Стельмахович Богдан Мирославович

Посада: доцент кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-31

Електронна пошта: bogdan.stelmakhovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Фізичні методи аналізу. Методи рентгеноструктурного та рентгенофазового аналізу, рентгенівська спектроскопія.

Взаємодія компонентів у потрійних системах з участю алюмінію та галію, перехідних та рідкісноземельних металів (діаграми фазових рівноваг, кристалічні структури сполук, тверді розчини заміщення та включення, магнітні та інші фізичні властивості нових сполук).

Курси

Публікації

С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

кандидата хімічних наук, доцента кафедри аналітичної хімії

Львівського національного університету імені Івана Франка

Стельмаховича Богдана Мирославовича

 

І. Роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 1. Гута А.М., Василечко В.О., Целевич М.В., Мидяний С.В., Мицук Р.Д., Стельмахович Б.М. Хемилюминесцентние реакции N-метиллированних производних акридина с окислителями. Тезиси докладов на II Всесоюзном Совещании по хемилюминесценции, Уфа, 1986, с.120.
 2. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Нові сполуки RCuAl3 де (R-Tb,Dy,Ho,Er,Tm, Yb) та їх кристалічна структура// Доп. АН УРСР. Сер. Б, 1988. N C. 38-41.
 3. Василечко В.О., Гута А.М., Стельмахович Б.М. Хемилюминесцентное определение ванадия с помощью метилсульфата 9,10-диметилакридиния/ Вест. Львов. ун-та, сер.хим., -1988, -№29, С.73-76.
 4. Гута А.М.,Зинчук В.К., Василечко В.О., Гринь Ю.М., Орищин С.В., Мидяний С.В., Стельмахович Б.М. Банк данних ситематизированних медодов анализа вод на содержание металлов/ Химия и технология води .-1993. Т.15. №6. С 465.
 5. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Диаграммы фазовых равновесий в системах Ho-Cu-Al и Lu-Cu-Al. М.: Всесоюзное совещание “Диаграммы состояния металлических систем”. Тезисы докладов. Звенигород. 26-29 ноября 1989.С. 141-142 c.
 6. Стельмахович Б.М. Новые соединения и их кристаллическая структура в системах Ln-{Cu,Ag}-Al. Пятая Всесоюзная конференция по кристаллохимии интерметаллических соединений. Тезисы докладов. Львов. С. 72.
 7. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б., Галамушка Л.І. Сполуки LuAl, Lu3Al2, Tm3Al2 та їх кристалічна структура// Доп. АН УРСР. Сер.Б, 1989. N C.41-43.
 8. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Рентгеноструктурне дослідження взаємодії лютецію з алюмінієм та міддю. XII Українська конференція з неорганічної хімії. 2-5 жовтня 1989. Сімферополь. Тези доповідей. 1989. Т.1. C. 166.
 9. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Новые интерметаллиды Ln(Ag,Al)4 и их структура// Изв. АН СССР. Металлы, 1990. N C. 214-216. https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjX0I2Z0k0a2JxbjA/view
 10. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Нові сполуки Ln6(Cu,Al)23 та їх кристалічна структура// Доп. АН УРСР. Сер.Б, 1990. N C. 60-62.
 11. Стельмахович Б.М. Система Ho-Cu-Al// Вісник Львівського університету. Сер. хім.1991, Вип. C.20-24.
 12. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Новый алюминид Yb8Cu17Al49 и его структура// Кристаллография, 1991. Т.36. Вып. C. 1427-1430.  https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjZXIwXzBuWk1jcU0/view
 13. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Новые соединения со структурой Th2Ni17 в системах редкоземельный металл-серебро-алюминий// Докл. АН УРСР, 1991. N C. 135-137.
 14. Стельмахович Б.М., Денисюк О.В., Кузьма Ю.Б. Кристаллическая структура новых соединений редкоземельных металлов с серебром и алюминием. VI совещание по кристаллохимии неорганических и координационных соединений. Львов. 21-25 сентября 1992. Тезисы докл. C. 176.
 15. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Новые соединения в системах Р.З.М.-Ag-Al и их кристаллическая структура// Изв. РАН. Металлы, 1992. N C. 220-222.
 16. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б., Галамушка Л.И. Фазовые равновесия и кристаллическая структура соединений в системах Lu-Al и Lu-Cu-Al// Изв. АН России. Металлы, 1992. N 1. 216-221 с.
 17. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Новое соединение DyAg2.4Al2.6 и его кристаллическая структура// Кристаллография, 1992. Т.37. Вып.5. C. 1334-1337.  https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjNVhuMmdFdGNhYkU/view
 18. Стельмахович Б.М., Бабижецкий В.С., Кузьма Ю.Б. Новые соединения со структурой PuNi3 в системах Р.З.М.-Cu-Al// Изв. РАН. Металлы, 1992. N C. 227-230.
 19. Stel’makhovych B.M., Kuz’ma Yu.B., Babizhats’ky V.S. The ytterbium-copper-aluminium system// J. of Alloys and Compounds, 1993. N 190. P. 161-164.
 20. О.В.Денисюк, Б.М.Стельмахович, Ю.Б.Кузьма. Кристаллические структуры новых соединений Ln(Ag5Al0.5)5 (Ln-Y, La-Lu). Изв. АН России. Металлы. 1993. №5, с.213-215.
 21. Стельмахович Б.М., Аксельруд Л.Г., Кузьма Ю.Б. Новые соединения со структурой YbMo2Al4 и Th2Zn17// Изв. РАН, 1993.N C. 210-213.
 22. Stel’makhovych B.M., Zhak O.V., Kuz’ma Yu.B. Phase equlibrria and crystal structere of compounds in rare-eath-copper(silver)-aluminium systems. Eleventh Internatinal Conference of Solid Compounds of Transition Elements. Juliy 5-8. Program and Abstracts Polish Academy of Sciencses. Wroclaw. P. 100.
 23. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Діаграма фазових рівноваг системи Dy-Ag-Al при 870 К// Доп. АН України. 1994, N 3. С.86-89.
 24. Денисюк О.В., Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Нова сполука NdAg6Al3.4 та її структура. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 1994. Вип. 33. С. 24-26.
 25. Denysyuk O.V., Stel’makhovych B.M., Kuz’ma Yu.B. Crystal structure of new compounds in the RE-Ag-Al systems. J. Solid State Chem.. 1994. V.108. P.172-174.
 26. Стельмахович Б.М., Васюнык М.И., Кузьма Ю.Б. Фазовые равновесия и кристаллическая структура соединений системы Tb-Cu-Al в области до 0.50 мол. дол. Tb// Изв. РАН. Металлы. 1995. N C.162-169.
 27. Жак О.В., Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Фазовые равновесия в системе Ce-Ag-Al в области 0-0.50 мол.дол. церия// Изв. РАН. Металлы, 1995. № 6. С.158-161.
 28. Stel’makhovych B.M., Akselrud L.G., Kuz’ma Yu.B. The Tb2(Cu47Al0.53)17 and Tb(Cu0.58Al42)11 aluminides and their crystal structure// J. of Alloys and Compounds, 1996. V 234. P. 167-170.
 29. V.Zhak, B.M.Stel’makhovych, Yu.B.Kuz’ma. The Sm-Ag-Al system// J. of Alloys and Compounds, 1996. V 237. P. 144-149.
 30. Жак О.В., Бабіжецький В.С., Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Дослідження структури сполуки La14Ag51. Доп. НАН України. 1996. №12. С.117-118.
 31. Жак О.В., Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Дослідження структури сполуки Nd3Al11 на монокристалах. Доп. НАН України. 1997. №1. С.118-120.

ІІ. Роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

 1. Жак О.В., Стельмахович Б.М. Нова сполука PrAg52Al1.48 та її кристалічна структура. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 1999. Вип. 38. С. 6-7.
 2. O.V. Zhak, Yu.B.Kuz’ma, B.M. Stelmakhovych. The compounds Ln(Ag0.7Al0.3)5 and their crystal structure. J. of Alloys and Compouds. 1999. V.289. P.181-184.  https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjdzlOM1RkU0dZNTQ/view
 3. B.M. Stelmakhovych, T.M. Gumenyuk, Yu.B. Kuz’ma. Ternary compounds in the Y-Ag-Al system and their crystal structures. J. of Alloys and Compouds. 2000. V.298. P.164-168.    https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjaVFfWTR3amNyOTA/view
 4. T.M.Gumenyuk, Yu.B.Kuz’ma, B.M.Stelmakhovych. The Y-Ag-Al system. J. of Alloys and Compouds. 2000. V.299. P.213-216.
 5. Kuz’ma Yu.B., Stelmakhovych B.M., Gumenyuk T.M.,. Gumenyuk R.V., Zhak O.V. Phase diagrams and new ternary compounds in the Y-{Cu,Ag}-Al and related systems. 13th International Conference on Solid Compounds of transition Elements. Stresa (Italy) 4-7 april 2000.
 6. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б., Клочун І.А. Новий тип структури алюмінідів Mo(Cu73Al0.77)10 i W(Cu0.23Al0.77)10 Доп. НАН України. 2000. №.2 С.-149-152.
 7. B.M.Stelmakhovych, R.V.Gumenyuk, Yu.B.Kuz’ma. Compounds Dy3Ag3Al8.7, Dy3Cu2.6Al8.4 and Ho3Cu2.4Al8.6 as new representatives of La3Al11-type structure. J. of Alloys and Compouds. 2000. V.307. p. 218-222.
 8. Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б., Гуменюк Р.В. Нові сполуки GdAg2Al6.8 TbAg5.5Al6.6 та їх кристалічна структура Вісник Львівського національного університету,. 2000. Вип. 39, с.121-122.
 9. V.Gumeniuk, B.M.Stel’makhovych, Yu.B.Kuz’ma. The Tb-Ag-Al system. J. of Alloys and Compouds. 2001. V.321. p. 132-137.   https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjSmVFZGZTV0g5V2s/view
 10. Роман Гуменюк, Богдан Стельмахович, Юрій Кузьма. Системи Tb-Ag-{Al,Ga} I Gd-Cu-Al: фазові рівноваги і кристалічна структура сполук. Восьма наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2001”, присвячена 340 річниці заснування Львівського національного університету імені Івана Франка, 24-25 травня 2001 року.Львів 2001. Збірник наукових праць. У1.
 11. Gumeniyk R., Stel’makghovych B., Kuz’ma Yu. The Gd-Cu-Al system. of Alloys and Compouds. 2001. V. 320. p.182-188.
 12. R.V. Gumeniyk, T.M.Krachan, M.Stel’makhovych, O.V.Zhak, Yu.B.Kuz’ma. The phase diagrams of the ternary systems {Y,Gd}-Cu-Al and Gd-Ag-Al. 6th International School-Conference “Phase Diagrams in Materials Science” PDMS VI-2001. 14th-20th October 2001. Kyiv. Ukraine
 13. Крачан Т.В., Стельмахович Б.М., Кузьма Ю.Б. Уточнення кристалічної структури сполуки AlCu. Вісник Львівського Національного університету . Серія хім., 2002. Вип.41. С.70-72.
 14. Р. Гуменюк, Б. Стельмахович, Ю. Кузьма Нові галіди Gd2Cu5Ga7.5 і Tb2Cu9.5Ga7.5 та їх кристалічна структура. Вісник Львівського Національного університету (в друці)
 15. Krachan T., Stel’makhovych B., Kuz’ma Yu. The Y-Cu-Al system J. of Alloys and Compounds. 349 (2002) 134-139.   https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjSVh6TmdpZmlEZG8/view
 16. Gumenyuk, T.Krachan, B.Stel’makhovych, Yu.Kuz’ma. The {Y,Tb}-Ag-Ga systems. VIII International conference on crystal chemistry of intermetallic compounds. Lviv, Ukraine. september 25-28, 2002, p.104.
 17. V.Gumeniuk, B.M.Stel’makhovych, Yu.B.Kuz’ma The Tb-Ag-Ga system J. of Alloys and Compounds. 352 (2002) 128-133.   https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjMTZnSUJOMVpXLW8/view
 18. Stel’makhovych, O.Zhak, N.Bilas, Yu.Kuz’ma. The Gd-Ag-Al system. Journal of Alloys and Compounds. 363 (2004) 243-248. https://doi.org/10.1007/s11669-008-9324-x
 19. Savytskii, D.Trots, L.Vasylechko, B.Stel”makhovych, U.Biamayer, M.Berkowski. Twin structure of La0.95Sr0.05Ga0.9Mg0.1O2.92 crystal studied by Laue diffraction. HASYLAB Annual Report 2002, part I, p.435-436.
 20. Krachan T., Stelmakhovych B., Kuzma Yu.. The Y-Ag-Ga system// J. Alloys and Compounds. 386 (2005) 147-150.https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2004.05.053
 21. Gumeniuk R.V., Akselrud L.G., Stelmakhovych B.M., Kuz’ma Yu. The gallium-rich region in the Ce-Ag-Ga system // Alloys and Compounds. 389 (2005)127-132. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2004.08.008
 22. Stelmakhovych B., Stelmakhovych O., Kuz’ma Yu. New intermetallic compounds in RE-Zn-Al systems and their crystal structure // Alloys and Compounds. 397 (2005) 115-119.  https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2005.01.033
 23. Б.Стельмахович, Т.Крачан, Ю.Кузьма. Система La-Ag-Ga // Збірник наукових праць 10 наукової конференції “Львівські хімічні читання-2005”. –Львів (Україна). – 25-27 травня –С. Н2.
 24. О. Стельмахович, Б. Стельмахович, Я. Каличак. Фазові рівноваги у системі Y-Zn-Al при 670 К в області до 33,3 ат.% Y. // Збірник наукових праць. Одинадцята наукова конференці «Львівські хімічні читання – 2007». -30 травня – 1 червня 2007. Львів. -2007. – Н9.
 25. Stelmakhovych O., Stelmakhovych B., Kalychak Ya. New intermetallic phases in the {Y, Yb}-Zn-Al systems // Coll. Abstr. of X І Сonf. on Сrystal Сhemistry of Іntermetallic Сompounds. – Lviv (Ukraine). – September 17–20, 2007. –  P. 55.
 26. O. Stelmakhovych, L. Havela, B. Stelmakhovych, Ya. Mixed valence state of Yb in new Yb4Zn20.3Al12.7 intermetallide.// Collected Abstracts of XIVth International Seminar on Physics and Chemistry of solids, June, 1-4, Lviv.-2008. – P 76.
 27. O. Stelmakhovych, L. Havela, B. Stelmakhovych, Ya. HoZn5Al3: rare-earth magnetism in a new structure type. // Book of abstracts of 11th International Symposium on Physics of Materials (ISPMA 11). –Prague (Czech Republic), 24.8-28.8.2008. – P. 135.
 28. Стельмахович О., Стельмахович Б., Гавела Л., Каличак Я. Структура та магнітні властивості сполуки Gd3Zn8Al7.2. // Тези доповідей. XVII Українська Конференція з Неорганічної Хімії. 15-19 вересня, Львів. – 2008. – С.201.
 29. Іван Гайдук, Марія Чихрій, Богдан Стельмахович. Нові сполуки в системах RE-Zn-Ga (RE – Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm). Збірник наукових праць. Дванадцята наукова конференці «Львівські хімічні читання – 2009». – 1-4 червня 2009. Львів. -2009. –
 30. Петро Мироненко, Богдан Стельмахович. Система Tb-Zn-Al. Дванадцята наукова конференці «Львівські хімічні читання – 2009». – 1-4 червня 2009. Львів. -2009. –
 31. І.Гайдук, Б.Стельмахович. Уточнення кристалічної структури сполуки YbZn11 методом монокристалу. Вісник Львіського у-ту. 2009. Серія хім. Вип.50. С.139-143.
 32. O.Stelmakhovych, B. Stelmakhovych, L. Havela, Ya. Kalychak. Crystal structure and electronic properties of Gd3Zn7Al6.3 // Physica B. – 2009. – V.404. – P. 1661-1663. https://doi.org/10.1016/j.physb.2009.01.044
 33. Stelmakhovych O., Havela L., Stelmakhovych B., Kalychak Ya. HoZn5Al3: rare-earth magnetism in a new structure type // Int. J. Mater. – 2009. – Vol. 9. – P. 1203-1205. https://doi.org/10.3139/146.110173
 34. O. Stelmakhovych, L. Havela, B. Stelmakhovych, Ya. Crystal structure and magnetic properties of YbZn8.5Al2.5 compound. // Intermetallics. 18 (2010) 569-573.  https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjN09XRjc1YmdRWVE/view
 35. Tetyana Krachan, Bogdan Stelmakhovych. Phase equilibria and crystal structure of the ternary compounds of the La-Ag-Ga system in the region up to 50.0 at.% of La. Chem. Met. Alloys. 3 (2010) 24-
 36. Kuntyi O., Zozulya G., Saldan I., Korniy S., Stelmakhovych B. Nature of the silver precipitation obtained by cementation from thiosulphate solutions // Central Europeen Journal of Chemistry. 9(1) 2011. P.180-184.https://doi.org/10.2478/s11532-010-0139-3|
 37. O. Stelmakhovych, B. Stelmakhovych, Uhlířová, S. Mašková, L.Havela, Ya. Kalychak  SmZn11-type derivative compound in the Yb-Zn-Al system: crystal structure and magnetic properties. J. of Solid State Chemistry. 184. 2011. Р. 1715-1718. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2011.05.013
 38. І. Гайдук, М. Чихрій, Б. Стельмахович. Нові тернарні галіди в системах РЗМ – Zn– Ga зі структурами типів BaAl4 та La3Al11. Вісник Львіського у-ту. 2011. Серія хім. Вип.52. С. 100-106.
 39. Богдан Стельмахович, Ольга Жак. Система Ho-Ag-Al. Збірник наукових праць. Тринадцята наукова конференці «Львівські хімічні читання – 2011». – 28 травня – 1 червня 2011. Львів. -2011. –H7
 40. Стельмахович Б. Граничні склади твердих розчинів алюмінію в бінарних сполуках системи Er- Zn. Вісник Львівського університету. 2013, Серія хімічна. Вип. 54, част. 1, С. 64-69.
 41. Krachan, O. Stelmakhovych, B. Stelmakhovych. Phase equilibria in the Ho-Zn-Al system at 770 K// Coll. Abstr. of XII Іntern. Сonf. on Сrystal Сhemistry of Іntermetallic Сompounds. – Lviv (Ukraine). – September 22–26, 2013. – P. 65.
 42. Василь Таборовець, Ярина Гембусь, Олена Мишко, Богдан Стельмахович. Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системі Er – Zn -Al. Дванадцята наукова конференці «Львівські хімічні читання – 2013». – 1-4 травня 2013. Львів. -2013. –H56.

ІІІ. Роботи, опубліковані за останні 5 років

 1. Krachan, S. Mašková, O. Stelmakhovych, B. Stelmakhovych. Crystal structure and magnetic properties of the Ho6Ag15.32Al14.01 and Ho6Ag16.18Al13.36 compounds. Coll. Abstr. of XIII Іntern. Сonf. on Сrystal Сhemistry of Іntermetallic Сompounds. – Lviv (Ukraine). – September 25–29, 2016. – P. 80.
 2. О.Стельмахович, Т.Крачан, Б.Стельмахович. Система Ho-Zn-Al при 500 С. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2017, Вип. 58, част. 1, С. 188-197.
 3. V.O.Vasylechko, G.V.Gryshchouk, M.I.Kaminska, B.M. Stel’makhovych. Sorption of plumbum on acid-modified Transcarpathian clinoptilolite. International reseach and Practice Conference. “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017). 23-26 August 2017. Cheernivtsi, Ukraine. 339 p.
 4. Тетяна Крачан, Богдан Стельмахович. Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах Y– {Ag, Cu} – Al, {Y, La}-Ag-Ga. Шістнадцята наукова конференці «Львівські хімічні читання – 2017». – 28-31 травня 2017. Львів. -2017. –У41.
 5. Галина Шута, Богдан Стельмахович. Кристалічна структура сполук RE4(Ag1-xAlx)32Agy. Шістнадцята наукова конференці «Львівські хімічні читання – 2017». – 28-31 травня 2017. Львів. -2017. –H
 6. Vasylechko V.O. A solid-phase extraction method using acid-modified Transcarpathian clinoptilolite for preconcentration of trace amounts of lead in water samples / V. O. Vasylechko, G. V. Gryshchouk, M. I. Kaminska, B. M. Stel’makhovych // Applied Nanoscience. – 2019.– Vol. 9. – Issue – P. 1057–1065. doi.org/10.1007/s13204-018-0858-x
 7. Я. Ломницька, М. Дзвенко, Б. Стельмахович, Н. Кірічук Взаємодія компонентів у системі Hf-Fe-P. Вісник Львівського університету. 2018, Серія хімічна. Вип. 59, част. 1, С. 36-45.
 8. Л. Федина, Б.Стельмахович, А. Федорчук, М. Федина. Кристалічна структура нового моноалюмініду неодиму та купруму. Вісник Львівського університету. 2018, Серія хімічна. Вип. 59, част. 1, С. 53-59.
 9. О. Стельмахович, Я. Каличак, Б. Стельмахович. Система Y-Zn-Al при 670 K. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2019, Серія хімічна. Вип. 60, част. 1, С. 36-45
 10. Nataliya Gulay, Yuriy Tyvanchyk, Marek Daszkievych, Bohdan Stelmakhovych, Yaroslav Kalychak. Crystal structure of Sc3Co1.64In4 and Sc10Co9In20 from single-crystal data. Z. Naturforsch. 2019. 74(3)b. 289-295. https://doi.org/10.1515/znb-2018-0275
 11. Yu. Tyvanchuk, B. Stelmakhovych, T. Krachan, S. Baran, A. Szytuła. Crystal structure and magnetic properties of the Gd8Ag19.5Al45.2 and Ho8Ag21.2Al43.3 compounds. J. Phase Transitions (GPHT). 2019. 92 (12) 1127-1135. https://doi.org/10.1080/01411594.2019.1670828
 12. Іванна Арсенюк, Богдан Стельмахович. Система La-Cr-Al. Сімнадцята наукова конференці «Львівські хімічні читання – 2019». – 28-31 травня 2019. Львів. -2019.
 13. M. Fedyna, A. Popovych, B. Stelmakhovych. Investigation of the La-Cu-Al system (0-25 at. % La) at 870 K XIV Іnternational Сonference on Сrystal Сhemistry of Іntermetallic С – Lviv (Ukraine). – September  22–26, 2019. – P. 5.
 14. Oksana Dobrovetska, Ivan Saldan, Lubomir Orovcik, Dennis Karlsson, Martin Haggblad Sahlberg, Yuriy Semenuyk, Orest Peruviznyk, Oleksandr Reshetnyak, Orest Kuntyi, Ivanna Mertsalo, Roman Serkiz, Bohdan Stelmakhovych. Electrocatalytic activity of Pd-Au nanoalloys during methanol oxidation reaction. International Jornal of Hydrogen Energy. 2020. V.45 (7). 4444-4456 p. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene 

ІV. Навчально-методичні праці

 1. Коркуна О.Я., Стельмахович Б.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів денної та заочної форми навчання біологічного факультету. Малий видавничий центр фізичного та хімічного факультетів Львівського національного університету ім.. І.Франка. Львів 2017. – 72 с.

 

Біографія

Стельмахович Богдан Мирославович

Народився 12 січня 1963 року в м. Стрию, Львівської області.

У 1980 році закінчив навчання у Стрийській середній школі № 10 і вступив на хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Після закінчення навчання у 1985 році працював інженером кафедри аналітичної хімії. У 1988-1991 роках навчався в аспірантурі на кафедрі аналітичної хімії Львівського державного університету ім. І.Франка. Після закінчення аспірантури працював на посадах наукового та старшого наукового співробітника кафедри аналітичної хімії, а з 1994 року – асистентом кафедри аналітичної хімії. У 1999 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидати хімічних наук “Взаємодія компонентів у системах {{Ho, Yb, Lu}-Cu-Al та Dy-Ag-Al (діаграми фазових рівноваг, кристалічна структура та фізичні властивості сполук”. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри аналітичної хімії. З 2007 року по нинішній час працюю на посаді доцента кафедри аналітичної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2006 по 2015 рік член Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка на посадах голови екзаменаційної комісії та відповідального секретаря Приймальної комісії. З 2005 року – член Вченої Ради хімічного факультету.

Методичні матеріали

 1. «Фізичні методи аналізу» навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів

https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjaHNJaTlkMl9CaHc/view

 1.  “Аналітична хімія” – методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання біологічного факультету

https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjbmRzTmJ4RlhmckE/view

 1. “Кінетичні методи аналізу” – курс лекцій для студентів хімічного факультету

https://drive.google.com/file/d/0Bwk9opRQCLbjMUNLejc4QTRuc3M/view

Розклад