Стецьків Ірина Андріївна

Посада: аспірант кафедри неорганічної хімії

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: iryna.stetskiv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Синтез, структурні, гідрогенсорбційні та електрохімічні властивості фаз RET5-x(Li, M)x та RE2T17-x(Li, M)x, де T = Fe, Co, Ni, M = Al, Si, Ge, Sn, Sb

Публікації

Статті:

 1. Тарасюк І., Стецьків І., Кордан В., Павлюк В. Електрохімічний синтез гідридів TbCo4,8M0,1Li0,1Hx (M = Ge, Sn) // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1. – С. 117-123.
 2. Стецьків А., Стецьків І., Павлюк В. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Tb–Li–Sn за температури 400ºС // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2018. – Вип. 59, Ч. 1. – С. 21-27. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.021
 3. Kordan V., Tarasiuk I., Stetskiv I., Serkiz R., Pavlyuk V. Electrochemical hydrogenation of solid solutions based on the intermetallic compound SmNi5 // Chem. Met. Alloys. – 2019. – Vol. 12. – P. 77-87. DOI: https://doi.org/10.30970/cma12.0396

 

Тези:

 1. Стецьків І. А., Палій М. В., Фірман В. М. Використання і безпека рентгеноструктурних досліджень у хімічних лабораторіях // Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку сучасної науки» – Харків, 2015. – С. 66-68.
 2. Стецьків І. А., Тарасюк І. І., Кордан В. М., Павлюк В. В. Електрохімічне гідрування сплавів TbCo4,8М0,1Li0,1 (М = Ge, Sn) // Тези. допов. IV Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених та студ. «Фізика та хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи» – Луцьк, 2016. – С. 143-145.
 3. Стецьків І., Тарасюк І., Ощаповський І., Павлюк В. Дослідження легування сполуки TbCo5 літієм і кремнієм // // Зб. наук. праць ХVІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2017» – Львів, 2017. – С. Н52.
 4. Стецьків А. О., Стецьків І. А., Павлюк В. В. Дослідження кристалічної структури станіду TbLiSn // Зб. тез допов. ІІ Всеукр. наук. конф. «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» – Житомир, 2018. – С. 186-187.
 5. Tarasiuk I., Stetskiv I., Kordan V., Pavlyuk V. Electrochemical hydrogenation of TbCo8Si0.1Li0.1 alloy // Book Abs. XXI Int. Sem. Phys. Chem. Solids – Częstochowa, 2018. – P. 72.
 6. Stetskiv I. A., Kordan V. M., Tarasiuk I. I., Pavlyuk V. V. Synthesis and electrochemical hydrogenation of TbCo5Sb0.1Li0.4 // Book Abs. I Int. (XII Ukr.) Scientific Conference for Students and Young Scientists “Сhemistry Current Problems” – Vinnytsia, 2019. – P. 63.
 7. Стецьків І., Кордан В., Тарасюк І., Павлюк В. Електрохімічне гідрування сполуки TbCo5 // Зб. наук. праць ХVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 2019. – С. H2.
 8. Stetskiv I., Kordan V., Tarasiuk I., Pavlyuk V. Electrochemical synthesis of the TbCo8Mg0.1Al0.1Hx hydride // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. – Lviv, 2019. – P. 135.
 9. Стецьків А. О., Стецьків І. А., Павлюк В. В. Кристалічна структура сполуки TbLi1-xZnxSn2 (х = 0,21) // Матер. наук.-практ. дистанц. міжнар. конф. «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження» – Івано-Франківськ, 2020. – С. 142-143.
 10. Нитка В. В., Кордан В. М., Стецьків І. А., Тарасюк І. І., Зелінська О. Я., Павлюк В. В. Синтез, фазовий склад та властивості сплаву Zr3Tb7,5Ni84,5Al5 // Зб. тез допов. ХХІ Міжнар. конф. студ., асп. мол. вчених «Сучасні проблеми хімії» – Київ, 2020. – С. 111.
 11. Stetskiv I., Kordan V., Tarasiuk I., Michor H., Pavlyuk V., Bauer E. Effect of substitutions on magnetism of NdCo5(Al, Li)x // Book Abs. XXII Int. Sem. Phys. Chem. Solids – Lviv, 2020. – P. 38.
 12. Kordan V., Nytka V., Stetskiv I., Tarasiuk I., Zelinska O., Pavlyuk V., Müller H., Bauer E. Structure and properties of the phase Tb2Ni15LiMg // Book Abs. XXII Int. Sem. Phys. Chem. Solids – Lviv, 2020. – P. 55-56.

Проекти

01.09.2019 – 31.12.2019 – Міжнародна стипендія ICM-2019-13456 Фонду стипендій Австрійської Республіки для студентів, випускників, аспірантів Австрійського агентства міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень (OeAD-GmbH) та Центру міжнародного співробітництва та мобільності (ICM) – Інститут фізики твердого тіла Віденського технічного університету, м. Відень, Австрія