Токайчук Ярослав Олексійович

Посада: старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: yaroslav.tokaychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • діаграми стану багатокомпонентних систем
 • кристалохімія інтерметалічних сполук

Публікації

Співавтор 97 наукових статей та тез 119 доповідей на конференціях.

 

Перелік статей (2017-2020)

 1. Delenko T., Boyko M., Muts N., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Crystal structures of the ternary compounds Yb(Ga,Si)2-x // Chem. Met. Alloys. 10 (2017) 30-39.
 2. Senchuk O., Tokaychuk Ya., Serkiz R., Demchenko P., Gladyshevskii R. Phase equilibria in the Ce–Ti–Sb and Gd–Ti–Sb ternary systems at 600°C and the crystal structures of the Ce2Ti7Sb12 and Gd2Ti11Sb14 compounds // Met. Alloys. 10 (2017) 76-92.
 3. Klymentiy N., Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc6Cu24.1Al11.9 // Solid State Phenom. 257 (2017) 26-29.
 4. Senchuk O., Tokaychuk Ya., Demchenko P., Gladyshevskii R. Novel ternary stannides and plumbides of rare-earth metals and titanium with ZrFe6Ge4-type structures // Solid State Phenom. 257 (2017) 56-59.
 5. Сенчук О., Демченко П., Токайчук Я., Гладишевський Р. Кристалічна структура сполуки Gd2Sb5 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. Вип.58 (2017) 42-51.
 6. Деленко Т., Токайчук Я., Гладишевський Р. Розчинність Ga у бінарній сполуці DySi1,75 при 600ºC // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 58 (2017) 52-62.
 7. Slivinskiy T., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Phase equilibria in the ternary system Sm–Al–B at 600°C // Chem. Met. Alloys. 11 (2018) 23-26.
 8. Семусьо Н., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Y3NiAl3Ge2 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 59 (2018) 90-97.
 9. Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. New quaternary compounds R3MnAl3Ge2 (R – rare earth) // Solid State Phenom. 289 (2019) 21-27.
 10. Delenko T., Horyn A., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Crystal structures and electrical properties of the ternary compounds DyGa3-xGex (x = 0.08-0.48 and x = 0.68-0.80) // Solid State Phenom. 289 (2019) 53-58.
 11. Maryskevych D., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Structural evolution in the systems TAl3-xGex (T = Zr, Hf) // Solid State Phenom. 289 (2019) 71-76.
 12. Topertser V. Martynyak R.-I., Muts N., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Crystal structure of GdNi3Ga9 // Chem. Met. Alloys 12 (2019) 21-28.
 13. Dankevych R., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Gd2Ge3.84Sn0.92 // Chem. Met. Alloys 12 (2019) 33-38.
 14. Maryskevych D., Tokaychuk Ya., Prots Yu., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of Zr5AlGe3 // Chem. Met. Alloys 12 (2019) 39-43.
 15. Деленко Т., Токайчук Я., Гладишевський Р. Кристалічна структура сполук Dy3Ga3,5Ge1,5 та Dy3Ga2,8-2,4Ge2,2-2,6 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 60 (2019) 91-102.
 16. Марискевич Д., Токайчук Я., Гладишевський Р. Кристалічна структура алюмогерманіду Zr5Al2,70Ge0,30 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 61 (2020) 63-70.
 17. Martyniak R.-I., Muts N., Horyn A., Tokaychuk Ya., Bobnar M., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure and magnetic properties of (Cr0.34Cu0.10Ni0.56)4Si // Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem. 61 (2020) 93-100.

 

Наукова біографія

Освіта:

 • 1985-1995 – Учень середньої школи № 66, м. Львів. (Атестат про повну загальну середню освіту, 1995).
 • 1995-2000 – Студент хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. (Диплом спеціаліста хіміка, викладача, 2000); Дипломна робота: “Потрійні системи {Pr,Nd}–Ga–Si”.
 • 2000-2005 – Аспірант кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Дисертація: “Синтез, структура та властивості нових сполук ґалію з р-елементами IV групи та рідкісноземельними металами церієвої підгрупи” (спеціальність 02.01.00 – неорганічна хімія). Науковий керівник: проф. Бодак О.І. (Диплом кандидата наук, 2005).
 • 2017-2019 – Докторант кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Професійна діяльність:

 • 2000 – Лаборант кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2000-2001 – Науковий співробітник в Макс-Планк Інституті дослідження металів, м. Штутгарт, Німеччина. Тема: Критичний аналіз подвійних і потрійних систем.
 • 2002-2007 – Науковий співробітник (PostDoc) Лабораторії кристалографії Женевського університету, Швейцарія. Тема: Синтез і кристалічна структура нових інтерметалічних сполук і гідридів.
 • 2007-2008 – Науковий співробітник Лабораторії хімії і металургії рідкісноземельних металів Інституту хімії матеріалів Національного центру наукових досліджень, м. Тьє, Франція. Тема: Синтез і кристалічна структура нових інтерметалічних сполук потрійних систем Mo–{Pt,Ru}–Si.
 • з 2008 – Молодший науковий співробітник (2008), науковий співробітник (2009-2010), старший науковий співробітник (з 2011) кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема: Діаграми стану металічних систем, синтез і кристалічна структура інтерметалічних сполук.

 

Інші види діяльності:

 • 2006 – Член організаційного комітету 10 Європейської конференції з порошкової дифракції “EPDIC-10”, м. Женева, Швейцарія.
 • 2010-2019 – Член організаційних комітетів XI-XIV Міжнародних конференцій з кристалохімії інтерметалічних сполук, м. Львів.
 • 2011-2019 – Член організаційних комітетів І-VІІ Шкіл молодих науковців з дифракційних методів дослідження, м. Львів.
 • 2010- 2020 Член журі Конкурсу юних дослідників “Кристали”.
 • з 2008 – Профгрупорг кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Виконавець держбюджетних науково-дослідних тем:

 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення”
  2018-2020 рр.; номер державної реєстрації: 0118U003609;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.).
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями”;
  2015-2017 рр.; номер державної реєстрації: 0115U003257;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах”;
  2012-2014 рр.; номер державної реєстрації: 0112U001279;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Хімічний зв’язок в інтерметалідах і споріднених сполуках: електронна густина з рентгенівської дифракції”;
  2012-2014 рр.; номер державної реєстрації: 0112U001280;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності”;
  2009-2011 рр.; номер державної реєстрації: 0109U002070;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Перехід від ідеальної до реальної структури кристалу та інтерпретація хімічного зв’язку”;
  2009-2011 рр.; номер державної реєстрації: 0109U002071;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.

Нагороди

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2012 р. за цикл наукових праць “Кристалохімічний аналіз як основа пошуку нових неорганічних сполук” у складі колективу авторів

Розклад