Василечко Володимир Орестович

Посада: провідний науковий співробітник кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник, доцент

Телефони (робочі): (032) 239-46-31, (032) 239-40-48

Електронна пошта: volodymyr.vasylechko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси: Метод твердофазової екстракції з використанням природних сорбентів, люмінесцентний аналіз, аналітичний контроль об’єктів довкілля.

Публікації

Вибрані публікації:

Співавтор 230 наукових праць. Вибрані з них:

 1. Vasylechko V., Skorobogatyi Ya., Gryshchouk G. Ecological aspects of water as food and raw material in food industry, in Monograph: Ecological innovation, Eds.: O. Paraska, N. Radek, M. Bonek, University Professional Skills in Pinczow. – Pinczow, Poland. – 2015. – P. 91–116.
 2. Василечко В.О., Грищук Г.В., Каличак Я.М., Волошиновський А.С., Вістовський В.В. Спосіб люмінесцентного визначення тербію / Патент України на корисну модель № 74229. 25.10.2012. Бюл. № 20. Заявник: Львівський національний університет імені Івана Франка.
 3. Ломницька Я.Ф., Василечко В.О., Чихрій С.І. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля // Навч. посібн. – Львів: Новий Світ–2000, 2011. – 592 с. (Гриф Міністерства освіти та науки України).
 4. Гута О.М., Генега Б.Я., Романів О.М., Василечко В.О., Мідяний С.В. Хемілюмінесцентні методики дослідження корозії металів // Фіз.-хім. механіка матеріалів.– 1995.– Т.31, №3.- С.27-35.
 5. Романів О.М., Гута О.М., Василечко В.О., Генега Б.Я., Мідяний С.В., Скоробагатий Я.П. Дослідження корозії нержавіючих сталей хемілюмінесцентним методом // Доп. НАН України.– 1996.– №3.- С.86-90.
 6. Пилипчук О.А., Зінчук В.К., Сушинцева Н.М., Василечко В.О. Дослідження стабільності розведених розчинів кислоти Каро // Укр. хім. журн.– 1996.– Т.62, №2.- С.122-123.
 7. Vasylechko V.O., Lebedynets L. O., Gryshchouk G.V., Leboda R., Skubiczewska-Zieba J. Badania nad przydatnos’cia Zakarpackiego klinoptilolitu do adsorpcji chloroformu z roztworow wodnych // Ochrona Srodowiska.– 1998.– NR 3(70), S.27-30.
 8. Huta O.M., Vasylechko V.O., Patsaj I.O., Midyanyj S.V., Mytsuk O.A., Polyuzhyn I.P. The Application of 10-Methylacridinium Salts for Chemiluminescent Environmental Determination of Some Pollutans // Critical Reviews in Analytical Chemistry. – 1999. – V. 29. N –P. 84–86.
 9. Vasylechko V.O., Lebedynets L. O., Gryshchouk G.V., Leboda R., Skubiczewska -Zieba J. Investigations of Usefulness of Transcarpathian Zeolites in Trace Analysis of Waters. Application of Mordenite for the Preconcentration of Trace Amounts of Copper and Cadmium // Chemia Analityczna. –1999– V.44, –Р.270–271.
 10. Huta O.M., Vasylechko V.O., Patsaj I.O., Midyanyj S.V., Mytsuk O.A., Polyuzhyn I.P. The Application of 10-Methylacridinium Salts for Chemiluminescent Environmental Determination of Some Pollutans // Critical Reviews in Analytical Chemistry. – 1999. – V.29. N –P. 84–86.
 11. Мыцук Е.А., Зинчук В.К., Гута А.М., Василечко В.О. Хемилюминесцентное определение меди и хрома в природных водах. Химия и технология воды.– 1999.– Т.21, №2.- С.168-172.
 12. Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kuz’ma Yu.B., Lebedynets L.O., Oliyarnyk O.Ya. Adsorption of Cadmium on Transcarpathian Clinoptilolite // Adsorption Science and Tehnology.–2000–V.18, №7.- P.621-630.
 13. Vasylechko V.O., Lebedynets L.O., Gryschouk G.V., Kuz’ma Yu.B., Vasylechko L.O., Zakordonskiy V.P. The use of transcarpathian zeolites for concentrating trace contaminants in water // Book of Proceeding of the 13ЕР International Zeolite Conference, 8-13 July 2001.- Stud. Surf. S-ci. Catal. V.135 “Zeolites and Mesoporous Materials at the Dawn of the 21st Century”, Edited by A. Galarnean, F. Di. Renzo, F. Fajula, J. Vedrize.-Amsterdam – London – New York – Oxford – Paris – Shannon – Tokyo.: Ellsevier, 2001. – P. 370.
 14. Василечко В.О., Лебединець Л.О., Грищук Г.В., Кузьма Ю.Б., Скоробогатий Я.П., Зінько Ю.В., Нікішина О.А. Оцінка якості вод Львова // Довкілля та здоров’я, 2003. – №2 (25). – С. 47-52.
 15. Vasylechko V.O., Gryshchouk G.,V., Lebedynets L.O. et al. Adsorption of cadmium on asid-modified Thanscarpatian clinoptilolite // Micropor. Mezopor. Mat. –2003 – Vol. 60. – P.183-196.
 16. Закордонський В., Василечко В.О., Стащук П., Грищук Г. Термодесорбція води й адсорбційні властивості закарпатських цеолітів. // Вісник Львів. ун-ту, сер. хім.-2004.- №44.-С.247-256.
 17. Василечко В.О., Грищук Г.В., Тимошук С.В., Щур Р.С., Білик О.О., ЛебединецьЛ.О., Коляда Л.Б., Каличак Я.М. Хіміко-аналітичне дослідження вод тустанських джерел // Довкілля та здоров’я. – 2006. – № 1(36). – С.70–74.
 18. Василечко В.О., Грищук Г.В., Тимошук С.В., Оршуляк О.О., Щур Р.С., Лебединець Л.О., Каличак Я.М. Вивчення хімічного складу вод джерел Державного історико-культурного заповідника “Тустань” // Вода і водоочисні технології. –2006. –№4 (20). –С.64–66.
 19. Vasylechko V.O., Gryschouk G.V., Polyans’ka I.I., Kuz’ma Yu.B. Adsorption of Mn(ІІ) on Transcarpathian Mordenite // Polish J. Chem. – 2008. – V. 82, № 1–2. – Р. 443-451.
 20. Василечко В., Грищук Г., Нерода І. Адсорбція Pb(II) на закарпатському клиноптилоліті // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2009. – Вип. 50. – С. 177–187.
 21. Василечко В.О., Грищук Г.В., Мельник А.М., Каличак Я.М. Концентрування та визначення Церію з використанням закарпатського клиноптилоліту // Наукові записки. НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2011. – Т. 118. – С. 10–16.
 22. Rakyts’ka T.L., Kiose T.А., Vasylechko V.O., Volkova V.Ya., Gryshchouk G.V. Adsorption–desorption properties of clinoptilolites and the catalytic activity of surface Cu(II) – Pd(II) complexes in the reaction of carbon monoxide oxidation with oxygen // Chem. of Met. Alloys. – 2011. – Vol. 4. – P. 213–218.
 23. Vyviurska О., Vasylechko V., Gryshchouk G., Kalychak Ya., Zakordonskiy V. Use of Na-modified clinoptilolite for the removal of terbium ions from aqueous solution // Chemistry of metals and alloys. – 2012. – V. 5. – P. 136–141.
 24. Vasylechko V.O., Gryschouk G.V., Zakordonskiy V.P., Patsay I.O., Len’ N.N., Vyviurska O.A. Sorption of terbium on Transcarpathian clinoptilolite // Microporous Mesoporous Mater. – 2013. – V. 167. – P. 155–161.
 25. Rakitskaya T.L., Kiose T.A., Zryutina A.M., Gladyshevskii R.E., Truba A.S., Vasylechko V.O., Demchenko P.Yu., Gryschouk G.V., Volkova V.Ya. Solid-State Catalysts Based on Bentonites and Pd(II)–Cu(II) Complexes for Low-Temperature Carbon Monoxide Oxidation // Solid State Phenomena. – 2013. – V. 200. – P. 299–304.
 26. В. Василечко, Г. Грищук, Т. Кедрук, Я. Каличак. Концентрування нікелю з використанням закарпатського клиноптилоліту // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2013. – Вип.54 (1). – С. 147–161.
 27. В. Василечко, Х.Корпало, Г. Грищук. Сорбція Sc(III) на закарпатському клиноптилоліті // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55 –Ч. 1. – С. 266–274.
 28. V.O. Vasylechko, G.V. Gryshchouk, V.P. Zakordonskiy, O.Vyviurska, A.V. Pashuk. A solid-phase extraction method using Transcarpathian clinoptilolite for preconcentration of trace amounts of terbium in water samples // Chemistry Central Journal. – 2015. – V. 9. Issue 1:45 (7 p.).
 29. V.O.Vasylechko, Сh.B. Korpalo, G.V. Gryshchouk. Acid-Modified Clinoptilolite – Effective Sorbent of Sc(III) from Aqueos Solutions // Solid State Phenomena. – 2015. – V. – P.8–13.
 30. T.L. Rakitskaya, V.O. Vasylechko, T.A. Kiose, G.V. Gryshchouk, A.M. Dzhiga, V.Y. Volkova. Catalytic activity of natural and pre-modified bentonite anchored Pd(II) and Cu(II) complexes in the reaction of carbon monoxide oxidation // Chemistry of Metals and Alloys. – 2015. – V. 8. – Issue 1/2. – P. 32–38.
 31. V.O. Vasylechko, G.V. Gryshchouk, V.P. Zakordonskiy, L.O. Vasylechko, M.Schmidt, I.M. Leshchack, Ya.M. Kalychak, S.R. Bagday. Sorption-luminescence method for determination of terbium using Transcarpathian clinoptilolite // Talanta. – 2017. – V. 174, N – P.486–492.
 32. O.V. Tarabas, S. O. Hnatush, O. M. Moroz, V. O. Vasylechko, G. V. Gryshchouk, G. I. Zvir, S. Y. Komplikevych. The usage of sulfide and thiosulfate ions by purple non-sulfur bacteria Rhodopseudomonas yavorovii // Biosystems Diversity. – 2017. – Vol. 25, N – P. 181–185.
 33. Rakyts’ka T.L., Vasylechko V.O., Kiose T.O., Dzhyga G.M., Gryshchouk G.V., Volkova V.Y. Some features of Pd (II) and Cu(II) adsorption on bentonites // Adsorption Science and Technology. – 2017. – Vol. 35, N 5–6. – P. 482–489.
 34. VasylechkoV.O., FedorenkoV.O., GromykoO.M., GryshchoukG.V., KalychakY.M., ZaporozhetsO.A., LototskaM.Т. Solid phase extractive preconcentration of silver from aqueous samples and antimicrobial properties of the clinoptilolite–Ag composite // Adsorption Science and Technology. – 2017. – Vol. 35, N 7–8. – P. 602–611.
 35. L.V. Pelyk, V.O. Vasylechko, P.O. Kutsyk, Yu.A. Peleh. Innovative filters made of polyoxadiazole fibers for industrial gas and dust emissions treatment // Adsorption Science and Technology. – 2017. – Vol. 35, N 9–10. – P. 817–824.
 36. Василечко В. Природоохоронні аспекти застосування цеолітів українського Закарпаття // Вісник НТШ. – 2017. – Ч. 57. – С. 62–70.
 37. Vasylechko V.O. Stechynska E.T., Stashkiv O.D., Gryshchouk G.V., Patsay I.O. Sorption of Neodymium and Gadolinium on Transcarpathian Clinoptilolite // Acta Physica Polonica A. – 2018. – Vol.133, No – P. 794–797.
 38. Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kaminska M.I., Stel’makhovych B.M. A solid-phase extraction method using acid-modified Transcarpathian clinoptilolite for preconcentration of trace amounts of lead in water samples // Applied Nanoscience. – 2019.– 9. – Issue 5. – P. 1057–1065. doi.org/10.1007/s13204-018-0858-x
 39. Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kalychak Y.M., Vasylechko L.O., Voloshinovskii A. S., Vistovskyy V.V., Tupys A.M. Sorption–luminescence method for determination of europium using acid-modified clinoptilolite // Applied Nanoscience. – 2019.– 9, N 5. – P. 1145–1153. doi.org/10.1007/s13204-018-0878-6
 40. Stashkiv O., Vasylechko V., Gryshchouk G., Patsay I. Solid Phase Extraction of Trace Amounts of Praseodymium Using Transcarpathian Clinoptilolite // Colloids and Interfaces. – 2019. – Vol. 3. – Issue 1: 27 (10 p.). https://doi.org/10.3390/colloids3010027
 41. Pelyk L.V.,Vasylechko V.O., Kyrychenko O.V. Influence of Biodestructors on the Wear Resistance of Polyester Geotextile Materials// Colloids and Interfaces. – 2019. – Vol. 3. – Issue 1 : 21 (7 p.). 21; https://doi.org/10.3390/colloids3010021
 42. Сташків О., Василечко В., Пацай І., Грищук Г. Концентрування та визначення Yb(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2019, Вип. 60 (1). – С.179–190.

Біографія

Наукова біографія

Хімік-аналітик, канд. хім. наук (Застосування хінолінових і акридинових похідних як нових аналітичних хемілюмінесцентних реагентів, м. Львів, 1989), ст. наук. співроб. (1991), доц. (2005).

Закінчив хім. ф-т (1979), аспірантуру (1985) Львів. ун-ту, 1979-84 інженер, 1984-89 мол. наук., 1989-90 наук., 1990-92 ст. наук. співроб., з 1992 провідний наук. співроб. каф. аналіт. хімії Львів. ун-ту.

У 1995 р. пройшов стажування за українсько-американською програмою “Співпраця з передачі екологічних технологій та екологічного навчання (ЕТТЕС)” в Інституті екологічних досліджень Коннектикутського університету (США).

Розклад