Тарасюк Іван Іванович

Посада: науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: ivan.tarasiuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • діаграми стану потрійних систем з літієм
  • кристалічна структура інтерметалічних сполук
  • електрохімічні властивості інтерметалідів

Публікації

Статті:

Кордан В. Неперервний ряд твердих розчинів Tb2Ni17-xCox, 0 ≤ x ≤ 17. Структурні та електрохімічні характеристики сплавів / В. Кордан, В. Нитка, І. Тарасюк, О. Зелінська, Р. Серкіз,  В. Павлюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2020. – Вип. 61, Ч. 1. – С. 80–92.

Кордан В. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Mg–Ti–Sn при 400 оС / В. Кордан, О. Зелінська, І. Тарасюк, А. Зелінський, Р. Серкіз, В. Павлюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2020. – Вип. 61, Ч. 1. – С. 22–35.

Kordan V. Electrochemical hydrogenation of solid solutions based on the intermetallic compound SmNi5 / V. Kordan, I. Tarasiuk, I. Stetskiv, R. Serkiz, V. Pavlyuk // Chem. Met. Alloys. – 2019. – Vol. 12, No. 3/4. – P. 77–87.

Кордан В. Особливості електрохімічного літування бінарних інтерметалідів систем {Ti, V}–Al / В. Кордан, O. Жишкович, О. Зелінська, І. Тарасюк, В. Павлюк, Р. Серкіз // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 127–139.

Кордан В. Тверді розчини на основі LaSn3 як нові електродні матеріали для літій-іонних хімічних джерел електричної енергії / В. Кордан, О. Зелінська, І. Тарасюк,  Р. Серкіз, В. Павлюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59, Ч. 1. – С. 115–122.

Тарасюк І. Електрохімічний синтез гідридів TbCo4,8M0,1Li0,1Hx (M = Ge, Sn) / І. Тарасюк, І. Стецьків, В. Кордан, В. Павлюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1. – С. 117–123.

Pavlyuk V. Li9Al4Sn5 as a new ordered superstructure of the Li13Sn5 type / V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Tarasiuk, H. Ehrenberg // Acta Crystallogr. – 2017. – Vol. C73. – P. 337–342.

Tarasiuk I. The solubility of silicon in Li–Sn binary phases / I. Tarasiuk // Chem. Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, No. 1/2. – P. 92–97.

Дмитрів Г. Система Li–Cu–Bi / Г. Дмитрів, М. Созанський, В. Павлюк, І. Тарасюк, Г. Еренберг // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2015. – Вип. 56. – С. 40–45.

Stetskiv A. Structural peculiarities and electrochemical properties of R5M3 (R = La, Gd; M = Ge, Sn) doped by lithium / A. Stetskiv, V. Kordan, I. Tarasiuk, O. Zelinska, V. Pavlyuk // Chem. Met. Alloys. – 2014. – Vol. 7. – P. 106–111.

Дмитрів Г. Система Li–Ag–Ga / Г. Дмитрів, І. Тарасюк, В. Павлюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55. – С. 29–36.

Stetskiv A. Thulium nickel/lithium distannide, TmNi1-xLixSn2 (x = 0.035) / A. Stetskiv, I. Tarasiuk, R. Misztal, V. Pavlyuk // Acta Crystallogr. E. – 2013. – Vol. 69, No. 11. – P. i76.

Balinska A. Pentazirconium copper tribismuth / A. Balinska, I. Tarasiuk, V. Pavlyuk // Acta Crystallogr. E. – 2013. – Vol. 69, No. 8. – P. i51.

Stetskiv A. Crystal and electronic structure of La2LiAlGe2 / A. Stetskiv, I. Tarasiuk, V. Pavlyuk // Chem. Met. Alloys. – 2012. – Vol. 5. – P. 148–154.

Галапац Н. Поліморфізм бінарної сполуки Li3Sb / Н. Галапац, І. Тарасюк, Г. Дмитрів, В. Павлюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2012. – Вип. 53. – С. 133–139.

Stetskiv A. Terbium (lithium zinc) distannide, TbLi1-xZnxSn2 (x = 0.2) / A. Stetskiv, I. Tarasiuk, B. Rozdzynska-Kielbik, I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk // Acta Crystallogr. E. – 2012. – Vol. 68, No. 2. – P. i16.

Pavlyuk V. Li12Cu12.60Al14.37: a new ternary derivative of the binary Laves phases / V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Tarasiuk, I. Chumak, H. Ehrenberg // Acta Crystallogr. C. – 2011. – Vol. C67, № 12. – P. i59–i62.

Stetskiv A. Pentaterbium lithium tristannide, Tb5LiSn3 / A. Stetskiv, I. Tarasiuk, R. Misztal, V. Pavlyuk // Acta Crystallogr. E. – 2011. – Vol. E67, № 11. – P. i61.

Тарасюк І. Взаємодія компонентів у потрійній системі Li–Ag–Sn / І. Тарасюк, Г. Дмитрів, В. Павлюк, Г. Паулі, Г. Еренберг // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2010. – Вип. 51. – С. 10–17.

Pavlyuk V.V. Polymorphism of LiAg / V.V. Pavlyuk, G.S. Dmytriv, I.I. Tarasiuk, I.V. Chumak, H. Pauly, H. Ehrenberg // Solid State Science. – 2010. – Vol. 12. – P. 274–280.

Тарасюк І. Взаємодія компонентів у потрійній системі Li–Ag–Sb / І. Тарасюк, Г. Дмитрів, В. Павлюк, Г. Паулі, Г. Еренберг // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2008. – Вип. 49, Ч. 1. – С. 58–63.

Pavlyuk V. Li12Cu16+xAl26−x (x = 3.2): a new intermetallic structure type / V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Tarasiuk, H. Pauly, H. Ehrenberg // Acta Crystallogr. C. – 2008. – Vol. C64, No. 8. – P. i73–i75.

Pavlyuk V. Li8Cu12+xAl6-x (x =1.16) – a new structure type related to Laves phases / V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Tarasiuk, H. Pauly, H. Ehrenberg // Acta Crystallogr. C. – 2008. – Vol. C64, No. 2. – P. i15–i17.

Pavlyuk V.V. The ternary indide Li278(In,Ag)154: a new = 6 variant of cubic n´n´n W-type superstructures / V.V. Pavlyuk, G.S. Dmytriv, I.I. Tarasiuk, H. Pauly, H. Ehrenberg // Intermetallics. – 2007. – Vol. 15. – P. 1409–1415.

Dmytriv G. Li-Zn-{Al, Sn} Zintl phase alloys for the anode materials of lithium batteries / G. Dmytriv, V. Pavlyuk, I. Tarasiuk, H. Pauly, H. Ehrenberg, B. Marciniak, W. Prochwicz, G. Schroeder // Visnyk Lviv. Un-tu. Ser. Chim. – 2007. – Vol. 48(1). – P. 172–178.

 

Патенти:

Патент України на винахід № 86885, МПК6 H01M4/02, H01M4/38, C22C1/00, C22C1/02, C22C19/00. Матеріал для накопичувачів гідрогену та металогідридних джерел енергії / В.В. Павлюк, О.Я. Зелінська, Г.С. Дмитрів, П.Г. Солоха, І.І. Тарасюк; заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. – № a 200711910; заявл. 29.10.2007; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10.

Наукова біографія

Закінчив хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2005 році, одержавши диплом магістра. Після закінчення аспірантури на кафедрі неорганічної хімії Львівського університету у 2009 році працював молодшим науковим співробітником, а з 2012 року – науковим співробітником. У 2010 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія на тему “Взаємодія компонентів у системах Li–Cu–{Al, Sn} та Li–Ag–{In, Sn, Sb}: фазові рівноваги та кристалічна структура сполук”.

Проекти

Науковий керівник держбюджетної теми “Нові інтерметаліди як основа енергоефективних матеріалів” (2017-2020 р.р., номер державної реєстрації 0117U007192).

Виконавець держбюджетних тем:

“Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020 р.р., номер державної реєстрації 0118U003609).

“Наноструктуровані та полікристалічні РЗМ-вмісні матеріали для сцинтиляторів, сенсорів та енергоощадних технологій” (2016-2018 р.р., номер державної реєстрації 0116U008069).

“Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 р.р., номер державної реєстрації 0115U003257).

“Нові високоенергоємні електродні матеріали для літій-іонних та металогідридних акумуляторів” (2013-2014 р.р., номер державної реєстрації 0113U003056).

“Інтерметаліди для анодів літій-іонних та металогідридних батарей” (2011-2012 р.р., номер державної реєстрації 0111U001089).

“Високоенергоємні електродні матеріали для металогідридних та літієвих хімічних джерел струму” (2009-2010 р.р., номер державної реєстрації 0109U002077).

“Інтерметаліди літію та цинку як електродні матеріали для хімічних джерел енергії” (2006-2008 р.р., номер державної реєстрації 0106U001309).

 

Виконавець проекту Компанії “Матеріал Фази Дані Система” (Швейцарія): “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (2015 р.)

 

Учасник гранту INTAS “Розробка нових інтерметалічних матеріалів з покращеними властивостями для зберігання водню” (2006-2008 р.р., номер 1000005-7671).

Нагороди

2017 – премія Львівської облдержадміністрації та Львівської облради для працівників наукових установ та ВНЗ Львівської області (молодим ученим і дослідникам).

2014 – премія Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць “Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму” у складі колективу авторів Павлюк О.В., Тарасюк І.І., Сливка Ю.І.

2011 – переможець Всеукраїнського конкурсу “Винахід року – 2011” у номінації “Кращий винахід 2011 року у Львівській області” у складі колективу авторів Павлюк В.В., Зелінська О.Я., Дмитрів Г.С., Солоха П.Г., Тарасюк І.І.

10.2008-07.2009 – стипендія для молодих учених Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

Розклад