Тимошук Олександр Сергійович

Посада: доцент кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oleksandr.tymoshuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження хіміко-аналітичних та фізико-хімічних властивостей нових біологічно активних нітрогенвмісних сполук (азолідонів, тіазолів, оксимів) вперше синтезованих у Львові та впровадження результатів в аналітичну практику.

Під керівництвом Тимошука О.С. захищено три кандидатські дисертації за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія:

Ридчук Петро Васильович “Вольтамперометрія Rh(III) в присутності органічних реагентів”, Ужгород, 31 травня 2013 р.

Тупис Андрій Миколайович “Спектрофотометрія сполук 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу з іонами перехідних металів та застосування їх в аналізі”, Ужгород, 3 березня 2017 р.

Олексів Леся Вікторівна “Нові похідні азолідонів у молекулярній абсорбційній спектроскопії”, Київ, 25 вересня 2017 р.

 

Курси

Публікації

Співавтор понад 125 наукових та навчально-методичних праць.

Статті та патенти за останні роки: 

 

  1. Fedyshyn O. Spectroscopic and computational study of a new thiazolylazonaphthol dye 1 -[(5 – (3 -nitrobenzyl) -1,3 -thiazol – 2 -yl)diazenyl]naphthalen – 2 -ol / O. Fedyshyn, Y. Bazeľ, M. Fizer, V. Sidey, J. Imrich , M. Vilkova, O. Barabash, Y. Ostapiuk, O. Tymoshuk // Journal of Molecular Liquids.– 2020. – Vol. 304.– 112713. doi:10.1016/j.molliq.2020.112713
  2. Tymoshuk O.S. A New Method of Control Over the Content of Palladium in Intermetallic Alloys / O.S. Tymoshuk, O.S. Fedyshyn, L.V. Oleksiv, P.V. Rydchuk, I.O. Patsai // Materials Science. – 2019. – Vol. 55, No. 3. – P. 455-459. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-019-00325-9.
  3. Rydchuk P.V. Voltammetric Determination of Pt (IV) using 5-Hydroxyimino-4-imino-1, 3-thiazolidine-2-one / P.V. Rydchuk, O.S. Tymoshuk, L.V. Oleksiv, T.I. Chaban, V.S. Matiychuk // Methods and Objects of Chemical Analysis. – 2019. – Vol. 14, No. 3. – P. 130-139. DOI: https://doi.org/10.17721/moca.2019.130-139.
  4. Пацай І. Модернізована версія потенціостата MTech OVA-410 для полярографії зі швидкою розгорткою потенціалу / І. Пацай, П. Ридчук, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 228–233. DOI: https://doi.org/10.30970/vch.6001.228.
  5. Тимошук О. Модифікована турбідиметрична методика визначення неіоногенних ПАР з реактивом Несслера / О. Тимошук, І. Пацай, С. Тимошук, П. Ридчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59, Ч.1 – С. 210–215. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.210.
  6. Пацай І. Потенціостат для полярографії зі швидкою розгорткою потенціалу / І. Пацай, П. Ридчук, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1. – С. 219–224.
  7. Tupys A.M. The Application of 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol in Extraction-Photometric Analysis of the Main Soils Pollutants Content (Copper, Zinc, Cadmium and Lead) / A.M. Tupys, O.S. Tymoshuk, P.V. Rydchuk // Methods and objects of chemical analysis. – 2015. – Vol. 10, No. 2. – P. 80–88. DOI: 10.17721/moca.2015.80-88.
  8. Tupys A. Spectrophotometric investigation of Cu(II) ions interaction with 1-(5-benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol / A. Tupys, O. Tymoshuk, P. Rydchuk // Chemistry & Chemical Technology. Chemistry. – 2016. – Vol. 10, No 1. – P. 19-25.
  9. Rydchuk P. Voltammetric Determination of Rhodium by Means of Furan-Oxime Derivatives in Industrial Samples with Considerable Content of Palladium / P. Rydchuk, O. Gritchenko, D. Semenyshyn, O. Tymoshuk // Chemistry & Chemical Technology. Chemistry. – 2011. – Vol. 5, No. 3. – P. 249-253.
  10. Ридчук П. Вольтамперметричне визначення Pd(II) із застосуванням хлорфеніл-фуран-2-карбальдегідоксимів / П. Ридчук, О. Тимошук, М. Ханас // Вісн. Львів.ун-ту.Серія хім. – 2015. – №56. Ч.1. – С. 203-209.
  11. Lozynska L. Spectrophotometric method for palladium determination using 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one and application to the analysis of intermetallides / L. Lozynska, O. Tymoshuk, P. Rydchuk // Chemistry of Metals and Alloys. – 2014. – Vol. 7, N. 1/2. – P. 119-122.
  12. Ридчук П. Вольтамперометричне визначення Pd(II) з використанням 5-(2-хлорфеніл)-фуран-2-карбальдегідоксиму / П. Ридчук, О. Кондратєва, О. Тимошук, Д. Семенишин // Вісн. Львів.ун-ту.Серія хім. – 2014. – №55. Ч.1. – С. 283-292.
  13. Грітченко О. Вольтамперометрія 4-іміно-1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму / О. Грітченко, О. Тимошук, П. Ридчук, Д. Семенишин // Вісн. Львів. ун–ту. Серія хім. – 2013. –Вип. 54, Ч 1. – С. 187-192.
  14.  Ридчук П.В. Вольтамперометричне визначення родію(ІІІ) з використанням саліцилового жовтого / П.В. Ридчук, О.С. Тимошук // Методы и объекты хим. анализа. – 2011. – Т.6, №2. – С. 103-109.
  15. Ридчук П.В. Вольтамперометрія родію(ІІІ) в присутності алізаринового жовтого ЖЖ / П.В. Ридчук, О.С. Тимошук // Вопросы химии и хим. технологии. – 2011. – № 1. – С. 85-89.
  16. Тимошук О. Вольтамперометрія барвників трифенілметанового ряду: еріохромціаніну R, хромазуролу S, ксиленолового оранжевого / О. Тимошук, Р. Харчук, П. Ридчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – Вип. 52. – С. 203-210.

 

Tymoshuk O. Spectrophotometric determination of Ru(IV) using 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one as a Novel Analytical Reagent / O. Tymoshuk, L. Oleksiv, L. Khvalbota, T. Chaban, I. Patsay // Acta Chimika Slovenica.– 2019. – Vol. 66., No. 1. – P. 62–69. doi:10.17344/acsi.2018.4448.

Rydchuk P.V. Voltammetric determination of Pt(IV) using 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidine-2-one / P.V. Rydchuk, O.S. Tymoshuk, L.V. Oleksiv, T.I. Chaban, V.S. Matiychuk // Methods and Objects of Chemical Analysis. – 2019. – Vol. 14, No 3. – P. 130-139. doi:10.17721/moca.2019.130-139.

Тимошук О. Спектрофотометрія 4-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-ілазо)-бензойної кислоти / О. Тимошук, О. Федишин, Л. Олексів, А. Олійник, В. Матійчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2019. – Вип. 60, Ч.1. – С. 210–217. doi:10.30970/vch.6001.210.

Тупис А. Новий азобарвник із родини тіазолу: деякі властивості, застосування у безприладному виявленні іонів токсичних металів та у кислотно-основному титруванні/ А. Тупис, О. Тимошук, Ю. Остап’юк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2019. – Вип. 60, Ч.1. – С. 218–227. doi:10.30970/vch.6001.218.

Пацай І. Модернізована версія потенціостата MTech OVA-410 для полярографії зі швидкою розгорткою потенціалу / І. Пацай, П. Ридчук, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 228–233. doi:10.30970/vch.6001.228.

A simple non-extractive green method for the spectrophotometric sequential injection determination of copper(II) with novel thiazolylazo dyes / Y. Bazel, A. Tupys, Y. Ostapiuk, O. Tymoshuk, J. Imricha and J. Sandrejov // The Royal Society of Chemistry.– 2018. – Vol. 8. – P.15940-15950. DOI: 10.1039/c8ra02039f.

Тимошук О. Модифікована турбідиметрична методика визначення неіоногенних ПАР з реактивом Несслера / О. Тимошук, І. Пацай, С. Тимошук, П. Ридчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59., Ч.1 – С. 210–215. doi:10.30970/vch.5901.210.

Тимошук О. Спектрофотометричне та вольтамперометричне визначення 4-[2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонату натрію / О. Тимошук, О. Федишин, Л. Олексів, А. Тупис // Вісн. Львів.ун-ту.Серія хім. – 2018. – №59. Ч.1. – С. 216-223. doi:10.30970/vch.5901.216.

 On the structure of transition metals complexes with the new tridentate dye of thiazole series: Theoretical and experimental studies / Fizer M., Sidey V., Tupys A., Ostapiuk Y., Tymoshuk O., Bazel Y. // J. Mol. Struct. – 2017. – Vol. 1149. – P. 669-682.

Пацай І. Потенціостат для полярографії зі швидкою розгорткою потенціалу / І. Пацай, П. Ридчук, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1. – С. 219–224.

A green cloud-point microextraction method for spectrophotometric determination of Ni(II) ions with 1-[(5-benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol / Bazel Y., Tupys A., Ostapiuk, Y., Tymoshuk O., Matiychuk V. // Journal of Molecular Liquids.– 2017. – Vol. 242. – P. 471-477.

1-[(5-Benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol: X-ray structure, spectroscopic characterization, dissociation studies and application in mercury(II) detection / A. Tupys, J. Kalembkiewicz, Y. Bazel, L.Zapała, M. Dranka, Y. Ostapiuk, O. Tymoshuk, E.Woźnicka // J. Mol. Struct. – 2017. – Vol. 1127. – P. 722–733.  http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.07.119

Synthesis, structural characterization and thermal studies of a novel reagent 1-[(5-benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol / A. Tupys, J. Kalembkiewicz, Y. Ostapiuk, V.Matiichuk, O. Tymoshuk, E. Woźnicka, Ł. Byczyński // J. Therm. Anal. Calorim. – 2017.- Vol.3 (online), pp 1–10.

Tupys A. Spectrophotometric investigation of Cu(II) ions interaction with 1-(5-benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol / A. Tupys, O. Tymoshuk, P. Rydchuk // Chemistry & Chemical Technology. Chemistry. – 2016. – Vol. 10, No 1. – P. 19–25. doi:10.23939/chcht10.01.019.

Tupys A. Improving the Determination of Cu(II) Ions with 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol Using Micellar Solutions of Triton X-100 / A. Tupys, O. Tymoshuk, K. Tupys, J. Kalembkiewicz // Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. – 2016. – No.57. – P. 249–258.

Хвальбота Л. Спектрофотометричне визначення деяких 5-(арилгідразоно)тіазолідин-2-онів за власним світло поглинанням/ Л. Хвальбота, О. Тимошук, В. Матійчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57, Ч.1 – С. 174–187.

Analysis of multicomponent systems for the contents of iridium and palladium / L. Lozynska, O. Tymoshuk, T. Vrublevs’ka // Materials Science. – 2015. – Vol. 50, Issue – P.870–876. doi:10.1007/s11003-015-9795-y.

Spectrophotometric studies of 4-[N’-(4-Imino-2-oxo-thiazolidin-5-ylidene)-hydrazino]-benzenesulfonic acid as a reagent for the determination of palladium / L. Lozynska, O. Tymoshuk, T. Chaban // Acta Chimika Slovenica. – 2015. – Vol. 62, No. 1. – P.159-167. doi: 10.17344/acsi.2014.866.

Spectrophotometric investigation of palladium(II) ions interaction with 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one / L. Lozynska, O. Tymoshuk // Chemistry & chemical technology. – 2013. – Vol. 7, N. 4. – P. 391-395.

Застосування 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу в екстракційно-фотометричному аналізі вмісту основних забруднювачів ґрунту (міді, цинку, кадмію і свинцю) /А.М. Тупис, О.С. Тимошук, П.В. Ридчук // Методи та об’єкти хімічного аналізу. – 2015. – Т. 10, №2. – С. 80-88. DOI: 10.17721/moca.2015.80-88.

1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol — a new reagent for the determination of Pd(II) /A. Tupys, O. Tymoshuk // Acta Chimica Slovaca, Vol. 8, No. 1, 2015, P. 59—64.

5-Гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он – новий реагент для спектрофотометричного визначення іонів родію(ІІІ) / Л. Лозинська, О. Тимошук // Питання хімії та хімічної технології. – 2014. – №1. – С. 80-85.

5-Гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он як новий аналітичний реагент для спектрофотометричного визначення Pd(ІІ) / Л.В. Лозинська, О.С. Тимошук, Т.І. Чабан // Методи та об’єкти хімічного аналіза. – 2014. – Т. 9, №1. – С. 50-54.

Спектрофотометричне дослідження взаємодії 4-іміно-1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму з іонами іридію(IV) / Л. Лозинська, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55., Ч. 1. – С. 275-282.

Spectrophotometric method for palladium determination using 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one and application to the analysis of intermetallides / L. Lozynska, O. Tymoshuk, P. Rydchuk // Chemistry of Metals and Alloys. – 2014. – Vol. 7, N. 1/2. – P. 119-122.

Аналіз багатокомпонентних систем на вміст іридію та паладію / Л.В. Лозинська, О.С. Тимошук, Т.Я. Врублевська // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – Т. 50, №6. – С. 89-94.

Вольтамперометричне визначення Pd(II) з використанням 5–(2–хлорфеніл)–фуран–2–карбальдегід оксиму / П. Ридчук, О. Кондратьєва, О. Тимошук, Д. Семенишин // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55., Ч. 1. – С. 283-291.

Вольтамперометрія 4-іміно-1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму / О. Грітченко, О. Тимошук, П. Ридчук, Д. Семенишин // Вісн. Львів. ун–ту. Серія хім. – 2013. –Вип. 54, Ч. 1. – С. 187-192.

Вольтамперометричне визначення іридію та рутенію в сульфідних мідно-нікелевих рудах / Р. Харчук, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун–ту. Серія хім. – 2013. –Вип. 54, Ч. 1. – С. 175-179.

Extraction-photometric determination of cobalt using 1-[(5-benzyl-2-thiazolyl)-azo-2-naphthol / A. Tupys, O. Tymoshuk // Вісн. Львів. ун–ту. Серія хім. – 2013. –Вип. 54, Ч. 1. – С. 193-199.

Вольтамперометричне визначення Ir(IV) та Ru(IV) за сумісної присутності у складних об’єктах / Р. Харчук, О. Тимошук // Питання хімії та хімічної технології. – 2012. – №1. – С. 111–114.

Вольтамперометричне визначення Ir(IV) за допомогою 5–(2–хлорфеніл)–фуран–2–карбальдегід оксиму / Р.В. Харчук, О.С. Тимошук // Методи та об’єкти хімічного аналізу. – 2011. – Т.6, №4. – С. 241–246.

Voltammetric determination of rhodium by means of furan-oxime derivatives in industrial samples with considerable content of palladium / P. Rydchuk, O. Gritchenko, D. Semenyshyn, O. Tymoshuk // Chem. & chemical technology. – 2011. – Vol. 5, No. 3. – P. 249-253.

Вольтамперометричне визначення родію(ІІІ) з використанням саліцилового жовтого / П.В. Ридчук, О.С Тимошук // Методи та об’єкти хімічного аналізу. – 2011. – Т.6, №2. – С.103-109.

Вольтамперометрія барвників трифенілметанового ряду: еріохромціаніну R, хромазуролу S, ксиленолового оранжевого / О. Тимошук, Р. Харчук, П. Ридчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – № 52. – С. 203-210.

Екстракційно-фотометричне дослідження взаємодії Zn(II) з використанням 1-(5-бензил-2-тіазоліл)-азо-2-нафтолу / А. Тупис, О.Тимошук, Н. Підлипний, В. Матійчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – № 52. – С. 197-202.

Формальні редокс потенціали кислоти Каро у водних розчинах / О. Федишин, Т. Параняк, О. Тимошук, С. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – № 52. – С. 211-216.

Voltammetric determination of iridium in alloys using xylenol orange / R. Kharchuk, O. Tymoshuk // Chem. & chemical technology. – 2011. – Vol. 5, No. 3. – P. 245-248.

Пат. 139638, МПК51 G01N 27/34 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення платини(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявка № u201907286 від 01.07.2019. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Пат. 139614, МПК51 G01N 27/34 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення Pt(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявка № u201907068 від 25.06.2019. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Пат. 139319, МПК51 G01N 27/26 (2006.01) G01N 27/34 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення похідних азолідонів / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Кіт Л.Я. Заявка № u201907221 від 01.07.2019. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Пат. 126660, МПК51 G01N 27/00 (2006.01) G01N 31/16 (2006.01). Спосіб визначення низьких концентрацій іридію(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Харчук Р.В., Пацай І.О. Заявка № u201801586 від 19.02.2018. Опубл. 25.06.2018, Бюл. №.12/2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Пат. 129442, МПК51 G01N 27/48 (2006.01) G01N 27/34 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення рутенію(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявка № u201805820 від 24.05.2018. Опубл. 25.12018, Бюл. №.20/2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Пат. 129443, МПК51 G01N 27/48 (2006.01) G01N 27/34 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення родію(IІІ) / Ридчук П.В., Шевчук Д.Ю., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявка № u201805822 від 24.05.2018. Опубл. 25.12018, Бюл. №.20/2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Пат. 91160 U Україна. МПК G01J 1/48, G01J 3/00. Спосіб спектрофотометричного визначення платини (ІV) / Л.В. Лозинська, О.С. Тимошук. Заявка № u2014 00073 від 08.01.2014. Опубл. 25.01.2014. Бюл. № 12. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Пат. 91161 U Україна. МПК G01J 1/48, G01J 3/00. Спосіб спектрофотометричного визначення паладію (ІІ) / Л.В. Лозинська, О.С. Тимошук. Заявка № u2014 00074 від 08.01.2014. Опубл. 25.06.2014. Бюл. № 12. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Пат. 101952, МПК51 (2015.01) G01N 31/16 (2006.01) G01N 27/00 C01G 55/00. Спосіб визначення родію в розчинах малих концентрацій / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Харчук Р.В. Заявка u201503219 від 06.04.2015. Опубл. 12.10.2015, Бюл. №.19. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. 

Пат. 100402 МПК51 G01N 27/00. Спосіб кінетичного визначення феруму (ІІІ) / Федишин О.С., Тимошук О.С. Заявка u201500683 від 28.01.2015. Опубл. 27.07.2015, бюл. № 14. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Пат. 101863, МПК51 G01N 21/29 (2006.01) G01J 1/48 (2006.01). Спосіб спектрофотометрич-ного визначення паладію(ІІ) / Тупис А.М., Тимошук О.С. Заявка u201500685 від 28.01.2015. Опубл. 12.10.2015, бюл. № 19. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Пат. 90459, МПК51 G01N 21/29 (2006.01), G01J 1/48 (2006.01), 01J 3/12 (2006.01), G01N 1/28 (2006.01), G01N 21/00. / Тупис А.М., Тимошук О.С. Заявка u201400019 від 08.01.2014. Опубл. 26.05. 2014, бюл. № 10. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Розклад