.
 12. Zaremba O. The size factor as criterion for the formation of M14Cu24O41 phases / O. Zaremba, R. Gladyshevskii // Solid State Phenom. – 2013. – Vol. 200. – P. 79–85.
 13. Yarema M. R4Ir13Ge9 (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm) and RIr3Ge2 (R = La, Ce, Pr, Nd): crystal structures with nets of Ir atoms / M. Yarema, O. Zaremba, R. Gladyshevskii, V. Hlukhyy, T. F. Fässler // J. Solid State Chem. – 2012. – Vol. 196. – p. 72-78.
 14. Zaremba O. The 5:7 member of the Spin-Ladder series in the Bi-Sr-Ca-Cu-O system / O. Zaremba, O. Shcherban, L. Akselrud, R. Gladyshevskii, F. Banfi, E. Giannini // Acta Physica Polonica A. – 2010. – Vol. 117. – P. 42–47.
 15. Zaremba O. Interaction of the Components in the Sr-Y-Cu and Sr-Cu-Bi Systems / O. Zaremba, A. Saccone, S. De Negri, F. Merlo, R. Gladyshevskii // Phys. Chem. Solid State. – 2008. – Vol. 9, No. 3. – P. 569–576.
 16. Заремба О. І. Розчинність ітрію в сполуці (Sr8Ca6)Cu24O41/ О. І. Заремба, Р. Є. Гладишевський, Ю. К. Гореленко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2007. – Вип. 48. – С. 198–205.
 17. Заремба О. І. Вплив часткових заміщень компонентів на кристалічну структуру сполук серії M2Cu2O3-CuO2 / О. І. Заремба, Р. Є. Гладишевський // Вісн. нац. ун-ту “Львівська політехніка”, Сер. електроніка. – 2007. – Вип. 592. – С. 17–24.
 18. Романів О. І. Вплив часткового заміщення Sr(Ca) на Y, Pb або Bi на стійкість та кристалічну структуру сполуки (Sr8Ca6)Cu24O41/ О. І. Романів, Л. Г. Аксельруд, В. М. Давидов, Р. Є. Гладишевський // Укр. хім. журнал. – 2006. – Т. 72, №. 8. – С. 67–73.
 19. Lyaskovska N. Crystal structures of the compounds RAl0.5-xSi0.5+x(R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd), R3Al4Si6 (R = La, Pr), and RAlSi2 (R = Pr, Nd) / N. Lyaskovska, O. Romaniv, N. Semus’o, E. Gladyshevskii // J. Alloys Compd. – 2004. – Vol. 367. – P. 180–184.
 20. Наконечна Н. Діаграма фазових рівноваг системи Pr-Al-Si (0-0,33 ат. частки Pr) і кристалічна структура сполук / Н. Наконечна, Н. Лясковська, О. Романів, П. Стародуб, Є. Гладишевський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2001.- Вип. 40. – С. 61–67.

* дівоче прізвище Романів

Біографія

Персональні дані:
Місце та дата народження:  м. Львів, Україна, 04.10.1981
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Освіта:
2009 Диплом кандидата хімічних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка
2003 Диплом магістра з відзнакою, Львівський національний університет імені Івана Франка
2002 Диплом бакалавра з відзнакою, Львівський національний університет імені Івана Франка

Викладацька, наукова та організаційна діяльність:
2019-… – доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.
2016-2018, 2007-2008 – асистент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка).
Проводила заняття для слухачів Малої академії наук
(секція хімії).
Член журі XX Всеукраїнського турніру юних хіміків (2012 р.).

2020-… – старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.
2018-2019 – науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.
2007-2017 – молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.
2004-2008 – науковий редактор НКК “Структура-Властивості”, м. Львів.

2016-2020 – керівник Національного контактного пункту програми Горизонт 2020 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Член Української спілки кристалографів.

Проекти

Виконавець договорів про міжнародну співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Компанією “Матеріали Фази Дані Система”
(м. Віцнау, Швейцарія) № НХ-010213 та № НХ-010316 “Пошук нових структурних типів”.

Виконавець держбюджетних тем:

ХН-03Ф “Кристалохімічний підхід до розробки неорганічних квантових матеріалів” (відповідальний виконавець),

ХН-55Ф “Структурно-модифіковані оксиди та споріднені металічні сполуки – нові квантові матеріали” (відповідальний виконавець),

СЕ-42Нр “Наноструктуровані та полікристалічні РЗМ-вмісні матеріали для сцинтиляторів, сенсорів та енергоощадних технологій” (відповідальний виконавець),

ХH-12Фк “Нові оксидні системи з композитною структурою”,

ХН-115Ф “Хімічний зв’язок в інтерметалідах і споріднених сполуках: електронна густина з рентгенівської дифракції”,

ХН-19Ф “Перехід від ідеальної до реальної структури кристалу та інтерпретація хімічного зв’язку”,

ХН-64Ф “Металіди та оксиди: синтез, кристалохімія модульованих і композитних структур, властивості”.

 

Нагороди

Нагороди:
Грамота (подяка) ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та сприяння в організації науково-дослідної роботи Університету (2017).

Стажування:
У травні 2019 року отримала гранд Erasmus+ для участі у 5th Erasmus Plus Staff Week – The Ideal Research Support Office (м. Гронінген, Нідерланди).

У березні 2016 року прийняла участь у навчальному візиті для Національних контактних пунктів “Ukraine in Horizon 2020” (м. Таллін, Естонія), організованого Estonian Research Council.

10.2006-01.2007 наукове стажування, кафедра фізичної хімії, Університет м. Відня, Австрія (Ernst Mach Grant).

10.2005-12.2005 наукове стажування, кафедра хімії та індустріальної хімії, Університет м. Генуї, Італія.

Методичні матеріали

Котур Б. Я. Хімічний зв’язок: теорія та експеримент. Навчальний посібник / Б. Я. Котур, О. І. Заремба. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 232 с.

Павлюк О.В. Розрахункові задачі в шкільному курсі хімії / О.В. Павлюк, Н.М. Муць, О.І. Заремба. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 75 с.

Заремба О. Методичні засади складання та використання розрахункових задач під час навчання хімії / О. Заремба, Н.Муць, О. Павлюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. педогог. – 2019. – Вип. 34. – С. 83–91.

Розклад