Токайчук Ярослав Олексійович

Посада: старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: yaroslav.tokaychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • діаграми стану багатокомпонентних систем
 • кристалохімія інтерметалічних сполук

Курси

Публікації

Співавтор 92 наукових статтей та тез 119 доповідей на конференціях (перелік публікацій).

 

У 2019 році з друку вийшли:

Статті:

 1. Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. New quaternary compounds R3MnAl3Ge2 (R – rare earth) // Solid State Phenom. Vol. 289 (2019) 21-27.
 2. Delenko T., Horyn A., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Crystal structures and electrical properties of the ternary compounds DyGa3-xGex (x = 0.08-0.48 and x = 0.68-0.80) // Solid State Phenom. Vol. 289 (2019) 53-58.
 3. Maryskevych D., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Structural evolution in the systems TAl3-xGex (T = Zr, Hf) // Solid State Phenom. Vol. 289 (2019) 71-76.
 4. Topertser V. Martynyak R.-I., Muts N., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Crystal structure of GdNi3Ga9 // Chem. Met. Alloys. Vol. 12 (2019) 21-28.
 5. Dankevych R., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Gd2Ge3.85Sn0.93 // Chem. Met. Alloys. Vol. 12 (2019) 33-38.
 6. Maryskevych D., Tokaychuk Ya., Prots Yu., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of Zr5AlGe3 // Chem. Met. Alloys. Vol. 12 (2019) 39-43.
 7. Деленко Т., Токайчук Я., Гладишевський Р. Кристалічна структура сполук Dy3Ga3,5Ge1,5 та Dy3Ga2,8-2,4Ge2,2-2,6 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. Вип. 60 (2019) 91-102.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Топерцер В., Мартиняк Р.-І., Муць Н., Токайчук Я., Гладишевський Р. Кристалічна структура сполуки GdNi3Ga9 // XVІІ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019” (м. Львів, 2–5 червня 2019 р.) / Збірник наукових праць (2019) Н1.
 2. Семусьо Н., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. Представники структурного типу Y3NiAl3Ge2 у п’ятикомпонентних системах Y–R′–Ni–Al–Ge // XVІІ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019” (м. Львів, 2–5 червня 2019 р.) / Збірник наукових праць (2019) Н18.
 3. Марискевич Д., Токайчук Я., Гладишевський Р. Кристалічна структура алюмогерманіду Zr5Al2,7Ge0,3 // XVІІ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019” (м. Львів, 2–5 червня 2019 р.) / Збірник наукових праць (2019) H39.
 4. Деленко Т., Токайчук Я., Гладишевський Р. Кристалічна структура сполуки DyGa0,5-0,4Ge1,3-1,4 // XVІІ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019” (м. Львів, 2–5 червня 2019 р.) / Збірник наукових праць (2019) H40.
 5. Данкевич Р., Токайчук Я., Гладишевський Р. Кристалічна структура сполуки Gd2Ge3,85Sn0,93 // XVІІ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2019” (м. Львів, 2–5 червня 2019 р.) / Збірник наукових праць (2019) H41.
 6. Delenko T., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Interaction of the components in the systems {Dy,Yb}–Ga–{Si,Ge} // XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, September 22–25, 2019) / Collected Abstracts (2019) 38.
 7. Dankevych R., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Phase equilibria in the ternary system Gd–Ge–Sn // XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, September 22–25, 2019) / Collected Abstracts (2019) 76.
 8. Slivinskyi T., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Isothermal sections of the phase diagrams of the systems Sm–B–Al and B–Al–Ga // XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, September 22–25, 2019) / Collected Abstracts (2019) 77.
 9. Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. New multicomponent compounds R5Ni5Co1.5Al3Ge4 (R = rare-earths) // XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, September 22–25, 2019) / Collected Abstracts (2019) 102.
 10. Delenko T., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Сrystal structure of the compound Dy4Ga4Ge5.6 // XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, September 22–25, 2019) / Collected Abstracts (2019) 105.
 11. Maryskevych D., Tokaychuk Ya., Prots Yu., Akselrud L., Gladyshevskii R. Сrystal structure of the compound Zr5AlGe3 // XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, September 22–25, 2019) / Collected Abstracts (2019) 106.
 12. Topertser V., Muts N., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Crystal structure of the DyNi3Ga9 and ErNi3Ga9 compounds // XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, September 22–25, 2019) / Collected Abstracts (2019) 107.
 13. Miliyanchuk K., Saidov N., Maskova-Cerna S., Tokaychuk Ya., Havela L., Gladyshevskii R. Hydrogenation of structurally related phases TbmTmGa (T = Co, Ni; m = 2, 3) // XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, September 22–25, 2019) / Collected Abstracts (2019) 152.

Наукова біографія

Освіта:

 • 1985-1995 – Учень середньої школи № 66, м. Львів. (Атестат про повну загальну середню освіту, 1995).
 • 1995-2000 – Студент хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. (Диплом спеціаліста хіміка, викладача, 2000); Дипломна робота: “Потрійні системи {Pr,Nd}–Ga–Si”.
 • 2000-2005 – Аспірант кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Дисертація: “Синтез, структура та властивості нових сполук ґалію з р-елементами IV групи та рідкісноземельними металами церієвої підгрупи” (спеціальність 02.01.00 – неорганічна хімія). Науковий керівник: проф. Бодак О.І. (Диплом кандидата наук, 2005).
 • 2017-2019 – Докторант кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Професійна діяльність:

 • 2000 – Лаборант кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2000-2001 – Науковий співробітник в Макс-Планк Інституті дослідження металів, м. Штутгарт, Німеччина. Тема: Критичний аналіз подвійних і потрійних систем.
 • 2002-2007 – Науковий співробітник (PostDoc) Лабораторії кристалографії Женевського університету, Швейцарія. Тема: Синтез і кристалічна структура нових інтерметалічних сполук і гідридів.
 • 2007-2008 – Науковий співробітник Лабораторії хімії і металургії рідкісноземельних металів Інституту хімії матеріалів Національного центру наукових досліджень, м. Тьє, Франція. Тема: Синтез і кристалічна структура нових інтерметалічних сполук потрійних систем Mo–{Pt,Ru}–Si.
 • з 2008 – Молодший науковий співробітник (2008), науковий співробітник (2009-2010), старший науковий співробітник (з 2011) кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема: Діаграми стану металічних систем, синтез і кристалічна структура інтерметалічних сполук.

 

Інші види діяльності:

 • 2006 – Член організаційного комітету 10 Європейської конференції з порошкової дифракції “EPDIC-10”, м. Женева, Швейцарія.
 • 2010-2019 – Член організаційних комітетів XI-XIV Міжнародних конференцій з кристалохімії інтерметалічних сполук, м. Львів.
 • 2011-2019 – Член організаційних комітетів І-VІІ Шкіл молодих науковців з дифракційних методів дослідження, м. Львів.
 • 2010- 2019 Член журі Конкурсу юних дослідників “Кристали”.
 • з 2008 – Профгрупорг кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Виконавець держбюджетних науково-дослідних тем:

 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення”
  2018-2020 рр.; номер державної реєстрації: 0118U003609;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.).
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями”;
  2015-2017 рр.; номер державної реєстрації: 0115U003257;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах”;
  2012-2014 рр.; номер державної реєстрації: 0112U001279;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Хімічний зв’язок в інтерметалідах і споріднених сполуках: електронна густина з рентгенівської дифракції”;
  2012-2014 рр.; номер державної реєстрації: 0112U001280;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності”;
  2009-2011 рр.; номер державної реєстрації: 0109U002070;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.
 • “Перехід від ідеальної до реальної структури кристалу та інтерпретація хімічного зв’язку”;
  2009-2011 рр.; номер державної реєстрації: 0109U002071;
  науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Гладишевський Р.Є.

Нагороди

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2012 р. за цикл наукових праць “Кристалохімічний аналіз як основа пошуку нових неорганічних сполук” у складі колективу авторів

Розклад