Стецьків Ірина Андріївна

Посада: аспірант кафедри неорганічної хімії

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: iryna.stetskiv@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Синтез, структурні, гідрогенсорбційні та електрохімічні властивості фаз RET5-x(Li, M)x та RE2T17-x(Li, M)x, де T = Fe, Co, Ni, M = Al, Si, Ge, Sn, Sb

Публікації

Статті:

 1. Тарасюк І., Стецьків І., Кордан В., Павлюк В. Електрохімічний синтез гідридів TbCo4,8M0,1Li0,1Hx (M = Ge, Sn) // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1. – С. 117-123.
 2. Стецьків А., Стецьків І., Павлюк В. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Tb–Li–Sn за температури 400ºС // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2018. – Вип. 59, Ч. 1. – С. 21-27. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.021
 3. Kordan V., Tarasiuk I., Stetskiv I., Serkiz R., Pavlyuk V. Electrochemical hydrogenation of solid solutions based on the intermetallic compound SmNi5 // Chem. Met. Alloys. – 2019. – Vol. 12. – P. 77-87. DOI: https://doi.org/10.30970/cma12.0396
 4. Rozdzynska-Kielbik B., Stetskiv I., Pavlyuk V., Stetskiv A. Significant improvement of electrochemical hydrogenation, corrosion protection and thermal stability of LaNi4.6Zn0.4-xLix (x ≤ 0.2) solid solution phases due to Li-doping // Solid State Sciences. – 2021. – Vol. 113. – P. 106552. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2021.106552
 5. Stetskiv I., Kordan V., Tarasiuk I., Pavlyuk V. Synthesis, crystal structure and physical properties of the TbCo4.5SixLi0.5-x solid solution // Physics and Chemistry of Solid State. – 2021. – Vol. 22, No. 3. – P. 577-584. DOI: https://doi.org/10.15330/pcss.22.3.577-584

 

Тези:

 1. Стецьків І. А., Палій М. В., Фірман В. М. Використання і безпека рентгеноструктурних досліджень у хімічних лабораторіях // Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку сучасної науки» – Харків, 04-05.12.2015. – С. 66-68.
 2. Стецьків І. А., Тарасюк І. І., Кордан В. М., Павлюк В. В. Електрохімічне гідрування сплавів TbCo4,8М0,1Li0,1 (М = Ge, Sn) // Тези. допов. IV Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених та студ. «Фізика та хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи» – Луцьк, 28-29.10.2016. – С. 143-145.
 3. Стецьків І., Тарасюк І., Ощаповський І., Павлюк В. Дослідження легування сполуки TbCo5 літієм і кремнієм // // Зб. наук. праць ХVІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2017» – Львів, 28-31.05.2017. – С. Н52.
 4. Стецьків А. О., Стецьків І. А., Павлюк В. В. Дослідження кристалічної структури станіду TbLiSn // Зб. тез допов. ІІ Всеукр. наук. конф. «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» – Житомир, 16.05.2018. – С. 186-187.
 5. Tarasiuk I., Stetskiv I., Kordan V., Pavlyuk V. Electrochemical hydrogenation of TbCo4.8Si0.1Li0.1 alloy // Book Abs. XXI Int. Sem. Phys. Chem. Solids – Częstochowa, 10-13.06.2018. – P. 72.
 6. Stetskiv I. A., Kordan V. M., Tarasiuk I. I., Pavlyuk V. V. Synthesis and electrochemical hydrogenation of TbCo4.5Sb0.1Li0.4 // Book Abs. II Int. (XII Ukr.) Scientific Conference for Students and Young Scientists «Current Chemical Problems» (ССP‑2019) – Vinnytsia, 19-21.03.2019. – P. 63.
 7. Стецьків І., Кордан В., Тарасюк І., Павлюк В. Електрохімічне гідрування сполуки TbCo5 // Зб. наук. праць ХVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 02-05.06.2019. – С. H2.
 8. Stetskiv I., Kordan V., Tarasiuk I., Pavlyuk V. Electrochemical synthesis of the TbCo4.8Mg0.1Al0.1Hx hydride // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. – Lviv, 22-26.09.2019. – P. 135.
 9. Стецьків А. О., Стецьків І. А., Павлюк В. В. Кристалічна структура сполуки TbLi1-xZnxSn2 (х = 0,21) // Матер. наук.-практ. дистанц. міжнар. конф. «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження» – Івано-Франківськ, 19-20.05.2020. – С. 142-143.
 10. Нитка В. В., Кордан В. М., Стецьків І. А., Тарасюк І. І., Зелінська О. Я., Павлюк В. В. Синтез, фазовий склад та властивості сплаву Zr3Tb7,5Ni84,5Al5 // Зб. тез допов. ХХІ Міжнар. конф. студ., асп. мол. вчених «Сучасні проблеми хімії» – Київ, 20-22.05.2020. – С. 111.
 11. Stetskiv I., Kordan V., Tarasiuk I., Michor H., Pavlyuk V., Bauer E. Effect of substitutions on magnetism of NdCo5(Al, Li)x // Book Abs. XXII Int. Sem. Phys. Chem. Solids. – Lviv, 17-19.06.2020. – P. 38.
 12. Kordan V., Nytka V., Stetskiv I., Tarasiuk I., Zelinska O., Pavlyuk V., Müller H., Bauer E. Structure and properties of the phase Tb2Ni15LiMg // Book Abs. XXII Int. Sem. Phys. Chem. Solids. – Lviv, 17-19.06.2020. – P. 55-56.
 13. Stetskiv I. A., Kordan V. M., Tarasiuk I. I., Pavlyuk V. V. Synthesis and electrochemical hydrogenation of the Tb2Co16Mg0.5Al0.5 phase // IV International (XIV Ukrainian) scientific conference for students and young scientists «Current Chemical Problems» (ССP‑2021). – Vinnytsia, 23.-25.03.2021. – P. 68.
 14. Stetskiv I., Kordan V., Tarasiuk I., Pavlyuk V. Electrochemical hydrogenation of Tb2Co16.5Sb0.2Li0.3 // The International Conference on Solid Compounds of Transition Elements (SCTE-2021). – Wroclaw, 12.-15.04.2021. – P. 111.
 15. Стецьків І., Кордан В., Тарасюк І., Павлюк В. Електрохімічне гідрування фази TbCo4,5Si0,4Li0,1 // Зб. наук. праць ХVІІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2021» – Львів, 31.05.-02.06.2021. – С. H22

Проекти

01.09.2019 – 31.12.2019 – Міжнародна стипендія ICM-2019-13456 Фонду стипендій Австрійської Республіки для студентів, випускників, аспірантів Австрійського агентства міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень (OeAD-GmbH) та Центру міжнародного співробітництва та мобільності (ICM) – Інститут фізики твердого тіла Віденського технічного університету, м. Відень, Австрія