Заремба Назар Васильович

Посада: молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: nazar.zaremba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

кристалохімія інтерметалічних сполук індію та алюмінію
рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналіз
синтез та ріст кристалів

Публікації

Публікації:

  1. N. Zaremba, I. Muts, V. Pavlyuk, V. Hlukhyy, R. Pöttgen, D. Kaczorowski, V. Zaremba SmPt2In2 – a new ternary indide with a Pt–In polyanionic framework // Z. Kristallogr. 2021. Vol. 236 (5-7). P. 152-162.
  2. N. Zaremba, I. Muts, V. Pavlyuk, V. Hlukhyy, R. Pöttgen, V. Zaremba ErNi2.23Al2.77 and YbNi2.31Al2.69 – i3 superstructures of the CaCu5 type // Z. Kristallogr. 2021. Vol. 236 (5-7). P. 129-135.
  3. N. Zaremba, O. Pavlosiuk, I. Muts, G. Nychyporuk, V. Pavlyuk, D. Kaczorowski, R. Pöttgen, V. Zaremba LaNiGe with non‐centrosymmetric LaPtSi type structure // Z. Anorg. Allg. Chem. 2021. Vol. 647. P. 815-821.
  4. Заремба Н., Щепілов Ю., Ничипорук Г., Павлюк В., Заремба В. Системи LaNiIn1-xMx (M = Al, Ge) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2020. Вип. 61. Ч.1. С.44-51.
  5. Zaremba N., Schepilov Yu., Nychyporuk G., Hlukhyy V., Pavlyuk V. La3Ni4Al2: a new layered aluminide // Z. Kristallogr. 2019. Vol. 234(9). P. 581–586.
  6. Заремба Н., Ничипорук Г., Щепілов Ю., Глухий В., Павлюк В. Взаємодія компонентів у системах CeNiIn1-xMx (M = Ge, Sb) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2019. Вип. 60. Ч.1. С.82-90.
  7. Заремба Н., Ничипорук Г., Щепілов Ю., Панахид О, Муць І., Глухий В., Павлюк В. Системи CeNiIn1-xMx (M = Al, Ga) при 873 K // Укр. хім. журн. 2018. Т.84., № 12. С. 76-84.
  8. Zaremba N., Muts I., Hlukhyy V., Stein S.,  Rodewald U.Ch., Pavlyuk V., Pöttgen R., Zaremba V. Equiatomic indides REIrIn (RE = La, Pr, Nd, Er-Yb) – Crystal structure and electronic structure // Z. Naturforsch. 2017.  Vol. 72b, №9. P. 631–638.

Біографія

Народився 28 квітня 1993 року у м. Львів
2000-2003 – навчався у школі №26 “Джерельце”
2003-2010 – навчався у Львівській класичній гімназії при ЛНУ імені Івана Франка
2010-2015 – навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка
2015-2019 – аспірант кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка
2020-до тепер – молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка
2021 – захистив кандидатську дисертацію на тему “Інтерметалічні фази у системах RENiIn–RENiM (RE = La, Ce; M = Al, Ga, Ge) та споріднених до них”

Нагороди

2014-2015 – Стипендія Леонарда Ейлера фонду DAAD (Технічний університет Мюнхена, м. Мюнхен, Німеччина)
2016-2017 – Наукова стипендія – Бі-національна аспірантура з подвійним науковим керівництвом фонду DAAD (Технічний університет Мюнхена, м. Мюнхен, Німеччина)

Розклад